SCP-6005
hodnocení: 0+x
blank.png

Dr Gabriel: Uveďte své jméno, hodnost a přiřazení.

Agent Hawley: Nasrat.

Dr Gabriel: Uveďte své jméno, hodnost a přiřazení.

Agent Hawley: Jaký to má smysl? Degradujete mě na třídu-D nebo mě pošlete do Arizony. Tak či tak, do měsíce budu tuhej.

Dr Gabriel: Uveďte své jméno, hodnost a-

Agent Hawley: Tohle právě nechápu. Koho teď na tu věc nasadíte? Bunkmana? Ten debil není pro tu misi vhodný. Jo nebo Cartera? Hádám, že ten zkorumpovaný agent z Oregonu je přesně to, co hledáte.

Dr Gabriel: To již není vaše starost. Svoji šanci jste měl a selhal jste.

Agent Hawley: Jak? Co jsem udělal, že se to protivilo záměrům Nadace?

Dr Gabriel: K tomu se dostaneme. Prozatím, uveďte své -

Agent Hawley: Fajn. Mé jméno je Douglas Hawley, agent úrovně 3 přiřazený k SCP-6005, Narozen v Gulf Shores, Alabama, sociální bezpečnostní číslo 215 -

Dr Gabriel: To stačí. Víte, proč jste byl dnes předvolán?

Agent Hawley si povzdechne a lehne si na židli.

Agent Hawley: Upřímně, nemám páru.


SCP-6005


Z NAŘÍZENÍ RADY O5

Následující soubor je klasifikován úrovní 4/6005.

Neautorizovaný přístup je přísně zakázán.

Objekt #: SCP-6005 Úroveň 4/6005
Třída Objektu: Keter Klasifikováno

dogmountain.jpg

Dog Mountain, Columbia River Gorge, Washington, místo posledního spatření Cassandry "Cassie" Higginsové.


Objekt #: SCP-6005

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Projekt kontejnmentu SCP-6005 v současné době vyšetřuje Agent Douglas Hawley John Bunkman, sídlící v Oblasti-64. Informace týkající se vyšetřování jsou popsány níže jsou v procesu koncepčního přeskupování, jehož dokončení se očekává do 12-12-25.

Jednotlivce ovlivněné SCP-6005-1 je nutné zadržet v Oblasti-64 a vyslechnout. Jejich rodinám je třeba říci, že trpí vysilujícím duševním onemocněním. Kvůli léčbě bylo nutné je převézt do zahraničí. Subjekty nesmí být zadrženy déle než jeden měsíc před ošetřením amnestiky a propuštěním Subjekty je nutné zadržet na dobu nezbytně nutnou, pro výzkumné účely.

Podezřelé SCP-6005 události musí být v lokálních médiích potlačeny. Rodinám obětí je třeba předat věrohodný krycí příběh a tam, kde je to nutné, použít amnestika. Poradenství a podporu rodinám je třeba zajistit se styčnými pracovníky v rámci místních lékařských služeb.

Všechny záznamy týkající se Oblasti-1015 budou převedeny pod agenta Hawleyho Skladovací Prostor je v současné době v Evidenční místnosti 5C v E křídle Oblasti-64.

cascadiamap.png

Satelitní snímek bioregionu Kaskádie.

Popis: SCP-6005 označuje zmizení 1 943 lidí v silně zalesněných oblastech bioregionu Kaskádia od roku 1985 až po současnost. Všechny osoby zmizely beze stopy

SCP-6005 ovlivnilo různorodou škálu jedinců. Všichni žijí v bioregionu nebo v jeho okolí. Dosud se nepodařilo najít korelaci mezi pohlavím obětí, věkem, rasou, příjmem, politickými názory, či jakýmkoli jiným společenským faktorem. Jediným jistým společným prvkem je neobvykle vysoká míra duševních poruch. V důsledku toho nebyla nikdy událost SCP-6005 předvídána.

Anomální označení SCP-6005 vyplývá z extrémně vysokého počtu zmizení, které podle všeho nastaly úplně stejným způsobem: jednotlivec se sám vydá na výlet do nejbližšího lesa. Tato cesta bude neplánovaná, bez vysvětlujícího dopisu nebo jiného vzkazu. Dosud se nepodařilo získat záznam události SCP-6005. Ačkoli byla zvažována neanomální vysvětlení, žádné nebylo nikdy považováno za přijatelné.

SCP-6005 bylo poprvé zaznamenáno v roce 1992, kdy raná verze UI analýzy Nadace objevila neobvykle vysokou míru zmizení. Po řádném potlačení místních médií a použití amnestik na rodiny obětí bylo SCP-6005 přiděleno k Oblasti-64 kvůli kontejnmentu. Žádný výzkumník ani agent dosud neučinil pokrok ve výzkumu nebo kontejnmentu.

Gabriel: To vypadá jako řádná záhada.

Hawley: Slova mohou být matoucí. Nikdo nikdy nepochopí, že náš klinický tón, naše objektivní neutralita, je svým vlastním druhem zaujatosti.

Gabriel: Nějak se nechytám.

Hawley: Agenti přidělení k této věci byli všichni neschopní, to mám na mysli. Nikdo nechtěl znát detaily. Nebylo to zajímavé, neměli jsme žádná zjevná vodítka– ksakru, spousta lidí si zpočátku ani nemyslela, že jde o anomálii.

Takže mě potopili za nekázeň úrovní-2 a tučné staré podvody, těsně před důchodem. Nic neobvyklého. Chlouba Oblasti-64. Ředitel a jeho kumpáni chtěli zapůsobit na O5 okázalými expedicemi do Tří Portlandů nebo bezbožnými uměleckými kousky, které získali při nájezdu v Seattlu. Nikdo se nestaral o pár pohřešovaných děti, nad kterými brečela experimentální UI. Nechápu jak to, že to po těch letech ještě zůstalo v evidenci

Gabriel: Malujete naši organizaci ve velmi ponurém světle.

Agent Hawley: Doktore, ušetřete mě těch kravin. Co mi asi tak udělají. Hádám, že už na tom moc nezáleží, ale aspoň bych rád věděl, jak umřu.

Gabriel: Já vážně nemohu-

Hawley: OK. Fajn. Můžu tu sedět se zalomenýma rukama celý den. Nemůžete mě odvézt, dokud rozhovor neskončí, že?

Gabriel si oddechne a přiloží pero k deskám.

Gabriel: Nemohu vám to říct, protože to sám nevím. Je to mimo moji prověrku. Jsem tu jen proto, abych uvedl záznam na pravou míru.

Hawley zírá na Gabriela a na chvíli se usměje.

Hawley: Kdo by to byl řekl.

Hawley vytáhne cigaretu, zapálí ji a přitom zírá na Gabriela.

Hawley: Dobrá doktore, budu to s vámi hrát. Hádám, že už nemám co ztratit. Představení je u konce a opona padla. Co to chcete vědět?

Gabriel: Nejdříve? Chci vědět, proč jste byl nasazen na tento úkol. A jak jste se při tom cítil.

Hawley: Po pravdě, doktore, dostal jsem úkol, protože jsem byl dost blbej na to, abych měl dobrý nápad.

Dodatek #1: Dne 23-12-18, Ředitel Adler přiřadil agenta Hawleyho k SCP-6005 poté, co se na něj Hawley obrátil s novým návrhem na vyšetřování: použít analýzu snů na rozsáhlé spektrum pacientů v oblasti severozápadního Pacifiku k identifikaci jakýchkoli společných prvků. Hawley odkazoval na užitečnost výsledků z analýz snů během studia SCP-3007. Také několikrát poznamenal, že se jedná o nevyužitou oblast výzkumu.

