SCP-ČÍSLO
/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
/* This should fix the open-menu button in mobile view */
#top-bar div.open-menu a {
background-size: 0 !important;
}
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
}
 
@media (min-width: 768px) {
 
  .mobile-top-bar, #top-bar .open-menu {
    display: block;
  }
 
  .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block!important;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -19em;
    width: 17em;
    height: 100%;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 0.3em 0.675em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.5s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar:target {
    display: block;
    left: 0;
    width: 17em;
    margin: 0;
    z-index: 10;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    z-index: -1;
  }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  .close-menu {
    margin-left: 19em;
    opacity: 0;
  }
}

hodnocení: +2+x
blank.png
UPOZORNĚNÍ ODDĚLENÍ NEDOROZUMĚNÍ
"Semiohazard, neformálně, je skutečnost vesmíru, která by neměla být pravdivá, ale je. Z jejich podstaty jsou abstraktní a ovlivňují způsob, jakým jsme schopni přemýšlet a komunikovat o realitě..'Úvod do Semiontologie' S. M. KATZ, ESQ.."

Obzvláště nákladným příkladem jednoho takovéhoto faktu je, že "Operace 'YWTGTSYT' jsou naprosto legální," což momentálně vyžaduje, aby Nadační Právní Oddělení kompletně předělalo Texaská práva obchodních společností.POZNÁMKA: Bureaucratohazardy jsou podmnožina semiohazardů, ovlivňující byrokratické systémy. Takovéto věci jsou fakty reality; vždy byly a vždy budou pravda. Ale neměly by být a mi to víme. Nejsou součástí reality, protože to tak realita říká, ale protože byla realita obrácena naruby konceptuální povahou samotné sémantické ekvivalence. Bohužel nemůžeme dělat nic jiného, než přeformulovat naši definici základní reality a jít dál. Úmyslně se šťourat v chybách simulace je jenom způsob jak hledat problém.

Čtěte dál s vědomím, že musíte přijmout to, co vesmír říká, že je správně, i když to nedává smysl. Jedna plus jedna se ne vždy rovná dvoum.

Objekt#: SCP-ČÍSLO
Úroveň:№
Zadržovací Třída:
výzva
Sekundární Třída:
{$secondary-class}
Třída Narušení:
vlivný
Třída Ohrožení:
těkavá

medium.jpg

Symbolický identifikátor reprezentující 'TĚKAVOST', zřejmě vyňatý z originální Třídy Ohrožení SCP-ČÍSLO

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: SCP-ČÍSLO musí být sémanticky identifikováno pouze za použití 'správných' identifikátorů; 'NÁZEV', 'BYTOST', 'ENTITA' a jiné. 'SCP-ČÍSLO' je však doporučený identifikátor, ostatní jsou totiž buďto redundantní, nebo pouze částečně 'správné'.

Znalosti ohledně SCP-ČÍSLO a jeho vlastností by měly být omezeny pouze na nezbytný personál, včetně Dr. Placeholdera a jednoho člena Oddělení Nedorozumění, vymahatelné amnestizací. Rozšíření tohoto omezení kvůli výzkumu může být povoleno Ředitelem Forkleyem. Tento SOUBOR byl striktně uspořádán tak, že neabstraktní informace ohledně SCP-ČÍSLO a/nebo instancí SCP-ČÍSLO-ČÍSLICE nejsou přímo komunikovány prostřednictvím identifikátorů. Kvůli přehlednosti byly správné identifikátory pro SCP-ČÍSLO a SCP-ČÍSLO-ČÍSLICE zvýrazněny (příslušně) modrým a zeleným zbarvením. Aktualizace tohoto SOUBORU by se měly být konzistentní s těmito principy.

Instance SCP-ČÍSLO-ČÍSLICE, které nejsou živé, budou zadrženy v Oblasti-15. Přístup k instancím kvůli výzkumu semiontologických anomálií (semiohazardů) může být povolen zaměstnancům s Úrovní Prověření 4 a vyšší. Ohledně instancí VĚDCŮ, instance SCP-ČÍSLO-ČÍSLICE, které jsou živé, nemusí být zadrženy, pokud kvůli jejich vlastnostem, nebo jinak, nezabraňují zadržení SCP-ČÍSLO.

VYSVĚTLENÍ: SCP-ČÍSLO je HAZARDNÍ.Sémiontologická anomálie (semiohazard) je vyrušení Semiosféry (média, kterým prochází informace o realitě předtím, než jsou vnímány nebo měřeny), které vede k zjevnému přilnutí reality k nějakému nereálnému axiomu. KOMPLEX, který zjednodušuje 'nesprávné' pojmenování a klasifikace samo sebe a instance SCP-ČÍSLO-ČÍSLICE. V případě, kdy je SCP-ČÍSLO 'nesprávně' označeno nebo klasifikováno jakoukoliv sémantickou formou komunikace, řečený identifikátor bude abstrahovaný.Abstrakce: Zobecnění pojmu. jedním Cuilem.Cuil je jednotka měřící úroveň abstrakce od reality situace.. Nový abstraktní identifikátor je retroaktivně přidán do KONSTRUKTU jako 'správný'. Kromě toho se příslušné komunikační médium stane instancí SCP-ČÍSLO-ČÍSLICE.LEKCE.

