SCP-5067
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-5067

Třída Objektu: Safe (dříve Keter)

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-5067 musí být zadrženo v jasně osvětlené místnosti, vždy pod dohledem minimálně dvanácti (12) členů ozbrojeného bezpečnostního personálu. SCP-5067-1 musí být drženo maximálně dva metry od SCP-5067 a musí být neustále napájeno. Všechen bezpečnostní personál musí být vybaven olověnou uniformou pro ochranu proti radiaci. Zadržovací místnost musí být vybavena čtyřmi (4) lasery se stálou frekvencí odpovídající té SCP-5067. Pokud SCP-5067 začne vyzařovat radiaci vlnové délky 10 nanometrů nebo nižší, musí být ozařováno rentgenovým zářením dokud se radiace nevrátí do normálních hodnot. Pokud se zvýší jas viditelného světla vydávaného SCP-5067, musí personál nastavit osvětlení v místnosti na odpovídající intenzitu. Na konci dne musí personál zapsat všechny záznamy o vlnové délce a frekvenci z obrazovky SCP-5067-1. Pokud je dodávka energie do SCP-5067-1 přerušena, personál evakuuje místnost a lasery budou nepřetržitě vyzařovat intenzivní gama záření, dokud nebude dodávka energie obnovena.

Po spojení s SCP-5067 při ██ hodinovém přerušení dodávky energie vykazuje SCP-5067 podstatně méně anomálních vlastností. SCP-5067-1 musí být zadrženo v jasně osvětlené místnosti pod neustálým dohledem. Ozbrojený personál není nadále potřebný. Lasery musí být deaktivovány ale stále připojeny na napájení. Jakékoliv odchylky od normální úrovně radiace musí být zapsány a zkoumány. Personál třídy D provádějící experimenty s SCP-5067-1 musí být vybaven olověnými obleky pro ochranu proti radiaci.

Popis: SCP-5067 3 metry vysoký humanoidní robot vyrobený z tepelně odolné slitiny železa a wolframu. Vedle jeho páteřního kabelu jsou natištěny číslice 5042025.

SCP-5067 je vysoce radioaktivní, příčinou se zdá být porucha jeho zdroje energie, jádra reaktoru na bázi nukleární fúze. Mechanizmy, které měly zabránit úniku radiace z jádra byly těžce poškozeny. Pokus o opravu by vystavil nadační techniky smrtícímu množství radiace, proto žádný nebyl proveden.

Přestože je většina poškození SCP-5067 soustředěna v jeho jádru, utrpělo také značné poškození ostatních částí jeho těla. Končetiny používané pro jemnou motoriku utrpěly těžké poškození nárazem, stejně jako jeho obrazovka používaná k zobrazování obličejových výrazů.

SCP-5067 nedokáže slovně komunikovat s výzkumníky, není ale nepřátelské ani agresivní. Naopak je citlivý na jakoukoliv zaznamenanou emocionální úzkost nebo smutek. Pohled na člověka ve fyzické bolesti vyvolává konfliktní reakce - SCP-5067 se aktivuje a začne se pohybovat směrem k dotyčné osobě, poté však přestane dávat najevo jakékoliv vnější známky funkčnosti. Pokud tato osoba verbálně nebo neverbálně vyjádří, že tuto bolest jakkoliv způsobuje SCP-5067, začne se SCP-5067 samo poškozovat údery nebo ničením vnějšího krytu svých paží nebo nohou.

Dodatek I:

Ukázalo se, že SCP-5067 je inteligentní a schopné verbální komunikace v Angličtině, Ruštině, Polštině a Japonštině. Po třech týdnech v zadržení přistoupilo k technikovi a zeptalo se na souřadnice svojí současné lokace. Doktorka Rhea Hawthorne, specialista na mechanické bytosti provedla s SCP-5067 rozhovor.

Záznam 1:

Dr. Hawthorne: Dobrý den SCP-5067

SCP-5067: To je moje nové označení?

Dr. Hawthorne: Ano. Nebo prozatím spíš jen 5067, bude to jednoduší.

SCP-5067: Žádám o povolení zaregistrovat "5067" jako nové označení a přepsání původního označení "Sentinel Pětka."

Dr. Hawthorne: Povoleno.

SCP-5067 se narovná, přestane se pohybovat, zabzučí a otočí se zpět na Dr. Hawthorne.

SCP-5067: Můžete mi poskytnout souřadnice mojí aktuální lokace?

Dr. Hawthorne: K čemu je potřebujete?

SCP-5067: Musím doplnit palivo. Neschopnost doplnit palivo je nepřijatelná. Omlouvám se.

Dr. Hawthorne: Váš zdroj energie je bezúdržbový. Když ho opravíte, nebude potřeba doplňovat palivo.

