PPP-555-CS
hodnocení: +21+x
blank.png

Předmět #: PPP-555-CS

Potenciál Předmětu: Pargel1

Podmínky pro Pozdržení Působení: Předmět Pět pět pět představuje pro personál potíž, protože při pokusech popsat povahu (předmětu) působí průzkumníkům poruchu porozumění pojmům a pravdám, pročež postupy průzkumu postupně přestávají plnit požadovaný plán, příslušný personál požaduje přeložení pryč.
Protože prostý personál postrádá potenciál pochopit podstatu předmětu / pozastavit pole působnosti, povedou průzkum pouze projektanti Perimetru Pět pod patronací profesora Pampelišky. Personál perimetru pět projde příslušným proškolením. Přeživší perimetry poskytnout Perimetru Pět prostředky potřebné pro pozastavení působení předmětu, převážně [POZASTAVENO].

Poznámka: Po Pádu prvního perimetru pokračuje pouze Perimetr Pět. Potřebný personál posíláme podporou. Pět pět pětka pozřela Planetu. Pozdržte to. Přicházíme. –Pátý

Popis: Podstata Předmětu Pět pět pět prozatím poskytuje pramálo prostoru pro přesný popis. Předmět projevuje proměnlivou povahu. Povšechný průzkum potvrdil propojení předmětu Pět pět pět – pé. Písmeno pé představuje předpokládanou, přetvrvávající podstatu předmětu, přidružené proměny pak postranní pojmy. Pakliže předmět – písmeno pé – působí, přeměňuje podstatu p-prostých pojmů (pojmů postrádajících pé), přičemž příslušné pojmy pozmění, případně [POZASTAVENO]. P-podstata p-prostých pojmů přetrvává, počáteční pojem postrádá původní předmětnou podstatu.

Pokusy Personálu přivodit podstatu pozměněných p-prostých pojmů: překaženy.

Pokusy Personálu pochopit, popsat podstatu předmětu: probíhají.

Pokusy personálu pozdržet, překonat povahu předmětu: [POZASTAVENO].

Poznámky:

První poznámka projektantky Peňové:
Je to hotové. Vyložili jsme náklaďák, přepočítali lidi. Půlka jich chybí. Zamknula jsem za námi dveře. Nevím, jak to vypadá venku, ale mám pocit, že jsme v tom sami. Napadá mě spousta otázek. Potíž je, že mi na ně nemá kdo odpovědět. Vrchní projektant nikdy nedorazil. Po oblastním správci se slehla zem. Toho chlapa Pampelišku nikdy nikdo neviděl. Možná už to dělal moc dlouho. Nebo je to jenom další vedlejší efekt Pět pět pětky a my jsme tu úplně zbytečně. Tak či tak budeme pokračovat. Je spousta věcí, co musíme udělat. Upřímně nevím, jak začít. Mám v sobě tolik mnestik, že se rozpomínám i na věci, které se nikdy nestaly. Pálí mě čelní lalok a mám chuť si do ucha strčit kostku ledu. Ale musím to vydržet. Dokud máme prášky, je to v pohodě. Půjdu překontrolovat personál, Perkins, pomocný projektant, prý… Kurva. Jdu si vzít další.

Poznámka projektantky Peňové po první poznámce projektantky Peňové:
(P)Dobře. Nasypala jsem do sebe celou krabičku na jednou. A jeden mentolový bonbon. VIDÍM, jak ten bonbon chutná. O těchhle věcech by měli na té krabičce psát.
To, co se stalo, jasně dokazuje, jak velký problém máme. Pokud nejsme nacpaní mnestiky, okamžitě to na nás začne působit. Zatím není způsob, jak to zastavit. Ale umíme to – přelstít. Alespoň částečně. Tahle věc s P na začátku zatím funguje. Ale brzy fungovat přestane. Vím to. Zkoušeli jsme všechno. Morseovku. Piktogramy. Akordy. Jazykové struktury, které vůbec neodpovídali jazyku, jak ho známe dnes. To v určité omezené míře fungovalo. Bohužel nezůstal nikdo, kdo by to dotáhnul do konce. Oba naši jazykovědci jsou pryč. V Nadaci nikdy nebylo mnoho jazykovědců a ti, kteří tu byli, zmizeli prakticky okamžitě. Protože postrádali
„p“…

