SCP-5371
hodnocení: 0+x
blank.png
ms.jpg

SCP-5371.

Objekt#: SCP-3571

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: K uskladnění SCP-5371 je vyžadována středně velká skříň na předměty v Oblasti-19. Uvnitř skříně je instalováno záznamové zařízení, aby bylo možné detekovat jakékoli neznámé chování.

Vyšetřování za účelem zjištění původu je zakázáno.

Popis: SCP-5371 je 2m vysoká socha humanoida ve značném stádiu rozkladu. Socha je zabalená do závěsu a drží štít v levé ruce. Na štítu je napsána latinská fráze: "VINCIT QUI SE VINCIT."1 Zdá se, že pravá paže SCP-5371 kdysi držela předmět, ten však byl odstraněn. Uvnitř dlaně je přítomno několik pohyblivých spojů, všechny pokusy o aktivaci dosud selhaly.

SCP-5371 vyvolává silný pocit znechucení při pohledu na tvář. Tento efekt okamžitě odezní po přerušení vizuálního kontaktu. Jakmile je SCP-5371 zcela mimo zorné pole, přesune se co nejdále od všech subjektů a odvrátí se. Pokud jsou všechny východy bráněny, bude místo toho pomalu pohybovat čelistí napodobujíc stresovou ataku.

Přestože je zbytek SCP-5371 relativně nepoškozen, jeho krční obratle vykazují známky vlasových zlomenin, které se od té doby zahojily.

Objevení: SCP-5371 bylo objeveno poté, co požár zničil podzemí Oblasti-18 31. července 1992. Při zjišťování škod bylo objeveno dříve neznámé patro areálu, zcela oddělené od zbytku zařízení.

Podlaží se skládá z dlouhé, rozsáhlé místnosti. Kovový štítek na hlavním vchodu se v ohni roztavil a není možné z něj vyčíst nápis. Uprostřed místnosti je vepsán kruh rozdělený na tři části, každá část je označena nápisem: "VĚDECKÉ", "RITUÁLNÍ" a "UMĚLECKÉ", přičemž druhá část je obarvena červeně.

Vysoké kamenné bloky lemují prostor v řadách na každé straně. Pokusy o přesun těchto bloků byly neúspěšné. Zpod těchto bloků vyčnívají rozdrcené a vysušené lidské končetiny. Tyto končetiny vykazují občasné záškuby.

SCP-5371 bylo nalezeno na samém konci podlaží, otočené čelem ke zdi. Po přemístění byl nalezen následující dokument připevněný na spodní straně podstavce:


Informace Stvořitele

Socha popsaná skrze tento pekelný komplexion je svým vlastním výtvorem, který sám od sebe zvadl do této formy. Jeden posměšně řekl: "Věci, které pliveš z prázdné arogance do dekadentních očí Serafových," na což si tato socha odplivla. Jeden měl kdysi pravdu, a tak Ikaros vystoupal dále.

Upozornění: Dláto je na odpočinku. Srdce pozemských chyb této sochy pumpuje v rytmu jeho úderů. Zůstane klidné, aby se zabránilo tlukotu srdce.

Tato socha, její podoba, její krev, její hřích, její bolest, její lítost, její opovržení nejsou a neměly by být uvolněny. Bude odsouzena, ponechána bloudit vlastní skálou, palisádami vytesaných z usazenin. Ti, kteří byli kdysi této soše drazí, nyní leží chladní jako její kámen, červi se proplétají jejich rozbředlou vizáží. Tato socha vyžadovala krev a také ji shromáždila. Živila se krví, dávala krev, milovala krev. Bláznem, tato socha byla. Milostivě přináší své vlastní věčné trápení, jediný spravedlivý čin, který tato socha uvalila na svět.

1. NEMILUJTE to, svou šanci už to mělo.
2. NEVYCHVALUJTE to, tyto nářky již dávno utichly.
3. NEDÁVAJTE tomu svobodu, dláto stěží zastaví více žil, to vše proto, aby pumpovalo více krve.
4. NEEXISTUJE ŽÁDNÁ VÝJIMKA.


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License