SCP-607
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-607

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Objekt je v současné době u agenta █████, jenž si jej vybralo jako svého "majitele". Jak Agent █████, tak SCP-607 musí být neustále sledováni pro výzkum a Agent █████ má podávat zprávu doktoru █████ spolu s psychologickým hodnocením každé dva týdny. Dále je nutné skupinu doplnit jedním členem třídy D, aby byla schopná označit novou osobu v případě smrti SCP-607 nebo Agenta █████. Přestože není agentem přímo držen nebo hlídán, mělo by být SCP-607 uloženo svázané a připoutané v malé přenosné skladovací komoře. Úložná komora byla navržena tak, aby imobilizovala SCP-607, což umožňuje zdravotnickému personálu umisťovat kojící trubice, kapavku, katetry a další zařízení na podporu života. Vzhledem k povaze SCP-607 byl Agent █████ vybrán, aby s sebou nosil komoru nebo ji udržovat ve své těsné blízkosti.

Popis: SCP-607 je velký, šedý americký krátkosrstý samec kočky domácí neurčeného věku s obojkem, na němž je napsáno "Dorian".

SCP-607 bylo objeveno na konci roku 19██, kdy muž známý jako A███S███████ neočekávaně zemřel bez násilné smrti na oslavě v jednom z newyorských předměstí. Smrt pana S███████ byla později spojena s incidentem, kdy jeden účastník opouštěl dům a omylem přejel kočku S███████.

Vzhledem k záhadným okolnostem smrti S███████ se k vyšetřování připojil místní zástupce Nadace jako "konzultant". Zvláštní agent F█████ vyšel ven, aby prozkoumal cigaretu, když uslyšel "slabé mňoukání". Agent F █████ se poté rozhodl vzít zvíře zpět do Nadace jako domácího mazlíčka a společníka. Agent F█████ nahlásil obtíže při péči o SCP-607. Kočka nechtěla jíst, stala se letargickou a nezdálo se, že by cítila vůli žít. Agent F█████ vtipně řekl kolegům, že "chápe nechuť k jídlu ze smutku". Sedm dní po prvním kontaktu agenta F█████ s SCP-607, oba zemřeli hlady.

Okolnosti smrti agenta F█████ a pana S███████ přitahovaly pozornost Nadace a tělo kočky bylo odvezeno do izolační komory pro další testování. SCP-607 oživlo 24 hodin po přibližné době smrti.

Anomálie SCP-607 pravděpodobně spočívá v tom, že se váže na člověka, a vytváří zápornou symbiotickou vazbu. SCP-607 se upoutá na první osobu, se kterou přijde do styku po oživnutí. Byla provedena řada experimentů zahrnujících vazbu SCP-607 na personál třídy D. Testy odhalily, že rány způsobené SCP-607 se také projevily na vázané osobě. Údery SCP-607 způsobilo modřiny na testovacím subjektu. Zlomenina přední nohy kočky způsobila zlomenou ruku testované osoby. Usmrcení SCP-607 kulkou mělo za následek smrt vázané osoby, jelikož se v jeho těle objevila rána po zásahu kulkou. Ve všech testech oživlo SCP-607 přibližně 24 hodin po smrti bez zjevných ran.

Jedním z nejdůležitějších problémů je chování SCP-607. Má sebevražedné tendence. Bylo pozorováno, že SCP-607 umíralo hlady, zranilo si zuby a drápy, toulalo se po silnici, provokovalo velké psy, konzumovalo jedovaté materiály, skočilo do pohyblivých částí strojů a pokusilo se vstoupit do skladovacích prostor objektů třídy Keter. Ve všech případech to mělo za následek smrt provázané osoby způsobem odpovídající zraněním způsobeným SCP-607.

Terminace a testy zranění SCP-607 byly přerušeny, když přilnulo k agentovi █████ během neoprávněného narušení bezpečnostní komory. SCP-607 stále vykazuje sebevražedné chování navzdory úsilí Agenta o navázání přátelského vztahu s ním. Agent █████ utrpěl řadu zranění před rozhodnutím o zadržení SCP-607 v přenosné skladovací komoře se systémy na podporu života. Agent █████ je pečlivě sledován. V současnosti vykazuje SCP-607 sebevražedné tendence i po vyjmutí z komory. Není známo, zda objekt vždy projevoval takové sklony, nebo zda k nim došlo až poté, co byl zajat Nadací a podroben počátečním testům.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License