SCP-526
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-526

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: V okruhu 15 kilometrů okolo SCP-526-1, byla vybudována Ozbrojená Zadržovací Oblast-31, která byla officiálně navržena pro testování zbraní a jako testovací oblast v bezletovém pásmu. V oblasti 526-Alpha je umístěna stanice, která sleduje a zadržuje anomálie z SCP-526-1 a je oprávněna použít smrtící sílu při sebeobraně, nebo za účelem zajištění SCP-526.

Zhruba 30 minut před svítáním musí být všechny zadržovací týmy v pohotovosti a musí v ní zůstat až do soumraku, nebo do doby, kdy budou všechny instance SCP-526-2 terminovány, nebo jinak zneškodněny. V případě extrémního nepřátelského chování může být příkazem ACA-31 od Mobilní Úderné Jednotky Sigma-9 ("Valkyries") vyžádána posila včetně dělostřelectva a blízké letecké podpory.

Popis: SCP-526-1 je kopec v ███████ █████, ██.███ s.š., █.███ v.d., poblíž ████████ v Norsku. SCP-526-1 je lehce identifikovatelné díky prstenci z devíti přibližně dvoumetrových kamenů, umístěných v průměru 10 metrů od vrcholku kopce, s četným množstvím run napsaných na vnitřní straně.

Každý den při svítání (± 15 minut), se na SCP-526-1 objeví skupina plně vyzbrojených a bojeschopných jedinců, označených jako SCP-526-2. Tito jedinci se obvykle jeví být přesunuti z jiného místa, všichni jedinci v jedné instanci jsou ze stejného časového období a zdá se, že jsou i ze stejné vojenské jednotky. Počty SCP-526-2 se pohybují v rozmezí deset až tři sta jedinců. Objevují se zde jak primitivní lidé, ozbrojení pouze kamennými nástroji, tak i moderní speciální jednotky se sofistikovaným vybavením.

SCP-526-2 se obvykle opevní na, nebo kolem SCP-526-1 a v 92% případů zůstanou stacionární, až do západu slunce. Ve zbývajících případech se SCP-526-2 vzdálí od SCP-526-1 a pokusí se zaútočit na kohokoliv, na koho narazí. I když je SCP-526-2 nehybné, zaútočí na všechny, kdo se k SCP-526-1 pokusí přiblížit. Na místě jsou situovány ozbrojené zadržovací týmy, aby pozorovali SCP-526-1 a zasáhli v případě agrese SCP-526-2.

Všechny instance SCP-526-2 okamžitě po soumraku zmizí, ať už jsou živé nebo již po smrti.

Nadace se o SCP-526 začala zajímat poté, co byly dne ██/█/19██ tři jedinci hospitalizováni po napadení "bandou vikingů se sekerami". Svědkům byla podána Amnestika Třídy-A a další výpovědi byly přičítány klamným účinkům způsobených intoxikací.

Dodatek 526-01: Záznam Pozoruhodných Incidentů Spojených s SCP-526

Datum: ██/█/199█
Podrobnosti: Zhruba 40 lučišníků, nejspíše anglické národnosti, břímající luky a meče. Jeden člen zadržovacího týmu byl při průzkumu zraněn.

Datum: █/█/199█
Podrobnosti: Skupina 30 mužů, oblečených ve zvířecích kožešinách a ozbrojených kamennými sekyrami a holemi. Byli terminováni palbou z automatických zbraní, po zaútočení na oblast 526-Alpha. Žádné ztráty na životech.

Datum: █/██/200█
Podrobnosti: Četa 20 vojáků ruské národnosti, ozbrojených puškami a oblečených ve výzbroji, která byla identifikována jako standard z 2. světové války. Přestřelka s výzkumným týmem vyústila ve dvě úmrtí, jinak ale zůstali nehybní.

Datum: ██/██/200█
Podrobnosti: Skupina zhruba 30 členů personálu ozbrojeného [DATA VYMAZÁNA] a [DATA VYMAZÁNA], identifikovaných jako Mobilní Úderná Jednotka [VYMAZÁNO], všichni byly ohlášeni jako zabiti v boji dne ██/█/██, při pokusu o znovu zadržení SCP-███. Pokusy o komunikaci s personálem selhaly a zadržovací týmy zaznamenaly 3 úmrtí a 11 zranění předtím, než MTF Sigma-9 dorazila a SCP-526-2 bylo potlačeno neustálou palbou z nadačního bojového letounu AC-130 "Thor's Hammer".

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License