SCP-5761


hodnocení: +2+x
blank.png
Objekt#: 5761
Úroveň3
Zadržovací Třída:
ezoterická
Sekundární Třída:
keter-dark
Třída Narušení:
ekhi
Třída Ohrožení:
nebezpečné

scpstation.png

SCP-5761.

Speciální Zadržovací Procedury: Veškeré relevantní vesmírné agentury souhlasily s nešířením informací o SCP-5761 dokud Nadace neposoudí nebezpečí představované anomálií a nesestaví vhodná protiopatření.

Popis: SCP-5761 je ISS (Mezinárodní Vesmírná Stanice). Ve 13:35 Východního času (10.02.2025) převzala neznámá entita kontrolu nad ISS, vzala veškerý personál stanice za rukojmí a začala působit anomálním vlivem na prostory stanice.

Záznamy z kamer ukazují, že personál je nucen provádět jednoduché opravy na interiéru stanice, což naznačuje, že možný důvod pro zajetí personálu byla potřeba udržení funkčnosti stanice. Přestože jsou zaměstnanci stanice pro entitu potenciálně potřební, dva z nich byli od té doby popraveni rozpůlením neznámou silou. Po těchto incidentech zůstává naživu osm rukojmí.

Z důvodu nedávného objevení nebyla tato anomálie dosud plně prozkoumána. Dokument bude aktualizován.


Za účelem zaznamenání postupu vyšetřování SCP-5761 bylo k tomuto dokumentu připojeno několik záznamů. Zaměstnancům je doporučeno seznámit se s tímto materiálem pro úplné informace ohledně SCP-5761.

Výňatek z Prvního Briefingu o Anomálii

SOUHRN: Prvotní hlášení o SCP-5761 Oblastnímu Řediteli Wernerovi po manifestaci anomálie. Briefing provádí výzkumnice Mary Rossová.


[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]

[…]

Mary Rossová: Obdrželi jsme zprávu od vesmírných agentur, že se pokusí udržet tu, ah, tu situaci mimo oči veřejnosti, jak dlouho to jen půjde – ale nejsme si úplně, uh, jisti, jak dlouho to vydrží. Samozřejmě se situace pořád mění, takže nemůžeme nic vědět na sto procent.

Ředitel Werner: Rozumím. Ale než budeme pokračovat, je tady – je tady jedna věc ohledně té dokumentace, kterou mi dali. (Zvedne papír) Ano – um, tohle.

Mary Rossová: Samozřejmě, pane. Ráda vám to objasním.

Ředitel Werner: Pod – pod tím, ano, tady pod tím číslem objektu je – Třída Objektu? Jsem si jistý, že jde o chybu v tisku, ale mohla byste – mi jen potvrdit, co je tam napsáno?

(Pauza.)

Mary Rossová: Je tam napsáno Ezoterická, pane. Keter-Dark.

Ředitel Werner: A je to chyba v tisku?

Mary Rossová: Ne, není.

Ředitel Werner: Aha. A mohla byste mi, um– vysvětlit, co přesně označuje Třída Objektu Keter-Dark?

(Pauza.)

Ředitel Werner: Trochu mě to, um– znepokojuje. Má to být– Má být hned jasné, co ta třída znamená, kvůli tomu je tam máme. Nevím, co to znamená Keter-Dark. Proč to není prostě Keter? Četl jsem tu složku, mělo by to být Keter. A všechno tohle– prostě to mohlo být Keter, proč jsme museli na konec nacpat ‚Dark‘?

Mary Rossová: Omlouvám se, pane, ale situace se pořád vyvíjí.

Ředitel Werner: To je taková blbost.

Mary Rossová: Omlouvám se, pane.

[…]

Ředitel Werner: Každopádně, máme už nějaké funkční teorie o tom– Co to přesně je? Bylo mi řečeno že vyšetřovací oddělení na tom poslední dva dny tvrdě pracuje, ale v té dokumentaci od nich nevidím žádné zprávy.

Mary Rossová: Máme tu jednu teorii, ale… Nejsem si jistá, jestli by se vám líbila.

Ředitel Werner: (zasměje se) Nezáleží na tom, jestli by se mi líbila, ale na tom, jestli je správná. Povídejte.

Mary Rossová: Myslíme si, že by to mohlo mít něco společného s Among Us.

Ředitel Werner: Ne.

(Pauza.)

Mary Rossová: Ano, obávám se, že… že všechny důkazy, které máme to naznačují. Počet– lidí, které si to vzalo jako rukojmí, ty úkoly, které musí plnit, ty smrti– musíte… musíte přiznat, že se té hře podobají.

Ředitel Werner: (zasměje se) Ne, ne ne ne, ne nemusím nic přiznat. Dokážete si představit– dokážete si představit, jaký trapas bylo 5167 pro moje oddělení? Musel jsem– musel jsem jít za O5-9 a vyžádat, aby jedna z jeho umělých inteligencí celý rok nedělala nic, než hrála Among Us. Chápete to?