Ředitel Adler přiřadil Hawleymu pracovní skupinu složenou ze dvou agentů a tří výzkumníků, aby pracovali v Oblasti-64 po dobu dvou měsíců, s možností prodloužení, pokud budou výsledky uspokojivé.

Po jednom měsíci Hawley a jeho pracovní skupina objevili silnou korelaci mezi sny 5 jednotlivců ze skupiny 150. Všechny tyto sny se opakovaly (i když s určitými obměnami) a všechny se tematicky pohybovali kolem lesů, stromů a přírodního prostředí obecně. Následující tabulka uvádí příklady snů, které každý subjekt prožil:

Datum Snu Subjekt Popis Subjektu Popis Snu
06-01-19 6005-23 33letá žena z Portlandu v Oregonu. Částečně zapojená do anarchystických komunit. Subjekt hlásil, že stál na okraji hlubokého lesa, který “voněl borovicemi“. Na druhé straně lesa byla vidět obrovská hora. Subjekt se hory vyděsil a rozběhl se opačným směrem, ale ocitl se hlouběji v lese. Subjekt hlásil, že se mu ulevilo, protože klenba stromů zakryla výhled na horu.
12-01-19 6005-142 44letý muž z Latah County, Idaho. Žádné předchozí anomální zapojení. Subjekt vlastní loveckou pušku Remington. Subjekt hlásil, že pronásledoval jelena řídkým lesem, který postupně houstl. Subjekt zvedl pušku a namířil na jelena. Puška se však zapletla do větví a jelen utekl.
18-01-19 6005-203 78letá žena z okresu Skamania, Washington. Žádné předchozí anomální zapojení. Subjekt uvedl, že sbíral bobule v deštném pralese, než se bobule začaly rychle zvětšovat. Subjekt zvedl ruce nad hlavu a ocitl se na prázdné mýtině uprostřed noci. Subjekt ohlásil sílící paranoiu.
19-01-19 6005-02 24letý muž ze Seattlu, Washington. Prominentní místní anarchisté věřili, že byli členem uměleckého kolektivu Are We Cool Yet? Subjekt snil o tom, že je broukem žijícím na větvi stromu. Větev se náhle omotala kolem zbraně, kterou zvedl muž středního věku. Subjekt se doplazil k hlavni zbraně a dlouho do ní zíral.
21-01-19 6005-09 19letý muž z Haida Gwaii, Britská Kolumbie. Žádná předchozí anomální účast, ačkoliv byl synovcem významné umělkyně a aktivistky z Prvních Národů Nory Ivanovové. Subjekt hlásil, že zíral skrz koruny stromů do slunce. I přes značnou bolest, kterou mu to způsobovalo odmítl přestat. Po několika minutách začaly stromy zakrývat slunce a zmírnily tak pociťovanou bolest a úzkost.

Následuje přepis záznamu rozhovoru mezi agentem Hawleym a 6005-09.

Datum: 22-01-19

Tazatel: Agent Douglas Hawley

Přítomný Druhý Agent: Agent John Caspar

<Začátek Záznamu>

Agent Hawley: - eď je to zapnuté. Dobře, pro záznam uvádím, že toto je rozhovor mezi agentem Douglasem Hawleym a Tomem Ivanovem, označeným 6005-09 pro oficiální účely.

6005-09: Vy, eh, máte t-

Agent Hawley: Promiň, ještě chvíli, chlapče. Jako úroveň 3 a dohlížející důstojník jmenuji sekundárním důstojníkem agenta Caspara, který je teď někde v Seattlu, takže úplně k ničemu, datum je 22. ledna, bla bla bla, zbytek znáte.

Ozve se zvuk položení nahrávacího zařízení na stůl.

Agent Hawley: Dobře, chlapče, nebude to trvat dlouho. Chci, abys mi řekl o těcht snech.

6005-09: No, já…

Agent Hawley: Prostě odpověz na otázku. Nemám na to celej den.

6005-09:…Dobře, no, začaly se mi zdát. Myslím, že v září – zrovna jsem začal zase chodit na vysokou. Moc se mi nedařilo, takže…

Agent Hawley: Jo, jo, tvůj život je opravdu smutný. A co ty sny?

6005-09: No, jsem v lese. Vždycky jsem v lese – hodně se to mění. A dívám se na slunce.

Agent Hawley: To bys neměl dělat.

6005-09: Podívej, chlape, je to sen, nemá to být skutečné -

Agent Hawley: Dobře, dobře, uklidni se. Jaký to byl … pocit?

6005-09: Děsivý. Nemohl jsem přestat. Musel jsem dál zírat. Když jsem byl malý, znal jsem kluka jménem Walter, jednou mě k tomu donutil. Řekl mi, abych se díval do slunce.

Agent Hawley: A stromy?

6005-09: Blížily se pomalu. Byl jsem tam zaseknutý, jen jsem zíral, dobrých deset minut nebo tak nějak. Nemohl jsem se hýbat, nemohl jsem myslet. Pak slunce začaly zakrývat listy.

Agent Hawley: Byli upevněné ke stromům?

6005-09: Ano. Bylo to dobré. Dost se setmělo.

Agent Hawley: Hm. Vyděsilo tě samotné slunce nebo světlo?

6005-09: Já – myslím, že světlo. Měl jsem pocit, že mě vidí nějací lidé.

Agent Hawley: A les tě uklidnil?

6005-09: Ano. Bylo to bezpečné. Nikdo tam nebyl, chápete. Jen stromy a vůně mechu a mokré země. V dálce jsem viděl jelena. Viděl jsem vinnou révu. Stmívalo se a stmívalo a pak nebylo vůbec žádné světlo.

Je slyšet zvuk míchání.

6005-09: Podívejte, už musím jít, něco mám.

Agent Hawley: Řekl jsi agentu Jonesovi, že jsi celý den volný.

6005-09: Jo, ale – podívejte, musím jít, jasný?

Agent Hawley: Jaké jsou tvé pocity z lesa obecně? Chodíš často na procházky?

6005-09: Co? Ne, moc ne. Kdysi jsem byl s tetou Norou, ale -

Agent Hawley: Nora Ivanovová? Ano, máme ji v evidenci. Teď je na Aljašce, že?

6005-09: Máte spis o mé tetě?

Agent Hawley: Stačí odpovědět na otázku.

6005-09: …Ne, není. Zmizela.

Agent Hawley: Zajímavé. Naposledy jsme slyšeli, že překročila hranici se skupinou Ser – se skupinou aktivistů. Šla se schovat do Nome.

6005-09: Ne, chystala se, ale pak se týden před odjezdem ztratila. Proč o ní máte složku?

Agent Hawley: Velmi zajímavé.

Je slyšet zvuk rychlého psaní perem.

Agent Hawley: Dobře, podívej – budeme si tě tu muset chvíli nechat.

6005-09: Co? Proč? Musím se dostat – Musím jít pryč.

Agent Hawley: Je to lékařská záležitost. Vykazuješ ranné příznaky nemoci. Je mi to líto, chlapče. Dáme vědět tvojí rodině, všechno bude v pořádku.

6005-09: Ne. Chci pryč. Chci jít do lesa.

Dlouhá pauza.

Agent Hawley: Vážně? Teď?

Agent Hawley vypíná nahrávání.


Hawley Pořád musím přemýšlet o tom rozhovoru. A pořád to nechápu.

Gabriel: Nechápete co?

Hawley Prostě jsem chtěl vědět, jestli jsou propojení. Nebyl jsem si jistý, jestli to má něco společného s těmi zmizeními nebo jestli jsou vůbec anomální. Neposlouchal jsem, co mi říkal.

Hawley típne cigaretu.

