SCP-5031
hodnocení: +6+x
blank.png

POZNÁMKA: DOKUMENT PROCHÁZÍ REVIZÍ.

Tento dokument byl označen kvůli možným metodologickým problémům. Prosíme, mějte na paměti, že následující informace obsahují nepřesnosti a mohou být změněny.


Objekt #: SCP-5031

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-5031 musí být zadrženo v železné vzduchotěsné cele v Biologické-Oblasti 59. Místnost musí být každý druhý týden kontrolována kvůli možnému poškození. Žádný další kontakt není nutný.

Popis: SCP-5031 je neinteligentní, téměř humanoidní stvoření neznámého původu. Pokud je přímo pozorováno, SCP-5031 dočasně přestane existovat až do chvíle, kdy si pozorovatel přestane všímat prostoru, ve kterém se SCP-5031 předtím nacházelo. Stopy po jeho existenci (např. škrábance, stopy krve) nadále existují i přes to, že SCP-5031 již ne. Fotografie a videozáznamy nezachycují vzhled SCP-5031; nicméně, pozorování stínu SCP-5031 neaktivuje žádné anomální vlastnosti, což umožňuje rozpoznat základní fyziologické proporce z jeho siluety:

  • Abnormálně malá hlava s nerozeznatelným krkem
  • Oba lokty objektu se větví do tří předloktí
  • Protáhlé asi 1,9 metrů dlouhé torso1
  • Z pánve vyrůstá ocas ukončený výrůstkem ve tvaru půlměsíce tvořeným kostní tkání s čepelovitou spodní hranou
  • Stabilně levituje 0,5 metru nad zemí

I přes to, že SCP-5031 postrádá veškeré nutriční potřeby, loví všechna lidská či zvířecí stvoření, na které narazí. Při lovu používá spodní část těla. SCP-5031 nepotřebuje spánek a není schopné se vyjadřovat či verbálně komunikovat.


Dodatek: Ode dne 14. 2. 2018 zastává Starší Výzkumník Stanley Huxtable roli Vedoucího Dozorce HCL pro SCP-5031. Následuje výběr relevantní korespondence mezi SV Huxtablem a Ředitelem Oblasti Youssefem Mostofi objasňující pokrok výzkumu.

14. 2. 2018

POČÁTEČNÍ DOJMY

Nemam tušení, kdo tohle napsal, ale napadá mě spousta věcí, které bych tomu člověku rád řekl. Dle mého názoru není zrovna vhodné jen tak zavřít živou bytost do kovové krabice a nechat jí tam deset let, nehledě na to, jak je to účinné.

Přijde mi vcelku nepochopitelné, že tato opatření byla před deseti lety považována za zcela přijatelná. Konec konců, už jste někdy slyšel něco křičet celé hodiny zpoza deseti palců železa? Až budu přepracovávat zápis, připomeňte mi, abych někam do popisu připsal "anomální odolnost hasivek."

Myslíš, že bys mohl zatahat za pár nitek a nechat pár chlapů přistavět k té "železné bedně" i bezpečnostní vestibul a menší pozorovací okénko? Rád bych provedl pár testů, které zahrnují vystavení SCP-5031 jistým podnětům.

8. 3. 2018

PRVNÍ SÉRIE TESTŮ (ZVUK) - SHRNUTÍ

Předmluva: Skrze nainstalované reproduktory byly do vestibulu pouštěny různé zvuky přírody a populární skladby. Potřeba SCP-5031 křičet posloužila jako ideální škála pro měření úrovně jeho stresu: 100% je považováno za standardní úroveň křiku (hlasitost a doba trvání) déle než 48 hodin a 0% znamená, že subjekt nekřičí vůbec.


Výběr Úroveň Stresu
Nahrávka Ranního Lesa 43%
Nahrávka Pobřežního Ráje 48%
Zvuky z Hluboké Jeskyně 62%
To Nejlepší od Mozarta 13%
To Nejlepší od Enyi 18%
To Nejlepší od Bena Foldse 6%
To Nejlepší od Jethro Tull 59%
To Nejlepší od KISS 23%Doslov: Efektivita hudby, jakožto reduktora stresu postupně klesá. Sestavil jsem pro SCP-5031 seznam jeho oblíbené hudby, kterou mu náhodně pouštíme.
Úroveň stresu se pohybuje mezi 15% a 25%. Dle potřeby může být základní linie upravována.

