[VYNECHÁNO KVŮLI UDĚLÁNÍ BEZPEČÍ]
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-5404

Třída Objektu: Keter

Jak Udělat Bezpečné: Prosím nemluvte o SCP-5404 ("bum-bum slova"). Ne hovoření o bum-bum slovech na počítačích i ne-počítačích.

V čase, který je teď, my nemáme vědění o slovech, která způsobují bum-bum. Aby každý byl v bezpečí, prosím nedělejte mluvení normálním způsobem.

Slova a slovní spojení, která jsou červená způsobují bum-bum. Nikdy je ne používat.

Vždycky použijte dvě "bum-bum" slova s pomlčkou ve-vnitř. Ostatní způsoby ve skládání slov způsobí bum-bum.

Nová Věc: Někdy bezpečné se udělá nebezpečným. Vždy testujte na bum-bum počítači.

Co To Je: "Bum-Bum slova" ("shluky-písmen") je věc, která působí bum-bum, když dáte shluk-písmen vedle jiného shluku-písmen, ale pouze tehdy, když to, co hovoříte, je o bum-bum shlucích-písmen samotných. Někdy i samotný shluk-písmen dělá bum-bum.

Jen dělání zvuků pusou nebo psaní symbolů způsobuje shluky-písmen dělání bum-bum. Pouštění starých nahrávek zvuků pusy je bezpečné, ale je potřeba určitá úroveň bezpečnosti. Všechny symboly-psané shluky-písmen na všech Nadačních počítačích jsou uloženy v době dělání tohoto záznamu, takže pokud vidíte červené shluky-písmen, znamená to, že je chyba.


Záznam Zkoušení Věcí: My máme umělou paži, která stiskává počítačová-tlačítka, aby se zjistilo co je bum-bum. Tady pod tím máte ukázku testování shluků-písmen, která dělají bum-bum a která ne.

Co se vyzkouší Stalo se?
speciální zadržovací procedury Zlé
s pec iální zad ržov ací pro cedu ry Zlé
$p3ciální zadr28vací pr8cedury5 Zlé
spec zadrž pro Dobré1
eciálníspay azdržovácíay ocedurypray Zlé2
výbušné Zlé
slovo Dobré
věta Zlé
odpálení Zlé
bum Zlé
bum-bum Dobré
buďte opatrní Zlé
udělejte si bezpečí Dobré
slovo Zlé3

Více Věcí:

Bum-bum shluky-písmen byly vytvořeny nemají-nás-rádi-skupinou. Nové bum-bum shluky-písmen se nadále objevují. Je to pořád a pořád horší.

Pokud se bum-bum shluky-písmen objeví při dělání zvuků-pusou o věcech, které nejsou bum-bum shluky-slov, svět by mohl bum-bum.

Vysoce-Postavená Řídící Skupina udělala tak, že se musí zkoušet-věci, která slova jsou bum-bum kvůli zastavení nemají-nás-rádi-skupiny a udržení světové bezpečnosti.

Dělají obtížné požadavky. Tiamat možná. Pro teď, protokol Eshu.

Chytáme. Necháváme uvnitř. Udržujeme bezpečno.

Vysoce-Postavená Řídící Skupina #08

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License