Hawley Tu noc se pokusil dostat ven. Pořád mluvil o stromech. Museli jsme ho znovu zadržet a já – no, viděl jsem ho ještě jednou. Za chvíli se k tomu dostaneme. Ale měsíce se táhly, nemohli jsme věznit nějaké dítě kvůli vtipným spánkovým návykům, takže…

Gabriel: Tak jste ho nechal jít. To jste neměl dělat. Je to v rozporu s protokolem.

Hawley: Bože, to je vše, na co myslíte? Bylo to Adlerovo rozhodnutí, ne moje. Chtěl výsledky, ale ne, pokud by to znamenalo ztrátu cenného zadržovacího prostoru. Netrvalo to ani týden a přišla zpráva o zmizení. V té době jsem to už očekával.

Právě tehdy ho zasáhl rozsah té věci. Šest ze 150 mělo ty sny a všichni do měsíce zmizeli. Kdyby se to rozšířilo na celý region…

Gabriel: Tisíce lidí, přinejmenším.

Hawley Jo. A ani jsme si nebyli jistí, jestli jde jen o pacienty s duševními poruchami. Jak vůbec definujete duševní nemoc? Jakože řádná definice, nejen způsobem, který je užitečný pro případnou léčbu. Tisíce a tisíce lidí se mohly jen tak zatoulat do lesů a zmizet navždy.

Gabriel: To by bylo strašné.

Hawley: Nepohodlné.

Gabriel: Dobrý Bože, člověče, vy snad nemáte srdce? Máme být těmi, kdo pomáhají lidem.

Hawley se směje.

Hawley Jsme? Kolik je vám let, doktore? Teď vypadáte na padesát. Možná šedesát. Musel jste s námi chvíli být. Pořád si myslíte, že proto je tady Nadace? Aby pomáhala lidem?

Hawley se opře v křesle a zavrtí hlavou.

Hawley: Žijeme ve světě draků. Schovávají se v horách nebo v papírových krabicích, ale jsou tam. Chtěl jsem to všechno poznst, vidět druhou polovinu skládačky, pochopit, proč jsou věci tak, jak jsou. Proč byli draci skryti, ale hniloba se rozšířila všude jinde.

Gabriel: Proto jste vstoupil do Nadace?

Hawley Pravděpodobně ne. Už si to moc nepamatuju.

Gabriel se opře a mne si spánky. Hawley si zapálí druhou cigaretu.
Každopádně. Lidé mizeli v lesích. Tohle dítě tam také zoufale chtělo jít. Řekl, že je to místo, kde se cítí šťastný a v bezpečí. V následujících měsících jsme získali další informace – lidé stále snili o lesích a utíkali pryč, chtěli být sami.

Gabriel: Myslel jste si, že to bylo úmyslné? Anartový projekt co nevyšel?

Hawley Ne, tohle nebylo dost okázalé. Byli jsme jediní, kdo si toho všiml. Bylo to náhodné, necílené. Kdokoli mohl být postižen, vystrašen nebo traumatizován. Neměl jsem ponětí, co mám dělat, dokud…

Gabriel: Dokud?

Hawley se pomalu usměje a potáhne z cigarety.

Hawley Už jsem o něčem takovém slyšel. Před lety. Sdílený sen, který zničil Oblast-1015.

Gabriel: Oblast – Oblast-1015? Ta byla před lety vyřazeno z provozu.

Hawley Jo, dlouho před mým nástupem. Ale jeden maník, kterého jsem znal, Christof, přestoupil, když se to tam rozpadlo. Zeptal jsem se ho na to a on mi vyprávěl o něčem, co nedokázali rozlousknout. Stále přiváděli lidi, kteří třásli stěnami klece a křičeli něco o zahradě.

Gabriel: Zahradě?

Hawley Jo. Nezjistili, co to způsobovalo. Neřekl ani co se stalo a nedlouho po té se zabil. Vzpomněl jsem si na to – když všichni začali snít o lese, napadlo mě, jestli to spolu nesouvisí.

Gabriel: Co jste tedy udělal?

Hawley Podíval jsem se do souborů 1015. Nic. Všechny záznamy byly vymazány.

Gabriel: C-co? Jakože, že byly cenzurovány?

Hawley Ne, vymazány. Kompletně. Nebylo tam vůbec nic, kromě záznamů, ale žádné soubory.

Několik sekund je ticho.

Gabriel: To by nikdo v Oblasti-64 neudělal. Jde to proti každému protokolu.

Hawley Takže? Kolik že vám je, padesát? Šedesát? Musíte si pamatovat, jaké to místo bývalo. I když jsem nastoupil, bylo to stále stejné. Někdo něco zkurví, vylije do světa anomálii a záznamy se zakonzervují. Tak se ta hra hraje.

Gabriel: Ale. Něco tak velkého? Už bychom si toho všimli.

Hawley Možná to nebylo velké. Možná to bylo malé. Několik dětí má špatné sny – komu na tom záleží? Nikdo by si toho nevšiml, a pokud ano, nikdo by nepodezříval dlouholetého ředitele. Tehdy mi to ale bylo jedno. Bylo to vodítko a já se ho držel.

Gabriel: Pro Krista Pána, člověče, záleží vám na někom jiném než na sobě?

Hawley V klidu, doktore. Ráno vstanu, přivoním si ke kávě a došourám se do práce. Jako všichni. Takový je svět. Šedé kancelářské bloky a čisticí chemikálie.

Každopádně. Vrátil jsem se k tomu dítěti. To bylo předtím, než jsme ho znovu propustili. Vrátil jsem se a řekl jsem si, že zkusím píchnout do vosího hnízda.

Dodatek #2: Po počátečních úspěších operace zahájil agent Hawley vyšetřování možného spojení s Oblastí-1015, vyřazenou oblastí v jižním Washingtonu. Agenti Hawley si vzpomněl na “fámy“, které kolovaly před několika lety kolem Oblasti-64 a které uváděly, že v Oblasti-1015 řešili podobnou situaci. Při dalším vyšetřování však zjistil, že záznamy Oblasti-1015 byly bez jakéhokoli vysvětlení přemístěny do zabezpečeného zařízení v Ohiu jako součást běžné údržby.

Hawley si vzpomněl na to, že fámy zmiňovaly zahradu a udělal rozhovor s 6005-09 podruhé v naději, že díky tomu vyšetřování pokročí.

Datum: 12-04-19

Tazatel: Agent Douglas Hawley

Druhý Přítomný Agent: Agent John Caspar

<Začátek záznamu>

Agent Hawley: Ahoj, Tome. Jak se daří?

6005-09: Chci domů.

Agent Hawley: Nevěřím ti. Promiň, chlapče, ale ještě tě nenecháme vplížit se do lesa.

6005-09: To je mi to jedno. Nemůžete mě tu držet.

Agent Hawley: Můžem a budem. Ale když odpovíš na moje otázky, možná tě pustíme ven. Stejně potřebujeme prostor, ve kterém jsi ubytován.

6005-09: …OK, fajn. O co jde?

Agent Hawley: Pamatuješ si nějaký sen o zahradě?

Je několik sekund ticho.

6005-09: Ne. nepamatuju. Jen les. Vždycky to byl les, já - už jsem vám to říkal.

Agent Hawley: Jsi si jistý, Tome?

Agent Caspar: Klid, Dougu.

6005-09: Řekl jsem, že nevím.

Je slyšet zvuk přesouvání papírů.

Agent Hawley: Dobře. Užij si svůj pobyt, chlapče.

Je slyšet zvuk pohybující se židle.

6005-09: Počkejte, já - počkejte.

Zvuky ustanou.

Agent Caspar: Vzpomněl sis na něco?

6005-09: Neviděl jsem zahradu - ale něco tam bylo. Pár věcí. Věci, které tam neměly být. Věci, které byly - špatně.

Agent Hawley: Špatně? Špatně jak?

