SCP-605
hodnocení: 0+x
blank.png
scp605-2.png

SCP-605 v aktivním stavu blízko [DATA VYMAZÁNA]

Objekt #: SCP-605

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-605 nelze v současné době omezit pomocí dostupných zdrojů. Veškeré úsilí Nadace je v současnosti zaměřeno na kontrolu jeho chování a na skrytí jeho existence před veřejností.

Sledovací týmy Nadace neustále hlídají hranice bezpečné zóny s poloměrem 15 kilometrů kolem SCP-605. Týmy mají k dispozici velké bezpilotními letouny, které lze použít, pokud SCP-605 přejde do aktivního stavu.

Popis: SCP-605 je gigantická amorfní plynná entita pohybující se v nižších vrstvách atmosféry. Podobá se bouřkovému mraku s průměrem přibližně 180 - 260 km. Vzhled se může výrazně lišit. Když je anomálie v "neaktivní" fázi, je prakticky neviditelné, ale v "aktivní" fázi se stává silným, bouřkovým meteorologickým úkazem. Podle pozorování se pomalu pohybuje, ale neopouští oblast ohraničenou státem Florida, ostrovem Portoriko a Bermudami.

V "aktivní" fázi se SCP-605 začíná chovat jako živý organismus, který sleduje lodě a letadla ve svém okolí a pokouší se je nasát dovnitř sebe. V "aktivní" fázi SCP-605 také vytváří anomální deformace v magnetickém poli, což způsobuje zmatení kompasů a poruchy navigačních přístrojů.

Když letadlo nebo loď vstoupí do SCP-605, je absorbováno beze stopy neznámým způsobem. Všechny pokusy o studium tohoto procesu dosud selhaly, protože po úspěšném "lovu" se SCP-605 vrací do klidového stavu (obvykle několik let nebo dokonce desetiletí) a v tuto chvíli nejsou detekovány žádné anomálie.

Vzhledem k povaze SCP-605 a jeho údajnému spojení s opakovaným zmizením civilních a vojenských plavidel bylo rozhodnuto použít bezpilotní vzdušná plavidla ke "krmení" SCP-605, aby se snížilo riziko nežádoucích incidentů.

Dodatek 605-01: Analýza dostupných údajů o SCP-605 odhalila krátkodobé, ale stále patrné zvýšení odhadované hmotnosti SCP-605 vzhledem k datům, kdy anomálie vstoupila do aktivní fáze. Rada O-5 projednává žádost o další výzkum a vývoj možných protiopatření.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License