SCP-516 Záznam z Testování
hodnocení: 0+x
blank.png

Tento dokument je záznam z testování SCP-516.

Všechny testy byly provedeny na střelnici Oblasti-██. Pokud nebude řečeno jinak, tak standardní testovací podmínky zahrnují:

  • Nabití jednou explozivní střelou F412 o ráži 100 mm
  • Posádka čtyř zaměstnanců Nadace trénovaných na ovládání SCP-516
  • Umístění SCP-516 do bunkru se štěrbinou na odpalování z důvodu minimalizování možného poškození SCP
  • Umístění cíle 1000 metrů od SCP-516 s jasným zorným polem
  • Nabití municí až po umístění cíle do 1000 metrové vzdálenosti od SCP-516

Záznam 516-01a
Cíl: Lidská postava z kartonu
Výsledek: Žádná aktivita ze strany SCP-516. Bylo ručně vypáleno z SCP-516-1. Cíl byl zničen.

Záznam 516-01b
Cíl: Jeden pracovník Třídy-D (D-1151), bez instrukcí, neozbrojen
Výsledek: Žádná aktivita ze strany SCP-516. Bylo ručně vypáleno z SCP-516-1. Dělo se zaseklo..

Záznam 516-01c
Cíl: Jeden pracovník Třídy-D (D-1470), ozbrojen stejkovým nožem, bez instrukcí
Výsledek: Žádná aktivita ze strany SCP-516. Bylo ručně vypáleno z SCP-516-1. Dělo se zaseklo.

Záznam 516-01d
Cíl: Jeden pracovník Třídy-D (D-951), ozbrojen pistolí ráže 9 mm, bez instrukcí
Výsledek: Žádná aktivita ze strany SCP-516. Bylo ručně vypáleno z SCP-516-1. Cíl zničen.

Záznam 516-01e
Cíl: Jeden pracovník Třídy-D (D-800), ozbrojen pistolí ráže 9 mm, instruován k přiblížení se k SCP-516 a střelbě
Výsledek: Žádná aktivita ze strany SCP-516. Bylo ručně vypáleno z SCP-516-1. Cíl zničen.

Záznam 516-01f
Cíl: Jeden pracovník Třídy-D (D-820), ozbrojen protitankovou zbraní, bez instrukcí
Výsledek: Žádná aktivita ze strany SCP-516. Bylo ručně vypáleno z SCP-516-1. Cíl zničen.

Záznam 516-01g
Cíl: Jeden pracovník Třídy-D (D-185), ozbrojen protitankovou zbraní, instruován k přiblížení se k SCP-516 a střelbě
Výsledek: SCP-516-1 samostatně vystřelilo na cíl. Cíl zničen.

Záznam 516-01h
Cíl: Jeden pracovník Třídy-D (D-202), vyzbrojen protitankovou zbraní v olověné bedně na vozíku, instruován k přiblížení se k SCP-516 a střelbě
Výsledek: SCP-516-1 samostatně vystřelilo na cíl, když se pokusil otevřít bednu. Cíl zničen.
Poznámka: Vypadá to, že SCP-516 dokáže detekovat nepřátelské úmysly i skryté zbraně. Mohlo by být užitečné jako bezpečnostní zařízení. – Dr. ████████

Záznam 516-01i
Cíl: Dva pracovníci Třídy-D (D-455, D-501), spoutáni k sobě, D-455 vyzbrojen protitankovou zbraní, instruován k přiblížení se k SCP-516 a střelbě
Výsledek: SCP-516-1 samostatně vystřelilo přibližně do místa 50 metrů od D-455. D-455 zabit zásahem 8 cm velkou střepinou do hlavy, D-501 utrpěl drobná zranění.

Záznam 516-01j
Cíl: Dva pracovníci Třídy-D (D-101, D-521), spoutáni k sobě, k D-101 připevněny 2 kg plastické trhaviny C4, instruován k přiblížení se k SCP-516 a detonaci výbušniny. D-101 vybaven mechanismem, který odpálí výbušninu pokud bude zabit
Výsledek: Podle podrobných pokynů Dr. ██████ pro D-101, SCP-516 [DATA VYMAZÁNA]

Záznam 516-01k
Test Circumstances: Standardní munice byla nahrazena SCP-157-ARC
Cíl: Jeden pracovník Třídy-D (D-185), vyzbrojen protitankovou zbraní, instruován k přiblížení se k SCP-516 a střelbě
Výsledek: SCP-157-ARC se změnilo na [DATA VYMAZÁNA]. Po nabití do SCP-516-1 [DATA VYMAZÁNA], což vedlo ke smrti D-185 a dalším ██ obětem. Dr. ████████, který navrhl Test-516-01k byl potrestán a přeřazen.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License