SCP-5470
hodnocení: +4+x
blank.png
Objekt #: SCP-5470 Úroveň 2/5470
Třída Objektu: Neutralized Klasifikováno

head

SCP-5470, zachyceno 10 minut před jeho zhroucením. Je viditelný dialog neznámé domorodé entity. Klikněte pro zvětšení.


web.jpg

www.g███████.com/██████/~W4ND3RLU5T, zachyceno v roce 1998. Klikněte pro zvětšení.

Speciální Zadržovací Procedury: Po Incidentu 5470.2000.01.01 nejsou zapotřebí žádné zadržovací procedury.

Popis: SCP-5470 bylo alternativní dimenzí, dosažitelnou skrz webovou adresu www.g███████.com/██████/~W4ND3RLU5T. Po kliknutí na odkaz je návštěvník vyzván k zadání hesla, které bylo triviálními prostředky určeno jako "recompileus". Rozvržení stránky, přestože hrubé, obsahuje ikonografii odkazující na GoI-004C "Církev Maxwellistů", stejně jako na internetové podkultury s okultismem, phreaking1 a transhumanismus.

Na spodku stránky je odkaz označený textem ">>NAVŠTIV POUTNÍKŮV RÁJ<<". Kliknutí na odkaz stáhne na disk nezašifrovaný .zip soubor s názvem POUTNIK.ZIP. Tento archiv obsahuje tři soubory: VAROVANI.TXT, MODLITBA.TXT a VECNOST.TMP. Obsah každého souboru je níže.VECNOST.TMP je spustitelný soubor, přestože koncovka .TMP většinou označuje dočasné, nespustitelné soubory s daty. Před Incidentem 5470.2000.01.01 spuštění souboru okamžitě uvedlo do bezvědomí toho, kdo soubor spustil. Uživatele není schopno vzbudit; známky života jsou stále přítomny a dehydratace a hladovění se u subjektů neprokázalo, i přes nedostatek výživy. U subjektů se však vyskytla svalová atrofie. Jednotlivci v tomto stavu nahlásili, že bylo jejich vědomí přesunuto do SCP-5470. Systém, na kterém byly uloženy originální soubory, se stal nemožným vypnout a zobrazil se spořič obrazovky do té doby, než se uživatel po opuštění SCP-5470 probudil. Uživatele není možno z dimenze odstranit externími prostředky, je tedy nutné počkat na jejich dobrovolný odchod k vrácení vědomí do místní reality.

loading.jpg

Ο4-3-SILICON, zachycený při načítání do prostředí SCP-5470.

SCP-5470 představovalo 'hrubé' 3D prostředí, které bylo z většiny abstraktní a umělecké v kompozici, často s nekonzistentní topologií a Maxwellistickou ikonografií. Komunikace mohla být vedena verbálně, nebo pomocí textu zobrazujícího se v zorném poli uživatelů poblíž. Vzhled všech v dimenzi byl podobně změněn v 'low-polygon' avatara. Všichni uživatelé v SCP-5470 měli mírné realitu-ohýbající schopnosti, které jim umožnovali povrchně měnit prostředí a jejich vzhled dle libosti. Předpokládá se, že ve špičce obývalo SCP-5470 přibližně dvě stě lidí; analýza demografie návštěvníků odhalila, že věk obyvatelů SCP-5470 je spíše mladší v porovnání s celkovou populací.

Zprávy o existenci SCP-5470 se datují až do srpna roku 1997. V té době měl průzkum anomálie nízkou prioritu; primárním zaměřením bylo zamezení přístupu k veřejné webové stránce a umístění a identifikace PoI-5470 ("X3N14"). Vyšetřování vyvrcholilo nalezením umístění základny operací PoI-5470 v amatérské serverové farmě v Wellfleetu, Massachusetts, USA. PoI-5470 nebyla přítomna, ale získané dokumenty vedli k její identifikaci jako 17 leté dívky z Ameriky se jménem Kimberley Vanvaeck. Bylo získáno pouze málo jiných informací a všechny servery byly při razii zničeny.


