SCP-5370
hodnocení: +2+x
blank.png
board.png

Segment 8x8 SCP-5370 konfigurace ze dne 17. července 1983. Symbol obráceného střelce symbolizuje alfill, figurku schopnou skoku dvě políčka diagonálně.

Objekt #: SCP-5370

Třída Objektu: Thaumiel

Speciální Zadržovací Procedury: Problémy založené na pravidlech a aktivních konfiguracích SCP-5370, byly poskytnuty vedoucím matematickým organizacím za účelem nalezení potenciálních členů MODRÉHO TÝMU. Kandidáti by měli:

 • rozumět transfinitní herní teorii a moderním šachovým strategiím a to na velmi vysoké úrovni
 • být plně certifikovaní v diplomatických jednáních s neobvyklými subjekty a v základních smutkových poradenstvích
 • podstoupit povinné psychiatrické hodnocení nezbytné k účasti na úkolech s více jak 95 % úmrtností

V současné době je interakce s SCP-5370 pozastavena do doby, než bude vyvinuta herní strategie schválená jak Vedením Overwatch, tak Etickou komisí.

mainframe.jpg

Perfektní Modrá, mainframe v němž se momentálně odehrává SCP-5370.

Popis: SCP-5370 je nepřetržitá, anomální hra šachu1 a ČERVENÝ TÝM [PRO PŘÍSTUP JE VYŽADOVÁNO POVOLENÍ 5370/ MODRÝ TÝM]. Pravidla SCP-5370 byla navržena Nadací v roce 1977, přičemž hra začala o 6 let později dne 4. ledna 1983.

Přehled nejdůležitějších rozdílů v pravidlech SCP-5370 oproti klasickým šachům je uveden níže:

 • SCP-5370 se hraje na nekonečné mřížce simulované na počítačovém hardwaru, ačkoli většina herních stavů zůstala uvnitř 110x110 prostoru na desce.
 • SCP-5370 začíná tím, že oba hráči mají na začátku hry 128 figurek místo 16, a zahrnuje řadu nestandardních kusů, jako jsou huygeny, které mohou pohybovat diagonálně a pouze přes počet políček odpovídající prvočíslu.
 • SCP-5370 používá upravenou verzi pravidla 50 tahů: pokud 50 tahů prošlo bez odebrání figurky nebo přesunu figurek s jedním pohybovým bodem, je vyhlášen pat. Časový limit pro každý tah byl navíc prodloužen na 10 let.

V době psaní má MODRÝ TÝM značnou materiálovou a polohovou výhodu oproti ČERVENÉMU TÝMU a je pravděpodobné, že během následujících 200 tahů zvítězí (mat).

Primární anomální vlastnost SCP-5370 je jeho schopnost odposlouchávat komunikaci svého protivníka. Kvůli operačním bezpečnostním rizikům vyžadují další informace přístup 5370 / MODRÝ TÝM.


Dodatek SCP-5370-A: Perspektivní Strategická Přehled MODRÝ TÝM

Cíl: Zajistit, aby SCP-5730 probíhala co nejdéle.

Účel:

 1. Umožnit Nadaci získat co nejvíce informací, které ČERVENÝ TÝM dokáže poskytnout.
 2. Týmy aplikovaného výzkumu Etické komise prokázaly, že konec SCP-5370 by měl pro ČERVENÝ TÝM nepřijatelné důsledky vzhledem k povaze jejich uvěznění.

Prostředky:

 1. Výzkum co nejvíce suboptimálních linií hry pro distribuci dané myšlenky. To nám umožňuje vyhnout se ukončení hry patem na čas a zároveň zachovat schopnost komunikace s ČERVENÝM TÝMEM.
 2. Pokus o úpravu pravidel hry pomocí mezer v rituálech použitých k vytvoření. Protože většina dokumentace o vytvoření SCP-5370 byla do velké míry neformální, aby se minimalizovalo zpětné zkoumání, závisí úspěch mise na informacích, které může poskytnout pouze ČERVENÝ TÝM.
 3. Pokud by se postavení ČERVENÉHO TÝMU nadále zhoršovalo, může být vybrán personál Z MODRÉHO TÝMU, jenž bude radit ČERVENÉMU TÝMU, v závislosti na rozhodnutí Etické Komise.


Dodatek SCP-5370-B: Záznam části komunikace SCP-5370

Datum: 23. červenec 2009

Úkol: Zajištění orbitální paratechnologické platformy Spojených Států označené jako “MORNINGSTAR”

Účastníci:

 • O5-11
 • Maria Jones, Vedoucí RAISA (MJ)
 • Dr. Amitha Sanmugasunderam, Vedoucí programu SCP-5370 (AS)
 • Via Cervantes, Spojka s Etickou Komisí pro SCP-5370 (VC)
 • 37 instancí různých lidských jedinců (LJ-1 až -37)

<ZAČÁTEK ZÁZNAMU>

[NEDŮLEŽITÉ INFORMACE]

AS: —zatímco komunikace je stejně jednoduchá jako identifikace správného postupu, je obtížné dosáhnout ucelených výsledků. Z toho důvodu zde vidíte rituální aparát

VC: Ano… jistě víte, dokumenty z brífingu nezmiňovaly-

AS: Klid. To není vaše starost. Vše, co nyní musíte udělat, je pozorovat. Ujistěte se, že na ně nejsem příliš zlá. (mluví k MJ) Rybářský háček prosím.

O5-11: Vím, že je nová Amito, ale tebe jsem to taky ještě neviděla dělat. Něco se změnilo?

