SCP-608-CS
hodnocení: +15+x
blank.png
Objekt#: 608-CS
Úroveň2
Zadržovací Třída:
euclid
Sekundární Třída:
none
Třída Narušení:
keneq
Třída Ohrožení:
rizikové

Speciální Zadržovací Procedury: Okolo SCP-608-CS byly zřízeny 3 tábory pro jeho pozorování. Kvůli povaze SCP-608-CS musí všichni zaměstnanci, kteří jsou do těchto táborů nově přiřazeni nejdříve vstoupit do SCP-608-CS. Po vstupu se tito zaměstnanci nesmí vzdalovat od vstupních dvěří a po maximálně 10 sekundách musí zase vyjít ven. Jakékoliv další vstupy do SCP-608-CS jsou zakázány.

Jakékoliv neznámé entity opouštějící, nebo pokoušející se vstoupit do SCP-608-CS jsou považovány za instance SCP-608-CS-A a musí být zadrženy a následně podrobeny výslechu a výzkumu. Vzhledem k pravděpodobně přátelské povaze instancí SCP-608-CS-A by se personál měl snažit těmto entitám neublížit.

Popis: SCP-608-CS je budova stojící přibližně [VYMAZÁNO] jihozápadně od [VYMAZÁNO]. Z vnějšku se jeví jako modrý kvádr o rozměrech přibližně 20 m x 10 m x 5 m, bez jakýchkoliv dalších prvků, kromě dřevěnných dveří v jedné ze stěn. Uvnitř SCP-608-CS se nachází kapesní dimenze, [VYMAZÁNO].

SCP-608-CS je chráněno poměrně pokročilou kognitohazardní kamufláží, která způsobuje, že ho subjekty v jeho okolí nevnímají. V případě, že jsou na něj výslovně upozorněni, jej subjekty vnímat začnou, avšak je pro ně velmi těžké udržet jej ve své pozornosti a po pár sekundách si jej opět přestanou všímat. Tato kamufláž není schopná ovlivnit jedince, kteří někdy byli uvnitř SCP-608-CS a má mírně oslabený efekt na jedince s vysokou odolností proti kognitohazardům (viz [VYMAZÁNO]).

Tato kamufláž ovlivňuje také technologie ovládané uvědomělými jedinci. Při pokusu vyfotografovat, nahrát, nebo jakkoliv jinak zaznamenat specificky existenci SCP-608-CS, se na výsledném záznamu SCP-608-CS neukáže. Na fotografiích, i videích pořízených za účelem zachytit SCP-608-CS, se na místech, kde by se měla anomálie nacházet zobrazuje pouze šum. Veškeré Nadační pokusy vyfotografovat, či nahrát SCP-608-CS selhaly. Aktuálně je známá jediná fotografie exteriéru SCP-608-CS, na kterou jej neúmyslně zachytil [VYMAZÁNO], když fotografoval [VYMAZÁNO].

Uvnitř SCP-608-CS se nachází velká kavárna. Tato kavárna je vždy hojně obsazena entitami označenými jako SCP-608-CS-A. Anatomie těchto entit je stejná, jako ta lidská avšak každá z instancí SCP-608-CS-A disponuje vlastní kognitohazardní kamufláží. Ta způsobuje, že při verbální komunikaci rozumí instanci SCP-608-CS-A jen jí vybraná entita nebo entity, přičemž jedinci, kterým není komunikace určena, slyší jen nesrozumitelný šum. Jedinci, kterým komunikace určena je, slyší SCP-608-CS-A mluvit vždy jejich rodným jazykem. Krom toho tato kamufláž způsobuje, že jsou instance SCP-608-CS-A efektivně neviditelné na veškerých fotografiích a videozáznamech.

V kavárně je možné objednat si několik druhů kávy, koláče, zmrzlinové poháry a další nápoje a pokrmy běžně dostupné v neanomálních kavárnách. Jídelní a nápojový lístek je dostupný na vyžádání u ČROD-5. Bylo prokázáno, že všechny nabízené položky jsou neanomální, avšak [VYMAZÁNO]. Instance SCP-608-CS-A jsou navíc [VYMAZÁNO].

[VYMAZÁNO]

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License