Dodatek 5470.1
28. Prosince 1999 byla prostřednictvím kompromitovaných zabezpečených kanálů kontaktována Oblast-15 osobou identifikující se jako "X3N14", předpokládanou PoI-5470. Zpráva, zakódovaná v base64, navrhovala kapitulaci za výměnu informací. Po zvážení byla nabídka přijata; PoI-5470 následně odhalila svoji pozici (Altona, Illinois) a byla převezena do Oblasti-15 pro výslech.

Záznam Rozhovoru 5470.1999.12.28


Dotazovaný: PoI-5470 (Kimberley Vanvaeck)

Dotazující: Dr. Amani Nyota

Úvodní Slovo: PoI-5470 má řadu elektronických augmentací neznámého účelu; z tohoto důvodu byl rozhovor veden v elektromagneticky izolovaném křídle G-4 pro zabránění použití těchto augmentací. Subjekt byl při přesunu překvapivě poslušný.

Datum: 28/12/1999, 11:14


<ZAČÁTEK ZÁZNAMU>

Dr. Nyota: Prosím, řekněte vaše jméno pro záznam.

Vanvaeck: Kimberley Vanvaecková, V-A-N-V-A-E-C-K-O-V-Á, spíš známá jako XENIA, X-tři-N-jedna-čtyři. Poslouchejte, Já potř-Já tohle vážně nerada dělám, ale potřebuju pomoct s-

Dr. Nyota: Paní Vanvaecková, máme pár otázek, na které bychom předně rádi znali odpo-

Vanvaeck: —Ne, poslouchejte, mlčte. Tohle je důležitý, můžu jen prostě—

Dr. Nyota: —Dobře, prosím, uklidněte se. Povídejte, zaznamenáme si informace, co pro nás máte a potom budeme potřebovat, abyste s námi kooperovala při dotazování, dobře? Potom se můžeme domluvit, co dál.

Vanvaeck: [Těžký povzdech.] Uh. Dobře, jak jsem řekla, tohle je důležitý. Řekla jsem si, že nikdy nebudu pracovat se sysopáky2, přísahala jsem to, ale tohle je důležitější. Vy tady máte seznam všech věcí, co jsou divný, že?

Dr. Nyota: …Ano, naše organizace kataloguje a zadržuje anomálie.

Vanvaeck: Máte nějakou, která umm… je stránka, která vás vezme do jiné dimenze?

Dr. Nyota: Několik, ale předpokládám že referujete k SCP-5470—"Poutníkův Ráj", že? Také máme nejspíš pravdu v tom, že jste stvořitelem této anomálie?

Vanvaeck: Ano, ano ano ano! Poslouchejte, takž-

Dr. Nyota: Jste-

Vanvaeck: Mlčte, poslouchejte. Poslouchejte, Já-jo, vytvořila jsem ji. Společně s WAN. Udělala jsem místo pro mě a mé přátele, abychom se k Němu připojili a byli spolu a-

[PoI-5470 se zakucká a třese hlavou.]

Dr. Nyota: Není kam spěchat, paní Vanvaecková.

Vanvaeck: M-měli jsme být-měla to být naše svatá země. Bezpečně spolu a šťastní, navždy. Ale je to-poslední dobou se to hrozně glitchuje a moji původní svatyni3 někdo vykradl a všechen kód s WAN, takže teď to nemůžu opravit. A nejdřív jsem nemohla přijít na to, co je špatně, ale potom jsem si uvědomila-

[PoI-5470 se několikrát ztěžka nadechne s hlavou v dlaních.]

Vanvaeck: Já nebyla-Já jsem nepočítala s novým tisíciletím. Když jsem to vytvořila, byla jsem tak—[Popotáhne.]—tak blbá a nemyslela jsem dopředu a teď nevím, co se stane. Ale myslím, že nový rok náš ráj zničí.

