SCP-507
hodnocení: +4+x
blank.png

Objekt #: SCP-507

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-507 má povoleno se volně procházet po celém zařízení, samozřejmě s výjimkou míst, které by mohly zapříčinit únik objektů, či porušit bezpečnostní protokoly. Pokaždé když SCP-507 opustí své ubytovací prostory, musí být doprovázeno agentem, především aby dohlédl na to, že nedojde k přemístění, bez vědomí Nadace. Agenti se nesmí dotýkat SCP-507, pokud od posledního přemístění uběhla delší doba, než dva týdny. V případě porušení tohoto příkazu bude výsledek této akce brán jako dostatečný trest.

Když se SCP-507 přemístí, personál musí být okamžitě upozorněn a bude očekávat jeho návrat. Taktéž mu bylo voperováno sledovací zařízení, které musí být kontrolováno minimálně jednou denně a ověřit zda-li se SCP-507 navrátilo ze své cesty. Pokud se znovu objeví uvnitř oblasti, nebo v její blízkosti, navrátí se SCP-507 do své ubikace samo. V opačném případě bude vyslán tříčlenný tým agentů v civilním oblečení, který poskytne SCP-507 pomoc při návratu. Po úspěšném navrácení může být SCP-507 vyšetřováno až po dobu dvou týdnů po každé cestě.

Je taktéž důležité zmínit, že SCP-507 má přístup k počítači s internetovým připojením, přes speciální síť, která povoluje přijímání a vysílání pouze povolených informací a má taktéž povoleno zažádat o komunikaci, či použití SCP objektů tříd Safe a Euclid, které neovlivňují nijak mentální funkce, ani nejsou nijak infekční. Tato povolení vyplývají z velmi dobrého chování a spolupráce ze strany SCP-507 a taktéž z faktu, že kdyby subjekt chtěl utéct, díky svým schopnostem teleportace by tak již učinil před dlouhou dobou. Taktéž je dobré zmínit, že fyzická kondice SCP-507 je podprůměrná a v nejhorším případě by žádný agent neměl mít problém splnit rozkaz k terminaci subjektu.

Popis: SCP-507 je muž bílé pleti s blonďatými vlasy a zelenýma očima, bez jiných zvláštních, či speciálních poznávacích rysů, krom faktu, že má mírnou nadváhu a má slabý přízvuk neznámého původu. Ačkoliv SCP-507 má jméno, často se zabavuje tím, že nutí ostatní lidi dávat mu přezdívky, místo toho, aby své pravé jméno vyzradil. SCP-507 nyní reaguje na jména Tommy, Steve, Bruto, Guy, Houdini a Grabnok ničitel.

SCP-507 bylo původně nalezeno v ████ ██ psychiatrickém ústavu, když bylo zaznamenáno několik úspěšných útěků, které později prozradili jeho speciální schopnosti. Veškeré záznamy těchto incidentů byly zabaveny a SCP-507 bylo zadrženo pod záminkou přemístění do více zabezpečeného zařízení.

Původní teorie tvrdila, že SCP-507 ovládá jistou schopnost teleportace, jelikož se zdálo, že z ničeho nic zmizí a poté se objevuje na jiném místě. Později bylo však zjištěno, že ačkoliv je subjekt schopen své schopnosti takto používat, jedná se pouze o vedlejší efekt jeho hlavní schopnosti. SCP-507 tvrdí, že po dobu jeho zmizení se přesouvá do náhodné alternativní reality, kde je krajina povětšinou stejná, avšak obyvatelé a klima paralelních světů se liší. SCP-507 trvá na tom, že nemá žádnou kontrolu nad dobou, kterou v těchto světech stráví a ani nad tím, kdy se přesune. Toto bylo potvrzeno, jelikož se ukázalo, že se přesouvá i při nevhodných chvílích, jako například uprostřed věty, ve spánku, či při využívání toalet. Pokud se SCP-507 pohybuje v alternativní realitě, objevuje se po přesunu na místo korespondující s jeho pohybem. Záznam několika přesunů může být nalezen v Dokumentu 507-00.