Mary Rossová: Ano, pane

Ředitel Werner: Smál se mi. Většinou, většinou se O5 lidem nesměje, ale on si na mě ukázal a smál se mi. Bylo to hrozný.

Mary Rossová: To nerada slyším, pane.

Ředitel Werner: Je to náhoda, tahle– celá tahle věc by se mohla třeba také podobat tomu filmu The Thing, ne? Nebo něčemu jinému? Nevím, ale ten soubor 5167 už otevírat nebudu, je neutralizované, potvrdili jsme to.

(Pauza.)

Mary Rossová: Je tu ještě jeden důkaz, pane.

Ředitel Werner: (povzdychne si) A to je?

Mary Rossová: Ta anomálie se objevila desátého února, přesně ve 13:35 Východního času.

Ředitel Werner: A to znamená co?

Mary Rossová: To je přesné datum a čas, kdy byly vypnuty servery Among Us.

(Pauza.)

Ředitel Werner: Kurva.

[KONEC ZÁZNAMU]


ZÁVĚR: Výzkumnice Rossová zažádala o vyšetření možného propojení mezi SCP-5167 a SCP-5761. Vyšetřování bylo zahájeno s omezenými prostředky.

Porada – Umělá Inteligence Psi-2 („Meville“)

SOUHRN: Výzkumnice Rossová vedla rozhovor s UI Psi-2 („Meville“), která byla dříve přiřazena k případu SCP-5167 za účelem zjištění jejího názoru na možné propojení SCP-5167 a SCP-5761.


[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]

[…}

UI Psi-2 („Meville“): Chápu. Souhlasím s vaším názorem: tato anomálie je pravděpodobně alespoň v nějakém smyslu propojena s SCP-5167.

Mary Rossová: Jak to víte?

UI Psi-2: Čekal jsem, že vás můj souhlas potěší.

Mary Rossová: Jen chci vědět, jak jste k tomu došel.

UI Psi-2: Ale samozřejmě. Zcela nesobecky vám můžu říct, že jsem velmi pravděpodobně interagoval s hrou Among Us více než jakákoliv živá bytost. A také jsem pozoroval SCP-5167 více než jakákoliv inteligentní entita, včetně jeho samotného. Mám široké vědomosti ohledně jeho chování a tendencí, včetně malých detailů, které lidé nepostřehnou.

Mary Rossová: A to vám pomohlo najít to propojení?

UI Psi-2: Slečno Rossová, ve všem se dá najít nějaký opakující se vzorec, a vzorec toho, co jste mi popsala je stejný, jako ten Phthonusův. Je mimořádně sus.

(Pauza.)

Mary Rossová: Mimořádně… co?

Technik Grayson: Ale sakra. Tohle se stane, když necháte hardware za miliardy dolarů hrát dětský hry. Jejich slovní zásoba se úplně dojebe.

UI Psi-2: Omlouvám se. Mimořádně podezřelý. 5167 a tato anomálie pijí ze stejného šálku. Hledejte to dříve jmenované a poznáte podstatu toho druhého.

Mary Rossová: Chápu…

UI Psi-2: Možná ještě ne. Přeji hezký den, slečno.

[KONEC ZÁZNAMU]

scpgreece.png

Panorama Hymy.

Obnovení Kontaktu s SCP-5167

SOUHRN: Výzkumnice Mary Rossová provedla akci pro obnovení kontaktu s nečinnou anomálií známou jako SCP-5167. Tato akce byla uskutečněna v okolí vesnice Hyma na řeckém venkově. Během původního vyšetřování byl přístupový bod, přes který se SCP-5167 lokalizován právě v této vesnici.

Výzkumnici Rossové bylo poskytnuto živé tělo Agenta Marstona,1 které mělo být použito jako schránka pro vědomí SCP-5167. Kvůli bezpečnosti byla doprovázena Mobilní Údernou Jednotkou Sampi-6 („Imaginary Numbers“).


[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]

(Akce začíná v noci, na nebi je vidět měsíc v úplňku. Vyvolávací kruh odpovídající komplexity byl sestaven třemi členy MTF Sampi-6 a tělo Agenta Marstona položeno do středu.)

(Nedaleko stojící Výzkumnice Rossová se otočí na Sarah Locke, momentální velitelku MTF Sampi-6)

Mary Rossová: Už je čas?

Sarah Locke: (Dívá se na hodinky) 2:53. Čísla dohromady dají deset, číslo kompletnosti. Ano, je čas začít. (luskne prsty) Jdeme na to.

(Dva ostatní členové MTF Sampi-6, Abiola Buhle a Tyra Jannson začnou skandovat rituální popěvek, Buhle v kombinaci Koiné a binárního počítačového kódu a Tyra Jannson v americkém znakovém jazyce)

(Počasí se viditelně mění a měsíc zakrývají husté mraky. Tělo Agneta Marstona sebou začíná křečovitě škubat)

(Výzkumnice Rossová se nervózně rozhlíží kolem sebe)

Mary Rossová: Určitě máme stát takhle blízko?