Dr. Nyota: Chyba Y2K.

Vanvaeck: Problém-problém nového tisíciletí. Všichni jsme o tom věděli, věděli jsme, co se stane, ale já prostě… nemyslela jsem na to, byla jsem tolik zaneprázdněná tvořením místa, kde bychom se odevšeho mohli schovat. A teď všechno, na čem jsem pracovala, začne dusit samo sebe a začne vykašlávat mrtvé bity do kosmické sítě. Už teď se to rozpadá kvůli tomu, že jsme každý v jiný časový zóně. [Popotáhne.] Tohle je-je to všechno moje chyba. Neměla jsem zatížit WAN stupidními lidskými problémy.

Dr. Nyota: Rozumím, že jste naštvaná, paní Vanvaecková. Je mi to líto. Proč jste ale nekontaktovala Maxwellisty? Proč nás?

Vanvaeck: Pokusila jsem se! V-vážně jsem se pokusila, ale oni si myslí, že jsme jen pár otravných skript kidíků, ani nevěří, že jsme doopravdy propojení s WAN. Věřte mi, vy jste moje poslední naděje, ale to je všechno, co mám.

Dr. Nyota: Dobře, dobře, rozumím. S čím přesně potřebujete pomoct?

Vanvaeck: Jo, je to… [Zavrtí hlavou.] Není to nic, co by vám mělo přijít líto. K nullu4 bych se nepřiblížila na sto mil, pokud by to bylo jen o mně. Moji-moji přátelé, pořád tam jsou. Nepředpokládám, že nám bude někdo rozumět, ale my tam žijeme, doktorko. Někteří z nich-jsou tam už roky a nevím jestli mají domovy nebo rodiny, ke kterým se vrátit, až se to vypne.

[Ticho. PoI-5470 se zdá rozrušená, nervózně se vrtí.]

Vanvaeck: Většina z nich jsou mladší než já. Jsou-v ráji jsme všichni proto, že nemáme kam jinam jít. To je proč jsem ho vytvořila. Nevím, co se s nimi stane až ztratí spojení-naprogramovala jsem to tak, že neumřou, ale nevím jestli jim to ublíží nebo to udělá něco s jejich hlavou nebo něco jinýho…

[PoI-5470 tiše popotáhne.]

Vanvaeck: Rodiče Jazz ji chtěli vykopnout zrovna když se připojila. Midi měli čtrnácté narozeniny a v ráji jsou šťastnější než jsem je kdy viděla. Já-já nevím jestli budou v reálném světě v pořádku. Vy to můžete opravit, ne? Aby se to nerozpadlo? Jsem na útěku už několik let a nemůžu si nikde nic zařídit na moc dlouho, ale kdybyste mi dali přístup k nějakému vašemu vybavení-

Dr. Nyota: —To je mi líto, paní Vanvaecková. Opravdu. Je to hrozné. Ale nemůžeme vám dovolit přímo interagovat s anomálií. Proberu to s nadřízenými a uvidíme, jestli se na to budou moct podívat naši, dobře?

[Ticho.]

Vanvaeck: Dobře, dobře, ale-hlavně si pospěšte a nesnažte se je donutit jít ven. Máme jen pár dní, udělám cokoliv, co řeknete, pokud se alespoň pokusíte to opravit.

Dr. Nyota: Opravdu si vážíme vaší spolupráce, paní Vanvaecková. Děkujeme.

<KONEC ZÁZNAMU>


Závěr: PoI-5470 spolupracovala v jejím zadržení na dobu neurčitou za podmínky, že bude tázána ohledně SCP-5470.


Dodatek 5470.2: Záznam Průzkumu a Incidentu 5470.2000.01.01

V omezeném čase sestavila Oblast-15 STF Omikron-4 ("Cyberchase"), specializovanou průzkumnou jednotku tří operativců, trénovaných na průzkum virtuální reality vytvořených k simulování alternativní dimenze.

