SCP-553
hodnocení: 0+x
blank.png
butterfly(1).jpg

SCP-553 krmící se na stalagmitu

butterfly-2.jpg

SCP-553 v přechodu do dospělé formy

Objekt #: SCP-553

Třída objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Primární kolonie SCP-553 musí být držena v jeskynním systému, ve kterém byla objevena, nacházející se v █████ ████████ v Číně. Spolupráce s čínským ministerstvem státní bezpečnosti zařídila, že celá oblast byla uzavřena jakožto oblast k testování munice a je tudíž nepřístupná civilistům. Nadační agenti dále rozšířili historky o démonech nacházejících se podle folklóru v těchto jeskyních, aby ještě dále odradili obyvatele od prozkoumávání. Čínská/Nadační bezpečnostní jednotka je přiřazena k této oblasti, aby sledovala stav kolonie.

125 instancí SCP-553 bylo převezeno do Oblasti-37 ke sledování a experimentování. Musí být drženi v místnosti s ocelovými stěnami o rozměrech 8 m na 17 m na 5 m, jejíž interiér napodobuje podmínky v původní jeskyni. Přirozená fauna a flora musí být udržována v dostatečném množství, aby bylo zajištěno krmení pro SCP-553. Několik infračervených kamer a kamer s nočním viděním bylo nainstalováno, aby zajistily plné pokrytí interiéru a stejně tak i několik zvukových senzorů.

Jakýkoliv personál vstupující do místnosti musí chodit pouze po vyznačené stezce a musí být oblečeni do celotělového ochranného obleku, popsaném v Dokumentu 553-0-942 Alfa. Od 01/06/20██ je v zadržovací místnosti nainstalována dekontaminační šachta a všechny okolní místnosti a chodby musí být vybaveny výkonnými UV lampami a taktéž jejich vlhkost musí být udržována na nejméně 50%. Industriální zvlhčovače vzduchu musí být vždy po ruce v případě úniku ze zadržení.

Popis: SCP-553 je kolonie přibližně 140 000 okřídlených organismů, vzdáleně vypadajících jako motýli. Jedná se o živočichy na bázi křemíku a jsou složeni převážně z vápníku a křemičitanů. Jejich těla jsou složená z kalcitu a některé z orgánů jsou tvořeny z materiálu podobného křemeni se schopností generovat elektrické napětí. Tyto materiály dávají SCP-553 velkou odolnost a dosahují tvrdosti 3,5 až 4,5 na Mohsově stupnici tvrdosti. Ačkoliv neustále rostou, jejich růst se silně zpomalí, když dosáhnou dospělosti. Průměrné rozpětí křídel u dospělých jedinců dosahuje až 2,3 centimetrů.

Životní cyklus jedince se zdá být bližší standardnímu růstu krystalů, spíše než vývinu biologických form života. Život těchto stvoření začíná jako malé krystalové zrnko. Dospělí jedinci tyto zrnka umisťují na stalaktity a "vylíhnout" se přibližně za 12 dní. Larvální stádium těchto stvoření vypadá jako malé minerální jehly, které se na stalaktitech vyvíjí a postupně je užírají za pomocí slabé kyseliny. Pohybují se velmi pomalu (přibližně 5 cm za den) a zanechávají za sebou viditelnou stopu, jak postupují. Tyto stopy mohou být použity k rozeznání mezi normálními krystaly a SCP-553. Larvální stádium trvá přibližně 70 dní a poté se zastaví, přičemž jim začnou pomalu růst křídla.1 Při přechodu z larválního stádia do stádia dospělosti rostou křídla extrémně rychle a dosáhnou plného rozpětí za méně jak 9 hodin, po čemž se dospělí jedinci odpojí od stalaktitu. Skrze neznámý proces se populace SCP-553 stále udržuje na stabilním počtu, ačkoliv zrnka pouze pokládají pouze předtím, než zemřou. Populace v zadržení se stabilizovala na 137 +/- 2.

Zástupci SCP-553 se orientují předně za pomoci formy echolokace. Extrémně vysoký zvuk, kterým jim toto umožňuje, vytváří třením nožiček a za pomoci křídel odražený zvuk detekují. Dále se zdá, že se na spodku jejich nožiček nachází chemoreceptory, díky kterým rozpoznávají složení minerálu, na kterém přistanou. Dospělé instance SCP-553 se živí seškrabáváním hub a lišejníků rostoucích uvnitř jeskyně a, je-li to nutné, i loužením minerálů ze stalagmitů2, k čemuž využívají stejnou kyselinu jako v larválním stádiu.

Kdykoli jakákoli dospělá instance SCP-553 utrpí dostatečné poškození, vyprodukuje unikátní zvukovou stopu, která upozorní všechny dospělé jedince v blízkosti onoho subjektu na přítomnost nebezpečí. Dospělci následně obklopí zdroj údajného nebezpečí a pokusí se ho rozřezat křídly. Křídla zástupců SCP-553 mají u místa, kde vyrůstají z těla, průměrnou tloušťku 5 mm, načež se zužují až do průměrné tloušťky 0,05 mm, což vytváří velice ostré, skosené hrany. Během testování byly změřeny jednotlivé tržné a sečné rány hluboké až 1 cm. Avšak veškeré hlubší rány často způsobí ulomení části křídla, která následně zůstane v ráně. Tyto úlomky se kvůli mechanickému tlaku dále v ráně lámou a tříští. Transportní oběhové médium SCP-553 má na většinu tkání na bázi uhlíku nekrotizující účinek, což později způsobuje posttraumatické infekce v ráně.

Incident 553-04-Gama: 21/05/20██ uniklo 21 instancí SCP-553 ze zadržení, kvůli špatně uzavřeným dveřím. Na snahy o zadržení reagovali agresivně. SCP-553 ukázali schopnost rozpoznávat vzory a rozdíly mezi odhalenou kůží a oblečením a začali útočit pouze na tyto odhalené části, především obličej a krk. Na devíti mrtvých tělech bylo nalezeno více jak deset řezných ran hlubších jak 1 cm. V tuto chvíli se domníváme, že tato zranění byla způsobena několika řezy do stejného místa. K sekundárním úmrtím došlo později z důvodu nekrózy tkáně, které vyústili v dalších 8 smrtí. 12 instancí bylo poté znovu zadrženo a navráceno do zadržovací místnosti, zbývající mrtvé instance byly odneseny na pitvu, strukturální analýzu a chemickou analýzu jejich transportního oběhového média.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License