SCP-618-ARC
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-618

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Všechny případy SCP-618 jsou uloženy v samostatných vzduchotěsných nádobách se systémem zvlhčování vzduchu. Tyto nádoby jsou také uzpůsobeny pro sběr produktů SCP-618 a jejich následné umístění do vzduchotěsných nádob.

Všichni pracovníci, kteří pracují s SCP-618, jsou povinni používat ochranné obleky třídy A / typu 1. V případě náhodného kontaktu s vedlejšími produkty SCP-618 může postižená osoba požádat o odstranění před nástupem neobvyklých účinků.

Popis: SCP-618 je sbírka 37 (původně 50) doutníků Parejo od neznámého výrobce. Instance SCP-618 nepřetržitě emitují bezbarvý plyn obsahující několik těkavých látek, což vytváří výrazný zápach kouře. Tento plyn také obsahuje několik dříve neznámých sloučenin1, které v plynné formě působí jako mírné halucinogeny a opiáty. Ačkoli nebylo dovoleno kouřit SCP-618, sloučeniny, které vydává, vyvolávají příjemný pocit a závislost, pokud jsou inhalovány přímo.

Po zapálení SCP-618 se v kouři, který produkuje, objevují neobvyklé sloučeniny, jakož i vysoce alergenní látky. Při koncentracích vyšších než 0,1 ‰ způsobuje alergen vyrážku, puchýře a otoky na kůži všech živých savců do 30 sekund od kontaktu. Pokud není poskytnuta první pomoc, tyto léze se rychle vyvinou ve vředy a vedou k nekróze kožní tkáně. Otevřená nervová zakončení jsou anesteziována pomocí opiátů obsažených v kouři, což snižuje pravděpodobnost detekce vředů.

Při nepřetržitém vystavení kouři SCP-618 po dobu delší než 30 minut se v postižených oblastech a v oblasti velkých kloubů vytváří tvrdé subkutánní cysty, které obsahují natlakovanou suspenzi sestávající z krevní plazmy a koncentrovaného kouře SCP-618. Cysta stále roste se zvyšujícím se vnitřním tlakem, dokud se neuvolní. Po uvolnění se uvolní kouř, který zachovává neobvyklé vlastnosti původního kouře a může ovlivnit další části hostitele nebo okolní organismy. Uvolněná plazma má vlastnosti podobné vlastnostem kouře a může vést k negativním důsledkům do 17 dnů po jejím vysušení.

Pokusy s použitím laboratorních myší ukazují, že integrace jedince do normální populace v dobře větrané oblasti způsobí řetězovou reakci, která povede k infekci více jak 90% jedinců do 24 hodin.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License