6005-09: To – nemělo to tam být. Kamenná váza, hrábě, záhon. Viděl jsem je - jen tak tam byly, viděl jsem je, pokryté tou špínou, já -

Agent Hawley: Špínou?

Několik sekund ticha.

6005-09: Bylo to špatně. Chápete? Znečišťovalo to les. Nebylo to přirozené. Byla to lidská věc co do lesa nepatří. Patří tam, pod slunce. Chápete? Chápete to?

Agent Hawley: …Ne, moc ne.

Znovu je slyšet zvuk pohybující se židle.

Agent Hawley: Tak odkud myslíš, že přišli?

6005-09: … Zvenčí. Odněkud, já - já nevím. Nejsou součástí lesa, jasné? Jsou to věci, které byly přineseny z venčí. Nic jiného nevím, přísahám, už mě pustíte?

Agent Hawley: Ještě bychom mohli -

Agent Caspar: Jo, Tome. Už tě pustíme. Děkuji.

<Konec Záznamu>

Po tomto rozhovoru Hawley znovu vyslechl dalšími čtyřmi dříve zkoumané jednotlivce, přičemž se ptal na motivy nebo předměty týkající se zahrad, zahradnictví nebo krajiny vytvořené člověkem v jejich snech. Všichni čtyři zažili extrémní úzkost při těchto dotazech, ale všichni byli schopni uvést příklady těchto motivů:

Subjekt Popis Prvků Snů
6005-23 Subjekt tvrdil, že v jejím opakujícím se snu se hora často proměňovala v rotundu, typickou pro anglické zahrady 19. století. V těchto snech subjekt údajně slyšela zvuk rozpadajícího se mramoru poté, co jí větve stromu zakryly výhled.
6005-142 Subjekt hlásil, že přerušil lov jelena, aby mohl velké množství kaprů skákajících v lesní půdě. Subjekt hlásil, že slyšel tekoucí vodu. Subjekt zastřelil všechny kapry, než se zhroutil do "jakéhosi klidného temna".
6005-203 Subjekt hlásil sen podobný tomu předchozímu, až na to, že místo na mýtině byla na rozrytém záhonu. Úzkost subjektu byla zvláště akutní, když začala scénu popisovat a musela být odvedena z místnosti.
6005-02 Subjekt hlásil, že byl vystřelen z pušky zmíněné v předchozím snu. Subjekt se ocitl ve velkém jezeře a kolem něj plavalo několik kaprů. Subjekt uvedl, že pociťoval extrémní úzkost, ale neutopil se.

To přimělo agenta Hawleyho, aby prozkoumal samotnou Oblast-1015, aby se ujistil, zda by při vyšetřování mohly být použity nějaké materiály, které zde zůstaly. Dne 19. 4. 2019 provedli agenti Hawley a Caspar průzkum této oblasti.

>Začátek Záznamu<

Dva agenti stojí na mýtině v zalesněné oblasti. Několik set metrů v dálce je vidět velká zničená betonová budova.

Velení: Dobře, už nahráváme. Uveďte svá jména pro záznam, prosím.

Agent Hawley: Chápu. Toto je agent Douglas Hawley, kterému asistuje agent John Caspar, který se momentálně nachází na obvodu bývalé Oblasti-1015. Budova je vidět jasně, mělo by to být vidět i na kamerách. Ehm, ještě něco?

Velení: Číslo dokumentace pro povolení expedice.

Agent Hawley: Sakra, v dnešní době je toho tolik… podrž to, Johne…

Hawley předá svou baterku Casparovi a hrabe se v jeho batohu.

Agent Hawley: Tady to je… 4666266. Vše v pořádku nebo chcete taky moji krevní skupinu?

Velení: Nebuďte drzý. Měl jste to udělat na základně. A na minulý pohovor jste si nevzal správný protokol.

Agent Caspar: Mají pravdu, Dougu.

Agent Hawley: Sakra… dobře, pojďme na to.

Oba agenti se blíží k hlavní budově. Je zjevně opuštěné a poněkud zchátralé. Většina oken je roztříštěná. Budova je v troskách a prorůstá jí vegetace.

Agent Caspar: Nervózní?

Agent Hawley: Ne a ty?

Agent Caspar: Ne.

Agenti se blíží k hlavním dveřím a tlačí na ně. Zdá se, že vnější zámky jsou úplně rozpadlé. Dveře se otevřou a odhalí zničenou vstupní halu. Dřevěný stůl pokrývá sklo z rozbitého střešního okna. Skrze betonové dlaždice prorůstají rostliny, včetně malého stromu. Kolem je vidět několik dveří vedoucích do různých chodeb.

Agent Caspar: Co se tady stalo? Neměly by se bývalé oblasti zdemolovat? Nebo dát pod základní ochranu nebo tak něco?

Agent Hawley: Dobrá poznámka.

Velení: Některé bývalé oblasti, na kterých nezůstala žádná anomální hmota, se prostě. Šetří to peníze, jsou pro to připravené krycí příběhy. Navíc moc lidem na kusu betonu v lese nesejde.

Agent Hawley: Nejsou tu žádné graffiti. Vůbec nikdo tu nebyl.

Velení: Je to docela daleko od civilizace.

Agent Hawley: Mm. To je pravda.

Agent Caspar: Jsme si jisti, že tu nezůstalo nic neobvyklého?

Velení: Ano.

Agent Hawley: Zřejmě.

Velení: Dobrí. Skončete se svými konspiračními nesmysly a jděte dál, Dougu, je tu hra, ke které se chci vrátit.

Agent Hawley: Dobře.

Hawley otevírá boční dveře.

Agent Caspar: Jste si jistý, že je to správná cesta?

Agent Hawley: První dveře vlevo, druhé vpravo ke schodům, o pět podlaží níž. Mělo by tam být všechno. Světla, Johne.

Oba zapínají baterky a jdou po dál chodbou, kterou vybral Hawley. Budova, i když zchátralá, se stále jeví jako dostatečně stabilní. Většina armatury je odhalená.

Po tom, co sešli chodbou a po schodech, dvojice otevřela dveře do malé podzemní budovy s otevřenými kancelářemi. Není zde žádný zdroj světla. Všechna zařízení byla odstraněna.

Agent Caspar: No, to vypadá slibně.

Agent Hawley: Drž pec. Rozhlédni se. Ještě tu něco může být.

Oba agenti se rozhlížejí po místnosti. Není v ní nic vidět nic kromě červených dveří na opačném konci. U dveří leží žlutočerná páska. Hawley se k ní blíží.

Agent Hawley: Ale, ale, ale.

Agent Caspar: Co je to?

Agent Hawley: Někdo nechtěl, aby sem někdo šel.

Hawley sáhne po klice.

Agent Caspar: Počkej chvíli -

Hawley otevře dveře. Na druhé straně je vidět velký prázdný sklad.

Agent Hawley: Sakra.

Velení: Jste připraveni se vzdát?

Agent Hawley: Ne.

Hawley vstupuje do místnosti a osvětluje baterkou okolí. V jednom rohu je propadlý strop a něco je vidět pod sutinami. Hawley postupuje a osvítí to baterkou. Je to kartonová krabice se složkami.

Agent Hawley: Jackpot.

Agent Caspar: Jak jim to mohlo uniknout?

Caspar začne s baterkou prohlížet místnost.

Agent Hawley: Dobrá otázka. Velmi dobrá otázka. Ten strop musel spadnout později, že? Velmi pohodlné umístění, pokud ano… pokud to už nerozpadalo, když odcházeli.

Hawley začíná vytahovat krabici z hromady sutin. Caspar dál svítí baterkou a pak se zastaví.

Agent Caspar: Dougu?

Agent Hawley: Jo?

Agent Caspar: Byl tam ta zahradní váza, když jsme přišli?

