SCP-5311


hodnocení: +2+x
blank.png
snow.jpg

Střet #41.

Číslo Objektu: SCP-5311

Třída Objektu: Nezadržené

Speciální Zadržovací Procedury: Vzhledem k momentálnímu stavu světového dění je třeba upustit od základních směrnic SCP Nadace. Personál pracující v Arktické Výzkumné Základně Brimley je autorizován k provedení jakýchkoliv nezbytných kroků, aby zachovali poslední stopy svobodné vůle v lidské populaci. Pokyny a veškeré přenosy pocházející od Rady O5 musí být ignorovány.

Organismy, jež se přiblíží k Výzkumné Základně Brimley, musí být terminovány bez výjimek. D-188 byli pověřeni úkolem vzdáleného kontrolování jejich ostatků, zda nevykazují známky přítomnosti SCP-5311. Pokud by byli D-188 kompromitováni, začnou veškeré jejich povinnosti spadat pod jurisdikci mladšího výzkumníka Wimbledona. Nekontaminované maso musí být přineseno na základnu, aby se doplnili zásoby. Infikované organismy musí být ponechány mrazu.

SCP+006 bylo pře-klasifikováno na Třídu Thaumiel. Personál musí ignorovat jeho předešlé zadržovací procedury a plán péče. Musí být používán jako zdroj čerstvé vody, dokud nebude terminován. Jeho tělo bude poté připraveno na konzumaci.

Popis: SCP-5311 označuje přenositelné vědomí, které je přítomno po téměř celém království Animalia. Vzhledem k rapidní reprodukci od objevení je málo známo o způsobu přenosu a odkud pochází. Všechny doposud získané informace týkající se problematiky SCP-5311 pocházejí z klasifikačních přenosů poslaných Direktoru Belvinsnovi v třídenním intervalu a obsahovaly následující relevantní informace:

  • Hostitelé SCP-5311 hledají uvědomělé organismy, do kterých by mohli přenášet své vědomí, bez ohledu na druh
  • Infekce vyžaduje nezanedbatelné množství času stráveného fyzicky se subjektem po neurčitelnou dobu, aby se vědomí přeneslo na nový organismus — není to okamžité
    • Není známo, zda-li je fyzický kontakt potřebný pro přenos vědomí
  • Když se vědomí do subjektu přenese, tak vědomí začne simulovat myšlenky a vzpomínky. To mu umožní se adaptovat na hostitelovo chování a identitu — povolujíc mu se přizpůsobit okolnímu prostředí a místní sociální hierarchii, pokud je tomu za potřebí
    • Jakmile se v dané oblasti dosáhne převahy infikovaných organismů SCP-5311, tak se začnou kolektivně pokoušet o kamufláž a aktivně budou lovit neinfikované jedince
  • Infikovaní jsou identifikovatelní pouze po smrti, po zničení jejich mozku, protože těla si i potom dokážou udržet životní funkce a hybnost
    • Instance s poškozeným mozkem si dokážou udržet určitou míru intelektu, čímž můžou předstírat smrt, aby nalákali svou oběť

Dodatek: Střety a Události

Událost Subjekt(y) Status Poznámky
#1

Jeden dospělý člověk, 7 psů na sněžném spřežení.

Neznámý K události došlo během prvního týdne oblastního uzamčení. Oblastní ředitěl Belvins zakázal jakoukoliv interakci se subjekty.
#4

Slečna Lloydová

Neinfikovaný Slečna Lloydová byla nalezena v komunikační místnosti, pokoušejíc se kontaktovat vnějšek o pomoc. Byla popravena na příkaz oblastního ředitele a uskladněna na pozdější konzumaci.
#22

Samice polárního medvěda a její mládě.

Neinfikovaní Terminováni palbou ze střelných zbraní. D-188 a D-099 byli pověřeni prošetřením organismů. Elektrošokové zbraně byly poskytnuty, aby se zjistila přítomnost SCP-5311, avšak vyústily pouze v odezvu dospělého organismu. Mládě bylo přineseno na základnu a připraveno na pozdější konzumaci.
#29

Mr. Olav a Výzkumník Griggs

Neinfikovaní Pár zaútočil a přemohl D-099 pod rouškou tmy a získali tím přístup do garáže. D-099 bylo schopno spustit poplach a dvouhodinová patová situace nakonec vyústila v zapálení budovy. Oba muži se rozhodli zůstat uvnitř.
#37

Pět dospělých lidí. Čtyři muži, jedna žena.

Neznámý Doktor D'Onofrio, navzdory protokolům, opustil základnu kvůli údajnému rozpoznání jednoho z nich jako člena Amerického Arktického výzkumného týmu. Požádal je, načež mu bylo vyhověno a byly mu dopřány žádané zásoby jídla od týmu. Všech šest subjektů bylo terminováno nebo silně zmrzačeno palbou ze střelných zbraní a byli ponechány mrazu.
#38

Sedm dospělých lidí, čtyři dospělí psi.

Neinfikovaní Jeden člen skupiny byl chycen pastí, což zmátlo zbytek skupiny. Dvě těla reagovala na střelbu elektrošokových zbraní po kompletním zničení mozku. Zbytek byl přiveden na základnu a připraven na konzumaci.
#44

SCP+006

Neinfikován Anomálie zemřela. Byla uskladněna v mrazničce na maso.
#51

D-099, mladší výzkumník Halvorson

Neinfikovaní Oba dva se zapojili do konfliktu týkajícího se přídělu zásob, což nakonec vyústilo ve smrt Halvorsona a těžké zmrzačení D-099, který byl později terminován eutanázií. Oba byli použiti k doplnění zásob.
#55

Osm dospělých lidí. Pět žen, tři muži.

Infikovaní Instance na sobě nosily zazimované vybavení Mobilní Úderné Jednotky, kvůli které byly identifikovány jako členi MTF-Alfa-5 ("Honor Guard"); byli vybaveni dostatečným vybavením a zbraněmi, aby dokázali provést násilný vpád na základnu. Dokázali se rozprostřít po celém perimetru.

Následná přestřelka vyústila v několik obětí; tyto zaměstnanci byli přivedeni dovnitř na konzumaci.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License