Mentálním zdravím se SCP-507 nijak moc neliší od normální osoby. Přiznal se, že vždy měl velký zájem o nadpřirozeno a mytologii, což postupně vedlo i k povolení interakcí s jinými bezpečnými SCP subjekty. SCP-507 si nejvíce užívá jeho setkání s jinými živými subjekty, což vedlo i k jeho návštěvě SCP-082. Tento požadavek byl později schválen a setkání proběhlo naštěstí bez větších komplikací.

Dokument #507-00: Ukázky několika cest SCP-507, včetně požadavků subjektu po jeho návratu.

Subjekt se objevil v naprosté temnotě, což vedlo k úvaze, že se nacházel uvnitř uzavřené místnosti, nebo podzemí. Po neúspěšném hledání cesty ven, uslyšel subjekt zvuk podobný lidskému dýchání. Subjekt se rozhodl schoulit se v rohu do klubíčka prostě počkat, než aby riskoval slepý náraz do stvoření, které se tam nacházelo s ním.

  • Požadavek: Baterka, kterou stále nosí u sebe.

Subjekt se objevil v jiné verzi Nadační budovy, která vypadala naprosto nepoužívaně. Další prohledávání vedlo k nalezení mnoha mrtvých těl rozházených po prostorech, všechny silně rozložené a pokryté podivnou plísní. Po zjištění, že těla stále rytmicky dýchají se subjekt pokusil budovu opustit. Tento nápad byl rychle zavrhnut, když subjekt zjistil, že venkovní svět je celý taktéž pokryt touto plísní.

  • Požadavek: Léky proti plísňové infekci a experta na houby, který by pomohl zjistit původ podivné plísně. Ačkoliv žádná přesná shoda s popisovanou plísní nebyla nalezena, bylo zjištěno, že se velmi podobá houbám řádu Cordyceps (Housenice). [Viz Dodatek 507-02]

Po opětovném objevení subjekt stále dokola opakoval větu “Tolik pavouků”. Subjekt svůj zážitek odmítl vysvětlit.

  • Požadavek: Střelná zbraň jakéhokoliv typu. Požadavek byl schválen pod podmínkou, že bude vybaven pouze pistolí s gumovými projektily.

Subjekt se znovu objevil v naprosté tmě v místě s těžkým dýcháním. Poté co rozsvítil svoji baterku, spatřil muže oblečeného v černém obleku a brýlemi s nepřirozeně velkým úsměvem. Tvrdil, že smějící se muž byl nakloněn k němu, když světlo rozsvítil, skoro tak blízko, že se jejich obličeje téměř dotýkaly. Smějící se muž se ho poté zeptal “Zpátky tak brzo?” předtím, než subjekt baterku znovu zhasl, několikrát před sebe vystřelil a znovu se schoulil do klubíčka v rohu a vyčkal na přemístění zpět.

  • Požadavek: Žádný

Osoby s Úrovní Prověření 2 si smí prohlédnout celý záznam v dokumentu #507-3B

Osoby s Úrovní Prověření 2/507 mají rovněž přístup k Rozhovoru 507-G, jež obsahuje důkazy o jednom z nejpozoruhodnějších přemístění.

Dodatek 507-00: Agent ████ zmizel dne [VYMAZÁNO] z Nadační oblasti ve stejnou dobu, co se SCP-507 přemístilo. Pátrání po celé oblasti bylo zahájeno a s cílem je nalézt, avšak pouze SCP-507 se o týden později objevilo zpět. Když byl subjekt vyslýchán, řekl, že agent se držel jeho ramena, když se přemístil, což vedlo k přesunují obou osob do alternativní dimenze, kde [VYMAZÁNO]. SCP-507 poté ztratilo s ████ kontakt a nemohlo jej nalézt předtím, než se přesunulo zpět. Byl vyhlášen nový protokol, který výslovně zakazuje jakýkoliv fyzický kontakt s SCP-507 pokud doba od jeho posledního přesunu přesáhla dva týdny. Bylo prokázáno, že každý přesun byl vzdálen minimálně dva týdny od předchozího a tento časový úsek je pro fyzický kontakt bezpečný.

Dodatek 507-01: Nezajímá mě jak moc o to škemrá. SCP-507 nemá povolení zažádat o vyzvání SCP-076-2 k padesáti kolům piškvorek. Prostě… ne. -Dr.███

Dodatek 507-02: Houba objevená SCP-507 se zdá být podobná té, jež vzešla z experimentu s SCP-407.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License