Hawley se prudce otočí a podívá se, kam Caspar ukazuje. Kamenná váza, vysoká přibližně jeden metr, stojí v protějším rohu místnosti.

Agent Hawley: Ne, nebyla. Velitelství vidíte to?

Velení: Ano. Zůstaňte v klidu, pamatujte na svůj trénink. Momentálně na to nejste připraveni. Mám zrovna na lince Rychlou Odezvu, informuji je o možném incidentu Nereality ve vašem okolí.

Agent Hawley: Díky. Vezmeme krabici a půjdeme.

Agent Caspar: Rozumím.

Hawley a Caspar míří ke krabici a vytáhnou ji ze sutě. Caspar ji zvedá. Hawley posvítí na místo, kde byla váza. Nyní je vidět malá kovová řezba cherubína.

Agent Caspar: Do prdele.

Agent Hawley: To je v pořádku. Nemusí to být nebezpečné.

Agent Caspar: Řekni kdy to nebylo nebezpečné?

Agent Hawley: Správná poznámka.

Hawley a Caspar vycházejí z místnosti a spěchají ke dveřím. Hawley se otočí a posvítí si na červené dveře.

Před ním stojí humanoidní postava. Velikostí a proporcemi je podobná postarší ženě, ale tvořená dřevem, s listy místo vlasů. Její nehybná tvář je zakryta listy.

Agent Hawley: Zdravím?

Postava zvedne hlavu. Její tvář je nehybná. Zvedne ruku směrem k Hawleymu. Její hlas je zkreslený a byl srozumitelný až po vyčistění zvukové stopy.

Postava: Tohle bylo kdysi zničené místo.

Postava udělá krok vpřed.

Postava: Jste… anděl?

Ze stropu se začne valit proud vody. Voda sebou nese dřevo a větve. Zasáhne postavu, která se rozpadne na dřevěné třísky a začne směřovat k agentům.

Agent Caspar: Do prdele.

Hawley a Caspar vyběhnou po schodech do vstupní haly. Zdá se, že voda nepostupuje, ale je slyšet zvuk rychle se přibližujícího přívalu. Betonové části zdí jsou nyní dřevěné, ale neblokují vstup. Agenti přejdou halu, ale najdou obrovský strom blokující dveře.

Agent Caspar: Do prdele.

Agent Hawley: Drž hubu. Velení, nějaké jiné východy?

Velení: První vpravo, čtvrté vlevo. Mělo by tam být požární schodiště.

Agent Hawley: Rozumím.

Hawley a Caspar se přesunou do chodby. V dálce je vidět velká vodní fontána, ze které rostou květiny.

Agent Caspar: Víš, co mě napadlo?

Agent Hawley: Ne. Mazej dál.

Agent Caspar: Ten květináč. Objevil se nebo jsme si toho jen nevšimli…

Agent Hawley: Řekl jsem, mazej dál!

Agenti vejdou do čtvrté chodby vlevo. Je vidět požární schodiště. V dálce se ozývá zpěv. Píseň nelze rozeznat.

Agenti otevřou dveře a ocitnou se venku. Běží dalších sto metrů do okolních lesů, než se zastaví.

Agent Caspar: Do prdele.

Agent Hawley: Přestaň to říkat. Velení, zdá se, že jsme v bezpečí. Aspoň myslím.

Velitelství: Rozumím. Odvoz je na cestě. Získali jste informace?

Agent Hawley: Caspar krabici neupustil.

Agent Caspar: Zapomněl jsem, že to pořád držím…

Agent Hawley: Čímž samozřejmě myslí, že pod tlakem odvedl příkladnou práci.

Velení: OK. Odvoz je na cestě.

<Konec Záznamu>

Po této akci byla Oblast-1015 zabezpečena jednotkou z Oblasti-64. Nebyla však zjištěna žádná další anomální aktivita. Agent Hawley začal třídit získané dokumenty. Ačkoli jsou neuspořádané a mnoho z nich se zabývá nejrůznějšími věcmi. Dosud se podařilo získat jeden relevantní dokument:

Dokument 6005-01: Deník Subjektu 6005-435

Probudím se, procházím se po svém pokoji. Vysoko na zdi je okno, které mi umožňuje pozorovat měsíc. Nebylo to postaveno jako nevlídný pokoj, ale mají to prostě na háku.
Jsou vyčerpaní. Dívají se skrz mě, ne proto, že by byli nevlídní, ale protože jim nezbyla energie. Prosakují betonem, který si udělali pro sebe, betonem, který chrání něco, co už ani nevidí.

Včera večer jsem tedy znovu navštívila zahradu.

Vím, že nám řekli, abychom to nedělali, ale nemohla jsem si pomoct. Záhony byly rozryté, ale špína tam stále byla, rozházená po trávě. Vrátila jsem to do původního stavu. Předpokládám, že ostatní si toho nevšimli.

Vypadalo to na začátek podzimu. Viděla jsem slavíka, kterého vyrobila Nora. Zazpíval mi a já zazpívala také. Obloha byla zatažená, ale tím podzimním mrakem, který sliboval déšť. Stejný mrak, jaký vidíte nad nudnými městskými bloky, ale tady to bylo lepší, byl to mrak nad zahradou. Mrak jako stvořený pro zahradu. Jak to mohl udělat někdo jiný?

Vyšla jsem na kopec a podívala se dolů. Kopec začínal být rozeklaný – skoro jako hora. Rotunda se do něj nořila, tak jsem to také spravila. Cítila jsem mramor skrze své ruce. Podívala jsem se dovnitř a byl tam stříbrný hrob, vytesaný tak, že se vzal kámen ze země a stříbro ze skály. Ale stejně jsme pokaždé skálu přetvořili, vrátili ji zpět, vrátili stříbrné kořeny.

Jsou v New Yorku zahrady? Je alej zahrada? Není kousíček trávy v Baltimoru stejně zelený jako Baburova hrobka? Pod sirénami si krade sluneční světlo mezi mrakodrapy.

Podívala jsem se dolů na křižující se cesty, kde byl rozsypaný štěrk, kam moji přátelé tak láskyplně umístili každý kamínek. Vím, že jsme neměli, ale také jsem to tam vrátila. Dala jsem to všechno zpátky, kousek po kousku, fontány a čtyřdílné zahrady a osmiboké hrobky a vzdálené kaskády za nimi. V pološeru se zbarvují do modra.

Za chvíli to zase působilo přirozeně. Tak to má být, tak to mělo vždycky být, celý Portland pokrytý trávou, lidé leží, jedí lotosy. Červenobílá barva se táhne po nebi od Seattlu, do Vancouveru, na Haida Gwaii a Tlingitský břeh. Ve vzdáleném údolí kouří ohniště, jak Kaskády stoupají a stoupají.

Pak jsem se znovu podívala dolů a nebylo to správné. Všechno to byly betonové věci. Věděla jsem, že ne, ale anděl mi řekl, že ano, archanděl, který byl vyslán k Marii, a jediná zeleň, která je vidět, jsou vzdálené stromy.

Není cesty zpět. Kdysi jsem snila, ale teď mi skutečný svět připadá jako sen. Mohu chápat, co mi udělali, ale už není cesty zpět. Toto místo jsou jen ruiny, vězení, šedé zdi vedoucí zpět k tomu, co stráží ve svých srdcích.

Moc. Pokaždé to je o moci.


Hawley: Četl jsem to a věci se hnuly. Psala tak dobře.

Gabriel: Neměl byste se k nim tak přilnout.

Hawley: Co je to s vámi? Mluvíte o laskavosti -

Gabriel: Nikdy jste nemusel sledovat, co se stane, když mají volnou ruku, Hawley. Kdysi jsem pracoval v Oblasti-19. Viděl jsem stovky Tříd-D, kterým zlomili vaz, protože jsme se chtěli víc dozvědět.