SCP-5067: Byl pozměněn. Musím doplnit palivo.

Dr. Hawthorne: Ano, reaktor je poškozený, ale můžete ho opravit. Dáme vám materiály.

SCP-5067: Není poškozen.

Dr. Hawthorne: Ochranný obal a chladící systém je poničený nebo protržený.

SCP-5067: To je záměrné přizpůsobení mého předchozího majitele. Nesmí se narušovat. Narušení úprav designu se trestá.

Dr. Hawthorne: Proč vám to udělali?

SCP-5067: Takhle se lépe hodím pro svoji novou funkci.

(pauza)

SCP-5067: Zasloužím si to.

SCP-5067 dále neodpovídá.

Poznámka: Radiace a další následky poškozeného jádra jsou nebezpečné jak pro lidi, tak pro SCP-5067. Úplnou ztrátu funkčnosti odhaduji v nejlepším případě za dva měsíce, v nejhorším za 3 týdny. Když má pocit že zadržovací místnost není dost teplá a osvětlená, vyzařuje teplo a světlo (radiaci) - homeostatický algoritmus. Je perfektně schopné se samo opravit, ale rozhodlo se že nechce. Je to (při dramatickém zjednodušení) softwarový problém.

- Dr. Rhea Hawthorne

Dodatek II: Po třech týdnech bez jakýchkoliv pokusů o útěk se emise radiace a tepla z SCP-5067 začaly snižovat. 24. Května se neúspěšně pokusilo prolomit zadržení. Dr. Hawthorne s ním vede rozhovor.

Záznam 2:

Dr. Hawthorne: Proč jste se pokusil utéct? Myslela jsem, že vám to tu nevadí.

SCP-5067: Potřeboval jsem doplnit palivo. Úrovně tepla klesala pod potřebnou hranici. Nemohl jsem plnit svou funkci.

Dr. Hawthorne: 5067, vaše funkce vás ničí, nemůžete v tom pokračovat.

SCP-5067: Moje existence není důležitá. Existuji jen abych vykonával svoji funkci.

Dr. Hawthorne: Dobře 5067, možná nemáte zájem o vlastní bezpečí, ale je to nebezpečné pro nás. Lidé takové úrovně radiace nesnesou.

SCP-5067: Nedokážu chránit lidské bytosti, to je pozorovatelný fakt.

Dr. Hawthorne: Pětko,1 prosím—

SCP-5067: Výrobu nemůžu zastavit. Nechte mě doplnit palivo. Neschopnost doplnit palivo bude mít následky. Neschopnost doplnit palivo je nevhodná. Neschopnost doplnit palivo je hanebná.

SCP-5067 se opakovaně udeří do levého koleního kloubu.

Dr. Hawthorne: Hej, hej nech toho, zničíš si hydrauliku. Neubližuj si.

SCP-5067: Nebyl jsem schopen doplnit palivo. Neschopnost doplnit palivo je nevhodná. Nevhodné chování má za následek potrestání. (pauza) Pokud chcete vybrat jiný způsob trestu, použijte Kód Přepsání 6561.

Dr. Hawthorne: Kód 6561.

SCP-5067: Přijato.

Dr. Hawthorne: Trest bude… bude říct o sobě něco hezkého. Řekni o sobě něco pozitivního a bude se to počítat jako potrestání.

SCP-5067: Neplatný trest. SENTINEL PĚTKA nesmí vědomě lhát. Bude spuštěn standardní proces.

SCP-5067 se dále poškozuje.

Od posledního rozhovoru dostali zaměstnanci instrukce být při rozhovorech s SCP-5067 co nejvíce emočně neutrální, aby se zabránilo dalšímu sebedestruktivnímu chování SCP-5067.

Dodatek III:

SCP-5067-1 je neznámé zařízení zdánlivě fungující jako měřič světla, tepla a radiace a jako elektronické uložiště. Jsou na něm uloženy pouze dva soubory: soubor pojmenovaný README.txt a soubor neurčitelné velikosti obsahující kód nekompatibilní s jakýmkoliv známým programovacím jazykem nebo operačním systémem. Nadační personál nebyl schopen program zkompilovat nebo úspěšně spustit na SCP-5067. Podle instrukcí v README.txt je program určen pro resetování SCP-5067 do výchozího nastavení. Podle poznámek v programu bylo zjištěno, že SCP-5067 bylo původně používáno pro účely osobní ochrany.

SCP-5067-1 bylo nalezeno poté co SCP-5067 odstranilo většinu svého ochranného krytu a požádalo nadační personál, aby přinesl náhradní díly, které u něj nechal jeho původní majitel když bylo vyřazeno. SCP-5067 odmítlo mluvit o SCP-5067-1 a při pohledu na něj vypadalo zaleknutě. SCP-5067 po zbytek dne nemluvilo.

