SCP-5477
hodnocení: 0+x
blank.png

POZNÁMKA OD NADAČNÍ ADMINISTRACE ZÁZNAMŮ A INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI

SCP-5477 bylo podrobeno rozvětveným zadržovacím protokolům. Tým 5477/RED je v prvé řadě zodpovědný za zadržení SCP-5477-1, zatímco Tým 5477/BLUE je zodpovědný za zadržení SCP-5477-2 a navádění D-4444, administrativní Tým 5477/PURPLE má nad oběma dohled.

Vzhledem k vaší pozici v Nadaci (psycholog humanoidů) a vaší Úrovni Prověření (2), jste byl(a) přidělen(a) k 5477/BLUE. Pokud toto považujete za chybu, kontaktujte svého Dozorce RAISA.

Objekt #: SCP-5477

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Přes SCP-5477 bylo postaveno Stanovište-5477 a je momentálně obsluhováno jako přední organizace South Coast Properties. Výtah jenž poskytuje přístup do SCP-5477 musí být jasně označen a zatarasen. Nesmí být používán mimo použití k doručení zásoby potravin do SCP-5477 a při používání musí být zcela vyklizen.

SCP-5477-2 je zadržováno uvnitř SCP-5477 a nemá důvod jej opouštět. Byla mu dána videokamera a laptop a má tyto materiály využít k týdením poradenským sezením se členem 5477/BLUE. Má povoleno podávat žádosti o luxusní a obyčejné vybavení, které jsou přezkoumány 5477/BLUE.

D-4444 byl umístěn do SCP-5477 za účelem zadržení SCP-5477-1 [BLIŽŠÍ DETAILY VYMAZÁNY 5477/RED]. V případě, že D-4444 zemře nebo se stane neschopným pokračovat ve svých povinnostech, bude nahrazen nově vytrénovaným D-Classem.

Jídlo a ostatní pomůcky jsou pravidelně1 vkládány do SCP-5477 prostřednictvím nákladního výtahu.

Popis: SCP-5477 is a masivní labyrintový komplex nacházející se 800 metrů přímo pod █████████, stát Florida, USA. Přesné rozměry SCP-5477 prozatím nejsou určeny, ale má se za to, že se rozkládá alespoň tři kilometry ve kterémkoli směru od vstupního bodu. Zatím není zjištěno, zda je část těchto rozsahů extradimenzionální nebo jsou všechny fyzicky přítomny v základní linii reality.

Do SCP-5477 lze vstoupit prostřednictvím nákladního výtahu na Stanovišti-5477. Kabiny v tomto výtahu jsou seřízeny, aby pouze klesaly dolů. Při zadávání z vrcholu výtahové šachty se samy od sebe objeví nové kabiny zdviže. Výtahové kabiny, které projedou kolem SCP-5477 zdá se konstantně klesají do jiné prázdné šachty, s neznámým zakončením.

SCP-5477-1 je komplexní mechanické monitorovací zařízení nacházející se v SCP-5477 poblíž vstupu do nákladního výtahu. Nesprávná údržba SCP-5477-1 způsobí [VYMAZÁNO 5477/RED].

SCP-5477-2 je uvedomělá obojživelná entita bydlící v SCP-5477. Od hlavy po ocas měří tři metry a nese humanoidní stavbu končetin. SCP-5477-2 tvrdí, že bývalo původně zodpovědné za údržbu SCP-5477, ale změny v povaze SCP-5477-1 mu zabránily v udržování zadržení. Jinak kromě tohoto, SCP-5477-2 odmítnulo probírat historii sebe nebo SCP-5477.

Dodatek: Následující záznam byl nahrán na videokameru instalovanou uvnitř SCP-5477, zabírající vstupní komoru a SCP-5477-1. Zahrnuje prvotní vysazení D-4444 do SCP-5477.

[00:00] Otevřou se výtahové dveře. Vystoupí D-4444 nesoucí soupravu monitorovacího vybavení, které mu bylo vydáno 5477/RED.

[00:10] D-4444 potřebuje chvíli, aby se zorientoval uvnitř SCP-5477 podle omezené mapy, která mu byla poskytnuta.

[00:34] D-4444 přechází k místnosti SCP-5477-1.

[05:47] D-4444 přišel do místnosti SCP-5477-1. Umisťuje monitorovací výbavu na zem vedle SCP-5477-1 a poté letmo pohledné na přístroj.

[06:12] D-4444 prohlíží tělo D-4443, které leží proti stěně místnosti SCP-5477-1. Odstraní pistoli z ruky mrtvého těla a zjistí že v ní došla munice.

[06:37] D-4444 zvedá tělo za ramena a táhne ho pryč z místnosti SCP-5477-1.

[12:47] O šest minut později se D-4444 vrací do výtahové komory. Dotáhne tělo do výtahu a pak odchází. Stiskne dolní tlačítko. Dveře výtahu se zavřou a výtahová zdvyž sestupuje dolů.

[13:53] D-4444 se vrací do místnosti SCP-5477-1 a začíná s její údržbou.

[20:13] SCP-5477-2 vstupuje do místnosti SCP-5477-1. D-4444 reaguje extremním šokem, hbitě na něj namířií prázdnou ruční pistoli.

[20:17] SCP-5477-2 mluví na D-4444, ten se uklidní a pustí pistoli. Jeden k druhému se nepřibližují a zůstávají několik stop od sebe, ale pokračují v hovoru.

