SCP-5808
#page-content .collapsible-block { 
  position: relative;
  padding: 0.5em;
  margin: 0.5em;
  box-shadow: 2px 1.5px 1px rgba(176,16,0,0.7), 0 0 0px 1px lightgrey;
  overflow-wrap: break-word;
}
 
.collapsible-block-unfolded{
  color: black;
  overflow-wrap: break-word;
 
}
 
.collapsible-block-unfolded-link {
  text-align:center;
}
 
.collapsible-block-folded {
  text-align: center;
  color: dimgrey;
}
 
.collapsible-block-link {
  font-weight: bold;
  color: dimgrey;
  text-align: center;
}
 
.addendumbox {
  padding: .01em 16px;
  margin-bottom: 16px;
  margin-top: 16px;
  padding-bottom: 1em;
  box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12);
}
 
.material-box {
  padding: .01em 16px;
  margin-bottom: 16px;
  margin-top: 16px;
  padding-bottom: 1em;
  border: 1px lightgrey solid;
  box-shadow: 1px 2px 2px 0 rgba(0,0,0,0.16);
}
 
.material-box blockquote {
  border: 1px double #999;
}
 
.wiki-content-table {
  width: 100%;
}
 
.addendumbox blockquote {
  border: 1px double #999;
}
 
.addendumtitle {
  opacity: 0.8;
  margin-bottom: 10px;
  color: #b01;
}
 
.maintitle {
  margin-bottom: 10px;
  color: black;
}
 
.scp-header {
  text-align: center;
  font-size:x-large;
  color:#b01;
}
 
.addenda-header {
  width: 100%;
  border-bottom: 2px black solid;
  color: black;
}
 
.scp-info {
  display:flex;
  justify-content:space-between;
  font-size:large;
}
 
.scp-info-box {
  display:flex; 
  justify-content:space-between;
}
 
.object-info {
  color:black;
  align-self: flex-end;
  font-size: large;
}
 
.title-style {
  opacity: 0.8;
  margin-bottom: 10px;
  color: #b01;
  font-size: large;
  text-decoration: underline;
  font-weight: bold;
}
 
.update-div-empty {
  text-align: right;
  font-size: x-small;
  color: lightgrey;
}
 
.update-div {
  text-align: right;
  font-size: x-small;
}
 
.computed {
  border: 1px black solid;
  width: 50%;
  display: inline-block;
text-align: left;
  padding: 3px;
}
.computed:before {
  content:"Computed Code";
  font-weight: bold;
border-bottom: solid 1px black;
width: 100%;
}
.rawcode {
  border: black solid 1px;
  width: 50%;
  display: inline-block;
text-align: left;
  padding: 3px;
}
.rawcode:before{
  content:"Raw Code";
  text-align: center;
  font-weight: bold;
border-bottom: solid 1px black;
width: 100%;
}
.codebox {
  display: inline-block;
  width: 100%;
  text-align: center;
}
.yui-navset .yui-nav .selected a em, .yui-navset .yui-nav a em{
    padding: 0.25em .75em; 
    top: 0px;
    margin-bottom: 0px;
}
.yui-navset .yui-nav .selected a {
   background: gray;
}
.yui-navset .yui-nav .selected {
    margin: 0px;
}
.yui-navset .yui-nav .selected a, .yui-navset .yui-nav .selected a:focus, .yui-navset .yui-nav .selected a:hover, .yui-navset .yui-nav .selected a {
     background: gray;
}
.yui-navset .yui-nav a:hover,
.yui-navset .yui-nav a:focus {
  background: gainsboro;
  text-decoration: none;
}
.yui-navset .yui-nav a, .yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a {
background-color: none;
background-image: none;
}
.yui-navset .yui-nav a {
background: none;
}
.yui-navset .yui-nav li{
margin: 0px;
}
 
#page-content .licensebox .collapsible-block {
  position: unset;
  padding: unset;
  margin: unset;
  box-shadow: unset;
}
 
.licensebox .collapsible-block-unfolded{
  color: inherit;
}
 
.licensebox .collapsible-block-unfolded-link {
  text-align: left;
}
 
.licensebox .collapsible-block-folded {
  text-align: left;
  color: inherit;
}
 
.licensebox .collapsible-block-link {
  color: inherit;
  text-align: left;
}

hodnocení: +1+x
blank.png

2/5808 ÚROVEŇ 2/5808
PODLÉHÁ UTAJENÍ
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Objekt # SCP-5808
Neutralized

Archivované Zadržovací Procedury

SCP-5808-1 je opečováváno Dr. Denisem Westbrookem, který udržuje zadržení v provozu. Měsíční lékařská prohlídka, která je prováděna na SCP-5808-1, musí být v souladu s pozorováním statusu SCP-5808-2. Nadační výzkumný satelit Maximus-507 musí neustále monitorovat SCP-5808-2, pod dohledem Oddělení Astronomických Anomálií Oblasti-51. Jakékoliv testování s SCP-5808 je k dnešnímu datu zakázáno; všechny potřebné testy musí být povoleny Dr. Westbrookem a ředitelem Oblasti-51.

Pokud dojde k veřejnému odhalení, musí Nadační pracovníci z pole astronomie zamaskovat a/nebo zdiskreditovat všechny důkazy týkající se SCP-5808.

Archivovaná Aktualizace 2019/05/22: Rada O5 nyní přijímá návrhy na neutralizaci SCP-5808-2.

Popis

SCP-5808 je astronomický jev propojující Petera Westbrooka (SCP-5808-1) a lunární satelit, který se projevil při jeho narození.