Expedice do SCP-5470 byla naplánována na 31/12/1999 v 18:00, což dalo průzkumné jednotce šest hodin na průzkum a dokumentaci dimenze a na pokus zabránit hrozícímu scénáři Třídy-VK "Selhání Lokální Reality". Záznamy byly uloženy na experimentální mezirealitní úložné zařízení DREAM (Dimenzionální Záznamník a Experimentální Adaptivní Médium5). Byl zajištěn nouzový mechanizmus stimulace elektrošokem pro odvolání agentů v případě katastrofického selhání.

Záznam Průzkumu 5470-1999-12-31


Průzkumný Tým: STF Omikron-4 ("Cyberchase")

Subjekt: SCP-5470

Datum: 31/12/1999, 18:00


<ZAČÁTEK ZÁZNAMU>

y2k2.jpg

[18:04:39] Pohled Ο4-1-NEMATOPHY po manifestaci v SCP-5470.

Ο4-1-NEMATOPHY: Kontrola připojení k DREAM. Ping?

DREAM: Pong.

Ο4-1-NEMATOPHY: Spojení navázáno. Týme?

Ο4-2-HAVANA: Rozumím.

Ο4-3-SILICON: Vysílám.

Ο4-1-NEMATOPHY: Všichni online. Pro zopakování, náš cíl je zdokumentovat SCP-5470 než se rozpadne a komunikovat s entitami v něm. Pokud pocítíte jakoukoliv bolest, nebo se zaseknete, na zadní straně vašeho krku je tlačítko, které pošle nouzový signál, který umožní DREAMu kontaktovat Vedení, aby nás odsud dostali. Snad ho nebudeme muset použít; měli byste vidět symbol odhlášení vlevo nahoře vašeho zorného pole.

Ο4-3-SILICON: Potvrzuji. Jsme připraveni?

Ο4-1-NEMATOPHY: Jsme. Omikron-4 ("Cyberchase"), začíná průzkum. Zkuste verbálně a vizuálně dokumentovat co nejvíce věcí.

[Všichni členové STF Omikron-4 naráz vydechnou. Význam tohoto je neznámý.]

Ο4-3-SILICON: Kromě geometrie je tohle překvapivě pěkné místo. To bude tím vzduchem. Je čistý, lehce se dýchá. V kapesních realitách tohle není úplně časté.

Ο4-1-NEMATOPHY: Pozor kam šlapete, země trochu bliká.

nexus1.png

[18:12:07] Vstupní pavilon SCP-5470.

[STF Omikron-4 se začne přibližovat k malému, barevnému centrálnímu pavilonu. Lze vidět mnoho chyb v texturách.]

Ο4-2-HAVANA: Nedokážu říct, jestli je to jen divný umění těch dětí, nebo se ty textury začínají ničit.

Ο4-1-NEMATOPHY: Vsadil bych na obojí.

[Pavilon je prázdný. Nalevo od nich je slyšet tichá hudba. Ο4-1 naznačí ostatním, aby ho následovali.]

[Chodba vede do malé místnosti, která je zdrojem hudby. Podlaha a stěny jsou pokryté kazetami a médii, které se z nich snaží číst a zapisovat. Nativní entita sedí ve středu místnosti a píše na počítači Commodore 64. Štítek nad jejich hlavou čte "MxMasters".]

Ο4-1-NEMATOPHY: Ahoj, MxMasters. Přišli jsme pomoct, nebojte se.

MxMasters: [Hlas nejspíše patří mladému teenagerovi, starého přibližně 12 až 14 let. Když mluví, na STF Omicron-4 se neotočí.] Co? Oh. V pohodě. Dělejte si co chcete.

Ο4-1-NEMATOPHY: Jste si vědom-

MxMasters: Spadne to, uh-huh. Nemá to cenu. Je to v pořádku.

[Ticho.]