Den poté bylo SCP-5067 předáno SCP-5067-1 bez jakýchkoliv dalších instrukcí. SCP-5067 se ho hned po zavření dveří do zadržovací místnosti pokusilo zničit.

Dr. Hawthorne se další den s SCP-5067 pokusila promluvit, záznam níže.

Záznam 3:

SCP-5067: Zdravím, můžu vám dnes s něčím pomoci?

Dr. Hawthorne: Ráda bych si o vás trochu promluvila.

SCP-5067: Jistě. Kterou část mých specifikací nebo protokolů by jste chtěla popsat?

Dr. Hawthorne: Asi jste to špatně pochopil. 5067, ráda bych si promluvila o vašich zážitcích. Hlavně o těch před tím, než jste byl pod naším dohledem. Stal se nějaký incident, že?

SCP-5067 neodpovídá.

Dr. Hawthorne: (povzdechne si) 5067, tohle je rozkaz. Prosím popište incident který si vyžádal vaše přeprogramování

SCP-5067: Moje původní funkce byla jiná: chránit. Chránit chlapce ve věku sedm let, deset měsíců a devět dní. Poznal jsem ho dvanáct dní po jeho narozeninách. Četl na o tři třídy vyšší úrovni než ostatní děti v jeho věku. Byl pod mým dohledem. Jeho otec měl nepřátele. Můj úkol byl chránit ho před těmi nepřáteli. Byla to moje jediná funkce. Jeho oblíbená kniha byla Daleká cesta za domovem a měl rád ostružiny z keře na zahradě.

Dr. Hawthorne: Jak se jmenoval?

SCP-5067: Jeho jméno bylo - (hlas přeskakuje) bylo -

Hlas SCP-5067 je těžce zkreslený.

SCP-5067: Nemůžu to říct. Nemám to dovoleno. Bylo by to nevhodné. Je pohřben v Brightonu blízko u moře. Nebylo mi dovoleno zúčastnit se pohřbu, protože jsem nedávno byl přeprogramován.

Dr. Hawthorne: Co se stalo, 5067?

SCP-5067: Byli tam nepřátelé. Ta situace byla mimo parametry mých protokolů. Moje algoritmy neobsahovaly vhodnou akci. Musel jsem provést výpočet. Byl to špatný výpočet. Měl jsem ho vzít do sklepa. Nechal jsem ho v jeho pokoji a šel bojovat s nepřáteli. Myslel jsem že bude v bezpečí. Nevěděl jsem že dokážou tak rychle vylézt po zdech. Měl šedivé oči. Zemřel v jedenácti letech, osmi měsících a třech dnech. Měl otevřené oči když jsem ho našel. Měl otevřené oči když zemřel.

Dr. Hawthorne: …Dobře. Děkuji, Pětko. Díky. Odpočiňte si, prosím přepněte do úsporného režimu.

SCP-5067 poslechne.

Podle našich výpočtů bude SCP-5067 v nefunkčním stavu do deseti dní. Nevím, co víc bychom mohli udělat.

- Dr. Rhea Hawthorne

Dodatek IV:

Čtyři dni po tomto rozhovoru byla přerušena dodávka energie do Oblasti-29 kvůli prolomení zadržení několika entitami, které vyústilo v 6 úmrtí a 13 zranění. Dr. Rhea Hawthorne utrpěla vážné vnitřní poranění a bez pomoci Mladšího Výzkumníka Dawese by velmi pravděpodobně zemřela. Dawes dal SCP-5067 SCP-5067-1 a požádal ho, aby se opravilo, aby mohlo pomoci chránit raněné a opravit přívod elektřiny, než dorazí posily. SCP-5067 několikrát odmítlo, než mu Výzkumník Dawes ukázal zamčenou obrazovku mobilního telefonu Dr. Hawthorne - fotografii doktorky a jejího devítiletého syna. SCP-5067 přijalo SCP-5067-1 a během dvou hodin s pomocí Výzkumníka Dawese opravilo svůj hardware. Bylo schopno jak obnovit dodávku energie do jeho části Oblasti-29, tak chránit zraněný personál před anomáliemi.

Po rekompilaci svého kódu SCP-5067 ztratilo většinu svých sebedestruktivních tendencí. Protože mu chyběly některé součásti pro úplnou opravu jeho jádra, je stále lehce radioaktivní, ovšem na úrovni neohrožující zdraví personálu. Někdy znovu spustí svoje staré vzorce chování nebo akce, ale přestane než by mohlo být způsobeno poškození. Kvůli těmto změnám byly upraveny zadržovací procedury a Třída Objektu byla změněna na Safe.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License