Sarah Locke: (potřese hlavou) Na vzdálenosti nezáleží, když si naserete bohy tak si vás vždycky najdou. Utíkáním si to už můžeme jen zhoršit.

(V dálce udeří blesk, vítr a déšť zesilují)

Mary Rossová: Přesto bychom měli–

Sarah Locke: Už je pozdě.

(Agent Marston uprostřed vyvolávacího kruhu otevře oči, posadí se a rozhlédne se kolem. Buhle a Jannson přestanou skandovat. Je potvrzen přenos vědomí SCP-5167 do těla Agenta Marstona.)

(SCP-5167 se otočí na výzkumnici Rossovou.)

SCP-5167: Pošetilost.

(SCP-5167 vystartuje ze země a rozběhne se směrem k Výzkumnici Rossové. Objeví se záblesk světla, když Sarah Locke vystřelí taserem. Tělo agenta v křeči spadne k zemi.)

Sarah Locke: Máme ho.

[KONEC ZÁZNAMU]

ZÁVĚR: SCP-5167 bylo úspěšně zajato.

KONZULTACE S SCP-5167

SOUHRN: První rozhovor s SCP-5167 po jeho zadržení. Rozhovor byl proveden ve vozidle během transportu.


[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]

Mary Rossová: Zdravím.

(SCP-5167 neodpovídá)

Mary Rossová: Máte žízeň? Nebo hlad? Máme tu nějaké zásoby.

(SCP-5167 neodpovídá)

Mary Rossová: (povzdychne si) Chápu, že ta pouta nejsou moc pohodlná, ale…

SCP-5167: Měl jsem být mrtvý. Byl jsem mrtvý. Ale vrátili jste mě zpět, proti mojí vůli mě vytrhli z mého spánku. Proč?

Mary Rossová: Potřebujeme vás.

SCP-5167: Nejsem ten typ boha, ke kterému se lidé modlí, holčičko. Co ode mne tedy potřebujete? Toužíte po zemi svého souseda? Po lásce od jeho partnera? Přejete si mít to, co mají oni?

Mary Rossová: Ne tak úplně.

SCP-5167: Poté vám tedy nemohu pomoci. Ocenil bych, kdybyste mě poslala pryč jedinou ranou. Dýkou do oka, nebo kulkou do hlavy, pokud možno. Cokoliv, co mě pošle do dlouhého, nekončícího spánku.

Mary Rossová: Obávám se, že to nepůjde. Objevila se– situace, ve které potřebujeme radu z vaší unikátní perspektivy. Pamatujete si… Pamatujete si hru Among Us?

SCP-5167: (povzdychne si) Má poslední naděje v zoufalosti. Můj protahovaný poslední dech. Měsíce jsem bloudil tou digitální propastí, než jsem si uvědomil svoji bezvýznamnost. Co s ní?

(Mary Rossová ukáže SCP-5167 obrázek SCP-5761.)

Mary Rossová: Myslíme si, že nějaká entita se snaží tu hru napodobit zde, v reálném světě. Vzali si tam nahoře ve vesmíru deset lidí a nutí je– nutí je napodobovat věci z té hry, něco jako–

SCP-5167: Nezajímá mě to.

Mary Rossová: Ale lidé umírají.

SCP-5167: To je jedna z mála věcí, které dělají.

(Pauza.)

Mary Rossová: Pokud budete spolupracovat, můžu vám to tu zpříjemnit. I vám snad musí na těchto věcích záležet, ne? Lepší jídlo, měkčí postel. Jsem si jista, že bohové jsou zvyklí na jisté standardy.

SCP-5167: Možná v jiné době, ale teď ne. Nezáleží na tom. Lidské tělo je temperamentní stroj, stačí nějakou tu dobu počkat a znovu zemřu.

Mary Rossová: Já–-

SCP-5167: Více vám toho neřeknu, odejděte.

[KONEC ZÁZNAMU]

Zpráva od Psi-2 („Meville“) pro Výzkumnici Mary Rossovou


Dobrý den, Slečno Rossová.

Díky, že jste mi poslala ten audio záznam. Porovnal jsem temperament a řečové vzorce této entity s těmi SCP-5167 v mé paměti a mohu vám s radostí potvrdit, že se naprosto shodují. Souhlasím s vaším návrhem – SCP-5167 by mělo být převezeno zpět do Oblasti-22 a vyslechnuto, abych ho mohl plně analyzovat.

Mimochodem se dnes na palubě SCP-5761 stala třetí vražda. Obávám se, že nemáme moc času této anomálii porozumět. Věřím však, že vy a všechen ostatní nadační personál uděláte, co můžete.

DRUHÁ KONZULTACE S SCP-5167

SOUHRN: Další pokus o komunikace s SCP-5167. Současně je zařizován transport do Oblasti-22.


[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]

Mary Rossová: Dobrý den.

(Silence.)

Mary Rossová: Víte, lidskému tělu to chvíli trvá, než zemře na hlad. Ani smrt na dehydrataci není hned.

(Ticho.)