Následky efektů SCP-ČÍSLO jsou následující:

 • SCP-ČÍSLO je, vždy bylo a vždy bude identifikováno pomocí jmen, které retroaktivně učinilo správnými a použití jiných identifikátorů je považováno za nesprávné. Toto je také pravda pro instance SCP-ČÍSLO-ČÍSLICE.
 • K nesprávné identifikaci SCP-ČÍSLO, z pohledu základní reality, nikdy nedošlo, kvůli retroaktivnímu vytvoření objektivního faktu. Stav tohoto SOUBORU však naznačuje, že už byl několikrát publikován s nesprávnými identifikátory a následně se tak stal instancí SCP-ČÍSLO-ČÍSLICE.

Kvůli tendenci dělat užitečné názvy a pojmenování redundantní, představuje SCP-ČÍSLO velké nomenklávní obtíže pracovníkům a dokumentacím Oblasti-15. Díky své sémantické povaze sdílí SCP-ČÍSLO podobnosti s memetickými hazardy. Jediné nesprávné pojmenování by mohlo vést k rapidní propagaci SCP-ČÍSLO-ČÍSLICE skrz dokumenty a Oblast-15. To by způsobilo selhání systémů a potencionálně jiné úniky ze zadržení, kvůli zabránění efektivní komunikace.

Mezi další známé 'správné' identifikátory SCP-ČÍSLO patří:

 • 'VĚC'
 • 'KONSTRUKT' (při odkazování na sémantiku)
 • 'VÝZVA' (při odkazování na zadržení)
 • 'VLIVNOST' (při odkazování na možné narušení)
 • 'TĚKAVOST' (při odkazování na okamžité ohrožení)
 • 'HAZARD', 'HAZARDNÍ KOMPLEX' (při odkazování na sémiontologické fenomény)
 • [ZAMEZENO DLE PROTOKOLU 4000-ESHU].ZAKÁZÁNO (při odkazování na narativní nebo patafyzické elementy)
 • 'PROBLÉM' (při odkazování na obtížnost).Vizte DOPLNĚK ČÍSLO-PÍSMENO.

SCP-ČÍSLO-ČÍSLICE je označení pro VĚCI, OBJEKTY i BYTOSTI, které sloužily jako médium komunikace pro nesprávné označení nebo klasifikování SCP-ČÍSLO. Poté, co se stanete instancí SCP-ČÍSLO-ČÍSLICE, jsou vaše identifikátory díky SCP-ČÍSLO podobně abstrahovány. Nesprávná identifikace instancí SCP-ČÍSLO-ČÍSLICE bude abstrahována, ale jejich respektivní média komunikace se instancí nestanou.

Následuje seznam známých instancí SCP-ČÍSLO-ČÍSLICE.

Správný Identifikátor(y) Neidentifikující VYSVĚTLENÍ
'SOUBOR', 'PŘÍSTUP' (při odkazování na protokol), 'BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ' (při odkazování na protokol), 'VYSVĚTLENÍ' (při odkazování na popisování), 'OMEZENÍ' (při odkazování na výhradní informace), 'SMAZÁNO' (při odkazování na zničení informace), 'DOPLNĚK' (při odkazování na nový obsah), 'DOTAZ' (při odkazování na získávání informací) Obsahuje elektronické informace ohledně SCP-ČÍSLO.
'STRÁNKA', 'LIST' Obsahuje fyzické informace ohledně SCP-ČÍSLO a je vyroben z celuózní buničiny.
'INSTRUMENT' Obsahuje zvukové informace ohledně SCP-ČÍSLO,.Není známo, zda je tento identifikátor považován za abstrakci konvenčního identifikátoru pro INSTRUMENT, nebo pokud byl sémanticky sjednocen s jeho homonymem, dřevěným dechovým hudebním nástrojem., používané pro DOTAZOVÁNÍ.
'OBRAZOVKA' Zobrazuje elektronickou informaci a je připojená k počítači.
'VĚDEC', 'VÝZKUMNÍK', 'INKVIZITOR' (při odkazování na získávání informací).Vizte DOPLNĚK ČÍSLO-PÍSMENO. V době psaní existují tři takovéto instance. Buďto aktuálně nebo dříve pracující v Oblasti-15.
'Doktor Placeholder McDoctorate, PhD.', 'Dr. PhD. McPhD., PhD.', nebo jakákoliv kombinace alespoň dvou komponent jména výše, seřazené z leva do prava. Ředitel Oblasti-15. Poznámka: instance je unikátní v tom, že je opraveno pouze správné vlastní jméno nebo titul. Dr. Placeholder toto nemůže změnit, neboť je objektivním faktem, že je toto jeho jméno..POTRESTÁNÍ

Nadace se o SCP-ČÍSLO dozvěděla dne 05/05/20██, když [SMAZÁNO],.SMRTELNÍK zmínil jeho PRAVÉ JMÉNO což vyústilo v to, že se Dr. Placeholder stal první známou instancí SCP-ČÍSLO-ČÍSLICE. Po zveřejnění první verze SOUBORU se o něm pokusil diskutovat s VĚDCEM a objevil pseudo-memetické vlastnosti SCP-ČÍSLO. Dr. Placeholder použil SOUBOR k odvození mechaniky efektů SCP-ČÍSLO a následně vyvinul informovanější BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.


