SCP-5149
hodnocení: 0+x
blank.png
4/5149 ÚROVEŇ 4/5149
PODLÉHÁ UTAJENÍ
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Objekt # SCP-5149
Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Výzkum původu SCP-5149 probíhá.

Popis: SCP-5149 je rádiový signál neznámého původu přijímaný Lunární Oblastí-34 každých 24 hodin. Pokusy o lokalizaci původu SCP-5149 se prokázali být zbytečné, i přes fakt, že signál musí pocházet z vnějšku sluneční soustavy.

SCP-5149 se skládá z opakující se zprávy v UTF-8. Zpráva je složena ze sérií čtyřiceti čtyř teček poskládaných do komplexního systému pozic, fungujících na principu přesně určených prázdných pozic ve zprávě. Vzhledem k extrasolárnímu původu SCP-5149 se věří, že se jedná o mimozemský komunikační či jazykový systém. V tuto chvíli má dešifrování SCP-5149 prioritu Třídy A; do Lunární Oblasti-34 byl za tímto účelem vyslán tým kryptografů, lingvistů a rádio techniků.

Záznam pokusů:

Pokus # Datum Komentář Výsledek
1 30.1.14 Prohnat ten signál všemi možnými moderními jazyky pro získání podobností. Prakticky jenom formalita. Překlad selhal.
2 03.2.14 Prohnat ten signál všemi antickými jazyky, které jsou založeny na tečkovacím systému — žádné velké podobnosti. Překlad selhal.
3 07.2.14 Zadali jsme to do analytického počítače — pokus o rozpoznání složitosti tečkovacího jazyka. Překlad selhal.
[145 řádků vynecháno]
149 29.5.14 Dorazily nové počítače na analýzu. Zničili jsme je při pokusu o simulaci všech možných částí zprávy. Překlad selhal.
150 30.6.14 Manipulace základu skrze otočení, odrazy, všelijaká roztažení a kompresi před zopakováním předchozích analýz. Překlad selhal.
[96 řádků vynecháno ]
247 01.10.14 Je to vůbec zpráva? Možná umění? Složit to do logických seskupení jako symbol pro potvrzení toho, že se vůbec jedná o nějaký druh jazyka. Překlad selhal.
248 13.10.14 Spojit ty tečky. Proč to nezkusit. Překlad selhal.
249 20.10.14 Greenhorn navrhl, že bychom to mohli nechat prohnat skenerem na všechny neverbální jazyky — chudák, myslí si, že je to tak jednoduché. Překlad se podařil!

Přibližně po 0,5 sekundách skenování, skener vyprodukoval anglický překlad SCP-5149. Bylo zjištěno, že žádný z pracovníků nerozeznal Braillovo písmo.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License