SCP-517
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-517

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-517 musí být bezpečně zajištěno v Zadržovací skříňce 51164 v Oblasti-66, natočené směrem od dveří. Přes objekt musí být vždy přehozena silná plachta. Testování je v současné době zakázáno, jelikož povaha projevu vždy způsobí prolomení zadržení nízké úrovně. Pokud je SCP-517-01 spuštěno, personál je instruován, aby podal zprávu svému přímému nadřízenému, který poté nařídí provedení Protokol 517-001.

Od Incidentu 517-1997-M musí být SCP-517 neustále drženo ve vyhrazené cele. Kolem objektu musí být neustále přivázána neprůsvitná černá plachta. Od 25/08/1997 ██/██/2002 již nebude na SCP-517 prováděno žádné další testování bez souhlasu ředitele Oblasti.

Popis: SCP-517 je věštecký automat. Předmět je vysoký přibližně 2 metry a obsahuje mechanickou loutku a elektrickou svíčku ve skleněném a dřevěném pouzdře. Bližší prozkoumání odkrylo vnitřní uspořádání konzistentní s podobnými stroji. Na horních panelech jsou na vestavěném nápisu namalována slova „Babiččiny předpovědi“. Loutka uvnitř má tvar starší ženy s bílou halenkou a modrým šátkem. Napájecí kabel předmětu byl odříznut přibližně 15 centimetrů od základního stroje; zdá se, že byl neodborně oddělen od svého původního zdroje energie. Po vložení mince do slotu nedojde k žádné reakci.

Objekt se automaticky nabije jednou za hodinu, pokud osoba (dále jen „Cíl“) vstoupí do jejího zorného pole. Loutka se otočí tváří přímo k cíli, vydá "kartu štěstí" ze slotu na jeho přední straně a přestane fungovat. Proces je plně mechanický a objekt nevykazuje známky vědomí. Viz Dodatek pro přepis příkladů „osudů“.

Osoba, která „aktivovala“ SCP-517, se stane Cílem entity nebo určitého počtu entit, které zaútočí v 1:43 místního času následující ráno. Entita nebo Entity (zde SCP-517-01) se objevují jako různý počet dlouhých, mnohokloubových paží (mezi deseti a třemi tucty), které se zpočátku objevují z jediného místa. Paže se zdají být zcela hmotné a zjevně se mohou natahovat donekonečna. Entita se okamžitě rozběhne a pokusí se chytit a zajmout Cíl nebo Cíle. Pokud je lov dostatečně náročný, začnou se v těsné blízkosti oběti neustále vytvářet další paže, aby se usnadnilo jeho chycení.

Vybraná místa jsou obvykle nízké, stísněné, tmavé místnosti, jako jsou sklepy nebo šatníky, a během daného útoku se nepřesunou. Ve všech případech byly Cíle chyceny, rychle vtaženy do místnosti zvolené SCP-517-01 a surově bity až do východu slunce. Entita byla zdokumentována, jak sáhla z ventilačního systému kancelářské budovy, přitáhla Cíl na podhledu, zatáhla Cíl pod postel a protáhla Cíl mřížkou na odpadní vodu. Jakékoli pokusy o přerušení této události budou mít za následek napadení těchto lidských agresorů. Ostatky obětí jsou zredukovány na [VYMAZÁNO]. Do dnešního dne nikdo z nich nepřežil.

Pokud více než jedna osoba aktivuje objekt během jednoho dne, všichni se stanou Cíli následujícího nočního útoku. SCP-517-01 se objeví z více míst při "lovu" více Cílů. Avšak kvůli výslednému chaosu během testu (517-34c), během kterého toto bylo zjištěno, je třeba přijmout všechna opatření, aby se zabránilo vícenásobné aktivaci.

Vzdálené sledování očekávaných míst původu SCP-517-01 během testování odhalilo ramena vyčnívající z míst za rohy a jinak mimo kameru, což nakonec vytěsnilo video. V místech využívaných SCP-517-01 se objevilo roztříštěné, neidentifikované lidské DNA; konečný původ je v současné době stále neznámý.

Dodatek - Osudy
Vzorky z několika "osudů", jak je čte SCP-517.

██/██/1993: Kolikrát by se mělo někomu říkat, aby byl hodný?
██/██/1994: Tvoje matka tě vychovala lépe. Je mi líto, ale fér je fér.
██/██/1994: Snažíš se být ten dobrý; měl by ses víc snažit.
██/██/1994: Někteří lidé nevědí, jak být laskaví. Brzy se to dozvíte, ne?
██/██/1997: Lidé, kteří dělají hrozné věci, si zaslouží hrozné věci. Přivolala jsi to na sebe, má drahá.
██/██/1998: Brzy se to dozvíte.
██/██/2002: Vypadáte, jako byste udělal nějaké chyby. Některé věci jsou neodpustitelné, že?
██/██/2002: Myslíte, že zapomněli?

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License