SCP-610-L3
hodnocení: 0+x
blank.png

Destrukce způsobená průzkumem Oblasti C popsaném v dokumentu SCP-610-L2 způsobila několik neočekávaných událostí v Oblasti A. Když byla podivná kulovitá formace v Oblasti C spálena a zničena, byli jedinci infikovaní SCP-610 v Oblasti A nahráni v záchvatech vzdušnými drony. Nehybné instance SCP-610 rychle zahynuly spolu se vším masitým materiálem pokrývajícím celou vesnici. Mobilní infikovaní SCP-610, kteří se po chvíli dokázali znovu postavit, vešli do jedné z budov, která původně sloužila jako rezidence obyvatelů z vyšší vrstvy. Jakmile všichni infikovaní vstoupili do budovy, její základy se propadly a pod ní byla objevena jakási jáma. Velikost jámy vzhledem k budově ukázala, že není možné, aby způsobila sesuv celé budovy, což naznačovalo, že něco uvnitř jámy budovu strhlo.

Tato jáma je dostatečně velká, aby do ní mohli pohodlně vstoupit tři muži vedle sebe. Zdroje světla z dálkově řízených dronů nedosahují dále, než 4 metry do hloubky, ovšem objekty vhozené do jámy nevydávají žádný zvuk při dopadu, což naznačuje, že jáma může být hlubší, než 1000 metrů.

Výzkum Oblasti A probíhal pouhé dvě hodiny.

Atmosférické vzorky Oblasti A naznačovaly kompletní uhynutí všech materiálů souvisejících s SCP-610. Veškerý infikovaný život, který se nestáhnul do jámy a zůstal nad zemí rychle zemřel. Průzkum Oblasti A byl schválen a okamžitě započal. Během 30 minut byly vyslány tři výzkumné týmy sestávající z dvou až třech výzkumníků a čtyř až pěti ozbrojených stráží v každém týmu. Tyto týmy vytvořily provizorní výzkumnou stanici ve zbytku vesnice. Vzorky uhynulých infikovaných SCP-610 a konvertované hmoty byly poslány zpět na velitelství u perimetru. Jednomu z týmů se podařilo získat malý vzorek stále žijící tkáně SCP-610 z jedné z budov. Během druhé hodiny průzkumu Oblasti A bylo kolem jámy vystavěno několik přístrojů k možnému zmapování jámy a možných tunelů pod oblastí.

Na konci druhé hodiny průzkumu, než bylo možné aktivovat mapovací přístroje, byla v Oblasti A zachycena seismická aktivita. Dva týmy z původních tří zůstaly v oblasti, zatímco třetí tým odjel zpět k velitelství se vzorky. Třetí tým byl na velitelství odvolán, když byla poprvé zachycena seismická aktivita a bylo mu sděleno, že se do Oblasti A již nebude vracet.

Seismická aktivita v Oblasti A vyšplhala na 2,3 Richterovy stupnice, načež ustala. Okamžitě poté vyšlehnul z jámy mrak spór SCP-610 a pokryl okolní oblast v okruhu 50 metrů. Veškerý personál v oblasti měl na sobě ochranné obleky Úrovně A a tudíž nevedly spóry k žádnému nakažení. Ovšem zatímco byla erupce spór nahlašována, byly oba týmy v Oblasti A napadeny létajícími živočišnými formami infikovanými SCP-610. Tyto organizmy byly zachyceny drony a vykazovaly extrémně pokročilé fáze infekce, avšak není jisté z čeho zmutovaly do této podoby. Mnoho z těchto létajících stvoření útočilo zakousnutím se do výzkumníků, vyzvednutím do vzduchu a pokud možno, jejich hozením do jámy. Ukázalo se, že tito infikovaní se dají jednoduše zabít střelbou z malé ráže. Během útoku byli dva výzkumníci vhozeni do jámy a jeden byl zraněn při přestřelce. Zraněný zaměstnanec byl zastřelen okamžitě po vykázání symptomů infekce, kvůli narušení obleku.

Ještě před ztracením kontaktu s týmy v Oblasti A, byla v oblasti opět zaregistrována seismická aktivita, začínající na 1 a 1,5 stupně. Pozornost byla přesunuta k jámě pro případ druhého útoku. Nastala druhá erupce spór. Ve chvíli, kdy se aktivita pohybovala kolem 3 až 3,5 na stupnici, byla v jámě spatřena nová entita SCP-610. Jediný záběr tohoto stvoření zachycuje zvětšenou lidskou hlavu, zhruba dvacetkrát větší, než normálně, jak se tlačí ven z jámy bez viditelného těla. Kontakt s týmy byl ztracen, když seismická aktivita vystoupala na 7 stupňů Richterovy stupnice na dvě sekundy, načež úplně ustala. Následný vzdušný průzkum jámy v Oblasti A a okolí neobjevil žádné stopy po výzkumných týmech, ani jejich přítomnosti v oblasti. Veškerý personál i s vybavením je považován za ztracený.

Pokračovat k dalšímu dokumentu: SCP-610-L4

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License