SCP-600-KO
 
 Je zadrženo v
jedním jediným dokumentem
separovaném od jakýchkoliv sítí.
 SCP-600-KO Prověrka Úrovně 4
  
 
 Oblast-21K
 
Objekt #
 
 Ostatní dok. Je na denní bázy
monitorovat a zapis.
veškeré akce SCP-600-KO.
   Euclid  nebo musí
být info.
ohledně obj.
 zničeno.
Dir. Yi Gangsu
 
 
Tř. Obj. Pokud nastanou
novinky ohledně
objektu, MTF
Kappa-6 musí
sledovat nové
-A a zničit ho.

 Oblast

 
  Žlutá 
  Objekt
  Info
Sp.
Zadr.
Proc.
 
 
Dr. Song Wonjae
Admin. Info Ve vedení Dr. Seo Dain
MTF  Kappa-6
 "Data Lumberjack"
 
 
 
Záznam o Objevu 05/04/2019   
A meta concept. Popis 
 
SCP-600-KO-A
bylo objeveno v
█████ knihovně, Seoul,
a bylo přivedeno.
Mění všechny dok.,
které ho zmiňují
v strom. myšl. mapu.
 
Formy médií (digitální,
vytištěné, ručně-psané, 
atd.) jsou irelevantní.
Poškozené dok. (SCP-600-KO-A) se stanou
identickými ve svém obsahu.
 
Do svého objevení
byl objekt ve velmi
kmplxní formě s 502
klacky a 1296 kořínky.
MTF Kappa-6
nalezla a
zničila SCP-600-KO-A a podařilo se jim to tak zjednodušit do její souč. podoby.
Každý dok. musí obsahovat pouze popis SCP-600-KO a musí být sbírány na jednom místě.
Obj. se může rozšířit
hypertextovým odk.
pokud se takový v dok.
nachází.
 
03/04/2020 Incident
 
Během administrativní chyby byla databáze Korejské Regionální Rady silně kontaminovaná
SCP-600-KO.
 Roz- 
  hovor
 
SCP-600-KO je
Dr Song Wonjae
12/04/
2020
Dr. Song zmizel a
SCP-600-KO se tím tak
rychle samo-vymazalo.
Dr. Seo navrhl přidat
rozhovor do záznamu, aby
se pokusil komunikovat s
Dr. Songem.
Po tomto incidentu
se figura muže
přidala do obrázku
stromu v myšlen. mapě.
Návrh byl přijat.

Zdravím, tady je Dr. Song.
Nerozumím tomu, co se se mnou stalo,
ale teď mi je fajn.

Pro získání ekvivalence SCP-600-KO
to vypadá, že koncept jednoho
člověka je efektivní.
Prosím, vezměte to v úvahu
při provozování dalších akcí.

Bohužel pociťuji, že má informační
kapacita pomalu vyprchává,
zatímco omezuje SCP-600-KO v databázi.

Prosím, zachovejte mé psaní,
jež je zapsáno výše.
Nejsem si jist tím, kdy se to smaže,
kdy bude má fyzická stránka obnovena
či kdy samotný koncept mě samotného taky zmizí.

Uh… Potřebuji si odpočinout.
Zbytek nechám na vás.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License