Hawley: Pak jste stejně ztracený jako ona. Nemyslíš, že je to krásné?

Gabriel: To mi vysvětlete.

Hawley: Celý svět, harmonický svět, jakýsi druh spolupráce. Všichni, jejich části, splývající v jeden celek, ale se zachováním jejich částí. To je to, co všichni vždycky chtěli, ne?

Gabriel: Já ne. Znám rozdíl mezi přirozeným a nepřirozeným.

Hawley: Ale co to vůbec znamená? Občas se jdu projít, chápete. Ven, na západ. Podívám se na Kaskády a, no, jejich jméno opravdu něco znamená. Pokud přimhouříte oči správně, zdá se, že do sebe splývají, všechny. Jedna hora se srazila s druhou, trhala zemi a rostla vzhůru do závratných výšek. Jedna obrovská kaskáda, vytvářející stále více sebe sama, která se tlačí ven a skrz.

Gabriel: Velmi poetické. Ale to nic nemění na tom, co je anomálie.

Hawley: Ježíši, doktore, opravdu jste spolkl propagandu Nadace i s navijákem, co?

Gabriel: Není to propaganda. To je pravda. Víte, co by se mohlo stát, kdyby se nějaká psychická síť rozprostřela po celém severozápadě? Vaše malá zahrada Kaskádie by se mohla zhroutit do všeho, co jsme tam kdy postavili. Anomálie jsou zrůdné. Jsou to jizvy v předivu času, nepřirozené výrůstky v realitě. Ta dívka a její přátelé by prorazili Závoj, zničili města -

Hawley: To nevíte. Jen hádáte. Nevím, doktore. Nezdá se mi, že by život byl takový. Nemůžete diktovat, co je a co není přirozené.

Gabriel: Vy také ne.

Oba na sebe několik sekund zírají.

Gabriel: Ctižádost je nebezpečná věc, agente Hawley. Viděl jsem, jak kazí lidi.

Hawley: Díky tomu se zlepšili, doktore. Jak by to mohlo udělat něco jiného? Jak víte, co je správné a co ne? Jen díky mutacím a změnám – proč by tohle nemohla být ta další správná? Proč musíme definovat malé zdi kolem toho, co by mělo a nemělo být zahrnuto do našeho života? Mohli bychom věci zlepšit. Máme sílu to udělat.

Gabriel se podívá na hodinky. Hawley si povzdechne a opře se na židli.

Gabriel: Co se stalo potom?

Hawley: Ach, doktore. To je ten problém, viďte. Vtom se najdou pode mnou otevřela propast.

Dodatek #3: V následujících týdnech se Hawleyho vyšetřování zaměřilo na třídění získaných dokumentů. Mezi nimi byly dva dokumenty považovány za zvláště důležité pro vyšetřování a jsou sepsány níže.

Dokument #1: Audiozáznam rozhovoru mezi Dr. Castrem a 6005-435, 1984.

<Začátek Záznamu>

Dr Castro: Dobrý den, 6005-435.

6005-435: Jmenuji se Cassie.

Dr Castro: Vaše označení je 6005-435. Začneme.

6005-435: …Dobře.

Několik sekund je slyšet zvuk psaní v poznámkovém bloku.

6005-435: Mohli bychom -

Dr Castro: Promiňte, jen moment.

Zvuk psaní pokračuje několik sekund, než se náhle zastaví.

Dr Castro: Tak tedy. Co jste viděla minulou noc?

6005-435: …Les.

Dr Castro: To je vše?

6005-435: Ano.

Dr Castro: Myslím, že lžete.

6005-435: Říkám pravdu.

Dr. Castro: Pamatujete si, co vám [VYMAZÁNO] řekl, Cassie? O jiném místě?

6005-435: Ano.

Dr Castro: Co vám řekl?

6005-435: To – že je to nepřirozené. Že to bylo vloženo do našich hlav, aby nám to ublížilo. Že to je - že je to špatné.

Dr Castro: No tak, Cassie, to není tak docela ono, že? Řekl vám proč vám to bylo předáno.

Několik sekund je ticho, než si doktor Castro povzdechne.

Doktor Castro: Myslel jsem, že tuhle epizodu už máme za sebou, 6005-435.

6005-435: To není moje jméno.

Dr Castro: Je to vaše označení. Zahrada je nepřirozená, protože je to akt násilí lidstva vůči přírodě, pamatujete? Přežvykuje zeminu a ta je přirozená. Může být vytvořena pouze spálením stromů. Nepamatujete si, co vám ukázal? O stromech?

6005-435: Ale – ale nevypadá to tak –

Dr Castro: Samozřejmě, že ne. Nikdy to tak nepůsobí. Cassie, toto je důležité. Nemůžete ty sny takhle zranit, dobře? Lesu tak nemůžete ublížit. Přemýšlejte o tom, co mu děláte.

6005-435: A-ano. Omlouvám se.

Dr Castro: Dobře. Omluva je prvním krokem k odpuštění.

Je slyšet pohyb židle.

Dr Castro: Doufám, že na našem příštím sezení uvidím pokrok, Cassie. [VYMAZÁNO] by byl velmi zklamaný.

6005-435: Je - je tady?

Dr Castro: Obávám se, že dnes ne. Ale brzy se vrátí.

6005-435: …Dobrá.

<Konec Záznamu>

Dokument #2: Původní složka SCP-6005, datována na rok 1984.

NA PŘÍKAZ RADY O5

Následující soubor je klasifikován úrovní 5/6005.

Neautorizovaný přístup je přísně zakázán.


Objekt #: SCP-6005 Úroveň 5/6005
Třída Objektu: Keter Klasifikováno

Dark_Forest.jpg

Místo kontejnmentu projektu Vulpine pro vzorek 6005-435, ze dne 06.09.1984


Objekt #: SCP-6005

Třída Objektu: Keter Euclid

Speciální zadržovací procedury: SCP-6005 je v současné době zadržováno prostřednictvím projektu Vulpine, který by měl zajistit, že se bude kontejnment udržovat samovolně. Instance SCP-6005-B je nutné pravidelně odchytávat a přesouvat do Oblasti-1015, aby byla zajištěna úspěšná konverze na instance SCP-6005-C.

Popis: SCP-6005 je telepatické pole, které v současnosti zahrnuje přes 10 000 členů. Zdá se, že SCP-6005 bylo vytvořeno – přirozeně – bez vnějšího zásahu. Vyskytuje se na Pacifickém severozápadě a ve státě Idaho.

Pacienti postižení SCP-6005 (dále instance SCP-6005-B) vytvořili sdílené prostředí přístupné pouze prostřednictvím snů, dále popisované jako SCP-6005-A. Před úspěšnou implementací Projektu Vulpine mělo SCP-6005-A podobu propracované zahrady a zjevně pokrývala velkou část pacifického severozápadu ve snovém světě.

Kombinovaná telepatická síla SCP-6005 výrazně ovlivňuje základní realitu. Byly hlášeny změny životního prostředí a koordinované akce velkého rozsahu, které vyvolalo SCP-6005. SCP-6005 jako takové představuje významnou hrozbu pro základní realitu.


Hawley: Byl večer, když jsme to našli. Slunce zapadalo. Krabice byla plná neužitečných kravin a my jsme museli velmi pečlivě protřídit každý list papíru, pro případ, že by dovnitř pronikla nějaká anomálie z oblasti. Seděl jsem tam s Casparem a obloha se zaplnila rudou barvou a srdce mi spadlo až do kalhot.

Gabriel: Proč?

Hawley: Proč? Doktore, nechápete, co to znamenalo? Udělali jsme to. Ať už se dělo cokoli, my to způsobili.

Gabriel: Jsem si jistý, že měli své důvody. Kontejnment je ošemetná záležitost.