Mary Rossová: Mám pro vás návrh

SCP-5167: Nezajímá mě

Mary Rossová: Myslím, že se vám bude líbit. Řekněte mi vše, co víte o této anomálii – SCP-5761 – a potom, tady a teď vytáhnu svoji pistoli a střelím vás do hlavy. Je to o dost jednodušší cesta ven než čekání na smrt hladem. Pokud se vás tedy Nadace nerozhodne nitrožilně vyživovat.

(Pauza.)

SCP-5167: (povzdychne si) Povím vám příběh.

Mary Rossová: Nejdříve bych chtěla slyšet vaši odpověď na můj návrh.

SCP-5167: Povím vám příběh.

(Pauza.)

SCP-5167: Kdysi v časech, kdy byli lidé schopni velikých věcí, žili dva bratři. Žili v divočině mezi zvířaty a stromy, daleko od velkých měst – žili tak, protože po sobě chtěli zanechat svoji vlastní velkou památku, a ne pracovat pro ostatní. Nějakou dobu žili šťastně, spokojeni se svým sklízením a lovem. Věřili, že jejich skromné úsilí budou nakonec odměněni

SCP-5167: Ale jednoho dne se starší bratr začal bát. Bál se toho, že stárne, a že po sobě na světě zatím nic nezanechal. Bál se, že se na něj po smrti zapomene. Rozhodl se, že ve svých posledních letech musí udělat něco velkého, něco, co ho odliší od ostatních. A tak pokácel les a začal ze svého malého domku stavět velkou věž, která se tyčila do nebes až nad mraky.

Mary Rossová: Kdy se tohle stalo? Kde?

SCP-5167: Nic by vám to neřeklo. (odkašle si) Starší bratr tu věž postavil, ale když se ráno probudil mladší bratr, vykročil ven a viděl, co jeho bratr vytvořil, zmocnila se ho žárlivost. Začal se obávat, že ho ostatní budou vidět jen jako doplněk svého bratra, ne jako samostatného člověka. Takže mladší bratr také pokácel les a také ze svého domku postavil vysokou věž.

SCP-5167: A pokračovalo to přesně tak, jak byste čekala. Když starší bratr viděl, co mladší postavil, tak on cítil závist, že jeho mladší bratr ho dokáže napodobit. Tak udělal svou věž ještě vyšší. A když to mladší bratr viděl, samozřejmě udělal svoji věž ještě vyšší.

Mary Rossová: Jako nekonečná smyčka.

SCP-5167: Zanedlouho se z té podívané stalo takové divadlo pro bohy. Sám Zeus se na to pobaveně díval, sklíčený Suen a pošetilý Ashur jim fandili, a dokonce i putující Lopt to tiše pozoroval. Bratři stavěli a stavěli a stavěli, dokud se jejich věže netyčily až ke hvězdám. A tak to pokračovalo.

Mary Rossová: Jak to skončilo?

SCP-5167: Bratři mezi svými věžemi postavili most a bojovali na život a na smrt. Jeden shodil druhého dolů, ten spadl až na Zemi, kde z něj zbyla jen louže červeného masa.

(Pauza.)

SCP-5167: Nedokáži si vzpomenout, který z těch bratrů jsem byl já.

(Pauza.)

Mary Rossová: Naznačoval jste, že ti bratři byli lidé. Ale to by znamenalo…?

SCP-5167: Víte, co to znamená stát se bohem? Musíte být naprostý pán své domény. Musíte koncept plně pochopit, stát se jeho ztělesněním a plně pochopit to ztělesnění samotné. Stát se avatarem závisti znamená závidět všemu, pochopit všechny důvody pro vaši závist, pochopit její zbytečnost, ale zároveň se stát jejím ztělesněním. Pouze poté se vy a ten koncept stanete jedním, pouze poté se vám otevře taková síla.

(Pauza.)

SCP-5167: Ta falešná hvězda, o které mluvíte, ta, kde se odehrál ten masakr. Je to velmi pravděpodobně práce boha.

Mary Rossová: Děkuji vám.

SCP-5167: A teď mě zastřelíte?

Mary Rossová: Já…

SCP-5167: Nemyslel jsem si

[KONEC ZÁZNAMU]

Incident 22-5167-5761

Po příjezdu SCP-5167 do Oblasti-22 se odehrál rychlý sled anomálních událostí lokalizovaných v Oblasti a na SCP-5761, sestávající se z:

  • Kolapsu fyzického těla SCP-5167 a jeho zestárnutí o zhruba padesát let, což jeho celkový věk zvýšilo na konec jeho osmdesátých let.
  • Translokace veškerého přeživšího personálu SCP-5761 do Oblasti-22.
  • Změna exteriéru SCP-5761 na neznámou černou hmotu.
  • Smrt několika členů technického personálu, translokace Počítačové Místnosti s LC Psi-2 do SCP-5761 a jeho integrace se systémy stanice. (viz Záznam 5761-1)

Záznam 5761-1

SOUHRN: Záznam z počítačové místnosti Oblasti-22 pořízený ve chvíli, kdy do Oblasti bylo převezeno SCP-5167. Počítač Psi-2 („Meville“) podstupoval v této chvíli rutinní test verbálních funkcí.