[35:04] Údržba SCP-5477-1 skončena. D-4444 mává na rozloučenou směrem k SCP-5477-2 a poté se navrací do místnosti s výtahem, kde začíná rozkládat tábor. SCP-5477-2 odejde do odlišné části SCP-5477.

Dodatek: Následující složka je výňatek z první psychologické schůzky D-4444 následující po jeho nasazení do SCP-5477, sprostředkované skrze telefon.

Dr. Glass: Jak se s tím vypořádáváte, co se týká vašeho nasazení do SCP-5477? Jak se pro vás věci vyvíjely?

D-4444: Takže, není to ta nejkrásnější práce. Měl jsem to očekávat kvůli tomu podělanému tělu toho minulého chlápka, prvního dne když jsem přišel sem dolů a očividně už nikdy znovu neuvidím slunce. A abych to završil, je tu všechen ten stres z obsluhování toho stroje. A můj parťák je… noo.

Dr. Glass: Rozveďte to prosím?

D-4444: On je zasraná příšera! Jako jo, dostal jsem jeho popis, jako že je obojživelníkovitá věc, ale ve skutečnosti je takovej… zrůdnej. Vážně zrůda. Je vždy na nohou a …

Dr. Glass: Vy jste před tímto nasazením neměl moc vystavení ne-lidským moudrým anomáliím?

D-4444: Ne, nikdy. A ti o kterých jsem vždy slyšel byla většinou mluvící zvířata. Ne ňáká šílená hybridní monstrozita. Je to odporný. A mluví perfektní angličtinou! To je vyloženě podělaný.

Dr. Glass: Neměl jste však s SCP-5477-2 osobní konflikt, ne? Na videozáznamech to vypadá, jako že si spolu vedete při práci a údržbě SCP-5477-1 skvěle.

D-4444: Oh, jistě. Je to hodný chlapík a vůbec, perfektně dobrý spolubydlící a tak dále. Je to jenom … podívejte se na něj. Je prapodivný. Pořádně. Kdyby nevypadal takhle, tuším.

Dr. Glass: Dobře, však víte, vzhled může klamat. Neměl byste -2 odmítat jen proto, že je nelidská entita, obzvláště když to vypadá že spolu vycházíte po osobní stránce.

D-4444: Taky myslím, hádám. Jen to bude chtít chvíli, uvyknout si hledět do těch očí.

Dr. Glass: A nevypadá to, že byste měl mnoho dalších sociálních možností pokud tomu mám dát pointu. V dohledné budoucnosti pravidelně navzájem vídat.

D-4444: Jop. To si myslím.

Dodatek: Následuje výňatek z běžného psychologického setkání SCP-5477-2, provedeného několik měsíců následně po nasazení D-4444 do SCP-5477.

Dr. Glass: Rád bych se vás zeptal na váš vztah s D-4444, pokud je to v pořádku?

SCP-5477-2: Och. Předpokládám že bychom mohli. Je tady ve vedlejší místnosti.

Dr. Glass: Vy dva jste se během několika minulých měsíců poměrně sblížili, pravda? Nespojil jste se s žádným jiným z ostatních D-Class, které jsme vyslali do SCP-5477.

SCP-5477-2: Ne, nespojil. Většina z nich se zastřelila během několika dnů co tady dole byli. Finn je jediný, který vůbec nějakou dobu vydržel.

Dr. Glass: Ano, to je pravda. Ve většině případů nebyli vybaveni aby v SCP-5477 vydrželi. Ale řekl byste že jste s D-4444 přátelé? Vy dva obvykle vstupujete a odcházíte z komory SCP-5477-1 společně.

SCP-5477-2: … Jóó. Přátelé. Jsme přátelé.

Dr. Glass: To je dobré slyšet. Měli jsme lehké obavy když si D-4444 přesunul svůj tábor pryč od vstuní foyer a dále do SCP-5477, znamena to, že ho už dále nemůžeme pozorovat.

SCP-5477-2: Ou, takhle to je? Nebyl jsem ostražitý.

Dr. Glass: Ano, samozřejmě. Máme jen základní kamery, tyhle monitorují výtahy a ten životodárný mechanismus.

SCP-5477-2: Ah. Bezva. Jak jsem mohl vůbec zapomenout?

Dr. Glass: Jsou to nenápadné kamery. No, je dobré vědět, že s D-4444 vycházíte dobře. Když máme jistotu, že zadržování SCP-5477-1 je relativně stálé, zvažovali jsme že se vás zeptáme, jestli byste se vy dva brzy vydali na formální průzkum SCP-5477.

SCP-5477-2: Ó, vážně? My oba?

Dr. Glass: Ano. Jsme zvědavi třeba co dalšího ta struktura obsahuje a vždy je nejlepší posílat průzkumníky ve skupinách. Pomáhá to rozdělit se o nošení zásob a výbavy.

SCP-5477-2: Nemyslím že s tím budeme mít nějaké problémy, doktore. Mluvím za nás za oba.

Dr. Glass: Vynikající! Pohovořím o téhle misi se svými nadřízenými. Než půjdu, máte nějaké další hmotné požadavky do záznamu?

SCP-5477-2: Hmm. Snad nějaké další filmy, možná s Heathem Ledgerem nebo Jakem Gyllenhaalem? Ten film co jste předtím poslali dolů se mi velmi líbil.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License