SCP-610-L2
hodnocení: 0+x
blank.png

Během výstavby perimetru kolem zadržovací oblasti SCP-610 bylo několik zaměstnanců Třídy D infikováno jako následek útoků infikovaných vesničanů a zvířat v okolí spolu s pokusy o únik z oblasti a nezodpovědným chováním. Většina takto infikovaného personálu byla okamžitě zničena pomocí plamenometů, ovšem několik z nich bylo zadrženo v chladících jednotkách, což zpomalilo postup mutace SCP-610. Bylo rozhodnuto, že tito infikovaní zaměstnanci budou využiti k dokumentaci karanténní oblasti.

Vzhledem k obavám z možné ztráty vybavení jako u předchozího průzkumu SCP-610-L1, byly všechny tři subjekty vyslány s jedinou video kamerou do Oblasti C. Subjektům bylo dále poskytnuto následující vybavení:

Jeden (1) kanystr benzínu.
Tři (3) nouzové světlice.
Tři (3) pistole ráže 9mm se třemi zásobníky.
Tři (3) jednorázové příděly potravin.

Infikovaný personál měl za úkol pozorovat a vyhnout se setkání s infikovanými vesničany po co nejdéle to bude možné, ovšem pokud by nastala situace, v níž by čelili agresi ze strany vesničanů, nebo pocítili že mutace SCP-610 na jejich těle dosáhla kritického stavu, měli by se pokusit zabít co nejvíce infikovaných, nebo způsobit co možná největší škody infikovaným objektům a pozemkům. Cílem této mise bylo získání dat o komunitách osob nakažených SCP-610, aby mohl být vytvořen případný eradikační plán.

V době, kdy byla tato expedice provedena, byla Oblast C považována za možný původ SCP-610, vzhledem k tomu, že se zde vyskytovalo daleko méně pohyblivých infikovaných, než ve zbytku karanténní zóny a zároveň na sobě naskládané terraformující struktury, které se zdají být stejného původu, jako SCP-610. Vyslaný personál Třídy D, dále označený, jako DI1, DI2 a DI3, měl za úkol pokusit se objevit cokoliv, co by mohlo vést k původu SCP-610.

Po cestě ze základny na perimetru do Oblasti C se nic neudálo. V okolí nejsou viditelné žádné stopy po zvířatech. Během posledních 30 metrů při přiblížení k Oblasti C je možné pocítit zvýšení teploty vzduchu a je nutné aby si subjekty svlékly těžké obleky proti chladu, které obdržely. Teplota prudce stoupá po vstoupení do Oblasti C a je znovu nutné, aby si subjekty svlékly další vrstvu oblečení. Teploty uvnitř Oblasti C se pohybují kolem 32°C a vlhkost vzduchu je velmi vysoká.

Jedním z prvních povšimnutých znaků Oblasti C, je kruh nehybných 'pilířů', které obklopují celou oblast. Jeden od druhého jsou vzdálené přibližně 5 až 6 metrů a každý z pilířů se zdá být dvěma až čtyřmi infikovanými osobami spojenými v jednu strukturu. Na některých z nich jsou stále viditelné obličeje, či řitní otvory, spolu s mnoha dalšími nepřirozenými otvory, které zřejmě slouží, jako ohřívače okolního vzduchu. Odkud přesně se teplo generuje není známo. Aktuálně se věří, že tato pokročilá fáze terraformace SCP-610 slouží k úpravě okolního prostředí na podmínky, které napomáhají dalšímu šíření infekce.

DI2, který byl nakažen SCP-610 o několik hodin dříve, než ostatní subjekty, dostane záchvat během zkoumání pilířů, pouhých několik minut po vstoupení do Oblasti C. Postup jizvené tkáně SCP-610 je viditelný na těle DI2, zatímco se svíjí v křečích. Jeho tělo kompletně zmutuje během 45 sekund. DI2 je terminován pomocí zbraně DI1 a jeho vybavení je ponecháno na místě. Šíření SCP-610 na těle DI2 pokračuje i po jeho smrti, dokud se tělo nepřestane pohybovat.

Zatímco velitelství z perimetru podává DI1 a DI3 nové instrukce ohledně situace, začne se povrch země v Oblasti C pohybovat v místě, kde leží tělo DI2. Video záběr zachycuje, jak se masité úponky pod jeho tělem odtahují a několik provazcovitých chapadel vystupuje z mezery a vtahuje jeho tělo dovnitř. Tato mezera se rychle zaceluje. Celá sekvence proběhla ve třech sekundách.

DI1 a DI3 se rozhodnou ve zvýšené teplotě jednat rychle, protože se bojí stejného osudu. Vydávají se k centru vesnice, kde naráží na další dříve neznámý fenomén. Ve středu vesnice nad společnou studnou je pomocí podpůrných úponků SCP-610 zavěšená koule. Tento útvar je pokryt rysy lidí v raných stádiích infekce, stejně jako několika v pozdějších stádiích. V mase je rovněž možné rozpoznat několik jelenů a medvědů. Celá masitá koule pulzuje v intervalu přibližně pěti sekund a při každém pulzu se kolem středu objeví spóry. Tato oblaka spór lehce dopadají na zem a jsou absorbovány do konvertovaného prostředí kolem.

DI3 začíná kulovitý objekt polévat benzínem a když je dotázán subjektem DI1, vysvětluje, že pokud něco vypadá, že by se to mělo spálit, je to tahle věc. V tu chvíli nevydává velitelství na perimetru žádné rozkazy, kvůli rychlému spádu událostí. Žádná z entit v Oblasti C nereaguje, dokud není zapálena světlice a kulovitá hmota nezačíná hořet. Vzdálený nahrávací systém zachycuje hlasitý zvuk z neznámé vzdálené lokace mimo Oblast C, který byl slyšet až na perimetru v Oblasti A i C. Tento zvuk byl popsán jako výbušný ("znělo to jako by někdo odpálil několik náloží na úpatí hory") a organický ("znělo to jako řev ohromné primitivní bestie"). Patnáct sekund po tomto zvuku nahlásila Oblast A sérii explozí v přilehlé vesnici. Pět sekund po této zprávě explodovala zapálená kulovitá hmota ve středu Oblasti C.

DI1 a DI3 jsou výbuchem odhozeni. Je potvrzeno, že DI3 během výbuchu zahynul na následky kamenného šrapnelu ze studny, ovšem DI1 se zdá být v pořádku, kromě několika modřin a rapidně mutující infekce SCP-610. V tuto chvíli si DI1 kameru odepíná a natáčí ji na sebe. Vzhledem k úhlu nahrávky není jasné, co se v Oblasti C stalo, ovšem něco mimo záběr zachytí pozornost DI1. Krátkou chvíli hledí na něco mimo záběr a poté je odtažen ze záběru. Kamera dopadá na zem a je natočena směrem vzhůru. Během posledních sekund záběru je vidět humanoidní postava prolétající vzduchem a zvuky nárazu ze směru, kde přistála. Tři sekundy po této události je kamera zničena neznámým stvořením.

Velitelství na perimetru vyhlásilo stav pohotovosti na 24 hodin ve všech lokacích, ovšem po této události nenásledoval žádný incident.

Pokračovat k dalšímu dokumentu: SCP-610-L3

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License