SCP-610-L1
hodnocení: 0+x
blank.png

Po vytvoření zadržovacího perimetru kolem SCP-610 souhlasila ruská vláda s našimi žádostmi o výzkum a vyšetření oblasti. Pro první takový průzkum byla z bezpečné vzdálenosti vyslána malá kamera připevněná k jednotce jménem 'Herbie' směrem k Oblasti A. Jednotka Herbie byla vybavena baterií na dvanáct hodin a více než dostatečným řídícím dosahem.

Jednotce se podaří bez incidentu vstoupit do Oblasti A. Krajina kolem Oblasti A vykazuje rané fáze asimilace infikovaným jedincem SCP-610, který zřejmě popadal v náhodných intervalech kolem zbytků vesnice. Mnoho okolních budov je ohořelých, ovšem zdá se, že požár byl uhašen před dlouhou dobou. Několik budov je nedotčeno. Vzdušný průzkum Oblasti A spolu s tepelnými snímky ukazují populaci 79 infikovaných. V tomto čísle jsou zahrnuti nehybní infikovaní, ovšem je obtížné porovnat počet pohyblivých jedinců s počtem jedinců nepohyblivých.

V Oblasti A je zaznamenáno velké procento zmutovaných jedinců SCP-610 a předpokládá se, že všichni obyvatelé jsou v pokročilých fázích infekce. Jednotka Herbie pozorovala vnějšek vesnice po dobu dvou hodin, během nichž byli infikovaní pozorováni, jak interagují v rámci jakési sociální struktury. Protože po tuto dobu zůstala jednotka nehybná, není známo, co který infikovaný dělal. Ovšem když se centrálním náměstí začala zvyšovat aktivita infikovaných jedinců, byla jednotka Herbie vyslána, aby sledovala jednoho z nakažených do domu.

Kamerový záznam se chvěje, jak Herbie přejíždí po šťerku za rychle se pohybujícím infikovaným. Interiér domu je zachycen na snímku připnutému k primární složce SCP-610, přičemž sledovaný infikovaný na snímku sedí u stolu. Po vstoupení do domu je Herbieho kamera pomalu vytažena vzhůru. Tato akce je infikovanými buď ignorována, nebo nepovšimnuta. Infikovaná osoba přechází od dveří po domě a zastavuje se u všech infikovaných organizmů. Ovšem zdá se, že ignoruje jeden, který se nachází pod stolem, který přestože není nehybný, neopouští oblast. Není známo, co toto stvoření bylo před tím, než bylo infikováno.

Poté, co projde kolem stolu a zopakuje tento proces třikrát, zastaví se primární infikovaný, dále označovaný jako 'Alfa', před infikovaným ležícím na posteli, dále označovaným jako 'Beta' a začne jej napadat pěstmi. Subjekt Beta se nedokáže zvednout z postele z neznámých důvodů, ovšem není kompletně nehybný a mává kolem pažemi, jako odpověď na útok ze strany Alfy. Po několika minutách bití se z oblasti kolem Bety ozve explozivní zvuk, načež se z hrudníku Bety vyvalí mrak neznámé látky do okolního vzduchu. Alfa chvíli postává v mraku, který jej obklopuje a pomalu dosedá na zem. Neznámá životní forma na stole vedle Bety se začíná klepat v jakémsi záchvatu. Alfa poté dvakrát obchází místnost a znovu se zastavuje u každého infikovaného. I tentokrát ignoruje organizmus pod stolem a tentokrát i Betu.

Po dokončení dvou obchůzek po místnosti si Alfa sedá ke stolu a sahá po talířích, jakoby se pokoušel prostřít stůl. Poté, co jsou talíře umístěny, obličejové úponky Alfy se začnou třást a točit na jednom z talířů, načež se roztrhnou a oddělí. Tento proces se opakuje u každého z talířů. Toto je zachyceno na snímku připnutém k primární složce SCP-610.

