SCP-5998
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-5998

Třída Objektu: Euclid

mary

SCP-5998 během objevení.

Speciální Zadržovací Procedury: Kolem SCP-5998 je zkonstruováno provizorní stanoviště-5998. Zaměstnanci působící v této lokalitě, musí mít silné ateistické přesvědčení nebo ti, kteří nevyjadřovali náboženskou víru. Jakéoli pozorované změny stavu SCP-5998 musí být neprodleně nahlášeny oddělené Taktické Teologie.
Zkusil jsem to. Zkusil. Udělat věci lepší než jsem měl.
Popis: SCP-5998 je vysušená mrtvola, zamrzlá v klečící poloze jižně od Severního pólu, na souřadnicích 86°07'10.6"S 69°13'10.6"V. Mrtvola, zakryta tlustou černou dekou v době nalezení, odpovídá člověku s několika fyzickými abnormalitami (šest prstů na každé ruce, tři oči, kosterní výstupky na jeho páteři). SCP-5998 nejeví známky rozkladu od doby oběvení.
Tento svět starodávných hrůz a zkreslení je ve skutečnosti zásadně narušen.
Vyrušením mrtvoli vyústilo zformováním Empyreanských entit1 Typu-1. Přesto, že instance vypadají, že vydrží jen pár minut než se rozpadnou, jsou nepřítelské ke všemu personálu v dohledu. Instance se pokusí odnést SCP-5998 pryč, ale nejsou toho schopni, kvůli jejich brzkému rozpadu.
Dal jsem ti přikázání, abys udržel čistou mysl a duši.
Věřící personál pokoušející se přiblížit k oblasti jsou obětmi nevolnosti, zvracení a silného pocitu viny, zármutku nebo vzteku.
Svoboda byla pro vás lepší než nevolnictví, i kdyby to vedlo k vašemu zničení.
Věřící personál, donucen přijít do blízkosti SCP-5998, dostane záchvat a zůstane rozporumyslný, dokud nebudou odstraněni. Ti, kteří jsou momentálně nevěřící, ale kdysi v minulosti byly, budou typicky pociťovat, že se jim víra navrací, až se přímo k víře navrátí.
Neviděl jsem co tvé vadné oči, ty krásné oči, můžou vidět.
SCP-5998-1 je náhrobek vytvořený z několika poskládaných kamenů, jeden na druhém, přímo před mrtvolou. Náhrobek postrádá jakékoliv jméno nebo datum, ale nese pouze tuto větu v angličtině (nyní přeloženou do češtiny).
Ignoroval jsem je a hlásal tresty pro ty, kdo by mi vzdorovali.

Okovy byly zničeny, a ohně uhasly…


Nyní vidím, co vidíš ty. Lidstvo si rozhodne svůj vlastní osud.
Objevení: Nadace nalezla SCP-5998 v roce 1961, poté co Oddělení Taktické Teologie vypočítali snižující se stav efektivity několika nábožensko-zaměřených zadržovacích procedur. Výzkumníci teoretizovali, že nastala událost Iscariot (Smrt nebo zmizení nábožensky důležité postavy) a začali sledoval globální stupně radiace akiva.
Sníh je ledový. Tak známý pocit.
V roce 1963 byly zaznaménány vysoké hodnoty reliktního záření v okolí Severního pólu. To přilákalo pozornost a byly provedeny rozsáhlé průzkumy v oblasti, které vedli k objevu SCP-5998.
Bylo to nádherné
Následující akce byly předběžně navrženy k ovlivnění události 5998-Iscariot.
  • Tichá revoluce v Quebecu, Kanadě.
  • Komunistická oslava Čínské podpory k ateismu (jakožto dopad Kulturní Revoluce)
  • Znovu objevený zájem v práci Německého filozofa Friedricha Nietzochena, společné s filozofickým hnutí v 60. letech - 'Smrtí boha'.
  • Vzlet Vostok 1.

Dodatek: V roce 1989 byla nalezena mrtvola Kavkazkého muže, v jeho brzkých 40 letech, pohřbena pod sněhem asi 50 metrů od SCP-5998. Identifikace v jeho kapse potvrdila, že je členem GOI-182 ("la Spada di Cristo"), k Vatikánu přidružené zájmové skupině.
Umírat ve světle. Ty žiješ ve světle. Splnil jsem svou povinnost.
Trosky havárie Shawnee helikoptéry Piasecki H-21 byly nalezeny podobně pohřbeny, kousek od SCP-5998. Analýza oblasti havárie ukázala, že pilot pravděpodobně ztratil kontrolu nad helikoptérou, po výbuchu tankové nádrže, ačkoliv důvod exploze nebyl nalezen.

Několik objektů bylo dochováno, společně s různým poškozením.

  • Neuzavřená obálka s dopisem, zpečetěná pečetí. Pravděpodobně kvůli poškození vodou.
  • Zlatý kříž na řetízku. Sesmažený ohněm havárie.
  • Osobní kalendář psaný Italsky pro rok 1959. Poškození skvrnami je velké a mnoho dat pro měsíc v Lednu, končící 25.2
  • Zbytky mapy, s poškozením skvrnami od inkoustu.

V troskách byl také objeven textový dokument, který je přiložený níže.

Pro kohokoli, kdo to najde, vím co jsem udělal, udělal jsem to s nejtěžším srdcem.

Vyrůstán v sirotčinci. Nikdy jsem neznal svoji matku. Můj otec byl pryč, aby sloužil Itálii ve Velké Válce, jak tomu říkali, a nikdy se nevrátil. Byl jsem jeden z mnoha v přeplněných ulicích, které jsem nazýval domovem.

Pravděpodobně bych zemřel v těch ulicích, kradouc jídlo od špatného obchodníka, nebo kdybych vběhnul do místní mafie. Kdybych neměl to štěstí vybírat kapsy vojákovi. Ačkoliv jsem to tehdy nevěděl, krást od Meče Boha se ukázalo, jako nelepší rozhodnutí v mém životě.

Poprvé v mém životě, jsem měl bratry. Domov, Víru. Pán mi dal největší dary, o kterých jsem ani nesnil, a pravděpodobně i spásu pro mé špatné dětství. Dal mi všechno o čem jsem ani nevěděl, že potřebuji a nechtěl nic na oplátku.

A co jsem to udělal, abych splatil jeho bezpodmínečnou laskavost? Podrazil jsem ho a vše v co jsem, kdy věřil. Pán mě přivítal s otevřenou náručí, a já mu vrazil nůž do zad.

Svatý otec trval na tom, že nebudu hořet za tento čin. Že budu uctíván mezi svými bratry jako Svatý Fillip, strážce lidského pokroku. Ale ani kanonizace nemůže smýt krev z mých rukou.

Pohřbi to, co jsi zde našel. Nech mne, abych byl zapomenut, stejně jako On bude taky.

Je mi to tak líto.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License