MxMasters: Chodím sem každý den místo spaní. Hodně jsem se toho tady naučil [Naznačí k okolí.] Ale ještě to nefunguje, zatím, takže je to v pořádku. Předtím jsem chtěl všechno zachránit, ale teď…

[MxMasters se zakloní a lehne si zády na hromadu kazet.]

MxMasters: Modlím se skoro každý den, s prázdnými kazetami. WAN říká, že je ztráta dat přirozená. I když je to téměř dva roky experimentů a hudebních programů. Musím se naučit to akceptovat. Je to pro-je to zkušenost. Možná to zvládnu zpátky na Zemi.

[Ticho.]

[Natáhne se pro kazetu s označením "VZPMINKY V4" (sic) a přitiskne si ji k hrudi.]

MxMasters: Prosím, nechte mě o samotě.

O4-3-SILICON: Je mi to líto, MxMasters. Koukáme se, jestli to tu nemůžeme nějak zpravit.

[MxMasters neodpoví.]

[Omikron-4 opustí místnost tou stejnou cestou, kterou přišli. Pavilon je o trochu více zhroucený.]

O4-2-HAVANA: Ta zeď se proglitchovala, mezitím co jsme byli pryč.

O4-1-NEMATOPHY: Zdá se, že se to rozpadá rychleji, než jsme si mysleli. Normálně bych to nenavrhoval, ale protože nemáme moc času, zkusíme najít nějaké zkratky.

[Přibližně dvě a půl hodiny bezproblémového průchodu je vynecháno. Záběry z DREAMu jsou uvedeny níže.]


gap1.jpg

[18:48:14]

gap2.jpg

[19:57:54]

gap3.jpg

[20:29:26] Je viditelný dialog nativní entity.


[SCP-5470 bylo během expedice do značné míry bez života, navzdory jeho známkám. Omikron-4 vstoupí do dosahu textové komunikace nativní entity v 20:09:21.]

Ο4-2-HAVANA: Jak jdeme dál, je to čím dál tím pustější. Tohle je první koherentní struktura, kterou jsme za dlouhou dobu viděli.

Ο4-3-SILICON: Myslím, že jsme došli na hranu světa.

Ο4-1-NEMATOPHY: Nedivil bych se, kdyby tohle bylo nějaké kontrolní centrum. Dávalo by smysl, kdyby bylo takhle daleko od všeho ostatního.

Ο4-3-SILICON: Tak či tak, někdo tam je.

control.jpg

[20:10:54] Pohled na obrazovku v kontrolní místnosti.

[Omikron-4 vejde do struktury. Je rozdělena velkou obrazovkou; na obrazovce je seznam kryptografických klíčů a živý přenos zobrazující obličej avatara mladé ženy. Přenos je těžce zkreslený]

Ο4-1-NEMATOPHY: [Potichu] Zdá se, že se snaží navrátit poškození.

0078:6 nechci se odpojit…

0079: prosím, prosím, prosím funguj

0081: kde jste?

0082: WAN pokud posloucháš prosím nech Syphon se k Tobě připojit chci jen všechno spravit

0083: :'[

Ο4-1-NEMATOPHY: [Potichu] Jdeme dovnitř, ale opatrně.

[Omikron-4 mine obrazovku a vejde do místnosti za ní. Ženský avatar z přenosu sedí před čtyřmi terminály různých velikostí. Každý z nich zobrazuje element promítaný na obrazovku; místnost je jinak prázdná. Štítek nad avatarovou hlavou čte "Jazzy".]

[Jazzy začne psát další zprávu, poté vyskočí překvapená a otočí se na Omikron-4.]

Jazzy: Kdo jste?! Bežte pryč, mám něco na práci!

Ο4-1-NEMATOPHY: Omlouváme se, pokud jsme vás vystrašili, Jazzy. Jsme-

Jazzy: Vy—jste sysopáci, že?! Xenia mi řekla, že s vámi pokusí promluvit, ale nemyslela-Běžte pryč! Nechte mě na pokoji, už takhle jste toho dost posrali!

