SCP-610
hodnocení: +4+x
blank.png

Objekt #: SCP-610

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Kvůli ohromné oblasti kterou SCP-610 pokrývá, je kontejnment nemožný. Izolace oblasti se ukázala jako mnohem efektivnější a Ruská vláda povolila vytvoření perimetru pro udržení lidí mimo tyto oblasti pod záminkou vojenských operací.

V případě že bude poblíž perimetru spatřen jakýkoliv organismus vykazující vlastnosti konzistentní s SCP-610, protokol vyžaduje aby byl napadán z dálky lehkými zbraněmi dokud nebude nehybný, poté budou použity zápalné zbraně a munice z co největší vzdálenosti. Jakákoliv živá bytost, která přijde do kontaktu s organismem infikovaným SCP-610 je považována za postradatelnou a musí být okamžitě terminována a spálena. Všechny osoby jež přijdou do vzdálenosti tří metrů od organismu nakaženého SCP-610 budou okamžitě staženy z oblasti, izolovány od zbytku svých týmů a podrobeny lékařskému ohledání za použití pouze vzdálených technik pro určení toho zda infekce započala a podle toho bude dále pokračováno.

V současnosti se ví, že infekční vektory přenosu SCP-610 jsou zaměřené na fyzický kontakt. Pohyby dronů v silně infikovaných oblastech se vrátili se vzorky vzduchu obsahujícími nepatrné částečky které při kontaktu s organickými látkami rozšíří SCP-610. Výsledky těchto testů rovněž odhalily, že většina vyžaduje několik dní na objevení, s výjimkou přímého kontaktu s obnaženou plicní či jaterní tkání. Tyto testy ukazují rapidní růst který vyžaduje úplné spálení testovacího prostředí nejdéle dvacet čtyři hodin po prvním vystavení, přičemž i dvou hodinová odchylka je riziko při němž hrozí kompromitace celého zařízení. Vzhledem k tomu, že tento rapidní růst se objevuje pouze u organického materiálu mimo lidské tělo, je tato forma infekce považována za menší riziko.

Tato specifika dala vzniknout řadě otázek ohledně možného původu infekce ve spojení se selhaným [DATA VYMAZÁNA]. Zadržovací protokol zůstává v současnosti u metody spálené země a neexistují obavy o přenosu vodou či vzduchem v parametrech infekce vzhledem k situačním změnám v terénu.

Popis: Prvotní zprávy o SCP-610 přišly přímo od Ruské vlády přes utajené kanály. Tyto zprávy sestávaly především ze zmizení farmářů v regionu které nebyly nejdříve nijak zvláštní, dokud se lokální policie, poté regionální policie a nakonec vládní agent neohlásili po 72 hodinách od zmizení. Menší armádní tým byl vyslán do oblasti a rychle se stáhl, načež byla kontaktována Nadace kvůli vyšetření situace.

Oblast kterou SCP-610 ovlivňuje je blízko Jezera Bajkal v Jižní Sibiři. Známé infikované oblasti jsou vyznačené na mapě zde. Zadržovací perimetry jsou označeny modře kolem zadržovacích oblastí a doposud nebyly žádné další lokace objeveny. Vniknutí do perimetru musejí být nahlášena před provedením, potvrzena během průzkumu a probrána okamžitě po návratu.

SCP-610 nejdříve vypadá jako infekční nemoc kůže, přičemž symptomy zahrnují vyrážku, svědění a zvýšenou citlivost kůže. Během 3 hodin způsobí nemoc kazy připomínající jizevní tkáň na hrudi a rukou, rozšíří se k nohám a na záda během další hodiny a kompletně pohltí oběť do pěti hodin. Vystavení vyšším teplotám značně snižuje čas potřebný pro rozšíření a rekordní kompletní infekce byla zaznamenána za pět minut.

Poté co nastane kompletní infekce, životní funkce oběti se zastaví na přibližně 3 minuty načež se znovu objeví dvakrát až třikrát rychlejší, než u normálního člověka. Krátce na to se začne jizevní tkáň na obětech pohybovat sama od sebe a rychle růst. Lidské rysy obětí začnou v tuto chvíli mizet a pod vlivem infekce začne subjekt zdánlivě náhodně mutovat. Subjektům pozorovaným v této fázi infekce narostlo tři či více končetin, jak paží tak nohou, hlava může začít deformovat a protáhnout se, nebo roztáhnout a části subjektu se mohou rozevřít s dodatečnými kusy masa které dorostou. Trvání této fáze infekce je nejisté a ne všechny subjekty postupují do dalších fází.

Za neznámých podmínek se infikovaný jedinec přestane pohybovat a umístí se do lokace kterou uzná za vhodnou kde 'zakoření'. Masité výrůstky oběti se roztáhnou po okolních objektech a pokryjí je. Tyto objekty nepřenášejí infekci jako živá stvoření a efekt prodlouženého kontaktu s těmito objekty je zaznamenaný dále v tomto dokumentu. Odhaduje se, že toto chování slouží k vytvoření oblasti vhodné pro růst dalších infikovaných.

Pozorování života nakaženého SCP-610 personálem je nemožné. Infikovaní nemocí okamžitě vyhledávají pomoc jako přirozený lidský pud, což vede k další nechtěné infekci. Ti infikovaní ve fázi jizevní tkáně se aktivně a agresivně pokouší nakazit kohokoliv v blízce nespecifikovaném okolí. Je odhadováno, že pokud je infikovaný schopen vidět a pozorovat neinfikovaného, pokusí se k němu dostat. Pokud infikovaný ztratil schopnost zraku, vzdálenost 30 metrů je považována za bezpečnou.

Pozorování oblastí infikovaných SCP-610 bylo dosaženo pomocí umělých metod jako například dálkově ovládaných robotů. Data získaná během těchto pozorování spolu s faktem, že nakažení se aktivně pokoušejí SCP-610 rozšířit, vedly ke klasifikaci Keter, avšak dokud není ničemu povoleno vstoupit do, nebo opustit infikované oblasti, je hrozba považována za neutralizovanou. Znepokojivé jsou jeskynní oblasti pod infikovanými oblastmi, jež byly objeveny během průzkumu a aktuálně probíhají snahy o dostání Nadačního personálu do těchto oblastí.

Terénní Záznamy:
SCP-610-L1 - Menší dálkově ovládaný rover poslaný do Oblasti A aby našel chybějící personál.
SCP-610-L2 - Infikovaný zaměstnanec Třídy-D poslaný do Oblasti C s video kamerou.
SCP-610-L3 - Prvotní objevení tunelového vstupu v Oblasti A.
SCP-610-L4 - Průzkum tunelů Oblasti A bez posádky.
SCP-610-L5 - Průzkum tunelů Oblasti A s posádkou.
Následující terénní záznam je pouze pro Personál Třídy-A a výš. Neoprávněné prohlížení této složky je přísně zakázáno a bude považováno za porušení Nadačního kontraktu a porušení mezinárodního práva.
SCP-610-L6 - Záznamy o Průzkumu z Operace 'Zdrojový Bod'.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License