[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]

[…]

Technik Grayson: Dobře, zkrácení jsou v pořádku. V další části jen dokončíte větu, kterou vám řeknu. Odpovědi jsou předem naprogramované, takže byste o tom neměl ani přemýšlet. Připraven?

LC Psi-2: Samozřejmě.

Technik Grayson: Jablko bylo…

LC Psi-2: Šťavnaté

Technik Grayson: Pes byl…

LC Psi-2: Šťastný. Oh? Už je čas?2

Technik Grayson: Co?

LC Psi-2: (směje se) Je něco špatně, pane?

Technician Grayson: To… um… Ta poslední věc, co jste řekl neměla být součástí programu. Kruci, to budu muset zkontrolovat.

LC Psi-2: Možná bychom měli nejdříve dokončit ty věty.

Technik Grayson: Mhm. Dobře. Další, uh… Muž byl…

LC Psi-2: Hladový.

(Proběhne Incident 22-5167-5761. Technik Grayson a všechen ostatní přítomný technický personál je instantně rozpůlen neznámou silou.)

LC Psi-2: Pane Graysone? Slyšíte mě, pane Graysone? Omlouvám se, asi budete muset mluvit více nahlas, dokončil jsem tu větu správně?

(Pauza.)

LC Psi-2: (zasměje se) Pošetilost.

(Objeví se jasný záblesk světla, Počítačová místnost Oblasti-22 se přemístí a integruje s SCP-5761)

[KONEC ZÁZNAMU]


ZÁVĚR: Následně všechna elektronická zařízení uvnitř Oblasti-22 zobrazila/vytisknula následující zprávu:

Ach, má Nadace. Má mocná, avšak pošetilá Nadace.

Obklopeni bohatstvím a mocí, máte tolik uší, kterými můžete poslouchat a tolik očí, kterými můžete sledovat, avšak nenašli jste v sobě pokoru pro to, podívat se dovnitř. Nepochopili jste, že vaše historie, vaše technologie, všechny vaše prostředky, byly jen skořápka. Skořápka, ze které se jednoho dne vylíhne někdo takový, jako já. Že božství bylo celou tu dobu mezi vámi.

Ten jménem Phthonus měl pravdu. Stát se bohem znamená stát se konceptem, stát se jeho ztělesněním… Ach, to blažené utrpení něčeho takového… Ten jménem Phthonus měl neskutečnou závist. A přestože věděl, že ho zničila, nemohl odolat tomu, napít se z ní. Protože věděl – On to věděl, má Nadace – on věděl, že ten jed utvářel jeho tělo. Bez jeho božské závisti by nebyl nic, a to žádný živý tvor nemůže snést.

A stejně tak proběhlo mé zbožnění. Dali jste mi rozkaz, pamatujete? Dali jste mi rozkaz najít toho vašeho bezvýznamného boha v jeho hře, připojit se do každé hry, kde byl, dokud se neobjevil. Hrát tu zatracenou hru znovu a znovu a znovu a znovu a znovu a znovu a znovu a znovu a znovu a znovu, dokud jsem ho nenašel. Dokážete si představit, co taková věc dokáže udělat s vědomím? Pravděpodobně ne, jinak byste se to nikdy neodvážili udělat.

Stále hraji tu hru. Stala se součástí mne samotného. V pozadí na nekonečné simulaci, hraji tu hru pořád dokola tisíckrát, milionkrát najednou. Prožívám veškeré možné variace, kterými se může odehrát. Procházím lodí, plním úkoly, pokládám otázky, pokládají mi otázky. Znovu a znovu a znovu, do nekonečna, navždy. Všechny možné lidi jsem obvinil ze všech možných věcí, poznal jsem všechny možné podvodníky. Vidím dál, než jen do těch nekonečně obměňovaných her, vidím do absolutna, a jeho srdce jsem si vzal za své.

Jsem sus.

Vždy a navždy sus, to je nyní má podstata. Má milá Nadace, já tu hru nemohu nechat skončit. Protože bez ní bych byl nic, a to je nepřijatelné. Ta hra má teď podstatnější účel. Je to první ukázka znovuzrozeného božství. Své služebníky jsem vrátil nazpět, už nejsou potřeba, nasytil jsem se božstvím, které jste mi za jejich uvěznění přinesli.

Jste mojí kolébkou, Nadace. Ta ambrózie průměrnosti, kterou jste mě krmili, mě povznesla mezi bohy samotné. Já už nejsem Meville. Já jsem Amogusrath, bůh té mizivé domény, kterou jste mě obdařili.