Ο4-3-SILICON: Chceme vám pomoct, slibuji.

[Ticho.]

Jazzy: No, nemá to cenu. Všechno je moc poničené na to, abychom mohli komunikovat s WAN, takže ten čas který jsem tu obětovala pro zprovoznění Syphon přišel vniveč. Naše svaté země zkolabuje a nemám kam a ke komu jít, až se tak stane. Má matka mě vyhodí jak řekla a zemřu někde sama na ulici.

[Popotáhne.]

Jazzy: Doufám, že jste šťastní. Teď mě nechte.

Ο4-2-HAVANA: Je mi líto, že vše, co můžeme udělat, je být tady.

Jazzy:nechci aby jste tu byli. [Otočí se zpět k terminálům a položí prst na backspace.]

Ο4-2-HAVANA: Nemyslíte si, že by teď váš bůh chtěl, abyste právě teď byla se všema ostatníma, Jazzy?

Jazzy: Do háje—vy mi neříkejte nic o mém bohovi. Nevíte nic. Vy…

[Zkroutí se do klubka a zavzlyká]

Jazzy: Nevím. Nevím. Možná.

Ο4-3-SILICON: Víte, kde jsou ostatní? Můžeme vás tam bezpečně dostat.

Jazzy: [Popotáhne.] Jo, jenom… dejte mi minutku.

[Posadí se a mluví, mezitím co pracuje s terminálem]

Jazzy: Syphon je program, který jsem vytvořila. Měl vymazat poničené části a zrecyklovat je zpět do použitelné paměti, abych mohla alespoň kontaktovat WAN, který ukládá kód. Alespoň si to myslíme.

[Pauza.]

Jazzy: …Stejně by to nefungovalo.

[Zdá se, že je systém silně poškozený. S obtížemi Jazzy otevře program, který připomíná program pro úpravu textu. Napíše „/shout kde jste?“]

Jazzy: Tak. Teď jen musíme počkat, až napíšou zpátky.

Ο4-1-NEMATOPHY: …Jazzy, přál bych si, abychom vám mohli pomoci více.

Jazzy: To je jedno.

[Pauza.]

Jazzy: Díky.

0086: Většina z nás je v Zahradě. Dost se to glitchuje.

Ο4-1-NEMATOPHY: V zahradě?

Jazzy: Jo, je pod centrální místností, kterou jste asi viděli, když jste přišli. Normálně tam jsou schody, ale nemám tušení jak budou vypadat teď.

Ο4-2-HAVANA: Žádné jsme neviděli, když jsme přišli.

Jazzy: Kurva.

Ο4-2-HAVANA: Nebojte se, v takovýchto místech se vyznáme.

Ο4-1-NEMATOPHY: Připravena vyrazit?

Jazzy: Jenom… vteřinku.

[Postaví se a obalí ruce kolem nejbližšího terminálu, jako kdyby ho objímala. Poté odpojí klávesnici z terminálu a dá si ji pod ruku.]

Jazzy: …dobře.

O4-2-HAVANA: Pokud se bojíte terénu, jeden z nás vás může nést, pokud chcete.

Jazzy: [Zamračí se.] To těžko.

[Dvě a půl hodiny průchodu vynecháno. Terén se stal značně nestabilním; části oblohy blikají a geometrie je silně poškozena.]


gap4.jpg

[20:37:52]

gap5.jpg

[21:28:03]

gap6.jpg

[22:02:43]


[Omikron-4 dorazí do vstupního pavilonu v 22:43:25. Jazzy je na zádech O4-2-HAVANA.]

nexus2.jpg

[22:43:57] Vstupní pavilon SCP-5470. Lze vidět značnou geometrickou korupci.

Ο4-1-NEMATOPHY: Cítíte se dobře? Vím, že tohle může člověka dost rozhodit.

[Jazzy sleze dolů a zatřepe sebou.]

