SCP-5935


hodnocení: +4+x

1730warning.png
Objekt#: 5935
Úroveň5
Zadržovací Třída:
ezoterická
Sekundární Třída:
thaumiel
Třída Narušení:
amida
Třída Ohrožení:
kritické

header.png

SCP-5935.


Přiřazená Oblast Oblastní Ředitel Hlavní Výzkumník Přiřazená Úderná Jednotka
VYMAZÁNO VYMAZÁNO VYMAZÁNO VYMAZÁNO

Va3/rování před Kognitohazardy: Pro bezpečnost všech osob, jež mají přístup k tomuto dokumentu, byla určitá jména zacenzurována. Tato jména již nejsou nadále k dispozici.

Speciální Zadržovací Procedury: Přístup k Bodu Aleph je zpřístupněn pouze členům Rady O5 SCP Nadace. Přístupová omezení jsou na dálku dodržována Mobilní Údernou Jednotkou Alfa-1 "Red Right Hand". Za žádných okolností nesmí jakákoliv osoba vstoupit do SCP-5935 bez příslušného povolení. Osoby, pokoušející se o přestup přes Bod Aleph bez řádné autorizace, musí být na místě terminovány.

SCP-5935-1 je momentálně zadrženo v SCP-5935. Žádné další zadržovací procedury nejsou nutné.

Popis: SCP-5935 je extradimenzionální lokace s přibližnou rozlohou 0,23 km x 0,31 km v oblasti v Jižním oceánu, klasifikovaném jako Bod Aleph. Interní dimenze SCP-5935 masivně přesahuje rozlohu té externí. Přesné rozměry této oblasti není možné určit stejně tak jako důvod existence této anomálie. Prostoru není možné dosáhnout přes moře. Oceán lemující SCP-5935 je konstantně zahalen hustou mlhou, jež znemožňuje pohled na prostor za hraniční čarou.

Uvnitř SCP-5935 se nachází jedna velká téměř plochá pevnina. Na této pevnině se nachází Pandaemonium, velkoměsto rozléhající se po celém ostrově.

Pandaemonium je složeno z několika stovek miliónů identických mrakodrapů. Věteina z těchto mrakodrapů je zhruba 430 m vysoká, některé vyšší přesahují 1,12 km. Hustota obyvatelstva Pandaemonia je neznámá a irelevantní.

Původně zamýšlený účel Pandaemonia je zadržet SCP-5935-1.

SCP-5935-1 je entita zadržená v Pandaemoniu.1

Dodatek 5935.1: Získané informace
Dodatek 5935.2: Získané audio nahrávky

Dodatek 5935.3: Analýza subjektu

Dodatek 5935.4: Dodatečné získané informace

Dodatek 5935.5a: Automatizovaný přepis nouzového zasedání

Dodatek 5935.6: Přepis lékařského zhodnocení

Dodatek 5935.5b: Automatizovaný přepis nouzového zasedání

Dodatek 5935.7: Rozhovor

Dodatek 5935.8: Získané audio nahrávky

Dodatek 5935.9: Dodatečné získané informace

Dodatek 5935.10: Nouzové vyslání Mobilní Úderné Jednotky Alfa-1//.2?

Dodatek 5935.??: Systémová chyba
Kam zmizelo teplo tvého těla?

Kam zmizel tlukot tvého srdce?


Speciální Zadržovací Procedury: Vzhledem k událostem, které se staly dne ██. ██. ████, bylo SCP-5935 překlasifikováno na třídu EXPLAINED. Žádné další zadržovací procedury nejsou za potřebí.

Popis: [DATA VYMAZÁNA]

Dodatek 5935.1: Jak jsme se vrátili domů


A ty jsi kdo?Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License