SCP-590
hodnocení: +3+x
blank.png

Objekt #: SCP-590

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-590 je přiřazeno k obyčejné ubikaci v Sektoru-7. U zmíněného prostoru musí být vždy alespoň jeden člen ochranky, aby se zajistilo, že si SCP-590 samo neublíží. SCP-590 musí být vybaveno televizí, na níž může sledovat dětské seriály. SCP-590 nemá za žádných okolností dovoleno opustit Sektor-7. Subjekt musí být krmen kaší navrženou pro SCP-590 plnou vitamínů a proteinů. Kdokoliv se bude pokoušet nakrmit SCP-590 něčím jiným bude degradován. S SCP-590 se nesmí zacházet bez patřičné autorizace.

Poznámka: SCP-590 nesmí být pojmenováván jinak, než jeho přiděleným číslem. Je to nástroj k použití, ne něčí kamarád, sourozenec, nebo dítě. Kdokoliv kdo si k SCP vybuduje vztah bude převelen k jiné službě.

Popis: SCP-590 je mladý muž, přibližně 16 let. Jediná výhoda, jež mu jeho schopnosti poskytují je dlouhověkost, protože od svého příchodu do Nadace nezestárnul ani o den.

Přestože je ve všech aspektech normálním teenagerem, když se SCP-590 dotkne jiného člověka, vyléčí jej od všech zranění a nemocí, fyzickým i mentálních. Jako podivný vedlejší efekt se však všechna zranění přenesou na SCP-590, načež subjekt trpí nesmírnou bolestí.

Pro objasnění: Když léčí fyzické zranění, nejenže SCP-590 cítí bolest při přenášení rány, ale rovněž získá jizvy podle toho, kde na subjektu se zranění nacházelo. Při léčbě rakoviny se nádory objevují na různých místech na jeho těle, většinou na rukou, nebo nohou. Všechno mentální léčení je prováděno nepřímo a SCP-590 vždy získá jakékoliv mentální onemocnění, které vyléčilo. Zranění která získává používáním svých schopností jsou akumulativní.

SCP-590 není schopno léčení mentálních poruch způsobených psionickou indukcí, včetně těch způsobených jistými mysl pozměňujícími SCP objekty.

Roku ████ bylo SCP-590 upoutáno na lůžko a nebylo schopno opustit místnost kvůli získaným zraněním. Roku ████ bylo SCP-590 připojeno k podpoře života, protože nebylo schopno samo dýchat. Krátce na to mu byla podána jedna pilulka SCP-500, jež jej plně vyléčila.

Na podnět Dr. Brighta bylo SCP-590 okamžitě použito při léčení několika případů mentální retardace. Kvůli této akci je SCP-590 mentálně permanentně na úrovni tříletého dítěte a je extrémně povolné.

SCP-590 je aktuálně rezervováno pro použití na výzkumnících a výše. Všechny žádosti o testování musí projít přes Dr. ████████.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License