SCP-5088
hodnocení: +1+x
blank.png
scppool.jpg

SCP-5088

Objekt #: SCP-5088

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Budova SCP-5088 musí být uzavřena a vždy pod dohledem bezpečnostního personálu. Jakékoliv neoprávněné osoby pokoušející se dostat dovnitř musí být zadrženy a vyslechnuty. Podle potřeby mohou být podána amnestika.

Popis: SCP-5088 je prázdný bazén v opuštěném fitness centru FitBurn ve městě Wigan v Anglii.

Přestože všechny způsoby analýzy potvrdily nepřítomnost vody v SCP-5088, objekty vložené dovnitř se chovají, jako by byl bazén plný vody — podle hustoty materiálu plavou na hladině nebo se potápí ke dnu. Osoby, které vstoupí do SCP-5088, v něm dokáží plavat a při potopení mají potíže s dýcháním. Rozhovory s testovacími subjekty zjistily, že ponoření v SCP-5088 nemá za následek žádné fyzické pocity, ale pouze ztížení pohybu.

Tekutina v SCP-5088 kromě jejího působení na objekty měřitelně neexistuje a jakékoliv pokusy o její odstranění z SCP-5088 selhaly.


Dodatek 5088-1 (Experiment 1):

Za účelem testování účinků SCP-5088 na živé organismy byl subjekt (v tomto případě laboratorní myš určená pro testování) uzavřen do malé klece a ponořen do SCP-5088 po dobu pěti minut.

Po ponoření do SCP-5088 byl subjekt viditelně ve stresu a neúspěšně se pokoušel utéct z klece. Subjekt zadržoval dech po dobu tří minut, poté sebou několikrát škubnul a upadl do bezvědomí. V této chvíli potvrdily testovací implantáty smrt udušením.

Po odstranění z SCP-5088 ale subjekt znovu oživl a známky života se vrátily do neutrálního stavu. Nereagoval však na vnější podněty a po několika minutách znovu zemřel.

Podle pitvy bylo příčinou druhé smrti udušení vlastním jazykem, který si subjekt ukousl.

Dodatek 5088-2 (Experiment 2):

Za účelem zjištění, jestli má SCP-5088 oživující schopnosti, nebo jestli je oživnutí subjektů pouze zpožděná reakce těla na utopení se v neexistující tekutině, bylo do SCP-5088 ponořeno několik subjektů po smrti.

Žádné abnormální výsledky, všechny subjekty zůstaly mrtvé.

Dodatek 5088-3 (Experiment 3):

Za účelem průzkumu dalších účinků ohledně utopení se v SCP-5088 bylo schváleno testování na lidech. Stejně jako v původním testu byl subjekt (v tomto případě D-22122, 32letá žena bez jakékoliv historie sebevražedných tendencí) zavřen do klece, která byla poté spuštěna do SCP-5088. Subjektu byla podána anestezie, aby se zabránilo chování, které by mohlo narušit výsledky testu

Subjekt byl spuštěn do SCP-5088, dokud testovací implantáty nepotvrdily smrt udušením, klec byla poté vytažena z SCP-5088.

Hned po opuštění SCP-5088 subjekt stejně jako v předchozím testu oživl. Začal hystericky křičet a i přes úsilí bezpečnostního personálu ho zadržet se rozběhl směrem k nejbližší zdi. Poté začal rychle a násilně narážet hlavou do stěny, dokud po pátém nárazu neupadl do bezvědomí.

Před upadnutím do bezvědomí subjekt opakoval slova:

Čeká to na mě! Všechno to tam na mě čeká!

I přes úsilí zdravotního personálu subjekt zemřel na následky úderů do hlavy a test předčasně skončil.

Před smrtí subjektu byl na jeho tváři viditelný úsměv.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License