SCP-5538
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-5538

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-5538 bylo zakoupeno Nadací. V budově musí být nainstalovány kamery. Členové ochranky musí strážit vchod před neautorizovaným personálem.

Popis: SCP-5538 je opuštěná psychiatrická léčebna v █████, ██. Zrezivělé logo Nadace bylo objeveno na vnější straně brány do komplexu, avšak neexistují žádné záznamy o této oblasti před jejím objevením.

Primární anomálie SCP-5538 se začne manifestovat, když se subjekt přiblíží k recepci a zeptá se na "Držitele Abnormalit". Tato anomálie se manifestuje nehledě na fakt, že za recepcí nikdo nesedí.

Po zeptání se na "Držitele Abnormalit" se návštěvníkovi vybaví znalost cesty, vedoucí do cel ve sklepě SCP-5538. Návštěvník poté konzistentně nahlašuje, že slyší konverzace, i když tomu tak ve skutečnosti není. Cílová cela je zcela prázdná, avšak jedna z vnitřních cel je probořená a vede do hlavního atria SCP-5538.

V hlavním atriu se nachází třicet-osm podstavců; všechny jsou prázdné. Na každém z podstavců se nachází silná vrstva prachu, i přes to však návštěvník nabývá dojmu, že se na podstavcích objekt nachází. Každý podstavec má svůj unikátní štítek, text na nich je ale nečitelný. Na druhém konci atria se nese nápis:

Tohle se stane, když se všechny spojí.

Návštěvníci, jež čtou tento nápis často, nahlašují strach z nežádoucí reakce. Nicméně na nich žádná taková emoce nebyla zpozorována.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License