SCP-579
hodnocení: +4+x
blank.png

Objekt #: SCP-579

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-579 je aktuálně drženo v Oblasti-62C, komplexu nacházejícím se přibližně 80 km od hlavní Oblasti-██. Bylo rozhodnuto, že povědomí o existenci této oblasti není důležité pro personál, který není přímo zapojen do zadržování SCP-579. Oblast se sestává z budovy, kde je zadrženo SCP-579 a ubytovny pro personál. SCP-579 je obaleno jednotkou 30 m x 30 m x 30 m vyrobenou z [DATA VYMAZÁNA], v němž je SCP-579 permanentně pověšeno pomocí elektromagnetů. Oblast-██ je vybavena pevným spojením s Nadačním Velitelstvím, skrze nějž budou posílány veškeré záznamy a notifikace. Zaměstnanci se sestávají ze dvou týmů (oba složené ze 17 zaměstnanců Úrovně 1, tří zaměstnanců Úrovně 2 a jednoho zaměstnance Úrovně 4), které se musí měnit každé dva týdny.

Všechna zařízení musí být kontrolována každou půlhodinu, aby se zaručila jejich funkčnost. Změny v jakékoliv naměřené hodnotě musí být okamžitě nahlášeny Nadačnímu Velitelství. Jakékoliv zařízení nebo elektronický přístroj zaznamenávající větší odchylku od své funkční hodnoty než 0.2%, nebo vykazující chybu, či poruchu funkčnosti automaticky spouští Akci 326-Israfil. Rutinní ohlášení Nadačnímu Velitelství se musí dít každou hodinu. Pokud není zpráva obdržena do 7 minut od vyznačeného času, bude provedena Akce 10-Israfil-A.

Absolutně žádná akce, kromě výše zmíněných nesmí být s SCP-579 vykonávána.

Popis: [DATA VYMAZÁNA]

Dodatek [579-001]:

Akce 10-Israfil-A: Dveře, okna a další možné východy z Oblasti-██ musí být zavřeny, aby se zabránilo odchodu či příchodu personálu. Týmy a zdroje potřebné pro Akci 10-Israfil-B budou připraveny a přesunuty na pozici.

Pokud Nadační Velitelství obdrží ve správný čas zprávu, nebo pokud se zařízení a elektronické přístroje vrátí do svého normálního stavu, bude vyhlášeno oznámení “Vše v pořádku.” Pokud nebude takové oznámení vyneseno do 7 minut od počátku Akce 10-Israfil-A, bude vynesena Akce 10-Israfil-B. Pokud zařízení, nebo elektronické přístroje poblíž SCP-579 začnou vykazovat chyby, či odchylky od své normální funkčnosti, bude Akce 10-Israfil-B provedena okamžitě.

Pokud je vyhlášeno oznámení “Vše v pořádku,” musí proběhnout doba 72 hodin bez dalších anomálií, než může být Oblast odemčena a týmy připravené vynést Akci 10-Israfil-B se mohou stáhnout.

Akce 10-Israfil-B: Vstup do Oblasti-62 (SCP-004) bude zničen. Bude tak učiněno nehledě na personál či zařízení uvnitř oblasti. Zbytky vstupu — nebo vstup samotný, pokud se ukáže, jako nezničitelný — budou zadrženy stejným způsobem, jako SCP-579. Těžce. Nadační Velitelství poté vydá další instrukce.

Dodatek [579-002]:

V případě úspěšné Akce 10-Israfil-B budou všechny tajné dokumenty ohledně SCP-579 vydány personálu zapojenému do Akce. Procedury musí být následovány tak, jak jsou popsány (spolu se záložními plány, pokud to bude nutné). Pozor: I v případě úspěšného průběhu Akce 10-Israfil-B, se odhadováno, že nastane [DATA VYMAZÁNA] do 1 roku.

Pokud bude SCP-579 jakkoliv zmíněno SCP-███, protinadačními, či veřejnými skupinami, nebo [DATA VYMAZÁNA], je doporučeno, aby byla Akce 10-Israfil-A okamžitě vynesena.

V případě neúspěšného vynesení Akce 10-Israfil-B není třeba další akce. [DATA VYMAZÁNA]

Dodatek [579-ČASOVÁ OSA]:

Událost 0: SCP-579 je objeveno. Původem je [DATA VYMAZÁNA].

