SCP-5167
hodnocení: +7+x
blank.png

Objekt #: SCP-5167

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Nadační webcrawlery musí monitorovat internetové komunity kvůli možnosti výskytu SCP-5167. V případě potvrzeného nalezení SCP-5167 musí být všichni zúčastnění zadrženi a jakékoliv důkazy odstraněny z dané platformy.

Zadržení svědci musí být drženi, dokud symptomy SCP-5167 nepoleví, poté amnestikováni a propuštěni pod krycím příběhem mentálního zhroucení.

Popis: SCP-5167 je entita zjevující se jako hráč online hry pro více hráčů Among Us pod uživatelským jménem 'Phthonus'.

SCP-5167 se náhodně připojuje do her ostatních hráčů a chová se podobně normálnímu hráči hry. Většina jeho anomálních efektů je patrna pouze po prvním kontaktu, při kterém komunikuje pomocí funkce chatu ve hře. Většina komunikace SCP-5167 se sestává z dlouhých invektiv vyprodukovaných bez větší interakce s ostatními hráči.

Osoby, které se ve hře setkají s SCP-5167, začnou následně vykazovat známky paranoii a Capgrasova Syndromu1. Závažnost těchto symptomů se mezi osobami liší, avšak v prvních případech byla dostatečně závažné, aby ovlivnění zranili ostatní v "sebeobraně"2. Tyto symptomy nejdříve trvaly po dobu několika měsíců, avšak postupem času se tato doba zkrátila na jeden až dva týdny.

SCP-5167 bylo poprvé objeveno Nadací v době, kdy se v komunitě hráčů objevovaly legendy o hráči jménem 'Phthonus'. Přestože zájem o tyto legendy mezi hráči rychle utichl, nadační webcrawlery označily příběhy setkání hráčů s touto entitou jako potenciální anomální fenomén. Učící se počítač Psí-2 („Meville“) byl přiřazen ke sledování her, dokud se neobjeví SCP-5167. Účastníci této hry byli poté vysledováni a byly u nich zjištěny symptomy nyní spojené s SCP-5167.
Pokusy o nalezení uživatele představujícího SCP-5167 byly prozatím neúspěšné – pokusy o vytrasování používaného internetového přístupového bodu vedly na opuštěnou adresu na řeckém venkově.


Analýza blížící se neutralizace SCP-5167

Na přání Hlavního Výzkumníka Abramse jsem nechala analytiky Oblasti-22 analyzovat postupné změny anomálních efektů SCP-5167. A výsledky jsou přesně takové, jaké jsem očekávala.

Předpokládejme, že jsme SCP-5167 objevili hned, jak začalo existovat. V tu dobu byly jeho účinky velmi vážné. Snad vám nemusím připomínat, co Billy Heth udělal s tvářemi svojí rodiny.

Ale hned po několika manifestacích začala závažnost jeho účinků klesat. Z úplné ztráty kontaktu s realitou se staly bludy, z bludů se poté stala paranoia a intenzita paranoii se s každým dalším případem snižuje.

Tohle všechno je samozřejmě pouhá domněnka, a nemůžeme na to spoléhat, ale na základě našeho pozorování odhadujeme, že anomální účinky SCP-5167 ustanou do konce tohoto roku. To, jestli se bude nadále objevovat ve hře, je ovšem jiný problém.

Ředitelka rozvědky Oblasti-22,
Michelle Ross


Záznam Pozorování 5167-1

Následuje záznam pozorování SCP-5167 zapsaný učícím se počítačem Psi-2 při hře Among Us. SCP-5167 se účastnilo hry bez pokusů o komunikaci, dokud nebylo specificky adresováno ostatními hráči. Po ukončení hry byli všichni ostatní hráči nalezeni a bylo s nimi naloženo dle zadržovacích procedur.

Následuje záznam komunikace:

<Začátek Záznamu>

JonArbucle: červenej, kde jsi byl když jsme dělali reaktor?

SCP-5167: Kde jsem byl?

SCP-5167: Byl jsem tam, když byly hory ještě novorozené a oceány panenské.

SCP-5167: Byl jsem tam, když bohové chodili mezi lidmi a jejich moudrost na nás padala jak sluneční svit.

SCP-5167: Byl jsem tam, když bylo lidstvo schopno legend.

SCP-5167: Ale teď?

SCP-5167: Teď chodím po světě, který zapomněl chuť života, dokonce i koncept života jiného, než existovat a přežít další den. Už je to pouhé přetrvávání, pouze svět rozpadající se ve volnoběhu emocí, které kdysi zněly svými pravými tóny.

SCP-5167: Chodím po světě, kde i bohové jsou zapomenuti a jejich kosti odneseny proudem času. Po světě, kde se člověk posunul dál. A celá moje památka jsou tři zkurvený věty na Wikipedii.

SCP-5167: Myslel jsem si, že znovu nadešel můj čas. Myslel jsem si, že toto by mohlo být moje nové já. Ale tohle není nic. Tentokrát mě nechte zůstat mrtvým.

SCP-5167: Jsem unaven.

(žádná aktivita po dobu dvanácti vteřin.))

your mom: červenej sus

xg1200: jo, votuju červenýho

<Konec Záznamu>

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License