SCP-513
hodnocení: +2+x
blank.png
Cowbell.JPG

SCP-513

Objekt #: SCP-513

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-513 musí být ponořeno v bloku jednoho krychlového metru želatiny a zadrženo v zvukotěsné cele s vlastním klimatem. Želatina musí být ohledána každý den kvůli degradaci, nebo ztrátě integrity. Nouzové ohledání bude provedeno okamžitě po každém zemětřesení, výbuchu, nebo sonické události stupně 2 a výš. Personál provádějící inspekci musí mít špunty do uší a protihlukové klapky po celou dobu, kterou stráví v místnosti s SCP-513.

Pokud želatina ukáže jakékoliv známky degradace (jako trhání, útržky, předěly, kapalnění, nebo plíseň), SCP-513 musí být okamžitě odstraněno a ponořeno do náhradního bloku týmem chirurgicky ohlušených zaměstnanců Třídy D. Žádný jiný personál nesmí během této procedury vstoupit do místnosti.

Všechny živé bytosti vystavené SCP-513 musí být neustále pozorovány alespoň dvěma členy bezpečnosti. Za absolutně žádných okolností nesmí být vystaveným obětem být podána sedativa, nebo jim být dovoleno upadnout do bezvědomí. Všechny oběti, které upadnou do bezvědomí musí být okamžitě terminovány.

Zaměstnanci Třídy D musí být terminováni při prvních známkách mentální degradace. Všechny ostatní oběti vystavení mohou být terminovány na svou vlastní žádost.

Pokud je to možné, SCP-513-1 musí být zadrženo jakmile bude spatřeno.

Popis: Fyzicky je SCP-513 nezajímavý, rezavý kravský zvon. Na jeho povrchu nejsou kvůli korozi viditelné žádné značky, nebo rytiny. Pokusy odstranit rez chemicky, nebo mechanicky byly neúspěšné.

SCP-513 bylo získáno Agentem ██████ , zatímco vykonával Proceduru Znovuzavedení Kontejnmentu Mu v Oblasti-██. Srdce zvonu SCP-513 bylo drženo pevně na místě několika pásy lepící pásky. Ojedinělý kousek papíru byl nalezen spolu s SCP-513. (viz Dodatek).

Jakýkoliv zvuk vydaný SCP-513 okamžitě vyvolává silnou úzkost u všech uvědomělých bytostí, jež jej slyší, nehledě na jejich předchozí mentální stav. Oběti vystavení nahlásili, že mají pocit, jakoby je nějaká skrytá entita pozorovala a vykazovaly zvýšený tep a krevní tlak. Přibližně jednu hodinu po vystavení začali oběti zachytávat letmým pohledem SCP-513-1 při otevírání dveří, chození kolem zrcadel, otáčení hlavou, nebo jakékoliv akci, která způsobuje rychlou změnu pohledu. Po svém spatření se údajně SCP-513-1 otočí a uteče z dohledu naprosto beze stopy. Vyptávání se kolemjdoucích indikuje, že SCP-513-1 je neviditelné pro všechny, jež nebyli vystaveni SCP-513.

Spatření SCP-513-1 se opakuje každých 14 až 237 minut. Toto "stalkerské" chování nevyhnutelně způsobuje extrémní spánkovou deprivaci, jak jsou oběti neustále vyrušovány přítomností SCP-513-1 v jejich ubikacích. Oběti schopné usnout předtím, než se SCP-513-1 objeví nahlásili, že jím byly fyzicky napadeny. Po probuzení oběti SCP-513-1 jako obvykle uteče (viz Záznam o Experimentech 513). Tato spánková deprivace spolu s mentálním stresem způsobeným chováním SCP-513 nevyhnutelně způsobuje paranoiu, agresivitu, neustálou bdělost a depresi. Všechny testovací případy až na jeden skončili sebevraždou.

Popisy vzhledu SCP-513-1 jsou velmi nespolehlivé. Testovací subjekty nejsou schopny dodat kompletní popis zjevení kvůli vyčerpání, sníženému mentálnímu zdraví a neustálé bdělosti. Avšak všechny výslechy doposud indikovaly, že SCP-513-1 je vysoký, vyzáblý humanoid s abnormálně dlouhými pažemi.

Dodatek: Text získaný z Oblasti-██

Viděl jsi to. Teď tě může slyšet.
Dotkl ses toho. Teď tě může vidět.
Nikdy nezvoň. Když ho uslyšíš, může se tě dotknout.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License