SCP-538
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt: SCP-538

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Všechny instance SCP-538 musí být uloženy v jasně bílé místnosti o rozměrech 15 x 15 x 3 m, která je vybavena nejméně čtyřmi 200W, dálkovými světlomety. Tato světla musí být neustále zapnutá a umístěná nad stolem ve tvaru krychle o rozměrech 1 x 2 x 0,5 m, ve středu místnosti. Jeden člen personálu třídy D musí být chemicky uveden do stavu umělého kóma, přičemž je přivázán ke stolu a slouží jako zdroj potravy pro všechny jedince SCP-538. Kromě určeného zaměstnance by v místnosti neměly být žádné zdroje stínu.

Pokud dojde v zadržovacím prostoru s SCP-538 k vyhoření světla, dva bezpečnostní pracovníci musí být vysláni přes sousední komoru. Personál musí být vybaven uzavřenými obleky pro práci s nebezpečnými materiály, doplněnými o nezávislé kyslíkové nádrže. Je nutné je upozornit, aby se pohybovali pomalu a opatrně, aby nedošlo k vyrušení SCP-538. Po výměně musí neprodleně opustit místnost. Jakmile zaměstnanci uzavřou komoru, budou osvětleni 300W bílým světly, aby se zabránilo přenesení jedince SCP-538 ven. Vyšetření personálu třídy D, který poskytuje potravu SCP-538, se provádí stejným způsobem, avšak inspekce vyžaduje pouze přítomnost lékaře. Viz dodatek 538-A.

Pokud dojde k selhání všech tří světelných zdrojů současně, musí být komora utěsněna a zůstat tak, dokud se světla znovu nezapnou. Pokud je některý z pracovníků pokousán SCP-538, musí být umístěn co nejdříve do kontejnmentu s SCP-538. Při nedodržení tohoto postupu hrozí masivní prolomení zadržovacích prostor a povede k ukončení odpovědné osoby.

Poznámka: Bezpečnostní pracovníci by měli být pravidelně vyšetřováni na neobvyklé fóbie. Každý zaměstnanec, který vykazuje arachnofobii jakéhokoli stupně, by měl být přidělen k jinému objektu.

Popis: Jedinci SCP-538 vypadají jako živé stíny neznámého druhu pavouka. Zdá se, že SCP-538 se "živí" stíny, které vrhají živé subjekty, přičemž se snaží k nejbližšímu takovému stínu přiblížit. Chcete-li "krmit" SCP-538, stačí odkrýt stín dotyčné osoby. Tímto způsobem může jedinec SCP-538 vyrůst až na velikost přibližně 15 čtverečních centimetrů. Zdá se, že další krmení pouze slouží k udržení stávající velikosti jedince SCP-538. Celý proces, pokud je známo, je pro subjekt samotný neškodný. Pokud se jedinec SCP-538 "přisaje" ke stínu živého objektu, tak daný stín začne pomalu atrofovat a zmenšovat se.

SCP-538 je schopné urazit krátkou vzdálenost přes otevřená a dobře osvětlená místa, aby se dostal k potravě nebo aby unikl nebezpečí. Objekt se však rychle zmenšovat rychlostí asi 2 centimetry za sekundu, pokud není připojeno ke stínu. Pokud jedinec stráví příliš dlouhou dobu v otevřeném prostoru, zmenší se natolik, že z něj nic nezbude a od tohoto okamžiku může být považován za mrtvého. Maximální zaznamenaná rychlost pohybu na povrchu dosahuje při maximální velikosti přibližně 1 m/s. SCP-538 je schopno proniknout prasklinami o šířce 3 mm. Menší prostory jsou pro něj neprůchodné.

I když není obecně agresivní, SCP-538 je schopno útočit na svého hostitele, pokud má strach. SCP-538 můžou vyděsit příliš rychlé pohyby, následně objekt "kousne" stín hostitele a pak uteče. Kousnutí do holé kůže může způsobit poškození, ale oblečení vyrobené ze silné bavlny nebo podobného materiálu poskytuje dostatečnou ochranu.

Po kousnutí osoba prochází během pěti hodin pěti stádii. Měli bychom mít na paměti, že oběti se mohou pokoušet skrýt svůj stav, proto by měla být okamžitě zadržena každá osoba, která vykazuje následující příznaky.

První stádium: SCP-538 kousne stín agresora. Subjekt hlásí bolest v oblasti kousnuti stínu, avšak na kůži nejsou patrné žádné známky poranění. Subjekt se rychle stává podrážděným a začne verbálně napadat lidi kolem.

Druhá stádium: Za 10-15 minut po kousnutí se subjekt začne hodně potit, dostane zimnici a teplotu. Kůže se stává červenou a teplou na dotek.

Třetí stádium: Po 25 až 30 minutách po kousnutí se subjekt stane agresivním a začne fyzicky útočit na nejbližší osoby. Subjekt dále vykazuje narušení motorických funkcí a ztrácí schopnost mluvit.

Čtvrté stádium: 40-45 minut po kousnutí kůže subjektu začne blednout, teplota těla klesne na 5-8 stupňů Celsia. Subjekt se začne cítit provinile a začíná hlásat, že lituje svého chování. Subjekt se následně omluví a přesune se do temnějšího místa.

Páté stádium: 55-60 minut po kousnutí, Subjekt [DATA VYMAZÁNA], výsledná kapalina je zcela čirá a neškodná. Stín subjektu se v tomto okamžiku začne rozpadat na jednotlivce SCP-538 o ploše přibližně 4 čtverečních centimetrů. Jelikož zatím nemáme lepší termín, tak tito jedinci označeni jako "potomci".

V současné době neexistuje lék na pokousání SCP-538. Smrt postup nemoci nezastaví, ale okamžitě jej urychlí, až do pátého stádia nemoci.

Dodatek 538-A: Vzhledem k incidentu I538-A musí lékaře, který se chystá vyšetřit zaměstnance třídy D, doprovázet alespoň 2 bezpečnostní důstojníci vybavení dvěma světlomety o výkonu 250 W.

Záznam Incidentu I538-A:

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License