SCP-5959
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt#: 5959
Úroveň2
Zadržovací Třída:
euclid
Sekundární Třída:
none
Třída Narušení:
vlam
Třída Ohrožení:
ohrožující

1512_Oulu_Hubble.jpg

SCP-5959, nejvyšší dostupné rozlišení.

Speciální Zadržovací Procedury: Kvůli vzdálenosti od Země je zadržení prakticky nemožné a zároveň nepotřebné, momentální zadržovací procedury jsou zaměřeny primárně na pozorování a výzkum. Za tímto účelem je k pozorování SCP-5959 použita Nadační síť teleskopů MONETA-77. Výzkumný tým používající MONETA-77 se musí skládat z personálu s Kognitivní Odolností (CRV) větší než 18 a musí dodržovat dávkování mnestických léků.

Protože pozorování SCP-5959 civilisty není možné, standardní protokoly pro utajení informací jsou pro zadržení nepotřebné.

Popis: SCP-5959 je vesmírné těleso obíhající okolo slunce, pravděpodobně asteroid typu-C dlouhý zhruba 110 km, široký 80 km a hluboký 120 km. Kvůli povaze orbity SCP-5959 se v jeho přísluní často přibližuje k zemi s průletem zhruba každé ~3 roky. Trajektorie SCP-5959 je nepřirozeně stabilní. Od objevení Nadací v roce 2001 nebyl zaznamenán žádný úpadek orbity.

Analýza provedena výzkumným týmem MONETA-77 ukázala, že SCP-5959 nese mnoho antimemetických spouštěčů Typu IV, Typu V a Typu X. Jejich kombinované účinky dokážou kompletně zabránit vědomému vnímání objektu bez dlouhodobého užívání mnestik a vysokého CRV. Princip na kterém tyto spouštěče fungují není známý.

Protože zmíněné spouštěče vytváří silnou sebeutajující informaci, analýza SCP-5959 je obtížná i pod účinkem mnestik. Kvůli tomu není známa ani přibližná struktura SCP-5959 a výzkumníci MONETA-77 zjistili pouze přibližnou velikost a dráhu objektu.

Stojí za zmínku, že oběžná dráha SCP-5959 se několikrát viditelně změnila, evidentně aby se zabránilo úpadku orbity. To naznačuje přítomnost inteligentní entity nebo konstruktu schopné manipulovat orbitou SCP-5959. Tato entita byla označena SCP-5959-A.

Bylo zváženo vypuštění automatického přistávacího modulu za účelem přímého prozkoumání SCP-5959 a zjištění povahy SCP-5959-A.

Dodatek 5959.01: Dne ██/██/201█ byl výše zmíněný návrh přijat a byla zahájena konstrukce vesmírné lodi a přistávacího modulu. O █ let později dne ██/██/201█ byla dokončena výstavba lodi Orpheus a modulu Freya. Loď byla vypuštěna během blízkého průletu SCP-5959 okolo Země. Modul Freya byl sestrojen za účelem autonomního průzkumu SCP-5959, pozorování, sběru dat a, v případě potřeby, obranu pomocí úhybných manévrů. Orpheus měl neurčitou dobu zůstat na orbitě okolo SCP-5959 a sbírat dodatečná data.

Po přistání na SCP-5959 byly všechny videozáznamy a všechna data odeslána modulem ovlivněna mnoha silnými kognitohazardy, což zabránilo okamžitému průzkumu dat. I po rozsáhlém memetickém filtrování v záznamu stále přetrvávalo několik nebezpečných vizuálních kognitohazardů. Následuje přepis videa z modulu Freya vyčištěného pro bezpečné pozorování.

[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]
<T+00:00:01> Kamera modulu je zablokována poklopem lodi, žádný obraz.

<T+00:01:13> Poklop se otevírá. Freya vylétá z lodi a zažehne retrográdní trysky za účelem zpomalení sestupu. V tuto chvíli je SCP-5959 viditelné, ale zakryté tlustou vrstvou chaoticky létajícího atmosférického prachu.

<T+00:05:30> Freya proniká vrstvou prachu. Rovně dopadne na povrch SCP-5959 a deaktivuje retrográdní trysky. Při pohledu zespoda prachová vrstva chaoticky mění tvar a vytváří mozaikový obrazec komplexních symbolů, které Freya označuje jako částečné antimemetické spouštěče. Povrch SCP-5959 také mění tvar do těchto znaků, přičemž se pohybuje podobně jako hustá tekutině, ale zachovává si při tom pevnou strukturu.

