SCP-523
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-523

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-523 je drženo v uzavřené místnosti oddělené od zbytku Oblast-19. Místnost je nastavena k samozničení v případě Scénáře-XK konce světa, aby se zabránilo SCP-523 situaci ještě zhoršit. Stěny místnosti byly propleteny dvěma (2) milimetry olova, v naději, že SCP-523 nebude moci znovu uniknout (viz níže).

SCP-523 může být vyjmuto z cely pouze pro experimentální účely, a to pouze za svolení personálu Úrovně-3 a vyšší. Personál provádějící experimenty s SCP-523 by měl být doprovázen alespoň jednou osobou schopnou přijímat nízkofrekvenční telepatické signály. Zaměstnanci v přítomnosti SCP-523 jsou instruováni, aby si dávali znamení vždy, když se chystají mrknout. Důrazně se nedoporučuje provádět nebezpečné experimenty na SCP-523. Využívání SCP-523 pro praktické použití je přísně zakázáno.

Popis: SCP-523 nemá konstantní fyzickou podobu ani nemá rozlišovací znaky, podle kterých by jej bylo možné identifikovat. Vydává však nízkofrekvenční telepatický signál, který osoby schopné detekovat, označují jako „tlumený zvuk vyzvánění.“ Tento signál lze použít k vyhledání SCP-523, pokud „unikne.“ Předpokládá se, že tato frekvence je také zdrojem schopnosti SCP-523 vyřadit elektronická záznamová zařízení, jako jsou videokamery, a vymazat z nich videozáznamy.

SCP-523 je schopno "skákat" na krátké vzdálenosti, když není pozorováno, a maskovat se jako jakýkoli neživý, mechanický, či jiný předmět. SCP-523 změní svou podobu na objekt, jenž bude osoba v blízkosti pravděpodobně brzy využívat. Jakmile daný objekt osoba zvedne, upozorní na něj, připraví, aktivuje nebo jinak poukáže, že se chystá objekt využívat, SCP-523 se přemění v jiný objekt nepoužitelný nebo zcela nevhodný pro daný úkol. K těmto transformacím může dojít pouze v případě, že SCP-523 není pozorováno, avšak k tomu může dojít i během pouhého mrknutí.

Transformace SCP-523 jsou okamžité a obvykle prokazují zbytečnost, až ironii. Transformace sahají od extrémně nepraktických do přímo nebezpečných, včetně instancí [DATA VYMAZÁNA]. Zdá se, že olovo objektu brání vyskočit z místnosti, ale nebrání mu měnit podobu. Objekt několikrát vyskočil z cely a přestrojil se za obyčejné, ale užitečné předměty. Následuje několik případů:

Záznam #: 523-01

Oběť: Dr. ████████

Podoba: Skalpel

Událost: Dr. ████████ se připravoval na pitvu nedávno zesnulého D█-████, jenž byl zabit SCP-███. Požádal svého asistenta, aby mu podal skalpel. Když se podíval zpět na tělo, ucítil náhlý nárůst hmotnosti na ruce držící skalpel. Když se podíval zpět na ruku, zjistil, že v ní drží motorovou pilu.

Záznam #: 523-02

Oběť: Dr. Willis

Podoba: Kbelík vody

Událost: Dr. Willis měl pauzu v jedné z odpočinkových místností, kde došlo k požáru kvůli tomu, že někdo zapomněl sejmout hliníkovou fólii ze zapečeného bramboru před ohříváním v mikrovlnné troubě. Dr. Willis popadl kbelík a nevšiml si, že kapalina uvnitř změnila barvu poté, co jej zdvihl a pokusil se kapalinou oheň uhasit. Ukázalo se, že se kapalina změnila v benzín. Dr. Willis hospitalizován s popáleninami 2. a 3. stupně.

Záznam #: 523-03

Oběť: Agent █████ (zesnulý)

Podoba: Standardní nadační pistole

Událost: Agent █████, spolu s týmem pracovníků Třídy D byl přidělen jako dohled na experiment na SCP-682, při kterém [DATA VYMAZÁNA]. SCP-682 se rozzuřilo a začalo útočit na personál. Když Agent █████ sáhl po pistoli, byl překvapen, držel v ruce svazek klíčů. Později bylo zjištěno, že čepele klíčů byly všechny tupé a neschopné otevřít jakékoliv dveře.

Poznámka: Protože se zdá, že transformace SCP-523 jsou víceméně úměrné závažnosti situace, v níž se používá, je nezbytné, aby bylo okamžitě zničeno v případě Scénáře Třídy-XK konce světa, protože se může proměnit v něco, co by situaci dále prohloubilo. Jako třeba slunce. -Dr. Willis

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License