SCP-585
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-585

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-585-2-4 jsou skladovány ve standardních skladech nebezpečných objektů v Oblasti-19. Tužky upravené pomocí SCP-585 jsou extrémně nebezpečné a po testování by se měly být vráceny do původního stavu. Od incidentu 585-1 je zakázáno otočit tužkou více než 50krát bez souhlasu O5.

SCP-585-A je uloženo ve vakuové nádobě uzavřené v bezpečnostní schránce ██. K provádění experimentů s SCP-585-A musí dát souhlas Dr. ██████, nebo vědec s vyšší pravomocí.

Popis: SCP-585-2 až 4 jsou malá ořezávátka vyrobená z jasně zbarvených plastů. Na jejich spodní straně je nápis "Továrna". Každá tužka vložená do menšího otvoru SCP-585 bude po otočení ve směru hodinových ručiček naostřena, jako u běžných ořezávátek, ale s každou rotací se ostrost špičky tužky zvyšuje bez viditelného omezení. Každá tužka naostřená v malém otvoru SCP-585 může být poté umístěna do většího otvoru a otočena proti směru hodinových ručiček, což má za následek snížení jeho ostrosti (mění se pouze tvar tužky, hmota ztracená během ostření se nevrací). Hrot naostřené tužky může být zlomen, ale zůstane ostrý a nebezpečný.

Předběžné testy ukázaly, že tužky, které nikdy nebyly ořezány, dosáhly své obvyklé maximální ostrosti po 20 otáčkách. Od té doby úbytek hmoty ztracené při ořezávání exponenciálně klesá. Po třiceti otočení se naostřená tužka, která spadne z výšky jednoho metru zabodne deset centimetrů do tvrzené oceli.

SCP-585 funguje nejlépe na tenkých dřevěných válcích s grafitovou vložkou. SCP-585 také obdobně ovlivňuje i jiné materiály, které lze snadno ořezat, jako je plastová nebo grafitová vložka, stejně jako čistý grafit. Čisté dřevo a plast nemají žádný účinek jako jakýkoli materiál, který nelze naostřit na běžných ořezávátkách.

SCP-585-1 až 4 byly získány v základní škole v roce ████ po [DATA VYMAZÁNA].

Incident 585-1: Pro testování SCP-585-1 byla použita běžná nikdy nepoužívaná tužka HB. Tužka je nyní označena SCP-585-A.

- Po 20 otáčkách ve směru hodinových ručiček v malé díře SCP-585 byl použit SCP-585-A na listu papíru, na kterém psalo jako normální tužka.

- Po 30 otáčkách bylo SCP-585-A schopno prorazit ocel. V té době dokázal rozříznout papír.

- Po 40 otáčkách bylo SCP-585-A umístěno na provázek a spadlo z výšky 1 metru na žulovou desku. SCP-585-a kleslo do hloubky 50 centimetrů.

- Po 50 otáčkách byl výše uvedený experiment opakován. SCP-585-A se zabodlo do hloubky 5 metrů.

- Po 60 zatáčkách se SCP-585-A zarylo do hloubky 50 metrů.

Experiment pokračoval. Když špička SCP-585-A začala emitovat extrémní teplo při 100 otáčkách, začala se zapalovat jeho dřevěná část. Další testování grafitového jádra [DATA VYMAZÁNA]. Výrobek byl považován za příliš nebezpečný pro skladování, vzhledem k jeho snadné výrobě a SCP-585-A bylo umístěno do velkého otvoru SCP-585-1. Teplo generované SCP-585-A způsobilo roztavení SCP-585-1. SCP-585-A bylo poté umístěno do vakuového trezoru.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License