Událost 1: Prvotní výzkum SCP-579. [DATA VYMAZÁNA]

Událost 2: SCP-579 je neúmyslně odstraněno z místa původu. [DATA VYMAZÁNA]

Událost 3: [DATA VYMAZÁNA]

Událost 4: [DATA VYMAZÁNA]

Událost 5: [DATA VYMAZÁNA]

Událost 6: [DATA VYMAZÁNA]

Událost 7: [DATA VYMAZÁNA]

Událost 8: SCP-579 je úspěšně zadrženo. [DATA VYMAZÁNA]

Událost 9: SCP-579 je přesunuto do Oblasti-04. [DATA VYMAZÁNA]

Událost 10: Zadržení selhalo. Ztráta Oblasti-04. [DATA VYMAZÁNA]

Událost 11: SCP-579 je úspěšně zadrženo. [DATA VYMAZÁNA]

Událost 12: SCP-579 je přesunuto do Oblasti-31. [DATA VYMAZÁNA]

Událost 13: Zadržení selhalo. Ztráta Oblasti-31. [DATA VYMAZÁNA]

Událost 14: SCP-579 je úspěšně zadrženo. [DATA VYMAZÁNA]

Událost 15: SCP-579 je přesunuto do Oblasti-26. [DATA VYMAZÁNA]

Událost 16: Zadržení selhalo. Ztráta Oblasti-26. [DATA VYMAZÁNA]

Událost 17: SCP-579 je úspěšně zadrženo. [DATA VYMAZÁNA]

Událost 18: Pokus o zničení SCP-579. Pokus neúspěšný. [DATA VYMAZÁNA]

Událost 19: Pokus o zničení SCP-579. Pokus neúspěšný. [DATA VYMAZÁNA]

Událost 20: Pokus o zničení SCP-579. Pokus neúspěšný. [DATA VYMAZÁNA]

Událost 21: Pokus o zničení SCP-579. Pokus neúspěšný. [DATA VYMAZÁNA]

Událost 22: Zadržení selhalo. [DATA VYMAZÁNA]

Událost 23: [DATA VYMAZÁNA]

Událost 24: [DATA VYMAZÁNA]

Událost 25: SCP-579 je úspěšně zadrženo. [DATA VYMAZÁNA]

Událost 26: SCP-579 je přesunuto do blízkosti původní lokace. [DATA VYMAZÁNA]

Událost 27: Pokus o navrácení SCP-579 do původní lokace. Pokus neúspěšný. [DATA VYMAZÁNA]

Událost 28: Pokus o navrácení SCP-579 do původní lokace. Pokus neúspěšný. [DATA VYMAZÁNA]

Událost 29: Pokus o navrácení SCP-579 do původní lokace. Pokus neúspěšný. [DATA VYMAZÁNA]

Událost 30: Pokus o navrácení SCP-579 do původní lokace. Pokus neúspěšný, ztráta původní lokace. [DATA VYMAZÁNA]

Událost 31: Zadržení selhalo. [DATA VYMAZÁNA]

Událost 32: [DATA VYMAZÁNA]

Událost 33: [DATA VYMAZÁNA]

Událost 34: [DATA VYMAZÁNA]

Událost 35: [DATA VYMAZÁNA]

Událost 36: SCP-579 je úspěšně zadrženo. [DATA VYMAZÁNA]

Událost 37: SCP-579 je přesunuto do Oblasti-██. [DATA VYMAZÁNA]

Událost 38: SCP-579 prochází dříve neznámými změnami, o nichž se věří, že [DATA VYMAZÁNA]. Zadržení aktivní, ovšem není jisté, zda je tomu tak kvůli zadržovacím procedurám. [DATA VYMAZÁNA]

Událost 39: Nadační Velitelství uzamyká Oblast-██. [DATA VYMAZÁNA]

Událost 40: Agent ███-█ vytváří aktuální zadržovací plán. [DATA VYMAZÁNA]

Událost 41: Oblast-62C je postavena. [DATA VYMAZÁNA]

Událost 42: SCP-579 je přesunuto do Oblasti-██ [DATA VYMAZÁNA]

Událost 43: Nadační Velitelství uzamyká všechna data nepotřebná pro zadržení SCP-579. Terminace agentů jsou považovány za nezbytné, aby se předešlo úniku informací o SCP-579. Pouze 7 agentů zbývá. Tito agenti fungují jako poradci pro případ dalších incidentů s SCP-579. [DATA VYMAZÁNA]

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License