SCP-606
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-606

Třída Objektu: Euclid (Přeřazení na Keter čeká na schválení)

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-606 je v tuto chvíli zadržováno v nevybavené místnosti o velikosti 20m x 25m x 8m v Oblasti-██. Vstup do této místnosti je umožněn skrze dvoje dveře, mezi kterými se nachází vzduchotěsná komora. Žádný personál nesmí do zadržovací cely SCP-606 vstoupit s výjimkou testování, či s povolením od zaměstnance Úrovně 4 a vyšší. Standardní obranné prostředky (výbušné, chemické, biologické a memetické) musí být vždy na místě podle standardních pracovních procedur.

Vzhledem k nehmotné povaze SCP-606 neexistují v tuto chvíli žádná bezpečnostní nařízení v případě úniku ze zadržení. V případě toho, že k úniku skutečně dojde, se veškerý personál musí řídit Plánem ETA-ŠEST.

Za pomocí dálkově ovládaných zařízení musí být SCP-606 dán USB flash disk obsahující nejméně 2MB dat každých 12 hodin. Data na tomto disku jsou vložena zaměstnancem dohlížejícím na SCP-606, avšak ideální jsou úryvky z klasické literatury či encyklopedií, části filmů nebo záznamy historických proslovů. V případě nouze mohou být tato data nahrazena jakoukoliv jinou formou informací, ať už ve formě vytisknutého textu, kompaktních disků či video kazet. Pečlivý záznam všech předaných dat do držení SCP-606 musí být udržován. SCP-606 by nikdy nemělo obdržet opakující se data s výjimkou nouzových situací. Žádné materiály týkající se Nadace, či jiných anomálních objektů nesmí být za žádnou cenu dány SCP-606.

Popis: SCP-606 má podobu kulovité masy světla různé velikosti a síly. Nejčastěji s průměrem 85cm a svítivostí 200 kandel, avšak bylo pozorováno, jak dosahuje průměru až 10m a svítivosti 100 000 kandel. SCP-606 se dokáže i zmenšit do průměru 4cm a svítivosti pouze 0,5 kandel. Ačkoliv je SCP-606 schopno vyzařovat velké množství světla, nevyzařuje žádné teplo. Zdá se, že není tvořeno z žádné hmoty a dokáže procházet bez problémů jakýmkoliv materiálem.

V tuto chvíli se domníváme, že SCP-606 je entita tvořená čistě ze znalostí a informací a informace získané z SCP-606 tuto domněnku utvrzují. Taktéž se zdá, že SCP-606 se informacemi přímo živí, vzhledem k jeho zvětšující se velikosti a svítivosti až do dříve zmíněného maxima při dostatku informací a jeho zmenšování a oslabování, když nemá k informacím přístup.

Dokáže se živit z mnoha různých zdrojů, včetně elektronických zařízení, knih, magnetických pásek a živých bytostí, jež dělá pouze za pomocí obklopení objektu. Tento proces objekt nijak neovlivní. Digitální informace uložené na flash disku jsou používány na zadržování SCP-606, jelikož přibližná velikost daných informací může být jednoduše zaznamenána. Specifikace pro zadržení SCP-606 zmíněné výše byly sestaveny po rozhovoru s SCP-606 a dlouhodobém pozorování. SCP-606 zdánlivě preferuje klasickou literaturu a dané množství jej dokáže udržet na normální velikosti a svítivosti.

SCP-606 je inteligentní, uvědomuje si znalosti, které po dobu jeho existence posbíralo a je schopno konverzace. K tomu dochází za pomocí vytváření tónů neznámým způsobem. SCP-606 bylo naučeno komunikovat se zaměstnanci za pomocí nového jazyka, který Nadace vytvořila pro tento účel a každý zaměstnanec Úrovně 2 a vyšší přiřazený k SCP-606 musí tento jazyk ovládat.

Pokud se další inteligentní bytost dostane do cely SCP-606, pokusí se dané osobě pomoci dosáhnout "osvícení". Při této akci SCP-606 obklopí hlavu bytosti (či podobný ekvivalent). To vyústí v tonicko-klonický epileptický záchvat trvající 30 sekund až pět minut, po čemž daná bytost upadne do komatu a následně zemře. EEG monitorování během tohoto procesu ukázalo, že všichni ovlivnění zažili zvýšenou aktivitu mozkových vln gama a beta. V tuto chvíli se domníváme, že za toto zvýšení aktivity může snaha SCP-606 předat veškeré informace bytosti za pomocí neznámého procesu, nehledě na to, že lidský mozek není schopný přežít nápor této procedury.