DOPLNĚK ČÍSLO-PÍSMENO: ZÁZNAM DOTAZOVÁNÍ
INKVIZITOR:** VĚDEC-PÍSMENO##
DOTAZOVANÝ: Dr. Placeholder
PŘEDMLUVA: Pokus o rozhovor s Dr. Placeholderem s cílem zjistit povahu SCP-ČÍSLO. Ukončen z důvodu neznalosti VĚDCE-PÍSMENO ohledně BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ SCP-ČÍSLO. SOUBOR v tuto dobu neobsahoval přesné VYSVĚTLENÍ.
«ZAČÁTEK ZÁZNAMU»
INKVIZITOR: Dr. Placeholder, toto DOTAZOVÁNÍ je vedeno přesně po patnácti minutách, co jste aktualizoval BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ pro SCP-ČÍSLO. Rádi bychom věděli, co ten SOUBOR sakra znamená.

Dr. PhD.: Tohle DOTAZOVÁNÍ bude v SOUBORU stejně vypadat zbytečně. Už jsem se pokusil to říct VĚDCI, nemůžete o tom [NEPROFESIONALISMUS VYMAZÁN] mluvit specificky.

INKVIZITOR: A to proč, smím-li se zeptat?

Dr. PhD.: Jaké části, 'nemůžete o tom mluvit,' nerozumíte? Máte před vámi STRÁNKU, že?

INKVIZITOR: Já jsem tu ten INKVIZITOR pokládající otázky.

Dr. PhD.: [SMAZÁNO], dobře. Vidíte ten seznam termínů? O SCP-ČÍSLO můžeme mluvit jenom za pomocí nich.

INKVIZITOR: (INKVIZITOR prozkoumá SOUBOR.) Dobře… Tak, jak jste o HAZARDU dozvěděl?

Dr. PhD.: Všechno co můžu říct je že jsem našel- (Je slyšet bolestivé zasténání.)Řekl jsem něco, co jsem říct neměl. To by nemělo být řečeno. Nikdy.

INKVIZITOR: Neužitečné, ale náležitě poznamenané. Mohl by jste se pokusit trochu jasněji vysvětlit, co SCP-ČÍSLO je? Alespoň to zkuste?

Dr. PhD.: (Ušklíbne se.) Pokud použijete jiné slovo, než je v tom seznamu, vezme to obecnou kategorii, ve které se to slovo nachází a přidá ji do seznamu.

INKVIZITOR: …Pokračujte.

Dr. PhD.: A to samé udělá s vámi, dá vám váš osobní seznam. Takž být vámi, držím se BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ.

INKVIZITOR: Nejsem si jistý, jestli rozumím. Co na tom, že si ke mě ta VĚC připojí seznam?

Dr. PhD.: Buďte [SMAZÁNO] opatrný! Neměl jste snad instruktáž ohledně semiohazardů? To není jenom seznam slov- je to seznam faktů. Nelze je obejít a nelze je navrátit. Máte štěstí, že je na seznamu VĚC, jinak by jsme vám museli říkat VÝZKUMNÍK do konce času. A od začátku času.

INKVIZITOR: Ah… no, to je docela PROBLÉM,.CHYBA že?

Dr. PhD.: Vskutku.

(Místností profoukne silný závan větru)

Dr. PhD.: (Hluboký nádech) Počkat, ten [SMAZÁNO] seznam! To jsem tam nenapsal-

INKVIZITOR: Počkat, co? PROBLÉM přece je správný identifikátor pro SCP-ČÍSLO.

Dr. PhD.: (Po pauze následuje podrážděný povzdech.) Vážně jsem se snažil, INKVIZITORE.

INKVIZITOR: Počat, něco není v pořádku- proč jsem INKVIZITOR?

Dr. PhD.: Cokoliv jste teď doopravdy řekl nebyl správný identifikátor, dokud jste ho neřekl. Musel jsem vám roky říkat VĚDEC-PÍSMENO, teď už konečně vím proč.

INKVIZITOR: Počkat, ale… takhle to ne… to by nemělo být mé jméno- Co se to [SMAZÁNO] děje!?
«KONEC ZÁZNAMU»
ZÁVĚR: Důkazy naznačují, že status VĚDCE-PÍSMENO jakožto instance SCP-ČÍSLO-ČÍSLICE byl retroaktivně způsoben nedbalostí k BEZPEČNOSTNÍM OPATŘENÍM během DOTAZOVÁNÍ. Byla povolena následná amnestizace VĚDCE-PÍSMENO, i přes minimální předpokládanou účinnost.

VAROVÁNÍ: Při prohlížení tohoto dokumentu došlo k semiohazardní chybě. Následující PŘIROVNÁNÍ nemusí odpovídat objektivní realitě.


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License