SCP-5285

hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-5285

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Vstup do SCP-5285 byl hermeticky uzavřen. Vstup je povolen pouze s prověrkou Úrovně 5/5285, na přímou výzvu Rady O5.

Popis: SCP-5285 je podzemní komplex s jediným existujícím vchodem, nacházející se v ruské Čukotě. Zařízení sestává z 9 pater, dosahujících souhrnné hloubky 2 km, spojených jediným nákladním výtahem. Zařízení bylo kdysi vybaveno pokročilým elektronickým bezpečnostním a výstražným systémem spojeným se sérií automatických bran, celková míra poškození infrastruktury je však v současné době činí nepoužitelnými. Počítačový systém je zničený, dráty byly manuálně přestřiženy či zpřetrhány atd.

Patro Detaily
1 Bezpečnostní přepážka vedoucí k výtahu. Stejně jako zbytek zařízení je ve stavu nepořádku; kovové stěny jsou pokryty rzí a špínou, na podlaze je vrstva trosek. Kontrolní místnost obsahuje několik počítačů. Monitory všech byly rozbity, odpadkový koš v rohu místnosti je obklopen spáleninami a obsahuje velké množství prachu
2 Údržbářské patro obsahující energetickou infrastrukturu a systémy podpory života. Záložní generátory byly znehodnoceny kombinací fyzického poškození a poškození ohněm. Nukleární reaktor, pravděpodobný zdroj většiny energie, jeví známky podobného poškození; třetina palivové nádrže je nicméně naplněna mrtvými hady a kobylkami. Probíhá vyšetřování ohledně údajného výskytu dalšího tvora v nádrži.
3 Jídelna a skladovací prostory. Jídelna je prázdná, na každém stole je však mrtvá dospělá holštýnská kráva. Všechna těla jsou v pokročilém stádiu rozkladu, vytéká z nich černá kapalná látka na stoly a židle. Žádné z těl nemá jazyk. Jejich vnitřní orgány jsou naplněny kobylkami.
4 30 místností, každá obsahuje pryčnu a osobní věci, podobají se vězeňským celám. V postelích bylo nalezeno 47 vysušených těl, příčina smrti u každého z nich byla určena jako infarkt. Těla byla uspořádána v párech a dle vzájemné pozice lze usuzovat, že v době smrti se účastnili pohlavního aktu. Testy DNA probíhají.
5 Pravděpodobně testovací oblast s 12 testovacími komorami. Každá komora obsahuje jednu osobu brutálně bičovanou černým mlžným oparem, který odporuje smyslovému vnímání. Tyto osoby nejsou připoutány, navzdory tomu se nepokouší o útěk, ačkoliv jejich vokální projevy prozrazují utrpení. Pokusy o komunikaci či proražení skla se nesetkaly s úspěchem; konstrukce a design odpovídají běžnému nadačnímu standardu.
6 Kanceláře s počítači a zázemí pro zpracování dat. Veškeré kanceláře jsou opuštěné, koberec je nicméně chemicky shodný s lidskými vlasy. Pod kobercem se nachází neznámý měkký materiál. Všechny počítače mají zničené monitory, právě jako v 1. patře.
7 Dveře vedou do temné neprostupné prázdnoty. Vystoupení z výtahu v tomto patře má za následek pád. Teleskopy potvrdily přítomnost planetárního tělesa kdesi ve vzdálené části propasti.
8 Patro je v pohotovostním režimu, s klaxony a blikajícími světly nabádajícími k okamžité evakuaci. Ačkoliv žádný personál není přítomen a nehrozí žádné viditelné nebezpečí, vracejí se průzkumné týmy vždy po několika minutách k výtahu, načež se odeberou do 5. patra, kde několik minut sledují bičované osoby. Někteří během tohoto procesu nahlas bědovali. Často se stává, že je některý člen personálu ponechán svému osudu. Po zavření dveří do výtahu nenávratně zmizí.
9 [DATA VYMAZÁNA]1
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License