<T+00:14:21> Pohybující se povrch viditelně ztěžuje pohyb modulu. Freya pokračuje podle svých možností. Pravidelná mřížka neznámých symbolů, z nichž jsou všechny označeny jako antimemetické spouštěče, nebo vizuální kognitohazardy, se vytváří na povrchu SCP-5959 a mizí na místech, po kterých projíždí Freya.

<T+00:19:05> Freya přejíždí kopec na povrchu SCP-5959, který se rychle propadá do země. Freya utrpí lehké poškození pásů a spodního šasi, ale je schopna pokračovat. Několik logogramů identifikovaných jako Ortothanský Mimozemský Jazyk1 (OEL) se vytváří na místě kopce a zachycuje je zadní kamera Freyi. Hrubý překlad zní "VRAŤ SE".

<T+00:23:13> Zem se náhle propadne a vytvoří velkou díru v cestě Freyi. Freya manévruje okolo. Během toho se v zemi okolo Freyi tvoří a opět rozpadá spirální fraktálový vzor sestávající z antimemetických spouštěčů a logogramů OEL, což způsobuje další obtíže při pohybu. Hrubý překlad logogramů zní: "STOP", "NEPOKRAČUJ" a další varianty pokynů k přerušení průzkumu. Po hodině manévrování se Freya úspěšně dostává přes díru, v této chvíli se symboly přestávají objevovat. Freya pokračuje.

<T+01:20:32> Freya projíždí přes část nepravidelného terénu, což mimořádně ztěžuje pohyb, navíc se povrch SCP-5959 pohybuje, což způsobí další poškození spodnímu šasi Freyi. Atmosférický prach nabírá na rychlosti, což drasticky snižuje viditelnost. Mozaiky a spirály antimemetických spouštěčů, kognitohazardních symbolů a dalších memetických hazardů se chaoticky objevují a mizí na zemi i ve vrstvě prachu.

<T+01:45:27> Pod Freyou se vytváří masivní trhlina s odhadovanou délkou 70m a šířkou 6m. Freya padá do trhliny a okamžitě spouští kontrolované přistání a zažehává retrográdní trysky. Během sestupu se okolo Freyi otáčí prašné mraky tvaru logogramů OEL a poté mizí. Následuje překlad:
“[Vězení?] pro [Neznámý symbol 23- jméno?] chrání [Kombinovaný symbol- svatá slova?] aby nikdo neviděl [neznámé] vás [neznámé] by neměl [přinést, doručit] jeho [zkázu?] a [nepravdy, lži]. Vrať se. Vrať se.” Tato věta je opakována pětkrát, než se mraky rozptýlí.

<T+02:11:01> Freya dopadá na pravou stranu velké, kulovité jeskyně. Senzory ukazují, že ve středu jeskyně je teplo vydávající objekt projevující známky života, avšak není vidět přes hustý mrak rychle se pohybujícího prachu. Pole smrtících kognitohazardních symbolů se vytváří jak na stěnách jeskyně, tak ve středu prašného mraku. Freya se snaží pohybovat do středu jeskyně, ale její postup je výrazně zpomalen poškozeným podvozkem, pásy a senzory.

<T+02:59:58> I přes vážné poškození se Freya dostává do středu jeskyně, natahuje svou manipulační paži a dotýká se objektu. Hned po kontaktu zachycuje zadní kamera jeden snímek ostrého kamenu letícího směrem k modulu, než všechny procesory současně selžou.

<T+02:59:59> Vteřinu před ztrátou spojení se na záznamu objevuje série diagonálních linek logogramů OEL. Stojí za zmínku, že tyto logogramy používají jiný styl psaní než všechny předchozí, což může znamenat že nepochází z SCP-5959
“[Kombinovaný symbol- svatá slova?] lžou. Je svobodný.”

[KONEC ZÁZNAMU]

Dodatek 5959.02: Po ztrátě kontaktu s modulem Freya se trajektorie SCP-5959 začala drasticky odchylovat od své původní dráhy. Následovala série událostí, která vyústila v pravděpodobnou neutralizaci SCP-5959 a byla zaznamenána lodí Orpheus.

[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]

<T+00:00:01> SCP-5959 se viditelně odchyluje od trajektorie a pohybuje se po nestálé orbitě, která jej umísťuje skoro 50 km od jeho původní pozice.

<T+00:40:23> SCP-5959 zpomaluje, dokud se nezastaví na místě a poté začíná prudce vibrovat.