AS: Tvůj muž je zrádce jedenáctko, kvůli němuž nemůžeme použít klasické cesty, vedoucí k separování hráče od týmu. Nemůžeme předpokládat že ho gelstalt přiměje ke spolupráci, takže to znamená, že se nemůžeme jen sedět se založenýma rukama a nic nedělat.

O5-11: Ah.

AS: Takže musíme tento krok napodobit, konkrétně na něj zavolat. Představte si ČERVENÝ TÝM jako pytel mincí a naše dobrovolníky jako třídící stroj. Chceme vybrat z každého z nich určité vlastnosti—

[OMEZENÍ PŘÍSTUPU 5370/ MODRÝ TÝM]

AS: Rozvod—

[OMEZENÍ PŘÍSTUPU 5370/ MODRÝ TÝM]

AS: —bývalý alkoholik—

[OMEZENÍ PŘÍSTUPU 5370/ MODRÝ TÝM]

AS: —otec dvou—

[NEDŮLEŽITÉ INFORMACE]

AS: —ne tak zbytečné, jak byste si mohli myslet. Tyto části po chvíli dorostou. No děti možná ne.

VC: Mohu…můžu si dát pauzu?

AS: Ne. Je tu blicí pytlík za stolem.

VC: Oh.

AS: Nyní: ta nejdůležitější vlastnost, kterou hledáme. Zrada.

(pause)

O5-11: To tetování. Byla jsi Ruka?

AS: Ne za pět minut (mluví k MJ) Fentanyl, prosím?

[OMEZENÍ PŘÍSTUPU 5370/ MODRÝ TÝM]

VC: Ježíši dostanu turniket, tohle je-

AS: To není krev já krvácím. Drž hubu a sežer oko.

VC: Říkala jste, že nebudu muset nic dělat.

AS: Když jsem ti říkala, abys to snědl znělo to, jako že si dělám prdel?

VC: Já- ne, ale tohle je- to je směšné! Já-

AS: Sežereš to a pak mi řekneš co dál.

[NEDŮLEŽITÉ INFORMACE]

VC: —už nikdy si nestěžujte na jídlo z kantýny—

AS: Co dál?

VC: (zakašle) Střelec! Střelec na A32.

AS: Rozumím.

(pauza)

VC: Kde- Kde je pytlík na-

[NEDŮLEŽITÉ INFORMACE]

AS: Allfil na G31. Zajímavé

O5-11: Kolik teď máme tahů bez braní?

AS: 29. Kolik teď máme tahů bez braní?

O5-11: Hmm. Stále je toho tam méně, než si pamatuju.

AS: Požádal jste nás o to jedenáctko.

(pauza)

AS: Říkal, že chcete vidět, máme na Reganův projekt Star Wars a začít hledat v pěstounských domovech. Jo, a ještě něco o vašem manželovi, velmi vyzrálý, už chápu, proč dezertoval.

<KONEC ZÁZNAMU>


Addendum SCP-5370-C: Původní Návrh

Úvod

Nadace má problém s institucionálními znalostmi nesrovnatelný s jakoukoli jinou mezinárodní organizací podobného rozsahu. Úmrtnost je srovnatelná s několika současnými vojenskými silami [9] [21], vysoká míra fluktuace na vedoucích pozicích [7], mezery ve vedení záznamů, což znamená, že informace o zadrženích jsou omezeny na předávání mluveným clovem [2] [5] [11] - a to pouze z naší oblasti práce. Indiskriminační povaha amnestických léčiv, infohazardních kontaminace a obecně vysoký výskyt anomálií ovlivňujících mysl [19] ještě více tlačí na počet zkušených zaměstnanců, které si můžeme ponechat ve funkční kapacitě, a tudíž i zkušenosti, které mohou nadále předávat budoucím zaměstnancům.

V tomto návrhu nastíníme způsob, který teoreticky znemožňuje ztrátě personálu negativně ovlivnit institucionální znalosti, a to vytvořením místa známého jako „temná komora“. Tato metoda má několik výhod oproti podobným dříve navrženým projektům:

 • Zachycuje veškerý ztracený personál, bez ohledu na osobní víru nebo postavení v hierarchii Nadace. Zabránit této velké ztrátě znalostí bez nutnosti kroků, jako je hromadná přeměna [3] nebo restrukturalizace orgánové struktury Nadace do rituálně pružnějšího stavu[11] je dříve nevyřešenou otázkou.
 • Nedotýká se takzvaného problému Inferno [9]. Předchozí pokusy to vyřešily, že temná komora byl pro potenciální obyvatele nepřístupný v důsledku jednání, které provedli v rámci povinností. Řešíme to vytvořením morálně neutrálního hodnotového prostoru, který je jak přístupný, tak minimalizuje škody způsobené jeho obyvatelům.
 • Použitá metoda komunikace činí přenos dat mnohem bezpečnějším než jinými prostředky. Namísto použití přímého telepatického kontaktu, automatického zápisu a dalších memeticky nezabezpečených metod komunikace používáme šifrovací metodu založenou na šachu, jejíž výstup lze automaticky separovat.

Odhadujeme, že dokončení tohoto projektu bude trvat přibližně deset let, bude vyžadovat rozpočet 7,5 miliónů amerických dolarů a bude trvat přibližně 260 tisíc let za předpokladu, že budou uvážena omezení pro komunikaci s temnou komorou.

[DALŠÍ INFORMACE OMEZENÉ NA 5370/ MODRÝ TÝM]

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License