SCP-509
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-509

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-509-A a SCP-509-B musí být zadržovány na původním místě kvůli jejich imobilitě. Do obou je pro veřejnost vstup zakázán. Mimo účely výzkumu a údržby nesmí vstoupit do žádné struktury živý nebo mrtvý člověk či prase. Personál může bezpečně vstoupit do, či opustit SCP-509-A a SCP-509-B do čtyř minut po aktivaci, nebo když je v pasivním stavu.

Po testování musí být všichni živí lidé, jež vystoupí z SCP-509-B, vyškoleni jako pracovníci Úrovně 0 a přiděleni na nižší bezpečnostní pozice. Zaměstnanci jsou upozorněni, že vdechování kouře z SCP-509-A představuje zdravotní riziko, a doporučuje se používat respirátory částic během testování a bezprostředně po něm.

Popis: SCP-509 je společný termín pro dvě struktury s podobnými a jistě i propojenými anomáliemi. SCP-509-A je dřevěná sauna nacházející se v Gastonu v Oregonu. Po aktivaci funguje jako běžná sauna s elektrickým ohřevem a produkuje páru kapáním vody na vyhřívaný povrch. Podle místních záznamů bylo SCP-509-A vystavěno v roce 1987 a nevykazovalo žádné anomální vlastnosti až do doby krátce před jeho zařazením do kontejnmentu v roce 1995.

Při užívání člověkem vytváří SCP-509-A oblaky kouře namísto páry. Ačkoli je kouř v tomto bodě neanomální, způsob, kterým je produkován, je nejasný. Po přibližně šesti minutách produkce kouře SCP-509-A přejde do aktivního stavu a sledovací zařízení umístěná uvnitř se stávají nefunkční po dobu aktivního stavu. Při pokusu o vstup do SCP-509-A již dveře nevedou do jeho interiéru (viz Záznam o experimentech 509).

Po uplynutí 155 minut se SCP-509-A vrátí do pasivního stavu, nyní naplněného extrémně hustým kouřem. Všichni lidé přítomni v SCP-509-A jsou po aktivaci nahrazeni stejným počtem uzených prasat. Tato těla nevykazují žádné neobvyklé vlastnosti.

SCP-509-B je cihlová udírna umístěná poblíž Hesdinu v severní Francii, vykazující podobné anomální vlastnosti jako SCP-509-A. Předpokládá se, že SCP-509-B bylo vystavěno kolem roku 1750, i když až do roku 1995 fungovalo normálně.

Kdykoli je do SCP-509-B umístěno jedno nebo více vykuchaných, ale nevyuzených prasat, přestává produkovat kouř a místo toho produkuje páru. Šest minut po přidání posledního prasete se interiér SCP-509-B stává nepřístupným, podobně jako u SCP-509-A. Po dvanácti minutách se SCP-509-B vrátí do pasivního stavu.

Všechna prasata přítomná v době aktivace jsou nahrazena živými lidmi. Tito lidé mluví plynně anglicky a tvrdí, že právě byli v sauně. Fyzikální analýza u nich neodhalila žádné anomální vlastnosti. Pouze dehydrataci odpovídající přibližně dvaceti minutám v sauně. Podle výslechů mají tyto osoby základní znalosti, avšak nemají žádné vzpomínky na život před výstupem z SCP-509-B. Nebyly nalezeny žádné záznamy o takto získaných osobách.

Záznam experimentů 509:

Experiment 509-005:
Datum: 9/21/1995
Vedoucí výzkumník: Dr. Samuel Chou
Postup: D-35475 byly dány instrukce, aby vstoupil do SCP-509-A patnáct minut po aktivaci. Subjekt ohlásil, že nemohl otevřít dveře, a tak dostal nástroje, aby dveře vysadil z pantů. Za pomoci výzkumníků se D-35475 podařilo dveře otevřít. Místo svého interiéru obsahovalo SCP-509-A prázdnou bílou místnost podstatně větší než zevnějšek SCP-509-A. D-35475 bylo nařízeno vstoupit do SCP-509-A. Při vstupu uvedl, že vnitřek obsahuje velké množství prasat. Když byl D-35475 dotazován ohledně nesouladu s vnějšími pozorováními, vysvětlil, že ve skutečnosti neviděl, neslyšel, ani necítil žádná prasata, ale spíše si byl jistý jejich přítomností.

Experiment 509-017:
Datum: 4/04/1996
Vedoucí výzkumníci: Dr. Samuel Chou a Dr. Alexander Bejo
Postup: SCP-509-A a SCP-509-B byly současně aktivovány. Třicet minut po aktivaci byli D-35475 a D-31161 instruováni, aby vstoupili do SCP-509-A a SCP-509-B. Jak se očekávalo, oba uvedli, že vidí bílou místnost. Nicméně, D-35475 ji nevnímal jako obsahující prasata a D-31161 ji nevnímal jako obsahující lidi. Každý hlásil, že vidí vzdálenou rozmazanou postavu, která odpovídala pohybům toho druhého, i když určitá identifikace byla nemožná. Pokusy o to, aby se přiblížili k postavě skončily neúspěchem.

Experiment 509-036:
Datum: 1/20/1999
Vedoucí výzkumník: Dr. Alexander Bejo
Postup: D-35574 vstoupil do SCP-509-A, zatímco byl aktivní, ale nevnímal přítomnost prasat jako obvykle. D-35574 nahlásil, a potvrdil to i videopřenos, vzdálený rozmazaný obrázek podobný tomu, který byl pozorován při současném testování SCP-509-A a SCP-509-B, přestože pro SCP-509-B nebylo naplánováno žádné testování v tu dobu. Testování bylo přerušeno. Po výstupu z SCP-509-A rutinní lékařské vyšetření odhalilo, že D-35574 byl infikován virulentním kmenem horečky dengue, který neodpovídá žádnému známému kmenu.

Experiment 509-043:
Datum: 3/8/1999
Vedoucí výzkumník: Dr. Evan Green
Postup: Živé prase bylo umístěno do SCP-509-A, jež bylo posléze aktivováno. Spíše než párou nebo kouřem se SCP-509-A začalo plnit aerosolovou dekontaminační kapalinou. Po šesti minutách se interiér stal nepřístupným po dobu 40 minut. Po deaktivaci bylo prase nahrazeno zemřelým mužem v protichemickém ochranném obleku. Na těle byly viditelné vážné popáleniny napříč celým tělem. Trup byl otevřen a zbaven všech orgánů kromě jater a srdce. U SCP-509-B nebyly hlášeny žádné neobvyklé jevy.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License