SCP-516
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt#: SCP-516

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-516 má být uskladněno v Zadržovacím Prostoru pro Anomální Vozidla. Pravidelná údržba vozidla by měla být prováděna každých 14 dní. SCP-516 nesmí být zásobeno palivem a municí kromě kontrolovaného testování. Od Incidentu 516-1A nesmí být k SCP-516 přiřazen žádný zaměstnanec, který byl v minulosti členem armády.

Popis: SCP-516 je standardní model tanku T-55. Záznamy ukazují, že byl sestaven v roce 19██ v ████████████ továrně v Kharkivu na Ukrajině a má za sebou období normální služby v ozbrojených silách ██████████. Vykazuje úroveň opotřebení, která odpovídá jeho stáří.

Jediná část SCP-516, která vykazuje anomální vlastnosti je jeho hlavní zbraň (tankové dělo D10 ráže 100 mm), dále označovaná jako SCP-516-1. SCP-516-1 bylo sice během služby několikrát vyměněno, výměna ale neměla na SCP-516 žádný viditelný účinek. Zdá se, že anomální vlastnosti jsou spojené přímo se samotným SCP-516.

Po nabití příslušnou 100 mm municí začne SCP-516 vykazovat omezený stupeň samostatnosti. Pokud se někdo pokusí poškodit SCP-516, tak ho SCP-516-1 zaměří a zaútočí na něj bez ohledu na to, jestli je v něm posádka. Nereaguje na hrozby, které jsou mimo jeho dosah, jako je letectvo. Anomální chování nastane pokud jedinec disponuje prostředky, které mu umožňují poškodit SCP-516; SCP-516-1 například nebude pálit na osobu, která se pokouší útočit na SCP-516 pěstmi.

SCP-516-1 může být ovládáno ručně, ale samo si vybírá své cíle. Obecně pouze “dovolí” střelci pálit na neživé a biologické cíle, nebo na ozbrojené jedince. V těchto podmínkách bude střílet jako obyčejná zbraň svého druhu. Pokud cíl nesplňuje tyto podmínky (například pokud se jedná o neozbrojenou myslící bytost), tak se SCP-516-1 zasekne. Pokusy o zabránění zaseknutí výměnou dílů selhaly.

Vypadá to, že SCP-516 má velký zájem v neútočení na neozbrojené jedince, čehož dosahuje zablokováním střel z SCP-516-1. Když je SCP-516-1 ovládáno ručně, tak dává větší prioritu ochraně neozbrojených osob před eliminací ozbrojených cílů; zasekne se i při palbě mířené na skupinu lidí, přičemž ozbrojených je jen několik jedinců.

Je důležité poznamenat, že žádná jiná zbraň SCP-516 nevykazuje tyto vlastnosti a zdá se být zcela obyčejná.

SCP-516 se dostalo do pozornosti Nadace v roce 20██, když mělo být rozebráno na šrot. Z důvodu byrokratické chyby nebyla z SCP-516-1 odstraněna munice, což vedlo ke střelbě s ██ oběťmi. Následující vyšetřování ████████ vlády bylo zaznamenáno Nadačními pracovníky a SCP-516 bylo vzato do péče Nadace.

Dodatek 516-1: Po Incidentu 516-1A bylo zváženo přeřazení SCP-516 do třídy Euclid kvůli předpokladu Dr. ██████, že je v jisté formě uvědomělé a vnímavé. Byly přijaty dodatečné bezpečnostní opatření pro zadržování SCP-516.

Incident 516-1A synopsis: Během testování SCP-516 začalo SCP-516-1 pálit na skupinu neozbrojených lidí okamžitě po nabití municí, což vedlo ke smrti dvou pracovníků Třídy-D (D-505, D-596) a jednoho důstojníka Nadace, agenta ███████.

Následné vyšetřování ukázalo, že jedna z obětí (D-596) získala status pracovníka Třídy-D po odsouzení za vlastizradu svojí rodné země, ████████████. D-596 byl na pozici seržanta v ozbrojených silách ████████████, ze kterých bylo SCP-516 původně získáno.

V tuto chvíli nebyly nalezeny žádné další spojitosti mezi SCP-516 a D-596. Toto byl první případ útoku SCP-516 na neozbrojeného zaměstnance; je nařízeno další vyšetřování a zavedení bezpečnostních opatření.

Dodatek 516-2: SCP-516 Záznam testování

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License