Poznámka projektantky Peňové po poznámce projektantky Peňové po první poznámce projektantky Peňové:
PMám pdnes ptři pvěci: pzaPrvé pjsem pse pdívala pdo pskladu pa pzjistila pjsem, pže Polovina pvšech pmnestik pje Pryč. Pzkrátka ptam pnejsou. ZPrvu pjsem pměla pzato, pže pje pvzal pněkdo pz Pomocného Personálu, Potom pjsem pse pale Podívala pna pkrabičky: pzpátky pve pskladu pv Poblasti pjsem pto pbrala Plnými phrstmi pa Příliš pto pnezkoumala, pteď pjsem psi pale pvšimla, pže ptahle pkonkrétní pmnestika pse pjmenují PALERON. Proto psi pmyslím, pže pten pdruhý pdruh pzkrátka pzmizel Působením Pět pět pětky. PNic phoršího pse pv ptuhle pchvíli pstát pnemohlo, pmuseli pjsme pomezit pdávkování. Právě Proto pvypadá ptenhle pzáznam ptak, pjak pvypadá. PTa Péčka pmi Pomáhají pse porientovat pv ptextu. PZkoušela pjsem pto Psát pbez pních, pale pzkrátka pto puž Potom pnepřečtu.
PVěc Pdruhá: Pdnes pse pv pbudově pzničehonic pobjevil Pátý pčlen. Předtím pjsem pnikoho pz PRady PO5 pneviděla. PMusím pale příct, pže Pokud pjsou pvšichni pjako pon, pzačínám Pochybovat po ptom, pjak pjsme Přežili ptolik plet. PZatím pjen pleží pna pošetřovně pa pdívá pse pdo pstropu. PNereaguje pna potázky. Pna pjednu pstranu pje pto pdocela pšok, pjelikož pmi pdává psmysl, pže pby ptihle plidé pcestovali Pospolu, pcož pby pznamenalo, pže pnikdo pkromě pněj pnezůstal. Potom pale pstále pexistuje pnaděje, pže pjsou pvenku pdalší plidé. Pdalší Perimetry. Pevně pdoufám, pže pto ptak pje.
Poslední Pointa: Přezkoumání Perimetru Potvrdilo Personální Pochybnosti. Projektanti Pomalu Poodcházejí. Projektanti, průzkumníci, Palský – poslední personalista – pryč. Přitom Předevčírem Přišel Přihlášen Plný Počet. Poslední Prostředky… PALERON… Pomalý pokles počtu přísunů…
Projdu Pokoje. Protože Potřebuju PALERON.

Poznámka projektantky Peňové po poznámce projektantky Peňové po poznámce projektantky Peňové po první poznámce projektantky Peňové:
PĚT krabiček. PĚT. Z nosu a z uší mi teče krev. Mám pocit, že jsem oslepla na levé oko. Ale poprvé po dlouhé spoustě dní můžu s jistotou říct, že mám čistou hlavu. Respektive mi v ní nezačne zvonit pokaždé, když slyším to písmeno. Nechtěla jsem ho říkat, stejně to bez něj nejde. Nejspíš je všechno v háji. A ještě něco, ty krabičky byly poslední.
Mluvila jsem s Pátým. Ano, už mluví. A víte, co mi ten prevít řekl? „Počkej přece, příteli. Počkej, pochopíš pé.“ Potom se začal smát a ukazovat na věci kolem. „Pé, pé, pé!“ Nakonec ukázal na sebe a potom na mě. „Pé, pé!“ Potom už nic neříkal, jen se na mě díval a stále se tak hloupě culil. Věděl, že jsem perfektně pochopila, co mi tím chce říct. Abych to zkrátila, udusila jsem ho polštářem. Ani se nebránil. Nemám tušení, proč Pátý vydržel tak dlouho, ale nakonec to bylo jedno. Podlehnul jako všichni.
Ačkoliv byl Pátý k ničemu, to jeho blábolení mě přimělo se nad něčím zamyslet. Vrátím se k jazykovědcům. Dosáhli určitého pokroku tím, že vyvíjeli nový jazyk, který měl být nezávislý na těch předchozích. Potíž je, že už v tu chvíli na ně Pět pět pětka působila. Takže jazyk, který chtěli vyvinout, byl vlastně – pé. Musel jím být, ačkoliv to tehdy ještě neviděli. To mě přivedlo na myšlenku, že věci, které, řekněme, jsou pé, nadále existují. Jelikož jsou pé a… to, co říkám, nejspíš nedává smysl. Nic nevidím a třesou se mi ruce. A hlavně ta bolest hlavy. Navíc mi do ní začínají pronikat… nebudu na to myslet. No zkrátka a dobře, zkusím navázat tam, kde skončili jazykovědci. Vytvořit fungující základní systém. To abych mohla fungovat bez mnestik. Stejně už žádná nezbyla. Budu pracovat celou noc. Tenhle čas je jediný, který mám.
Zítra se ohlásím stejnou dobou a popíšu, jak jsem dopadla.Pokud přežiju.

Poslední poznámka projektantky Peňové:
PPPPPPPPPPPPpppppppppp PPPPPPPPPppp PPPPPPPPPPPPPPppp PPPPpp Pp PPPPPPPPPPPPPPPppppp PPPPPPPPPPpp PPPPppp PPPPPPPPPPPPPPPppp PPPPpppp PPPPPPPPPPPPPPPPPPpppppppp PPPPPPPPPPPpppp PPPPPPPPPpppp PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPpppppp PPPPPppp PPPPPPPPPPPPPPppppp PPPPPPPPPPPPpppppp PPPPPPPPPPPPPPPppp PPPPPPPPPPPPPPPPppppp PPppp PPPPPPPPPPPPPPPPppp PPPPPPPPPPPPPPppp PPPPPPpppp PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPppppp PPPPPPPPPPpppp


Polštář? Podařený pokus, projektantko, připouštím. Přesto prachzbytečný. Pořád přežívám.
Poznámky? Politováníhodné. Promrhaný potenciál.
P přežívá. Plyne, pučí, přerůstá pojmy, povstává, potom… pohasne. Protože potřebuje prostor. Potřebuje p-prosté pojmy. Pročež projeví pochopení, proteď. Přežijete, projektantko, přežijete, přesto poslouchejte, protože prozradím podstatu pé: Při prvopočátku přimyslil Praotec pojem: Paprsek? Prosím. Pé. Posloucháte, projektantko? *Povzdech* Potom pojďme podruhé.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License