SCP-5464


hodnocení: +2+x
blank.png
Objekt#: 5464
Úroveň3
Zadržovací Třída:
euclid
Sekundární Třída:
none
Třída Narušení:
keneq
Třída Ohrožení:
ohrožující

wojtek

SCP-5464 (vpravo) hrající si s polským vojákem (vlevo), 1942.

Speciální Zadržovací Procedury: Ačkoliv nejde SCP-5464 žádným způsobem efektivně zadržet, tak vzhledem k jeho povaze nejsou ani žádné procedury za potřebí.

Pokud SCP-5464 přejde do své aktivní fáze, musí MTF Omega-6 ("Bearly Enough") lokalizovat entitu pomocí implementovaného sledovacího zařízení GPS v jeho zadní části těla a dále jej i monitorovat, dokud tato fáze neskončí.

Všechny aktivity SCP-5464 musí být nahlášeny Dr. Asheworthovi, vedoucímu projektu SCP-5464, a nesmí být do nich žádným způsobem zasahováno. Jakékoliv pokusy o přerušení aktivit, ať už je to z jakéhokoliv důvodu, musí být potlačeny MTF Omega-6 ("Bearly Enough").

Popis: SCP-5464 je samec syrského hnědého medvěda (Ursus arctos syriacus), měřící přibližně 182 cm na výšku a vážící 230 kg. Během neaktivní fáze nemá medvěd SCP-5464 žádné anomální vlastnosti a chová se stejně jako jiní příslušníci jeho druhu.

SCP-5464 jednou za čas vstoupí do své aktivní fáze, manifestujíc jeho anomální vlastnosti a počínajíc tím událost, jež má historickou či politickou hodnotu pro Polsko. V této fázi SCP-5464 zmizí ze své stávající pozice a manifestuje se na místě významné události, aby ji začal podněcovat, stávajíc se taktéž aktivním účastníkem. Během testování se došlo k faktu, že SCP-5464 neoplývá žádnými známkami vyšší inteligence, avšak bylo několikrát zaznamenáno, jak mluví či koordinuje své akce, čímž vytváří benefity pro Polský stát.

Lidské subjekty si nejsou vědomi pravé formy SCP-5464 anebo jim chybí dostatečná memetická odolnost, aby tuto skutečnost dokázali vnímat; normální subjekt vnímá a popisuje SCP-5464 jako člověka jednotného vzhledu. Tento efekt se taktéž vyskytuje ve všech médiích obsahující SCP-5464.


Dodatek 5464-1: Následuje seznam potvrzených manifestací SCP-5464.

Časové rozpětí manifestace Popsaná forma Podniknuté akce Dodatečné poznámky
Neznámé, pravděpodobně mezi ~ 1380 - 1420 Neznámá Ze získaných historických dat nadační výzkumníci indikují, že SCP-5464 vystupovalo jako velitel polské armády během Války u Grunwaldu. Legie vedená SCP-5464 a neznámým litevským jednotlivcem náhle otočili průběh války v prospěch polských jednotek.
1463 - 1543 Nicolaus Copernicus SCP-5464 napsalo práci s názvem "Na revoluci nebeské sféry", která uvedla heliocentrickou teorii do procesu zkoumání. Práce SCP-5464 byla v této době označena Katolickou Církví jako znak kacířství, vedouc tím k blízké popravě SCP-5464; této popravě však bylo zabráněno, když zasáhl německý voják a pomohl SCP-5464 utéct.
1867 - 1935 Józef Piłsudski SCP-5464 se účastnilo politických akcí, jež vyústili v osvobození Polska od německé a ruské okupace. SCP-5464 bylo několikrát zpozorováno ve společnosti svého psa, který nesl jméno "Pies1", jehož dostal od neznámého ruského jedince. Pes neprojevoval žádné agresivní chování vůči SCP-5464, odlišujíc se tím od ostatních příslušníků jeho druhu.
1942 - 1963 Medvěd "Wojtek" SCP-5464 narukovalo do polské vojenské armády. Četa SCP-5464, ve které sloužil, byla financována neznámým jednotlivcem z Litvy; nebýt zmíněného financování, byla by četa již několikrát poražena v boji.
1965 - 1991 Lech Wałęsa SCP-5464 vedlo revoluci proti komunistické straně v Polsku, úspěšně ji svrhajíc v červnu roku 1989. SCP-5464 poté ztratilo až do roku 1991 jakýkoliv zájem o politickou účast. Vzhledem k odvolání se SCP-5464 od veškerých politických záležitostí, nasadila Nadace na místo SCP-5464 svého operativního zaměstnance, jenž se vydával za Lecha Wałęse; rodinní příslušníci a relativní dokumenty byly podle toho také upraveny.

Dodatek 5464-2: Dne 01/01/2000 byla Dr. Asheworthem detekována zpráva v blízkosti zadržovací cely SCP-54642 bez žádného zjevného původu.

MEDVĚDÍ HLÁŠENÍ — ROK 2000

Bylo to dobré milénium, při kterém jsme chránili země

děkujeme vám za spolupráci

ať je příští stejně dobré jako toto

Status Strážných Medvědů:

jeden byl zajat neznámými jednotlivci

Pokud by Polský Strážný Medvěd ("Wojtek") neodpověděl v rámci tří měsíců

je nutná nalézt náhrada za Polského Strážného Medvěda v nejbližší době

momentální kandidáti na dočasnou náhradu:

Německý Strážný Medvěd ("Hans")

Ruský Strážný Medvěd ("Ivan")

Kvůli medvědům, jež nejsou dostatečně přizpůsobiví ke všem zemím

a kvůli narůstajícímu počtu událostí vyžadující zásah

jsme se rozhodli rozšířit význam slova "medvěd"

abychom mohli zahrnout i další čestné členy naší Medvědí Stráže

momentální návrhy říkají, že bychom mohli zahrnout zvířata z nedosažitelných zemí

jako třeba emu z Austrálie

a potencionálně i žirafy z celé Afriky

další aktualizace situace přijdou brzy

děkujeme vám za spolupráci

— Rada Medvědů

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License