Výsledky rozhovorů s SCP-606 byly smíšené. Ačkoliv dříve odpovědělo na několik základních otázek ohledně něj a jeho historie, na bližší otázky či většinu jiných otázek týkajících se jeho znalostí odpovídá pouze tím, že nabídne "osvícení" a odmítne odpovídat na další otázky. Požadavek na SCP-606, aby se nesnažilo "osvítit" osoby bez jejich svolení, byl částečně splněn a SCP-606 se již nesnaží "osvítit" všechny osoby, jež s ním přijdou do kontaktu, avšak i tak se sporadicky pokusí tento proces provést bez požadavku. Z tohoto důvodu je vstup k SCP-606 omezen.

SCP-606 bylo objeven Nadací 11/6/19██ v ██████, Francie poté, co několik zmizelých osob přitáhlo pozornost Nadace. Zaměstnancům se nakonec podařilo SCP-606 nalákat do vozidla a převést jej do zadržovací oblasti pod záminkou, že na něj čeká mnoho subjektů Třídy D, kteří potřebují zažít "osvícení". Jakmile bylo zjištěno, že SCP-606 je nehmotné, bylo dotazováno, proč se nepokusilo utéct. Jeho odpovědí bylo, že pouze "čekalo, co se bude dít". Jelikož je schopno prostoupit jakýmkoliv materiálem, s největší pravděpodobností zůstává v zadržení z vlastní vůle, nejspíše kvůli dostatku informací, které mu poskytujeme.

Dodatek 606-1: Komplexní komunikace s SCP-606 byla možná 4/2/20██, když Dr. ████████ a ██████ dokončili již zmíněný nový jazyk. Detaily o tomto jazyku byly přepsány na papír a dány do zadržovací místnosti SCP-606. Dále následuje výtažek z prvního rozhovoru provedený ze zabezpečené pozorovací místnosti za pomocí mikrofonu. SCP-606 je schopno plně rozumět lidské řeči a proto jsou části Dr. ████████ v angličtině.

Dokument #606-1

<Začátek záznamu>

Dr. ████████: Rozumíte mi?

SCP-606: [Ano.]

Dr. ████████: Jak jste se tohle všechno naučil?

SCP-606: [Poslouchám.]

Dr. ████████: Mohl byste nám říci, co jste zač?

SCP-606: [Jsem učitel.]

Dr. ████████: Mohl byste být trochu přesnější?

SCP-606: [Jsem učitel. Předávám znalosti. Vstupte do této místnosti a přijdete k osvícení.]

Dr. ████████: O to nemám v tuto chvíli zájem. Mohu se zeptat na další otázky?

SCP-606: [Já vám odpovím.]

Dr. ████████: Takže… kolik je vám let?

SCP-606: [Jsem tak starý, jak je potřeba.]

Dr. ████████: Můžete mi to trochu vysvětlit?

SCP-606: [Tyto zvuky, jež jste mě naučili, jsou omezující. Mohu vám nabídnout osvícení pouze přímo.]

Dr. ████████: Jak předáte osvícení lidem?

SCP-606: [Učím je.]

Dr. ████████: Uvědomujete si, že tohle vaše studenty… zabije?

SCP-606: [Já tomu smrt neříkám. Je to pouze výsledek… nedostatečnosti.]

Dr. ████████: Co přesně je učíte?

SCP-606: [Učím vše, co vím.]

Dr. ████████: Víte, kdo jsem já?

SCP-606: [Jste to, čemu říkáte člověk. Ostatní vás oslovují "doktor".]

Dr. ████████: Víte, co "doktor" znamená?

SCP-606: [Je to váš výraz pro někoho, kdo byl učen a učí. Ovšem, ve vašem stylu.]

Dr. ████████: Můžete mě učit skrze mluvení se mnou?

SCP-606: [Chci, abyste dosáhl osvícení. Pokud nechcete osvícení dosáhnout, nemám pro vás užitku.]

<Konec záznamu>

V tuto chvíli SCP-606 ukončilo rozhovor a odmítalo odpovídat na jakékoliv další otázky od Dr. ████████ několik dalších dnů. Následující rozhovory nabídly více informací ohledně SCP-606 a subjektů, o kterých tvrdí, že je zná.

Dodatek 606-2: Po překontrolování záznamu na 606, přesněji Experiment 606-██-█, začínám mít pocit, že smrti jeho "studentů" nejsou tak úplně náhodné. Možnost, že za tím je nějaký zlý úmysl, který nemá nic společného s "učením" lidí, tu vždy je, jelikož jediné, co víme, je, že to lidi donutí padnout na zem a umřít. Není tu žádný důkaz o tom, že to je to, co si myslíme. Ani nemáme žádný způsob, jak tuhle věc zadržet. Výzkum možných protiopatření by měl být hlavní prioritou pro Sekci █ ve spolupráci se zaměstnanci skupiny 606. Měli bychom se zamyslet nad možným přeřazením do kategorie Keter.

-Dr. Major

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License