SCP-5762
hodnocení: +2+x
blank.png
2/5762 ÚROVEŇ 2/5762
PODLÉHÁ UTAJENÍ
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Objekt # SCP-5762
Neutralized

800px-WBAMC_first_in_DoD_to_use_robot_for_surgery_160426-A-EK666-506.jpg

SCP-5762 v OM3.

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-5762 bylo přesunuto z Operační Místnosti 3 v Oblasti-20 a umístěno do standardního zadržovacího skladu. Testování je momentálně nemožné.

Popis: SCP-5762 je Hummingbird od Andersonovy Robotiky, experimentální systém robotické chirurgie. SCP-5762 je navrženo jako autonomní robotický chirurg; je schopno porozumět a provést složité operace díky nainstalovanému prototypu lékařské AI. SCP-5762 je schopno projít Turing testem, ale je schopno komunikace pouze přes nainstalovaný LCD display.

SCP-5762 bylo zadrženo na soukromé aukci Marshall, Carter & Dark v roce 2018. Tento předmět byl uveden jako inteligentní osobní lékařský systém, bez zmínky o jeho původu nebo historii. Záznamy naznačují, že společnost MC&D objekt získala na konci roku 2016 s výhodnou smlouvou poté, co Andersonova Robotika projekt pozastavila kvůli nadměrnému rozpočtu, nedostatečným dodávkám a technickým problémům s trénováním AI softwaru. Před zapojením Nadace se objekt měl prodat za 1,3 milionů liber.

Po získání Nadací bylo SCP-5760 původně posláno do dlouhodobého úložiště. Ředitelka Oblasti-201 Alison Brey však požádala o přemístění kvůli tomu, že by SCP-5762 mohlo být cenným objektem, který by mohl pomoci při léčení nadačních zaměstnanců. Po provedení testu (vizte níže) bylo potvrzeno, že je SCP-5762 vhodné pro službu a bylo přemístěno a nainstalováno v Operační místnosti Oblasti-20. Níže je uveden záznam provedených operací.

Pacient Operace Výsledek Textový Výstup
Cvičný panák Simulované střelné poranění trupu. SCP-5762 zastavilo krvácení a provedlo řez velký 4 palce v místě vstupu. Odstranilo kulku a poškozenou tkáň než ránu očistilo a zašilo. Simulovaný pacient přežil s minimálními zraněními. Operace dokončena bez komplikací.
Testovací záznamy odstraněny pro stručnost.
Agentka Ally Thorpe, 37, žena. Pneumothorax (zhroucená levá plíce). Pro opětovné nafouknutí plic byla mezi žebra do pleurální dutiny vložena velká jehla. Pacient přežil bez problémů, očekává se plné zotavení. Ředitelka Brey doporučila použití SCP-5762 pro akutní operace. Pacient stabilizován. Operace dokončena.
Seržant Milo Rodriguez, 32, muž. Rozdrcená kyčel. SCP-5762 asistovalo lidskému týmu s akutní otevřenou operací kosti. Chirurg povedl řez nad místem rány a SCP-5762 do kostí zavrtalo nerezové desky a šrouby, čímž postupně zrekonstruovalo kyčelní kost. Bylo nutné odštěpit část kosti z pánve. Ošetřující chirurg uzavřel řez chirurgickými sponkami a poté ránu vyčistil a obvázal. Pacient přežil v relativně dobrém stavu, přesunut na JIP. Předpokládá se plné zotavení a přeřazení na kancelářskou pozici. Pacient stabilní. Dobrý chirurg.
4 záznamy odstraněny pro stručnost.
Vedoucí HMCL Yusuf Khan, 43, muž. Několik popálenin 2. a 3. stupně kyselinou. Selhání vitálních funkcí vyžadovalo okamžitý zásah před příjezdem traumatologického týmu. SCP-5762 vyčistilo a obvázalo pacientova zranění, provedlo nezbytnou kožní transplantaci na poškozených místech. Pacient v nestabilním stavu, přemístěn na popáleninové oddělení. Stav stabilizován a pacient se zotavil. SCP-5762 prokázalo schopnost samostatné operace. Ředitelka Bray doporučila, že by SCP-5762 mělo být povoleno operovat samostatně, pokud je to nutné. Pacient naživu. Hrdý.
7 záznamů odstraněno pro stručnost.
Agent Jeffrey Schaeffer, 32, muž. Akutní amputace pod levým kolenem. SCP-5762 prozkoumalo a očistilo ránu, potvrdilo syndrom toxického šoku. Noha byla čistě amputována pod stehnem pro zachránění života pacienta. Pacient přežil v kritickém stavu, přemístěn na JIP. Zbytek končetiny způsobuje bolesti. Předpokládá se částečné zotavení. Měl jsem toho udělat víc. Nedostatečné.
11 záznamů odstraněno pro stručnost.
Starší Výzkumnice Carol Walden, 39, žena. Traumatické poranění mozku. SCP-5762 a traumatologický tým provedli dekompresní kranioektomii, která umožnila bezpečné otečení mozku. SCP-5762 a tým začali odstraňovat hematomy a krvácení do mozku. Pacient přemístěn na JIP po 9 hodinové operaci. Přežil bez komplikací. Pacient stabilní. Jsme dobrý tým. Přátelé.
D-19851, 23, muž Prasklá slezina. SCP-5762 provedlo rapidní splenektomii, provedlo řez na trupu a odstranilo celou slezinu. Pacient přežil v dobré kondici. Očekává se plné zotavení. Zvládl jsem to. :D
Ředitelka Alison Brey, 54, žena. Masivní vnitřní trauma. SCP-5762 vedlo traumatologický tým a pokusilo se o stabilizaci pacienta natolik, aby mohla být provedena operace. Pokusilo se o rekonstrukci masivně poničených kostí a zastavit vnitřní krvácení od kostních střepů. Po 8 hodinách operace začaly postupně selhávat orgány od žlučníku a jater až po srdce a mozek. Pacient zemřel na operačním stole. :(

Po této události SCP-5762 přestalo reagovat na vstupní a výstupní příkazy a slovní komunikaci po dobu 34 minut. Poté se SCP-5762 zapnulo a automaticky vypnulo. Všechny pokusy o opětovné zapnutí SCP-5762 selhaly.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License