SCP-5808-1 se narodilo dne 25/08/2009, přesněji v 12:13:38 GMT, s výškou 48 cm a váhou 4,8 kg. Jeho matka, výzkumnice Debra Westbrooková, zemřela během porodu bez očividného důvodu. SCP-5808-1 neprojevuje žádné anomální schopnosti, kromě propojení s SCP-5808-2.

moon.jpg

SCP-5808-2.

SCP-5808-2 je lunární satelit, který se projevil dne 25/08/2009, přesněji v 12:13:38 GMT, přibližně 20 000 km od Země. V čas projevení měřilo SCP-5808-2 ~4,8 metrů v průměru, s podobným radiologickým složením jako Země. Každoročně se, 25. srpna, SCP-5080-2 náhle zvětší. Dne 30/07/2019 měří SCP-5808-2 ~170 metrů a pravděpodobně dosáhne ~250 metrů dne 26/08/2019.

Jakákoliv fyzická zranění provedená na SCP-5808-1, nebo SCP-5808-2, má za následek stejné poškození i na druhý objekt. Způsob, na kterém SCP-5080 funguje není dosud znám, ale existuje teorie, že to má něco společného s jakousi formou kvantového zapletení.

Objev

Dne 25/08/2009, Dr. Westbrook (Zástupce ředitele Oddělení Astronomických Anomálií) potvrdil existenci SCP-5808-2 ve chvíli, kdy jeho manželka, výzkumnice Westbrooková, rodila v lékařském křídle Oblasti-51. Tým Statistických Analýz označil tuto událost za statisticky anomální, kvůli nemožnosti přírodního výskytu. Oblast-51 byla dočasně uzamčena, dokud nebyla situace důkladně prošetřena a SCP-5808-1 bylo izolováno pro pozorování.

Vysokorychlostní dron pro analýzu (507/A) byl vyslán z výzkumného satelitu Maximus-507, aby provedl předběžné testy na SCP-5808-2. Těsně po tom, 507/A zapnulo pronikavý laser mířící na SCP-5808-2, kvůli spektrální analýze. Přesně v okamžik proniknutí, byly na SCP-5808-1 zpozorovány popáleniny 3. stupně, na jeho levém rameni, což vedlo k okamžitému zastavení experimentu. Následujících několik týdnů byly prováděny nízko rizikové a neintenzivní testy, odhalující podstatu SCP-5808 a byly vytvořeny zadržovací procedury.

Shrnutí Neutralizačních návrhů

Vzhledem k hodnotě zvětšování SCP-5808-2 může tato anomálie představovat ohrožení normality. Kvůli tomu Rada O5 povolila neutralizaci SCP-5808-2 pod podmínkou, že nebude, pokud možno, nijak ublíženo SCP-5808-1.

Oddělení Astronomických Anomálií | SCP-5808 Návrh

Použít refraktující dron ke kamufláži SCP-5808-2 před veřejným pozorováním.

Etická Komise: Schváleno
Rada O5: Zamítnuto

Důvod: I když je to jako dočasné řešení, není možné to použít dlouhodobě. Musíme neutralizovat SCP-5808-2, ne jej zamaskovat.


Oddělení Analýzy Zadržování | SCP-5808 Návrh

Umístit SCP-5808-1 do Relativistické Výluční Zóny pro přerušení kontaktu s SCP-5808-2.

Etická Komise: Schváleno
Rada O5: Schváleno

Výsledky: Relativistická Výluční Zóna neměla žádný efekt na SCP-5808. Abrazivní testování na SCP-5808-2 mělo za následek zlomení pravého kotníku SCP-5808-1.


Oddělení Balistik | SCP-5808 Návrh

Detonace SCP-5808-2 pomocí R5 "Twin Canary"1.

Etická Komise: Zamítnuto
Rada O5: Zamítnuto

Důvod: Tohle určitě způsobí destrukci SCP-5808-1.


Oddělení Astronomických Anomálií | SCP-5808 Návrh

Použít gravitační anomálii Třídy B k odstranění SCP-5808-2 z oběžné dráhy Země, čímž nebude neutralizace nutná.

Etická Komise: Schváleno
Rada O5: Schváleno

Výsledky: Viz Dodatek o Neutralizaci.

Dodatek o Neutralizaci

Dne 2020/01/18, Oddělení Astronomických Anomálií využilo SCP-████ k odstranění SCP-5808-2, z oběžné dráhy Země. Těsně po aktivaci anomálie byly na SCP-5808 zpozorovány těžká tělesná poškození, obsahující 65 zlomenin kostí, vnitřní krvácení, SCP-5808-2 bylo posunuto přibližně o 1 km před tím, než byl test zrušen, kvůli poraněním SCP-5808-1. SCP-5808-1 bylo převezeno do Lékařského křídla Oblasti-51, se smrtelnými zraněními, avšak i přes to se jej podařilo stabilizovat. Dvě hodiny po počátečním testu Dr. Westbrook požádal všechen personál k opuštění místnosti s SCP-5808-1, vypnutí všech bezpečnostních kamer a nechání ho o samotě s SCP-5808-1. Nahrávací zařízení pořídilo následující nahrávku:

Ve 13:12:35 GMT, SCP-5808-2 začalo pravidelně zvětšovat svoji velikost o 5 metrů za hodinu. Dr. Westbrook se izoloval ve své kanceláři po neúspěšném pokusu o neutralizaci a odmítl okamžitou psychiatrickou pomoc. Ve 16:30:45 GMT bezpečnostní kamera zaregistrovala jediný výstřel z kanceláře Dr. Westbrooka.

SCP-5808-2 se přestalo projevovat v 16:30:45 GMT, účinně neutralizující SCP-5808. To vedlo k prohlášení Oddělením Astronomických Anomálií, že Dr. Westbrook byl z nějakého důvodu součástí jevu SCP-5808, před svojí neutralizací. Důvod, proč tato situace nastala, se vyšetřuje.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License