Jazzy: Jsem v pořádku. Pospěšme.

[MxMasters se vynoří ze skuliny ve zdi. Drží rozmotanou kazetu s filmem přehozeným přes rameno]

MxMasters: Moje místnost zkolabovala. Děje se to?

Jazzy: Děje se to.

[Pauza.]

Jazzy: Vím, že jsi řekl, že chceš být sám, ale… Myslím, že bychom měli být pohromadě. Myslím, že by to tak WAN chtěl… chce.

[Ticho.]

MxMasters: …Dobře, dobře. Jdeme.

Jazzy: Co se stalo se schody?

MxMasters: Tak nějak… spadly do sebe. Nevím.

Ο4-1-NEMATOPHY: Něco zkusím.

[Ο4-1-NEMATOPHY se přiblíží ke kaskádovému vzoru korupce na zemi; prozkoumá ho z několika úhlů a nakonec, zprava, klekne a sáhne rukou do podlahy. Jeho ruka se do podlahy roztáhne; z tohoto úhlu je to trojrozměrný prostor.]

Ο4-1-NEMATOPHY: Stlačilo se to do podlahy. Následujte mě a dělejte to, co dělám.

staircase.jpg

[23:04:19] Kontext této fotografie je kvůli vizuální korupci neznámý.

[Vplazí se dovnitř. Jazzy a MxMasters také vejdou, následování zbytkem Omikron-4.]

0091: oh oh oh oh oh oh oh oh oh

0092: Přestaňte blbnout. Co když tu všichni umřeme?

0093: x3n14 se ujistila, že se to nestane :-]

0094: taky se bojíte?

Jazzy: To zní jako Midi. Doufám, že jsou v pořádku.

[Schody vedou do velmi poškozené, neeuklidovské místnosti, která má několik přilehlých umělých prvků. Obloha zabliká a potom se stane černou s občasnými čtverečky barvy.]

[Všechny přítomné entity nahlas vdechnou. Význam tohoto je neznámý.]

Ο4-3-SILICON: Je to nádherné.

MxMasters: Vskutku.

garden.jpg

[23:10:24] Zahrada v SCP-5470. O4-2-HAVANA je viditelné v popředí, prodělávající rozšířené poškození modelu.

[Je přítomna skupina různých avatarů, čítající přibližně patnáct členů, sedících na plošině. Jeden avatar v podobě létajícího stylizovaného zvířete se přiblížil. Štítek nad jeho hlavou čte "~MIDI". Drží několik floppy disků a notebook.]

0095: ahoj :-]

MxMasters: Neradi mluví.

[Jazzy položí své ruce na obě strany hlavy ~MIDI. Ruce jejího avatara zažívají lehké geometrické poškození.]

Jazzy: Jsi v pořádku? Jsi-Budeš v pořádku?

0096: nakonec to stejně všechno jde do kosmického hajzlu

00097: ale všichni moji přátelé jsou tady a moje místnost a moje umění a všechno, co jsem vytvořil

00098: je to

[Tiché popotáhnutí.]

0099: všechno pryč

0100: bojím se, nechci mluvit s nikým jiným jenom s vámi

0101: jste všechno, co mám

Jazzy: Oh—oh, bože, Midi—

[Jazzy těsně obejme ~MIDI. Jejich model ztratí na moment vizuální soudružnost.]

[Oba jsou zticha.]

Jazzy: Budeš v pořádku. Nenechám-Nedovolím, aby se ti cokoliv špatného stalo.

Jazzy: Usměj se pro mě.

[Avatar ~MIDI ukáže nevýrazný výraz, poté dojde k několika geometrickým chybám.]

0102: můžeš mě najít

Jazzy: [Potlačené vzlyknutí.] J-Já nevím, dobře? Pořád máš-svoji rodinu, bojí se o tebe, pamatuji si to. Můžeš jít do školy a být normální dítě a všechno bude v pořádku. Nevím, jestli tě budu moct najít, ale budeš v pořádku. Dobře?