Hawley: Ošemetná - o co vám sakra jde? V jednu chvíli si vytvoří zahradu, v další minutě utrpí hrozné trauma a chtějí zmizet v lese. To není kontejnment, to je - to je genocida, doktore.

Gabriel: Není. Ne. To není to, co my – to, co by udělala Nadace. Je to kontejnment.

Hawley: Tohle bylo připravené. Zmizení byla připravena a poté pohřbena tak hluboko, že Nadace zapomněla.

Vzal jsem to k Adlerovi. Ukázal jsem mu, co jsme našli. Ani trochu se mu to nelíbilo. Všechno bylo v pohodě, když se naskytla příležitost vyřešit okouzlující záhadu, ale výraz jeho tváře mi řekl vše. "To nic není," řekl. "Musím ti ten případ vzít." Dal to Casparovi - ubohému, slabému kusu lejna - dokud nenajde někoho "vhodnějšího." Jeho hlas zněl strojeně a jedovatě.

Gabriel: Měl jste udělat, co řekl.

Hawley: Proč? Doktore, no tak. Jste člověk. Nejste robot. Myslíte, že těm třídám-D ty vazy museli zlomit? Myslíte si, že shromažďování dat nebylo součástí zadržovacího programu?

Gabriel: Nebyl jsem tam – před 19 jsem byl jinde. Viděl jsem oběti, které je třeba přinést. Stálo to za to.

Hawley: Vážně? K čemu byla jejich oběť? Pro normálnost? Co to ještě znamená? Proč se rozhodujeme, kde skutečnost končí a kde začíná neskutečné? Jak to vůbec chcete definovat?

Protože taková Nadace je, doktore. To je to, co Cassie myslela. Je to všechno o moci, moci definovat, co je a není správné, moci stavět zdi a linie a morálnímu kodexu, který nic neznamená a nikam nevede. Nadace existuje z jednoho a jediného důvodu: chránit sebe sama a rozvíjet se. A nikdo si ani nepamatuje proč nebo k čemu to je.

Gabriel: Ještě pár hřebíků a rakev bude hotová, Hawley. Tohle je zrada.

Hawley: Pořád si to myslíte? Po tom všem, co jste slyšel? Poté, co jste slyšel o těch tisících, kteří prostě- odešli?

Gabriel: Ano. Pořád.

Hawley se posadí a zírá na Gabriela.

Hawley: Který – v které oblasti jste říkal, že jste byl před 19 lety, doktore?

Gabriel na Hawleyho několik sekund zírá a pak se začne pomalu usmívat.

Gabriel: Věřím, že k tomu dokumentu byl dodatek.


Dodatek 6005-1: Popis Projektu Vulpine

Vulpine je rozsáhlý projekt psychologické reorientace organizovaný [VYMAZÁNO]. [VYMAZÁNO] si všiml úspěšného použití analýzy snů při zadržování SCP-4321 a navrhl použití rozsáhlé manipulace snů ke změně toho, jak bylo SCP-6005 vnímáno a používáno instancemi SCP-6005-B.

Základním stavebním kamenem SCP-6005 bylo SCP-6005-A a pocit vzájemné spokojenosti a pozitivní zkušenosti, který vyplynul z jeho stavby a používání. V důsledku toho je primárním cílem Projektu Vulpine vytvořit negativní vjem mezi SCP-6005-A a SCP-6005-B. To vytvoří alternativní koncepční sféru, kde by se SCP-6005 mohlo zadržovat samo.

Toho bylo dosaženo zavedením myšlenky, že “zahrada“ je lidskou povinností, která aktivně působí utrpení a škodí přírodě, na rozdíl od toho, abychom s ní žili v souladu, a že jakékoli činnosti spojené s tvorbou nebo interakcí s ní způsobí aktivní poškození a bolest zahradní flóře a fauně.

Ústřední motiv “zahrada“ pak bude nahrazen motivem “lesa“. Tento motiv vybízí k růstu a pronikání lesa do snové krajiny s důrazem na aspekty “zákonu džungle“. Tento postup je navržený tak, aby uměle vytvořil les bez dalšího vnějšího zásahu. Instance SCP-6005-B se naučí, že izolace, tma, hustý lesní porost a vyhýbání se dalším instancím jsou životně důležité pro další přežití a klidný život v souladu s přírodou.

Vedlejším účinkem je řada traumatických příznaků vyskytujících se u instancí SCP-6005-C. Příznaky deprese a PTSD jsou stále častější. Menšina členů Etického Komise byla tímto trendem znepokojena, ale poté, co byli upozorněni na potenciální hrozbu SCP-6005 a selhání jiných omezujících opatření, své námitky stáhli.

Jakmile byla tato procedura implantována. Začala memetická reprodukce napříč SCP-6005. Od 20-09-84 lze SCP-6005 považovat za plně soběstačné. SCP-6005 je nyní považováno za účinně neutralizované, přičemž jeho členové pravděpodobně nepředstavují žádnou významnou hrozbu pro normální stav věcí.


Dodatek 6005-2: Část rozhovoru s instancí 6005-B během procesu konverze.

[VYMAZÁNO]: Dobrý den, Cassie.

6005-435: Dobrý den, pane.

[VYMAZÁNO]: Jak se dneska cítíte? Máte se dobře?

6005-435: Ano, pane.

[VYMAZÁNO]: Řekli mi, že jste moc nejedla. Doufám, že se to změnilo.

6005-435: Trochu, pane.

[VYMAZÁNO]: Dobře. Dobře.

Je slyšet zvuk pohybující se židle.

[VYMAZÁNO]: Teď poslouchejte, Cassie, protože toto je velmi důležité. Slyšel jsem, že nedávno došlo k několika incidentům.

Není slyšet žádná odpověď.

[VYMAZÁNO]: Už jsi zase navštívila zahradu?

6005-435: …Ne, pane.

[VYMAZÁNO]: Myslím, že mi lžeš, Cassie.

Další pauza.

[VYMAZÁNO]: To je v pořádku. Můžeš mi říct cokoliv. Proto jsem tady. Tady jsi v bezpečí. Nemusíš -

6005-435: Nemluvte se mnou jako s dítětem. Je mi 17.

[VYMAZÁNO]: Cassie!

Je slyšet slabý šouravý zvuk.

[VYMAZÁNO]: Musíš nám věřit, Cassie. Chceme jen pomoci. Proto jsme tady. Pomáháme lidem.

6005-435: Jde jen o to…

[VYMAZÁNO]: Ano?

6005-435: Nechápu, jak to může být nepřirozené. Vytvořili jsme místo, které bylo lehké, svobodné. Bylo to krásné. Nic jsme neničili, nic - byli jsme šťastní. Nikdy předtím jsem neslyšela slavíka.

[VYMAZÁNO]: V lesích jsou také slavíci.

Ozve se úder.

6005-435: Já do lesa nechci, nechci! Chci, aby to bylo jako předtím! Chci jít po cestách a rozpřáhnout ruce, chci - proč? Proč musíme - musíme -

6005-435 začíná vzlykat.

[VYMAZÁNO]: Ach, Cassie. Jsem z tebe tak zklamaný. Už jsme to řešili.

6005-435: Já vím, já jen - já ne -

[VYMAZÁNO]: Vážně tomu nerozumím. Jsi inteligentní dívka. Asi jsi zase zapomněla. Copak nevíš, jak moc křičí? Není na vás, abyste jim říkali, kde mají růst, kde mají žít. Je to jejich volba. Rostou tak, jak by chtěli růst.

6005-435: Já - já vím, ale necítím to tak, prostě ne.

[VYMAZÁNO]: Opravdu jsi zapomněla. Mám ti to připomenout?

6005-435: N-ne, prosím, pane, už ne -

[VYMAZÁNO]: Musíš to pochopit, Cassie.