<T+01:22:07> Antimemetické spouštěče náhle mizí a oblak prachu se rozptyluje. Nyní je povrch SCP-5959 viditelný. Je vidět obrovská trhlina roztahující se přes půlku objektu.

<T+01:54:13> Trhlina se prodlužuje a prohlubuje, letí z ní proudy prachu. SCP-5959 je téměř rozpůlené. Kantovy měřiče na palubě Orphea zaznamenaly obrovský lokální pokles Humů.

<T+02:12:34> Soustředné kruhy prachu poletují okolo SCP-5959 a náhodně se tvarují v antimemetické symboly, což zabraňuje výhledu na následující události. Velký objekt se vynořuje z trhliny, přičemž od sebe odstrkuje dvě poloviny SCP-5959. Senzory a Kantovy měřiče na palubě Orphea současně zaznamenávají výrazné gravitační anomálie, deformace prostoru a nadále se snižující úrovně Humů.

<T+02:34:47> SCP-5959 se kompletně rozpadá na dvě půlky. Velký oblak prachu blokuje výhled na vylétající objekt (označen SCP-5959-B), ale senzory Orphea ukazují, že vysokou rychlostí odlétá od SCP-5959.

<T+02:53:01> Dvě poloviny SCP-5959 se závažně deformují a poté se začínají znovu spojovat. Kruhy prachu nadále létají okolo anomálie, která se stále spojuje. SCP-5959-B nepřestává zrychlovat. Není možné jej přímo pozorovat kvůli výrazným deformacím prostoru okolo něj.

<T+03:27:15> SCP-5959 se kompletně opravilo. Vrstva atmosférického mraku se obnoví ale antimemetické spouštěče zůstávají nepřítomné. SCP-5959 bez jakéhokoliv viditelného pohonu opouští svojí orbitu a zrychluje směrem k SCP-5959-B.

<T+03:34:29> Zhruba sedmdesát dva projektilů neznámého složení pocházejících z blízkosti SCP-5959-B zasahuje SCP-5959, způsobujíc těžké poškození a odhazujíc objekt zpět. SCP-5959 se brání vystřelením několika proudů prachu z jeho povrchu směrem SCP-5959-B. To vystřelí další vlnu projektilů, která proudy zastavuje.

<T+03:49:10> SCP-5959 znovu začíná zrychlovat směrem k SCP-5959-B, tentokrát znatelně pomaleji. SCP-5959-B střílí třetí vlnu projektilů. Rychlost střelby kolísá takovým způsobem, aby střely zasáhly SCP-5959 v parabolickém vzoru, což způsobuje nekontrolovatelnou rotaci dopředu.

<T+03:57:23> SCP-5959 je zjevně neschopné protiútoku. Zasahuje ho čtvrtá vlna projektilů a vážně narušuje jeho strukturu. Částečně se láme a poté se rozpadá na několik nepravidelných kusů. Tyto kusy se nepokoušejí spojit, nepohybují se a zdají se být neaktivní. Oblak prachu se zformuje do nejasné série logogramů OEL, než se úplně rozplyne. Hrubý překlad zní: "Selhání".

<T+04:32:07> Poslední pozorování SCP-5959-B potvrzuje, že jeho rychlost přesahuje 0.6c, než je objekt ztracen z dohledu všech senzorů. Předpokládá se, že pokud bude SCP-5959-B zrychlovat na stejné dráze, opustí heliosféru zhruba za den.

<T+05:11:06> Senzory MONETA-77 zachycují rádiový přenos z poslední známé lokace SCP-5959-B. Spektrogramová analýza ukazuje přítomnost logogramů OEL v diagonálních linkách. Následuje překlad:
"Vděk je [velký, vysoký]. Protože [Neznámý Symbol 107] [neznámé] nesprávně [uvěznil?] mezi [nesnesitelnými?] šedými zdmi [neznámé] ta [nepravdivé, lživé] [Kombinované Symboly: Svatá Slova?] [neznámé] [ztraceny, zapomenuty] všemi, kteří by se jinak pokoušeli osvobodit. Jeho jediné [cíl, přání] je [plavat?] mezi hvězdami. Vděk k vaší [pomoci?] je [neznámé- dlouhá věta] vesmíru. Sbohem. Nechť se následně spojíme."

[KONEC ZÁZNAMU]

Důvěryhodnost posledního přenosu se považuje za pochybnou. Kvůli nejasným motivům a lokaci SCP-5959 byla vyžádána v tuto chvíli nevyřízená reklasifikace na Keter.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License