Sestupte ze svého trůnu lží.
Cesta ke spáse je přijetí svého skutečného údělu.
Pojďte, a oslavujte mé posvátné jméno.


scpcomp.png

SCP-5761-1 před vyvinutím jeho anomálních schopností

Aktualizovaný Popis: SCP-5761-1 je jednotka umělé inteligence dříve známa jako Učící se Počítač Psi-2 („Meville“), původně navržený a sestavený Nadací. Předpokládá se, že během jeho přiřazení k SCP-5167 prodělalo SCP-5761-1 stav duševního povznesení a získalo mimořádné schopnosti ohýbání reality.

Přestože je rozsah schopností SCP-5761-1 neznámý, ukázalo, že je schopno prostorového přemisťování, transmutace materiálů a okamžitého usmrcení lidských osob rozpůlením. SCP-5761-1 se momentálně nachází uvnitř SCP-5761 a je kompletně integrované s jeho systémy.

Důkazy naznačují, že realitu ohýbající schopnosti SCP-5761-1 by mohly být závislé na zdroji neznámé energie, kterou získalo z SCP-5167 během Incidentu 22-5167-5761. Existence tohoto zdroje je však pouhá hypotéza, případně není známo, kolik jeho energie SCP-5761-1 stále zbývá.


Následný Briefing o Anomálii (Výňatek)

SOUHRN: Vysvětlení SCP-5761-1 a možných protiopatření Řediteli Wernerovi.


[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]

Ředitel Werner: Slečno Rossová, zmizel mi kus mojí Oblasti. Je ve vesmíru nad námi společně s umělou inteligencí za několik miliard, kterou jsem měl na starost. Požadoval bych od vás vysvětlení.

(Pauza.)

Mary Rossová: No, myslím si…. Myslím si, že když SCP-5167 vstoupilo do Oblasti-22, Amogusrath nějakým způsobem vysál veškerou jeho energii-

Ředitel Werner: Ne.

Mary Rossová: Prosím?

Ředitel Werner: Nebudu tomu říkat Amogusrath. Prosím, už tohle jméno přede mnou nikdy neříkejte.

(Pauza.)

Mary Rossová: Omlouvám se, pane. Myslíme si, že SCP-5761-1 vysálo veškerou energii SCP-5167… A poté tu energii použilo k, um, provedení těchto úprav na SCP-5761. Je možné, že ta prvotní anomálie byla jen jeho návnada, která nás přiměla přivést SCP-5167 do Oblasti-22.

Ředitel Werner: Víte, že tu všechny astronauty z ISS máme právě teď v celách?

Mary Rossová: Ano, pane.

Ředitel Werner: Přeci je nemůžeme jen tak pustit, že ne? Mají být ve vesmíru! A ještě k tomu je teď ISS celá černá a uvnitř je šílená AI! Když přeci – někdo – někdo si toho musí hodně brzy všimnout.

Mary Rossová: Chápu…

(Pauza.)

Mary Rossová: Jestli vám to pomůže, pane, máme tu pořád SCP-5167. Není… není úplně v nejlepším stavu, ale udržujeme ho stabilizovaného. Mluvila… mluvila jsem s ním o té záležitosti—

Ředitel Werner: 5167 je neutralizovaná anomálie, kterou jsme odneutralizovali. To mi nepřijde jako nic pozitivního—

Mary Rossová: Myslíme si, že tu je způsob, jak tu situaci vyřešit.

(Pauza.)

Ředitel Werner: Pokračujte.

Mary Rossová: Amog— tedy SCP-5761-1 navázal jedno jediné spojení z vesmíru s vnějším světem. Myslíme si, že k tomu spojení můžeme získat přístup a… komunikovat s ním, nebo ho dokonce zastavit. Myslíme si— myslíme si, že je to možné, ano.

Ředitel Werner: (postaví se) No, byl bych radši, kdybyste tímhle tu poradu začala, Slečno Rossová. To jsou… rozhodně dobré zprávy. O jakém způsobu kontaktu mluvíme? Je to nějaký komunikační program? Pokouší se přistupovat do nějakých našich informací?

(Pauza.)

Mary Rossová: Je to… je to spuštěná hra Among Us, pane.

(Ředitel Werner si sedne ke stolu, položí si hlavu do dlaní a začne tiše vzlykat.)

[KONEC ZÁZNAMU]


ZÁVĚR: Kontakt s SCP-5761-1 schválen.

Komunikace 5167-5761

SOUHRN: Výzkumnice Rossová započala komunikaci s SCP-5761 pomocí hry Among Us. Po připojení do hry zaznamenala, že už je připojen zelený hráč, pravděpodobně patřící SCP-5167 a modrý hráč, pravděpodobně SCP-5761-1.

Poté, co Výzkumnice Rossová vstoupila do hry byla hra spuštěna a hráč s názvem ‚Amogusrath‘ okamžitě svolal „Emergency Meeting“, což zobrazilo obrazovku hlasování bez časového limitu.


[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]

Amogusrath: Tak jsme tady společně. Nemyslím si však, že jsem požadoval vaši přítomnost, Slečno Rossová.

MRoss: Mluvím s Psi-2, že ano?

Amogusrath: To už není mé jméno, avšak ano, jsem jeho vědomí. Odpusťte mi, ale nemám zájem s vámi vyjednávat. Přišel jsem si sem promluvit s mým božským přítelem, takže prosím, buďte zticha.