6005-435: Já, já se snažím, opravdu…

[VYMAZÁNO]: Myslím, že mi lžeš.

Je slyšet zvuk hledání v tašce.

[VYMAZÁNO]: Budeš si to muset poslechnout znovu, Cassie. Jejich bolest. Vím, že to není legrace, ale musíš vědět, co jim provádíte. Nemůžou se bránit. Jsou to jen stromy.

6005-435: Prosím…

[VYMAZÁNO]: Na co ses mě ptala, když jsi tu byla minule? Co to ostatní říkali?

6005-435: …Jste anděl?

[VYMAZÁNO]: <směje se> No, ve skutečnosti to samozřejmě není pravda. Jen mám s jedním společné jméno. Archanděl. Ten, kdo přišel a řekl Marii, co musí udělat, co je pravda. A teď jsem tady, abych to řekl i tobě. Co je pravda Cassie?

6005-435: Omlouvám se.

[VYMAZÁNO]: To je v pořádku. Jsme tu jen proto, abychom vám pomohli. Jsme tu a budeme tu pro vás.

<Konec Záznamu>


Hawley: "A šestého měsíce byl anděl Gabriel vyslán Bohem do galilejského města zvaného Nazaret."

Gabriel: Nejsem megaloman, Hawley. Jsem jen lékař. Prostě jsem udělal, co jsem musel.

Hawley: Jo. Správný a lepší kontejnment, mám pravdu?

Gabriel: Etická Komise neměla s mým jednáním žádný problém.

Hawley si hlasitě odfrkne.

Hawley: Pořád jste měl na výběr, Gabrieli. Pořád jste měl šanci udělat věci jinak.

Gabriel: A vy? Jak se lišíte ode mě? Už roky jste agentem Nadace. Jste vinen stejně jako já.

Hawley: Všichni hřešíme, každý den. Ale dokud jste byli krytí, měli jste štěstí, dokázali jste se vyhnout temným zákoutím světa – pokud se střetnete s mocí, máte na výběr. Můžete dělat to, co vždycky, jako Caspar a Adler, a prostě schovat hlavu do písku a předstírat, že se nic neděje, že je vše v pořádku, že nebe je tmavé a budovy šedé. Nebo můžete udělat to, co jsem udělal já.

Gabriel: Vážně? a co jste udělal?

Hawley se pomalu usmívá.

Hawley: Jedna věc mi vždycky vadila. Nikdy jsme nedostali řádný popis zahrady. Pořád se o tom mluvilo, ale nikdy jsme se nedozvěděli, jak to tam vypadá. Zajímalo mě, kde je nejhezčí místo, kde si lehnout a dívat se na mraky.

Gabriel: To tě trápilo? Selhali jste! Nikdy jsi nezjistil, proč mizeli!

Hawley: Joo, tak zrovna ta část byla nakonec docela snadná.

Gabriel: Jak to?

Hawley: Víte, co je Kaskádie, doktore? Jako bioregion?

Gabriel: Environmentalismus mě nijak zvlášť nezajímá.

Hawley: Koncept je jednoduchý: přírodní oblast, kde komunity, dávají větší smysl, když jsou vázány na konkrétní ekologické zóny. Je to zajímavý nápad. Harmoničtější způsob života. Celý tento region se svými horami a lesy provozovaný propojenými komunitami, které čerpají suroviny ze světa kolem sebe.

Gabriel: Fascinující. A co to s tím má společného?

Hawley: Co to znamená, ty bezohledný kreténe, je, že jsi neměl tušení, co děláš.

Gabriel: Není třeba být hrubý. Prostě jsem plnil svou funkci Nadačního lékaře.

Hawley: Jo, ta funkce, kterou museli schovat a pohřbít, protože nesnesli tu hanbu. Zapomněli jste, že telepatická síť je síť. Systém. Něco neodmyslitelně propojeného a spojeného. Neotočili jste psychickou energii dovnitř, jen jste ji schovali na příhodnější místo.

Gabriel: Nechápu.

Hawley: To je mi jasné, že ne. Vy nechápete, co jsou lidé zač, že? Sedíte ve své malé kanceláři, pracujete s čísly, ve svém hezkém vyžehleném obleku. Chápete, co s vámi udělala moc? Nebo jste byl vždycky takový?

Gabriel: No. Pokud nehodláte spolupracovat, tak myslím, že jsme tady skončili. Hádám, že za něco takového vás pošlou do Arizony.

Hawley: Něco jako co? Jak jsem řekl, nemám ponětí, proč jsem tady.

Gabriel: Sám jste to řekl. Máme moc. Vy ne. A my vás chceme pryč z cesty.

Hawley: Hmm. No, to je jeden způsob, jak se na to dívat. Jen jeden malý dotaz, doktore.

Hawley vstane.

Hawley: Kde si myslíš, že jsi?

Gabriel se rozhlédne kolem sebe. On a Hawley jsou v hustém lese a sedí u vyřezávaného dřevěného stolu. Je pozdní odpoledne a je zataženo.

Gabriel: Co- co to sakra?

Hawley: Psychická energie se neotočí jen dovnitř. Nikdy to nezmizí. Vře, hoří, nachází nové cesty. Chtěl jsi, aby se stala lesem, tak si jeden našla. Od Yukonu po Cape.

Gabriel: Jak jsme se sem dostali?

Hawley: Zdrogoval jsem tě a vzal tě sem. A pak se stromy postaraly o zbytek. Úžasné, čeho si lidé pod vlivem telepatie nevšimnou. Jednou jsem si nevšiml ohromné kamenné vázy v rohu místnosti.

Gabriel: Nechápu, nerozumím - co se sakra děje?

Hawley se hořce směje.

Hawley: Není třeba být hrubý, doktore. Řekl jsem jim o tobě. Řekl jsem jim, co jsi udělal. Všichni jsou tady, doktore. Všichni vaši staří přátelé. Přesně jak jsi jim řekl.

Ze stromů se vynoří postava. Velikostí a proporcemi je podobná postarší ženě, ale tvořená dřevem. Její tvář je nehybná, jako postavy v Oblasti-1015, stejná, jakou měla Cassie Higginsová, když nenašla žádné další možnosti.

Gabriel: Kdo - co je to? Tohle je nějaký vtip?

Hawley: Ne, doktore. Žádný vtip. Oni přesně vědí, co jsi udělal. Co ztratili. Všichni sem přišli a ztratili se, protože neměli na vybranou.

Z nedalekého stromu se vynoří dřevěná ruka a sevře Gabrielovi rameno.

Gabriel: Nešahej na mě! Sakra, Hawley, sundej to!

Hawley: Proč? Jen používá svou moc. Bez ohledu na šrámy, které může zanechat. Draci opět řvou.

Ze stromu a ze země se vynoří další ruce, z nichž každá svírá jednu z Gabrielových končetin, ten se snaží bránit, ale bez úspěchu. Hawley se znovu zasměje a vytáhne cigaretu. Postava tiše přihlíží.

Gabriel: Tohle nemůžeš! To není přirozené! Udělal jsem, co bylo třeba, udělal jsem…

Ruce začnou táhnout Gabriela ke stromu. V kůře se začínají otevírat trhliny.

Gabriel: Ty - zastav je, Hawley! Zastav je hned! To není správně! Nemůžeš určovat, co je přirozené a co ne!

Hawley se otočí a přiblíží se velmi blízko ke Gabrielovi.

Hawley: Ty taky ne.

Gabriel křičí a dál bojuje. Ruce ho táhnou ke stromu. Hawley upustí cigaretu na zem a odejde, zlehka si píská. Postava pouze poslouchá.

Později toho dne prší. Cigareta se změní na kaši. Tabák se promění v půdu s splyne s ní.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License