SCP-571
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-571

Třída Objektu: Anomální Euclid Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Jeden kus papíru obsahující instanci SCP-571 musí být uchováván v jakémkoliv neprůhledném utěsněném kontejneru v jakékoliv zadržovací místnosti s vysokou ostrahou (momentálně primární zadržovací cela v Zařízení-1043/Oblast-143). Tato zadržovací místnost musí být vybavena spalovacími zařízeními, která musí být pravidelně testována a udržována. Jakákoliv oblast skladující SCP-571 musí být minimálně 200 km vzdálena od jakéhokoliv menšího centra populace a nejméně 500 km vzdálena od jakéhokoliv většího centra populace. V zařízení skladujícím SCP-571 se nesmí nacházet žádná zařízení schopna odesílat obrázky.

Smí existovat pouze jedna instance SCP-571, jedinou výjimkou je speciálně schválené testování. Pokud by papír obsahující SCP-571 byl zničen, nová kopie bude vytisknuta z šifrovaného záložního souboru. Nesmí existovat žádné jiné záznamy SCP-571.

Zadržovací cela SCP-571 musí být monitorována za použití infračervených zařízení. Osm stráží Úrovně 2 musí neustále hlídat zadržovací celu SCP-571. Čtyři z těchto stráží musí být vybaveni infračervenými brýlemi po celou směnu. Jakákoliv osoba pokoušející se vstoupit do zadržovací cely bez povolení musí být ihned terminována. V případě úspěšného nepovoleného vstupu musí být spalovací systém v zadržovací cele okamžitě aktivován.

Jakýkoliv personál opouštějící Oblast-143 musí být bez vizuálního kontaktu prohlédnut pro případnou kontaminace SCP-571 podle Protokolu 571-Alfa. Personál pokoušející se obejít zabezpečení v 16 km perimetru okolo Oblasti-143 musí být terminován.

V případě prolomení zadržení musí být všechen zasažený personál zabit a spálen. V případě výrazného ohrožení Zařízení-1043 musí být podle Protokolu 571-Alfa spuštěna síť záložních spalovačů.

Mobilní Úderná Jednotka Éta-10 ("See No Evil") byla přidělena k vyřešení případného výskytu SCP-571 a souvisejících memů mimo zadržení.

Popis: SCP-571 je komplexní vzor sestávající se z linek a čmáranic s anomálním memetickým efektem. Vzhled byl určen rozstříháním obrázku 571 na díly a následným přeskládáním dílů, což odstranilo memetický efekt a obrázek bylo možno bezpečně pozorovat.

Anomální efekt SCP-571 se změnil od prvního zadržení Nadací. Mechanizmu, který způsobil změny v efektu nebo jeho původní vytvoření, není jasný. (viz dokumentace)

Následuje momentální efekt SCP-571.

Pokud jakákoliv osoba uvidí SCP-571 po jakoukoliv dobu, okamžitě začne hledat kus papíru nebo podobný vhodný materiál. Ovlivněná osoba poté začne kopírovat SCP-571 na nový povrch pomocí jakékoliv dostupné metody. I přes vysokou složitost vzoru je ovlivněný člověk úspěšný v 96% případů.

Poté, co SCP-571 bylo zkopírováno (úspěšně nebo ne), se ovlivněná osoba pokusí vyhledat další lidi a přemluvit nebo donutit je podívat se na zkopírovaný vzor. Úspěšně infikované oběti se ihned pokusí zkopírovat vzor, pokračujíc v procesu. Pokusy o domluvu s infikovanými jsou neúspěšné.

Přenašeči SCP-571 obvykle mluví nebo jinak komunikují s ostatními pouze za účelem přenosu SCP-571. Ze začátku si zachovávají svoji původní osobnost a chování s přidanou posedlostí SCP-571 podobnou vážné obsedantně-kompulzivní poruše. V tomto stádiu se s infikovanými dá normálně komunikovat, nejsou však schopni zabránit chování způsobenému SCP-571.

Pokud osoba přenášející SCP-571 úspěšně neinfikuje novou, dříve neinfikovanou osobu během [VYMAZÁNO], dostane se do stavu rychle se zhoršujícího psychického úpadku. Příznaky a rychlost se můžou lišit, ale vždy končí skoro úplnou absencí mozkové aktivity. Začátek úpadku může být zpožděn (nebo po začátku dočasně zastaven) infikováním několika osob během krátkého časového období. Osoby infikované SCP-571 si jsou tohoto faktu vědomy a můžou ho používat jako způsob přemluvení ostatních ke zhlédnutí SCP-571.

Pokud osoba přenášející SCP-571 nedokáže najít neinfikovaného člověka po [VYMAZÁNO] dní, bude se pravidelně pokoušet přemluvit ostatní infikované, aby znovu zhlédli a kopírovali vzor. V konečné fázi psychologického úpadku bude bez vnějšího zásahu 30% infikovaných pokračovat v tomto cyklu, dokud nezemřou na dehydrataci. Zbytek infikovaných jí a pije podle potřeby, ale ignoruje ostatní tělesné potřeby (toaleta, dobrovolný spánek).

Podání amnestik třídy C infikovaným může způsobit ztrátu schopnosti perfektně kopírovat vzor SCP-571. I přes to se o to infikovaní na dále budou pokoušet a nutit ostatní ke zhlédnutí vzoru. Kopie SCP-571 vytvořeny těmito jedinci nikdy nejsou přesné (ani u jedínců s 'fotografickou' pamětí, protože vzor je moc složitý na překreslení bez anomálních schopností) a SCP-571 nepřenáší. Není žádný známý způsob jak kompletně vyléčit infikované SCP-571.

Protože přenašeči SCP-571 nejsou schopni používat vyšší mozkové funkce k jiným účelům než šíření SCP-571, prolomení zadržení by mohlo vyústit ve scénář konce světa Třídy-AK, pokud se by se infikovaní dostali do jakéhokoliv velkého centra populace.

Dodatek: Incident X571-A: [DATA VYMAZÁNA] SCP-571 bylo reklasifikováno jako Keter kvůli zvýšené pravděpodobnosti výskytu mimo zadržení. Zadržovací procedury byly odpovídajícím způsobem upraveny.

Dodatečně bylo zjištěno, že nad hranicí více než [VYMAZÁNO] osob je efekt psychologického úpadku na neurčitou dobu zastaven. Posedlost ale trvale zůstává.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License