22. 3. 2018

DRUHÁ SÉRIE TESTŮ (HRY) - SHRNUTÍ

Test Výsledek
Do cely byl hozen softballový míček. SCP-5031 rozseklo míček vedví.
Do cely byl hozen basketbalový míč. SCP-5031 míč rozseklo.
Do cely byla vhozena bowlingová koule. SCP-5031 vyškrábalo do koule několik rýh a poté ní po dobu dvaceti minut kutálelo po cele za pomoci tupého konce jeho ocasu. Úroveň stresu se nadále držela pod 60%.
Do cely byla vhozena další bowlingová koule. SCP-5031 za pomoci tupého konce ocasu chvíli naráželo jednou koulí do druhé. Úroveň stresu se následně pohybovala pod 40%.
Část bowlingové koule se odštípla následkem čehož se špatně kutálela. (Neplánováno.) Úroveň stresu se zvýšila na ~115%.
Poškozená bowlingová koule byla nahrazena novou. Úroveň stresu se vrátila zpět na ~40%.
Do cely byl hozen basketbalový míč. SCP-5031 zvedlo míč a začalo si s ním hrát. Úroveň stresu následně nepřekročila hranici 20%.Doslov: SCP-5031 začalo používat horní končetiny pro interakci s basketbalovým míčem, pravděpodobně kvůli tomu, aby se vyhnulo jeho poškození. Motorické schopnosti subjektu jsou srovnatelné s těmi batolecími. SCP-5031 stále dává přednost odstrkávání koule ocasem či horní končetinou před "kopáním" do ní.

5. 4. 2018

TŘETÍ SÉRIE TESTŮ (STRAVA) - SHRNUTÍ

Předmluva: SCP-5031 dostalo na výběr ze dvou různých zdrojů jídla, které byly položeny do opačných rohů zadržovací cely.


Možnosti Vybráno
Lidská mrtvola / Prasečí mršina Prasečí mršina
Prasečí mršina / Mršina kuřete Prasečí mršina
Prasečí mršina / Kuře na rožni Kuře na rožni
Mršina kuřete / Kuře na rožni Kuře na rožni
Živé kuře / Kuře na rožni Kuře na rožni
Pečený krocan / Kuře na rožni Ani jedno (pravděpodobně z důvodu sytosti objektu)Doslov: Přestože SCP-5031 nutně nepotřebuje přijímat potravu, při pravidelném krmení se snižuje jeho průměrná úroveň stresu. Zdá se, že redukce stresu je přímo úměrná kvalitě poskytnuté stravy.

Důležité je taktéž poznamenat, že SCP-5031 preferuje rozřezávat svou potravu na menší zpracovatelné kousky za pomoci svého ocasu, namísto trhání kusů masa zuby nebo horními končetinami.

12. 4. 2018

ČTVRTÁ SÉRIE TESTŮ (KOEXISTENCE) - SHRNUTÍ

Test 1: SCP-5031 bylo dosyta nakrmeno. Živý subjekt (běžné kuře) byl vpuštěn do cely.

Výsledek: SCP-5031 několik minut z dálky pozorovalo objekt a následně jeho směrem poslalo vysokou rychlostí bowlingovou kouli. Subjekt byl na místě mrtvý. Úroveň stresu SCP-5031 okamžitě a drasticky vzrostla.
Test 2: Bowlingové koule byly ze zadržovací cely objektu odstraněny. SCP-5031 bylo dosyta nakrmeno. Živý subjekt (běžné kuře) byl vpuštěn do cely.

Výsledek: SCP-5031 zlehka poslalo směrem k subjektu basketbalový míč. Míč subjekt zlehka zasáhl. Ze strany subjektu byl slyšet slabý nářek během toho, co se přesouval směrem od míče. SCP-5031 dále se subjektem neinteragovalo.
Test 3: SCP-5031 bylo dosyta nakrmeno. Do zadržovací cely byl vyslán živý subjekt (Třída-D) s páskou přes oči. Subjekt byl instruován, aby si sedl a kutálel si s SCP-5031 basketbalovým míčem.

Výsledek: Subjekt a SCP-5031 si úspěšně kutáleli s míčem po dobu několika minut. SCP-5031 eventuálně tato aktivita přestala bavit a začalo se přibližovat k subjektu. Dle bezpečnostních procedur byl subjekt instruován aby si sundal pásku z očí za účelem ukončení této aktivity.
Test 4: SCP-5031 bylo dosyta nakrmeno. Živý subjekt (Třída-D) byl vyslán do zadržovací cely. Subjekt byl instruován, aby si házel s tenisovým míčkem o podlahu zadržovací jednotky tak, aby se následně odrazil od stěny a zpět do jeho rukou. A tak stále dokola.