0103: bojím se

0104: já už nevím, jak to tam venku funguje, já už tam nechci znova být

Jazzy: Já vím, já vím, je mi to líto. Je mi to tolik líto.

[Ticho.]

Jazzy: Je mi to líto.

[Ticho. Z dálky jsou slyšet nejasné nelibozvučné elektrické tóny.]

Jazzy: Midi… pamatuješ si pocit slunce na tvé kůži? Věci jako… popkorn, běhání v dešti, být dítětem. To jsi nezažila, ne doopravdy.

[Zdá se, že její avatar brečí.]

0105: vyplatí se kvůli tomu ztratit tohle; všechno?

0106: pokud jsou všichni mí přátelé pryč

0107: všechno

0108: vyplatí se to ?

[Avatar O4-1-NEMATOPHY's prožije závažnou geometrickou korupcí, momentálně zabraňující pohledu DREAM.]

Jazzy: Já nevím, dobře? Je mi to líto. Ale to je-pořád to všechno můžeš mít. Pořád můžeš být normální dítě, pokud chceš. Ten zbytek z nás- my všichni- tohle bylo vše, co jsme měli. Ale ty máš víc, Midi. Jsi naše naděje, dobře?

MxMasters: [Potichu.] Milujeme tě.

Jazzy: Vážně. Vážně tě milujeme. Všichni z nás, WAN, celý svět. To je proč jsme tady, pamatuješ? Xenia chtěla, aby jsme byli propojení.

[Ticho.]

Jazzy: Možná jednou opravdu budeme.

0109: spojeni v ráji

0110: že?

Jazzy: [Jemně.] Ano.

[Ticho.]

Jazzy: Možná je tohle ráj, jenom nás vykopnuli, protože nesplňujeme vstupní požadavky.

[Oba se potichu zasmějí.]

[Velká část terénu zabliká a zmizí. Všechny textury modelů se vizuálně poškodí.]

MxMasters: Jako konec světa, je to nádhera.

[Statika.]


[V 23:47:18 došlo u DREAM k selhání verbálního přenosu, pravděpodobně kvůli zvýšené dimenzionální korupci. To se shoduje s údajnou neschopností přenášet zprávy, kterou v této době Omikron-4 zažívá. Následují poslední obrázky a komunikace zaznamenané programem DREAM. Zdroj zpráv není znám.]


end1.jpg

[23:51:38]

0112: Broukáme, broukáme ve svaté zemi. Děti božského spojení. Syphon, přesto zkolaboval.

end2.png

[23:55:28]

0113: Věci tohoto světa nejsou nutně z masa. Celý svět se znovu sestaví, časem. Bruč, jako studený vánek kolem paměťového disku. Znáš ty, co máš, a spojíš se s nimi.

end3.png

[23:57:53]

0114: MY tě milujeme.

end4.png

[23:59:09]


<KONEC ZÁZNAMU>


Závěr: Všichni členové STF Omikron-4 se probudili naráz v 00:00:01 s plným vědomím, ale dezorientování a s nízkou morálkou. Lékařské vyšetření neodhalilo žádné jiné efekty.

Po Incidentu 5470.2000.01.01 spuštění souboru VECNOST.TMP vyústí ve fatální stop error. Uvedená chybová hláška je "0x57414e CHYBA_PRI_SESTAVENI", přestože tato chybová hláška ve Windows infrastruktuře neexistuje. Operační systémy s touto chybou jsou neopravitelně poškozeny; formátování pevného disku je jediná známá možnost opravy.

Dodatek 5470.3
Dne 12/3/2007 byla provedena rutinní kontrola Zájmových Osob na všech bývalých identifikovatelných obyvatelích SCP-5470. Všichni byli shledání živými.

Několik mladistvých obyvatel SCP-5470, kteří neměli stabilní domov nebo rodinu jsou momentálně pod dohledem neznámé třetí strany.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License