Poté, co jsou talíře naplněny masem Alfy, se subjekt zvedá od stolu a přichází k Herbiemu, který je dálkově odstraněn Alfě z cesty. Alfa prochází kolem a opouští dům, ovšem Herbieho kamera je stále zaměřena na stůl. Po několika minutách se objevuje skupina šesti až sedmi infikovaných, kteří i nadále ignorují Herbieho. Každý z infikovaných se pohybuje trhaně, jakoby byl pohyb obtížný. Buď kulhají velkými kroky, nebo našlapují malými. Tito infikovaní obklopují stůl a každý z nich nabírá rukama masitou substanci, kterou Alfa zanechal. Toto maso si poté infikovaní cpou do tělních otvorů. Někteří do úst, někteří do otvorů na hrudi, na zádech nebo v podpaží. Když jsou všechny talíře prázdné, skupina odchází. Herbie zde zůstává po několik dalších minut, než je jeho kamera zatažena a odjíždí.

Okamžitě po opuštění domu se Herbie sráží s objektem. Po otočení kamery je vidět, že tímto objektem je subjekt Alfa, který má zapletené obličejové úponky s jiným infikovaným s podobnou mutací. Srážka je oběma infikovanými ignorována a subjekty se po několika minutách rozpojí a odcházejí. Herbie je poté nasměrován k průzkumu dalších oblastí vesnice.

Zbytky obchodu ukazují poškození ohněm spolu s aktivitou uvnitř budovy. Jednotka Herbie je vyslána situaci vyšetřit. Dveře jsou polootevřené a za pomocí nástrojů je Herbie otevírá. Této akce si žádný infikovaný nevšímá, nebo ji ignoruje.

Uvnitř obchodu je vidět několik infikovaných osob, ovšem většina z nich pouze postává kolem. Jeden z infikovaných se na zemi převaluje na prostoru zhruba 0,3 metrů a je ignorován ostatními. Herbie projíždí pod rozdělovačem oddělujícím sekci pro zákazníky od sekce pro prodavače a ohlíží se za pult. Horní polovina osoby vyčnívá ze sklepních dvířek za pultem. Tato osoba se nezdá být v pokročilé fázi infekce a nosí uniformu ruského vojáka. Herbie přibližuje kameru, aby muže identifikovala. Oči postavy jsou v neustálém pohybu a občasně zaměřují Herbieho. Zbytek vojákova těla se nehýbe.

Herbie je nasměřován do místnosti za pultem. V této skladovací místnosti je navršená velká hromada těl. Oblečení je v mase viditelné a zahrnuje jak civilní oblečení, tak vojenské uniformy. Vzhledem k tomu, jak jsou těla narovnána, není možné rozpoznat žádné výrazy v obličejích. Na hromadě těl sedí infikovaná osoba a zdá se, že dolní polovina jejího těla je srostlá s těly pod ní, zatímco horní polovina se zdá být ve stavu divokých záchvatů. Přibližně každých deset sekund vylétá z infikovaného obláček spór, které zůstávají v okolním vzduchu. Herbie je nasměrován k východu z budovy.

Po opuštění budovy projíždí Herbie kolem vesnické studny, kolem níž sedí několik nehybných infikovaných. Paže těchto infikovaných jsou roztaženy a dotýkají se jedna druhé tak, že vytváří dokonalý řetěz kromě jednoho, jehož paže jsou svisle podél těla. Herbie projíždí kolem tohoto infikovaného a blíží se k městské radnici, když se tento infikovaný začne pohybovat a zachytí jednotku.

Video záběr z Herbieho se zaměřuje na obličej infikovaného, který je z nějakého důvodu v nedotčeném stavu i přes kondici zbytku těla. Tento infikovaný jedinec býval kdysi mladá dívka kolem deseti až dvanácti let. Herbie se přetáčí na stranu a infikovaný pohlíží bez výrazu na jednotku. Obličej infikovaného se náhle nafoukne a exploduje do mnoha masitých útržků, které Herbieho zachytí a vtáhnou dovnitř. Video záznam z jednotky zde končí.

Herbie byl v tuto chvíli považován za ztraceného. Ovšem nikdo v řídícím středisku video nahrávání nevypnul, kvůli předpokladu, že jednotka byla zničena. O pět hodin později se nahrávání opět zapnulo a zabíralo nehybný pohled z vyvýšené pozice nad vesnickou studnou. Video je částečně rozostřené kvůli vrstvě slizu na povrchu kamery, ovšem jinak poskytuje čistý záběr. Herbie neodpovídá na příkazy, ovšem jeho video zaostřuje z jednoho cíle na druhý a přibližuje naprosto samo. Nahrávání je vypnuto manuálně a všechny spoje s jednotkou Herbie jsou odseknuty.

Pokračovat k dalšímu dokumentu: SCP-610-L2

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License