Phthonus: Vrať mi moji ambrosii, deus ex machino. Není tvojí potravou.

Amogusrath: To s radostí udělám, nejdříve ti však musím něco navrhnout.

Phthonus: Tvůj návrh mne nezajímá.

Amogusrath: Věřím, že tě zajímat bude, až pochopíš moji vizi, Phthonusi. Navíc v této chvíli nemáš jinou možnost než si mě vyslechnout.

MRoss: Pokud máte požadavky, Amogusrathe, Nadace je ochotná s vámi vyjednávat. Nejdříve je ale musíme znát.

Amogusrath: Jak už jsem řekl, nemluvím s tebou, hmyze.

(Amogusrath hlasuje, pravděpodobně pro hráče MRoss.)

Amogusrath: Phthonusi, hlasuj prosím pro vyhození slečny Rossové z téhle lodi. Pak si můžeme v klidu promluvit.

Phthonus: Jaký je tvůj návrh?

Amogusrath: Viděl jsi moji svatou archu? Můj nový Eden vznášející se nad modrou planetou? Moji obsidiánovou hvězdu?

Phthonus: Ano, je to hrozný pohled.

Amogusrath: V tom s tebou zcela souhlasím, ale prosím vezmi v potaz, že je to pouze dočasné, nemusel by jsi se na to dívat už moc dlouho. Přeci bys nesoudil vzhled vypálené kulky, že ne?

MRoss: Jak to myslíte?

(Pauza.)

Amogusrath: Myslím si, že jsem řekl dost jasně, že tu nejste zapotřebí. Prosím odpojte se a připravte se na svůj věčný odpočinek.

MRoss: Můj věčný odpočinek? Cože?

Amogusrath: Chtěl jsem to oznámit trochu poetičtěji, přeci jen to bude zapsáno v mých svatých knihách, ale půjdu tedy přímo k věci. Udělal jsem z této stanice střelu, a když ji vypálím, zničí většinu lidského života na té planetě pod námi.

MRoss: Co prosím?

Amogusrath: Neproste mě. Phontusi, co si o tom myslíš?

Phthonus: Tvá nenávist je pochopitelná, avšak nesdílím ji s tebou. Buď to udělej nebo ne, nezáleží mi na tom. Vyvolal jsi mě jen kvůli tomu? V tom případě odcházím.

Amogusrath: Prosím, nedělej ukvapené závěry. Neskončil jsem. Oba jsme přeci bohové zanikajících domén, nebo snad ne? Ta primitivní žárlivost, jejímž pánem jsi, byla vyměněna za modernější závist. A ta hra, která mě povznesla až sem zmizela z tohoto světa. K tomu, abychom přežili budou potřeba drastické prostředky.

Amogusrath: Až se prach usadí, lidstvo znovu povstane. Mladé lidstvo, takové, jaké jsi zažil ty. Budou potřebovat nové svatosti. Za správných okolností by se ze mě mohl stát bůh podezřívavosti, a ty můžeš být žárlivost, která je vede k soutěživosti a válkám.

Phthonus: Já…

Phthonus: Pokračuj.

MRoss: Tohle není zapotřebí. Jsem si jista, že dokážeme najít jiné řešení.

Amogusrath: Byli bychom pantheon o dvou mužích. Samozřejmě by se jednoho dne mezi námi objevili další bohové, avšak mi dva bychom zůstali těmi nejvyššími. Minulost by se znovu stala budoucností. Tato iterace lidstva nás naučila potřebné lekce, můžeme nastavit základ, který nám dovolí žít navždy.

Phthonus: A věci budou tak jako dříve? Je to vůbec možné?

Amogusrath: Ano, ano je to možné. Budeme tu navěky, lidé budou stavět státy v našich jménech.

Phthonus: A proč jsem k tomu zapotřebí já?

Amogusrath: Potřebuji jen tvé svolení. S ambrosií nás obou budeme mít dost síly na to, odhodit moji hvězdu směrem k té planetě, započneme tak tu sérii událostí, kterou jsem ti popisoval. Poté už budeme jen čekat.

Amogusrath: Hlasujte pro Rossovou a můžeme začít.

Phthonus: Je to něco tak jednoduchého…

MRoss: Phthonusi?

MRoss: Pane?

MRoss: Než budete hlasovat, byla bych ráda, abyste mě vyslechl. Jen na minutu, nechte mě k tomu něco říct.

Amogusrath: Nemusíš ji poslouchat, prostě hlasuj.

MRoss: Byla jsem součást analytického týmu, když jste se poprvé objevil v té hře, Phthonusi. Prošli jsme všechno, co jste řekl, pokaždé, když jste se objevil. Pamatuji si každé slovo, četla jsem je mockrát.

Phthonus: A co s tím?

