SCP-503
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-503

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-503 musí být neustále drženo v bezpečné zadržovací cele. Ne méně než čtyři (4) bezpečnostní kamery musejí být umístěny v cele. SCP-503 musí být pod neustálým dohledem. Jakékoli zvláštní pohyby nebo pokusy zakrýt pohled kamery musí být považovány za nejvyšší pohotovost. Každý výzkumný pracovník Nadace zkoumající SCP-503 musí být před vstupem do cely prohledán a zbaven všech nebezpečných předmětů. Zadržovací cela musí být denně prohledávána pro jakékoli nebezpečné předměty.

Poznámky k Procedurám: Prohledávání výzkumníků nejsou dobrovolná. Nezajímá mě, jestli si myslíte, že to je ztráta času. Každého, kdo se mnou nesouhlasí, odkazuji na Zprávu o Incidentu 503-B. — Dr. ████

Popis: SCP-503 je europoidní muž ve věku šedesáti tří (63) let. Subjekt je holohlavý (dříve s černými vlasy) a hnědooký. Spodní čelist subjektu je nahrazena protézou od události 503-A. Na hrudníku subjektu je rozsáhlá jizva od pokusu 503-5.

SCP-503 vykazuje mimořádné sklony ke krátkodobému štěstí a dlouhodobé smůle. Poprvé se tato schopnost projevila ve věku 11 let, když se subjekt ocitl v automobilové nehodě s jeho rodinou. Zatímco subjekt přežil, oba jeho rodiče a dva (2) sourozenci zahynuli. Navíc byl poté subjekt ██ dní uvězněn ve vozidle, než došlo k jeho záchraně.

Subjekt měl celkem tři (3) manželství; z nichž první skončilo rozvodem; druhé skončilo, když subjektova manželka zemřela při autonehodě; a ve třetím subjektova manželka spáchala sebevraždu. Za toto období subjekt měl deset (10) dětí, nicméně žádné z nich již nejsou naživu. Subjekt žije s vědomím, že nemá žádnou přeživší rodinu.

Subjekt přežil pád z okna z třicátého čtvrtého patra, havárii letadla v severním Atlantiku, dvě další autonehody a zničení Světového obchodního centra 11. září 2001. Přežil pokusy o sebevraždu věšením, předávkováním, sebeupálením a zbraní (viz Incident 503-A). Přestože subjekt v minulosti vyhrál loterii ve dvou (2) případech, v době, kdy si jej vzala do péče Nadace, byl silně zadlužen za účty o zdravotní péči.

SCP-503 je momentálně zkoumáno Doktorem ████████, aby určil, zda by bylo možné vlastnosti subjektu zpětně analyzovat a použít pro zvýšení šancí na přežití polních agentů.

Zpráva o Incidentu 503-A: Šest (6) dní před zadržením SCP-503 Nadací se subjekt pokusil o sebevraždu brokovnicí. Když držel brokovnici podél svého trupu a vystřelil si směrem do čelisti, jeho čelist nějak absorbovala většinu nárazu, což ji celkově zničilo a způsobilo obrovské lebeční trauma. Soused, jenž slyšel tento výstřel, našel subjekt a dopravil jej do nemocnice, kde ho objevili agenti Nadace, kteří monitorovali tuto nemocnici před potenciálním vypuknutím SCP-███.

Zpráva o Incidentu 503-B: Během experimentu zaznamenaném v Záznamu o pokusu 503-█ nebyl výzkumný asistent B████ prohledán ochrankou před vstupem do zadržovací cely subjektu. Během experimentu B████ zapomněl v cele kuličkové pero, které SCP-503 použilo pro pokus o sebevraždu 31 minut po ukončení experimentu. Přestože přežil, strávil příštích šest (6) dní v kritickém stavu. Výzkumný asistent B████ byl disciplinován a přeřazen.

Záznam o pokusu 503-1
Pokus: Karetní hádací hra
Výsledek: 100% míra úspěchu

Záznam o pokusu 503-2
Pokus: Ruleta
Výsledek: 100% míra úspěchu

Záznam o pokusu 503-3
Pokus: hra Pokeru
Výsledek: Vyhrál každé kolo až do posledního, kdy subjekt hrál "all in" (vsadil všechny výhry) a hru prohrál.
Poznámka: Dobře, už jsme si ujasnili, že je dobrý ve hrách. Proto nás ale nezajímá. Musíme zkusit něco většího. — Dr. ████████

Záznam o pokusu 503-4
Pokus: Zbraň namířená na hlavu z krátké vzdálenosti.
Výsledek: Šedesát (60) po sobě jdoucích selhání se 17 různými zbraněmi. Pozdější laboratorní testy odhalily, že zbraně selhaly z různých důsledků, jako zaseknutí způsobených odpadem, nefunkčními součástkami nebo naprostou mechanickou poruchou. Za zvláštní zmínku stojí poslední použitá zbraň, revolver (typ zbraně proslulý svou spolehlivostí), jenž se zasekl kvůli lehké mechanické závadě, kterou bylo možné zopakovat až po 254 zkušebních výstřelech v laboratoři a od té doby zatím nebyla podruhé zopakována, i přes ███ dalších testovacích výstřelů. Během Pokusu 503-4 tento revolver selhal osmkrát (8) po sobě.

Záznam o pokusu 503-5
Pokus: “Ruská ruleta” s jedinou prázdnou komorou namířená na subjektovu hruď
Výsledek: Vážná poranění hrudníku, kulka prošla skrz srdce, aniž by poškodila jakékoli komory. Zlomené žebro. Subjekt přežil.
Poznámka: Dr. ████████ byl disciplinován a přeřazen. Dr. ███ bude pokračovat v dalším testování. — O5-█.

Viz Záznam o pokusu 503-███-█ pro další pokusy.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License