Výsledek: SCP-5031 stálo za subjektem a úspěšně se zapojilo do házecí hry tak, že imitovalo způsob, jakým subjekt hází a nechává míček odrážet od stěny.
Doslov: Motorické schopnosti SCP-5031 se výrazně zlepšují.

16. 5. 2018

PÁTÁ SÉRIE TESTŮ (SYMBOLY) - SHRNUTÍ

Předmluva: Do stěny cely bylo zabudováno 5 LCD displejů, přičemž každý z nich na sobě měl svítící tlačítko a pod ním výdejní slot.
Test 1: Dvě výdejní stanice byly aktivovány. Na obrazovce 1 byl vyobrazen kámen. Tlačítko na přístroji vydá jeden kámen do výdejního slotu. Na druhé obrazovce bylo kuře na rožni. Po stisknutí tlačítka automat vydá kousek kuřete.

Výsledek: SCP-5031 se pár minut pokoušelo ťukat na obrázek kuřete, avšak nakonec se mu povedlo zmáčknout tlačítko. Kuře bylo automatem vydáváno, dokud nebylo SCP-5031 spokojeno.
Test 2: Obrázky a vydávané produkty byly prohozeny.

Výsledek: SCP-5031 stlačilo tlačítko u stejného automatu jako posledně, avšak tentokrát mu vypadl kámen. Poté přistoupilo k vedlejší obrazovce a stlačilo tlačítko, aby dostalo kuře.
Test 3: Obrázky na displayích a vydávané produkty byly navráceny na svá původní místa. Automaty byly následně nastaveny na náhodné promíchání, které může nastat kdykoli po prvním výdeji.

Výsledek: SCP-5031 zamířilo ihned k automatu s kuřetem. Po prvním prohození bylo SCP-5031 chvíli zmatené, avšak rychle se naučilo orientovat podle obrázků na displayích.
Test 4: Byly aktivovány i zbylé 3 automaty (obrazovky, tlačítka, výdejní sloty). Na čtyřech obrazovkách bylo zobrazeno slovo "KÁMEN" a při stlačení tlačítka vydávaly kameny. Jeden automat měl na obrazovce napsané slovo "KUŘE" a při stlačení tlačítka vydával kuře. Automaty byly nastaveny na několikanásobné náhodné promíchání v průběhu následujících několika dní.

Výsledek: Díky metodě pokus - omyl SCP-5031 zjistilo, který automat vydává kuře. SCP-5031 následně vždy ihned po zpřeházení zamířilo k obrazovce s nápisem "KUŘE".
Test 5: Všechny automaty byly deaktivovány, až na jeden, na kterém svítil nápis "KUŘE". Před automat byly položeny 4 dřevěné kostky, přičemž každá byla označena jedním z písmen slova "KUŘE". Aktivační tlačítko automatu bylo nastaveno tak, aby zůstalo nefunkční dokud nejsou kostky poskládány ve správném pořadí.

Výsledek: SCP-5031 vyjádřilo značnou frustraci poté, co opakovaně bez reakce mačkalo tlačítko a mlátilo ocasem do zdi.
Test 6: Identický s předchozím testem s tím rozdílem, že na obrazovce byla písmena zobrazena v dřevěných krychlích.

Výsledek: Po 12 minutách SCP-5031 úspěšně složilo dohromady slovo "KUŘE"
Doslov: Dokáže se to naučit používat nějaký jazyk, Youssefe.