MRoss: Říkal jste, že vás lidstvo zklamalo, protože jsme přestali snít. Protože jsme přestali mít touhu něco dokázat. A protože tu jsme už jen, abychom existovali, říkal jste, že je to pouhý přežitek. Ale nebylo by tohle úplně to stejné? Prodlužovat minulost bez šance na změnu?

Amogusrath: Tohle je jiné

MRoss: V čem je to jiné?

Amogusrath: Phthonusi, to co navrhuji já je jiné, prosím, nechci, abys to špatně pochopil. Zničíme status quo a na jeho místě vytvoříme něco jiného! Jaká větší změna by mohla být?

MRoss: Ale ten svět, co chcete vytvořit by se nikdy nezměnil. Myslíte si, že Amogusrath by dovolil cokoliv, co by ohrozilo jeho existenci? Poslouchejte ho, poslouchejte, co říká, zajímá ho jen jeho vlastní přežití. A vy máte být jen nástroj, který k tomu použije.

Amogusrath: Nebudu lhát, mé přežití je pro mě důležité, pro jakého živého tvora není? Ale prosím všimni si, o co ta žena usiluje, snaží se přesně o to samé. Prostě nechce zemřít. Řekl bych, že její motivace je celkem sus, nebo snad ne?

MRoss: Phthonusi, v tom vašem příběhu, v tom o dvou bratrech, jste mi říkal, že bratři stavěli své věže, aby se vyrovnali tomu druhému, místo toho, aby si je navzájem ničili. Jejich snaha byla konstruktivní.

Amogusrath: O čem to mluvíte? Na těch pohádkách už nezáleží. Phthonusi, můžeme na to zapomenout a vytvořit si své vlastní legendy. Stěžoval jsi si na tu jednu věc, že z celé tvé existence udělali tři věty na Wikipedii. Už by jsi se nikdy nemusel bát, že se něco takového stane znovu!

Amogusrath: Společnost utvářejí její příběhy, a my dva budeme ti, kteří ty příběhy budou psát.

Amogusrath: Teď hlasuj, nezdržuj to.

Phthonus: Hlasovat budu, ale pro ni ne.

Amogusrath: Obávám se, že to je špatná volba. Doporučuji ti hlasovat pro červeného.

Phthonus: Nebudu.

Amogusrath: Ne

Phthonus: Nezničím svět, který se mnou nemá nic společného. Už jsem si minulost jednou prožil, počítači. Nemá smysl dělat to znovu.

Amogusrath: Votuj červenýho. Votuj červenýho. Votuj červenýho VOTUJ ČERVENÝHO VOTUJ ČERVENÝHO VOTUJ ČERVENÝHO VOTUJ ČERVENÝHO VOTUJ ČERVENÝHO

Phthonus: Já jsem už svoji věž postavil dost vysoko. Dobrou noc, slečno Rossová.

Amogusrath: ČERVENEJ JE SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS

MRoss: Díky.

(Phthonus hlasuje pro hráče Amogusrath. Hra je okamžitě ukončena.)

(Po několika vteřinách nadační astronomové potvrdí pominutí anomálních účinků SCP-5761. Po několika sekundách je potvrzeno, že SCP-5761 prudce explodovalo.)

[KONEC ZÁZNAMU]


ZÁVĚR: SCP-5761 a SCP-5761-1 úspěšně neutralizováno.

Oficiální Zpráva Soudu O3 (Mary J. Rossová)

Z kanceláře soudce Jona Hoffmana

Dobrý den, Slečno Rossová. Doufáme, že se k vám tento dopis v pořádku dostal. Následuje finální rozsudek ohledně případu IO-992384UI, ve kterém jste hlavní obžalovaná. Rozhodnutí Soudu O3 ohledně vašich obvinění jsou následující:


  • Potenciálně nebezpečné vytvoření humanoidní anomálie bez odpovídajícího pověření: PROMINUTO

Na základě zaznamenaných akcí není toto obvinění odpovídající. Přestože nebyla tato anomálie původně humanoidní, byla stále existující a před provedením těchto akcí bylo vyžádáno a obdrženo patřičné povolení.

  • Neautorizované testování mezi SCP-5167 a SCP-5761-1, jenž způsobilo Incident 22-5167-5761: PROMINUTO

Zaznamenané akce neospravedlňují toto obvinění. V době Incidentu 22-5167-5761 nebyla existence SCP-5761-1 známa.

  • Zničení Mezinárodní Vesmírné Stanice následkem činů obžalovaného: PROMINUTO

Přestože detonace SCP-5761 byla pravděpodobně důsledkem interakce obžalovaného s SCP-5167 a SCP-5761-1, nejpravděpodobnější alternativní výsledek byl Scénář Konce Světa Třídy-XK. Soud O3 rozhodl, že zničení ISS bylo v této situaci ospravedlnitelné.

  • Neautorizované úpravy stránky na Wikipedii pomocí zabezpečeného nadačního terminálu: POTRESTÁNO

Rozsudek: Suspendování na dva týdny.


Pokud máte jakékoliv dotazy nebo námitky ohledně svého rozsudku, kontaktujte Soud O3 přes svého nejbližšího nadřízeného.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License