SCP-610-L4
hodnocení: 0+x
blank.png

Události spojené s objevením a výzkumem SCP-610 měly rapidní spád. Bylo zvažováno použití několika nouzových možností. Nic dalšího se nedělo po více než hodinu poté, co byly výzkumné týmy v Oblasti A ztraceny, jak popisuje dokument SCP-610-L3.

Vzhledem k absenci aktivity v Oblasti A bylo autorizováno vyslání dvou na dálku ovládaných dronů. První dron měl umístit vysílací zařízení poblíž vstupu do jámy zatímco druhý dron měl být vyslán přímo do jámy a vysílat přes vysílač zpět na základnu. Drony v oblasti byly napájené solární energií a měly výdrž baterie čtyři hodiny.

Následuje přepis video záznamu získaného pomocí dronu vyslaného do jámy v Oblasti A před jeho ztracením.

Video se aktivuje.
Je vidět obličej výzkumníka, který na čočky aplikuje čistící prostředek.

"Tady Průzkumný dron RSCP610-1. Systémy jsou funkční. Video přenos zapnutý. Obraz je čistý. Testujeme rotory a začneme, pokud je vše v pořádku."

Je slyšet zvuk vrtulí a záběr kamery se zvedá ze země. Kamera se natáčí doleva, doprava a po otestování pohyblivosti přelétá k jámě v Oblasti A.

"Video je funkční, motory taky, spojení je v pořádku. Můžeme začít."

Audio z vnějšího světa je utlumeno a kamera se natáčí do temnoty v jámě pod ní. Po přibližně dvou minutách sestupu se světla na dronu aktivují a osvětlí hrubě vykopanou šachtu. Není okamžitě jasné, co mohlo tunel vytvořit, ovšem zdá se, že šachta byla vytvořena jednou událostí, spíše než postupně vykopána.

Při sestupu na 15 metrů jsou spatřeny stopy po SCP-610 na okolní hlíně a kamenech. Materiál je nehybný a ponechává si texturu a vzhled, na rozdíl od vzorků získaných nad zemí. Existuje možná spojitost mezi tímto materiálem a událostmi zdokumentovanými v SCP-610-L3. Sestup pokračuje.

Při sestupu na 100 metrů začnou být vidět oddělující tunely na stěnách šachty. Při otočení kamery jde vidět několik malých tunelů, jež se oddělují na náhodných místech a nejsou omezeny pouze na jednu stěnu šachty. Tyto tunely jsou považovány za příliš malé na to, aby byl možný jejich průzkum. Sestup pokračuje. Na stěnách je možné si se zvětšující hloubkou povšimnout hustější vrstvy materiálu SCP-610.

Při sestupu na 250 metrů je viditelné dno tunelu, které se prudce svažuje, což naznačuje nepřirozený způsob formace. Dron osvětluje tunel a pokračuje dále vpřed. SCP-610 zde pokrývá kompletně všechny stěny tunelu a je vynaložené veškeré úsilí, aby dron nepřišel s tímto povrchem do kontaktu. Pět metrů před dronem je zaznamenán pohyb. Světla na dronu jsou ztlumena a jsou připraveny zbraňové systémy.

Dron RSCP610 je vybaven 5.56mm kulometem s 50 náboji. Tento systém byl navržen tak, aby bylo možné odhánět divoká zvířata od dronu a ochránit jej proti možné agresi, spíše než k bojovým účelům, je dron ovšem plně schopen zneškodnit i malou skupinu lidských nepřátel.

Záběr kamery se zaměřuje na pohyblivý subjekt zhruba tři metry před ním. Subjekt je neinfikovaný jelen, který se zmítá v sevření úponků SCP-610. Jelen je z neznámých důvodů zavěšen nad zemí. Dron prolétá kolem chyceného jelena a neustále jej sleduje, dokud není v bezpečné vzdálenosti. Nic dalšího se neděje a tak dron pokračuje dál.

Třicet metrů po setkání s jelenem, se pět metrů před dronem, na předtím relativně rovné zemi tunelu, objevují velké boule v náhodném rozestavení. Po bližším přezkoumání připomínají tyto boule infikované vesničany, kteří unikli do jámy z Oblasti A poté, co byla Oblast C zničena. V pozadí je nyní slyšet zvuk tekoucí vody a dron je vyslán dále do tunelu.

Po zhruba dalších sto metrech v tunelu je zvuk vody již jasně patrný. Pomocí světel dronu je nalezen potůček vody, pravděpodobně tekoucí z některé z přilehlých řek v okolí. Je nabrán vzorek do lahvičky a poslán zpět s vysílačem signálu.

Pozdější analýza tohoto vzorku neodhalila žádnou kontaminaci SCP-610 v podzemní vodě.

V tomto bodě se tunel rozděluje na dva. Jeden tunel vede kolem řeky a zdá se, že vede hlouběji, zatímco ten druhý je osvětlen zdrojem světla ze stropu. Je vybrán druhý tunel, kvůli možnému návratu dronu. Během upravení letové cesty dronu je navázán kontakt s částí stěny tunelu obalené v SCP-610 a rotor dronu způsobuje hlubokou jizvu na stěně tunelu, která se ovšem téměř okamžitě začne zacelovat. Dron pokračuje nahoru.

Po zhruba 300 metrech stoupání a uplynutí 45 minut se dron vynořuje ve větrné oblasti hory, kde zůstává nízko u země. Při otočení kamery kolem je objeveno něco, co připomíná opuštěnou vesnici. Přesná lokace tohoto místa není známa, ovšem podle trajektorie, kterou se dron vydal, lze usuzovat, že se nachází poblíž Oblasti B. Zdejší budovy jsou pokryty mrtvými vrstvami SCP-610, ovšem na rozdíl od budov v Oblasti A a Oblasti C, které byly SCP-610 pouze pokryty, tyto budovy se zdají být přímo postaveny z této tkáně.

Po menším průzkumu Oblasti B je zjištěno, že zde není žádný život, ať už přirozený, nebo nakažený SCP-610 a dron je tak spuštěn zpět do tunelu, protože povětrnostní podmínky oblasti znemožňují jeho zajištění. Po opětovném vstoupení do tunelu, je zaslechnut hluboký řev a spojení s videem se začíná zhoršovat, jakoby něco signál blokovalo. Během chvil, kdy je spojení nejčistší, jsou kamera a zbraň namířeny dolů a rotory jsou zpomaleny, aby bylo možné rychleji sestupovat.

Na poslední dvě minuty záznamu před ztracením dronu je záběr naprosto čistý. Ze spodku šachty se proti dronu řítí ohromný lidský obličej, zhruba dvacetkrát větší, než obličej normálního člověka. Tento obličej nemá žádné rysy kromě těch, které vytváří materiál SCP-610. Má oční důlky, ale ne oči a bezzubá ústa. Dron vystřelí na tuto masu SCP-610, ale ta nezpomaluje a díry po kulkách na jejím povrchu se zacelují. V tunelu není místo pro úhybné manévry a dron je hmotou pohlcen.

RSCP610 je považován za ztracený. O tři hodiny později se záběr najednou vrací.

Záběr dronu zachycuje několik struktur osvětlených světly dronu. Kamera se otáčí bez instrukcí, nebo příkazů od velitelství a zachytává velký počet entit v oblasti. Materiál SCP-610 překrývá čočky dronu a video končí.

Byla schválena průzkumná mise s posádkou. Její přepis je možné najít v dokumentu SCP-610-L5

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License