29. 8. 2018

ŠESTÁ SÉRIE TESTŮ (SLOVNÍ ZÁSOBA) - VÝSLEDKY

Předmluva: SCP-5031 se naučilo používat dřevěné kostky s písmeny na složení následujících slov:

Jídlo
KUŘE KROCAN VEPŘOVÉ
TOFU HOVĚZÍ CHLÉB
VÍC SOLI VÍC PEPŘE VÍCE PEČENÉ


Hudba
MOZART ENYA BEN FOLDS
LES POBŘEŽÍ BÍLÍ ŠUM
ZESÍLIT ZTLUMIT TICHO


Hry
BASKETBALOVÝ MÍČ BOWLINGOVÁ KOULE TENISOVÝ MÍČEK
KOČKA PES ČLOVĚK
ROBERT2 STANLEY SÁMDoslov: SCP-5031 se díky rozšíření slovní zásoby a interakci s lidmi naučilo následujícímu:

  • Ustálilo si preference pokrmů a jejich kombinace
  • Naučilo se zpívat (nonverbálně)
  • Naučilo se žonglovat (žonglování za pomoci šesti rukou je něco úžasného)

5. 10. 2018

SEDMÁ SÉRIE TESTŮ (ČINNOSTI) - SHRNUTÍ

Test 1: Do cely byl přinesen stůl s papírem a voskovkami. Živý subjekt (D-52125) byl instruován, aby předvedl SCP-5031 kreslení.

Výsledek: SCP-5031 se naučilo kreslit. Mezi rozeznatelné subjekty v jeho díle patřilo D-52125, SCP-5031, kuře na rožni, kočka a má maličkost.
Test 2: Do cely bylo přistaveno piano. Živý subjekt (D-52125) byl instruován, aby s páskou přes oči zahrál Chopsticks a přizval k sobě SCP-5031. Subjektu byl předem přidělen čas na přípravu a trénink.

Výsledek: SCP-5031 se během 2 dnů naučilo skladbu Chopsticks, avšak zdá se, že bylo mnohem více zaujaté možností skládat vlastní hudbu (doplněnou o vokály). Tyto kompozice se mohou zdát až moc brutální na lidské standardy.
Test 3: Do cely byla umístěna police s kořením. Živý subjekt (D-52125) byl instruován, aby demonstroval kořenění masa.

Výsledek: SCP-5031 strávilo téměř celé tři následující dny experimentováním s různými kombinacemi masa a koření. SCP-5031 za pomoci dřevěných kostek s písmeny složilo slova "VÍC VÍC VÍC" poté, co mu došel mletý česnek.
Doslov: SCP-5031 se zabývá hudbou a uměním pouze pokud je s ním D-52125. Pokud je osamotě, věnuje se přípravě jídel.

4. 1. 2019

OSMÁ SÉRIE TESTŮ (VAŘENÍ) - VÝSLEDKY

Předmluva: Do cely byly nainstalovány základní kuchyňské pomůcky3. Živý subjekt (D-52125) byl instruován, aby demonstroval přípravu několika různých receptů.

Naučené Recepty
Quesadilla Tacos Hamburger
Smažená Rýže Hovězí po
Mongolsku
Ostré Kuře na Kari
Cookies Piškotový Dort s
Máslovým Krémem
Máslový Karamel
Polévka za Škeblí Steak Makaróny
Kuřecí Adobo Uzený Losos VětrníkDoslov: SCP-5031 má těžkou alergii na arašídy. Tato informace musí být zapsána do zadržovacích procedur v upraveném záznamu. Rád bych taktéž poznamenal, že v kuchařských schopnostech SCP-5031 převyšuje průměrného člověka a začalo vytvářet své vlastní recepty. D-52125 se dobrovolně přihlásil k ochutnávání.

30. 6. 2019

AKTUALIZACE

SCP-5031 řeklo slovo: "Sůl".

Jsme na něj nesmírně hrdí.

29. 11. 2019

FINÁLNÍ TEST - SHRNUTÍ

SCP-5031 byly dány dva měsíce na přípravu tříchodového menu, které následně mělo servírovat v kafeterii Biologické-Oblasti 59 personálu pracujícímu během díkuvzdání. Jeho výběr byl následující:

První Chod Kurkumová polévka miso ze sladkých brambor.
Druhý Chod Konfitovaná kachna potřená jablečným ciderem s brusinkovým toppingem a jako příloha tykvové noky na polštářku z růžičkové kapusty s lanýžovou solí.
Třetí Chod Kousek maniokového koláče s francouzskou vanilkovou zmrzlinou zalitou lískooříškovým javorovým sirupem.SCP-5031 taktéž zahrálo svůj první koncert, a to dokonce své vlastní skladby Piano Concerto Pro Šest Rukou. Vystoupení bylo přenášeno personálu živě z jeho cely.
Reakce drtivé většiny personálu byla nadmíru pozitivní. Úroveň stresu SCP-5031 klesla na 0%. Testování bylo úspěšně ukončeno. Revize dokumentu čeká na schválení.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License