SCP-5012
hodnocení: +2+x
blank.png

Úroveň ohrožení: Neurčeno


everpink.jpg

SCP-5012-1 až -24 c. Prosinec 1923. Fiorenza Marcelli je umístěna 9. zleva.


neighborhood4.jpg

Část SCP-5012.

Speciální Zadržovací Procedury: [nevyřízeno]

Starší Zadržovací Procedury: SCP-5012 je právním majetkem společnosti Fitzwilliam Agriculture, krycí společnosti Nadace. Byla zavedena běžná opatření proti neoprávněnému vniknutí, jenž jsou vhodná pro nízkorizikové projekty.

SCP-5012 musí být udržováno tak, jak je běžné pro podrod Cerasus, včetně pravidelných sklizní SCP-5012-A pro účely výzkumu a experimentů. Personálu se doporučuje ignorovat SCP-5012-#.

SCP-5012-B je efektivně sebezadržující.

Popis: SCP-5012 je sad stromů podrodu Cerasus1 se nachází v italské provincii Jižního Tyrolska, na místě dřívějšího amfiteátru Casadua. Stromy, které tvoří SCP-5012, jsou v nepřetržitém cyklu kvetení a tvoření plodů, bez ohledu na půdu a meteorologické podmínky. U SCP-5012 nebyla pozorována senescence.2

Během svého plodného období stromy SCP-5012 produkují SCP-5012-A, psychotropní variaci sladké třešně. SCP-5012-A je jinak nutričně a chuťově identické s ovocem Prunus avium[[footnote] Divoká třešeň. [[/footnote]] jenž bylo zbaveno pecek a byla mu přidáno na sladkosti.

Požití SCP-5012-A vyvolává u subjektů živé halucinace spolu se synestezií, dezorientací a mírnou euforií. Po vystavení těmto účinkům zažijí subjekty silné nutkání dokumentovat své zkušenosti prostřednictvím psaného sdělovacího prostředku. I když se povaha takových halucinací liší dle použití, většina se zdá být spojena s SCP-5012-#.

SCP-5012-#, jednotlivě označení jako SCP-5012-1 až -24, je skupina humanoidů připomínající bývalý Golgotského pamětního orchestru3 bez hlavní violoncellistky Fiorenzy Marcelli. Každá instance SCP-5012-# je integrována do kmenů jednoho nebo více stromů. Instance SCP-5012-# nestárnou ani se nerozkládají.

SCP-5012-B je entita nebo kolektiv, který se vyskytuje pouze v SCP-5012. Nebyla zdokumentována žádná hlášení o vzhledu nebo chování SCP-5012-B z první ruky; zdá se však, že SCP-5012-B je častým konzumentem SCP-5012-A, s dostatečnými osobními znalostmi o SCP-5012-#, aby mohlo věnovat své spisy jeho konkrétním případům.4


HISTORIE


Podle archivních záznamů bylo SCP-5012 Nadaci vždy známo, jelikož bylo zdokumentováno bezprostředně po jejím založení 1. ledna 1924. Autor jeho dokumentace není znám, ale předpokládá se, že to byl Dr. Kain Crow, vzhledem k jeho minulosti v botanice a ekologii.

Podobně byla okamžitě po dokumentaci SCP-5012 uzákoněna zadržovací opatření, což vedlo k nepřijatelným výdajům na materiály. Na území nebyly nahlášeny žádné incidenty, narušení nebo experimenty až do 26. 5. 1956, kdy veškerý personál přítomný v SCP-5012 utrpěl akutní nevolnost a poté omdlel.

Po Incidentu-5012-A auditoři RAISA okamžitě označili projekt SCP-5012 jako neaktivní a příliš nákladný. Zadržovací procedury SCP-5012 byly po mimořádné schůzce supervizorů HLCL sníženy zpět na jejich současnou iteraci.

Kvůli - v současnosti neznámým - okolnostem zmizení Golgotského pamětního orchestru a také povaze artefaktů získaných z rezidencí jeho členů, bylo [[[on-mount-golgotha-hub|další vyšetřování událostí z 1. ledna 1924] ]] schváleno Radou O5.

Konečný osud Fiorenzy Marcelli je v současné době neznámý.


DODATEK 5012-008

Dne 18. 6. 1959 povolila Rada O5 experimentování na SCP-5012 po rozsáhlé kotrole rozpočtu. Na experimentování dohlížel Dr. Cecil Goss, kterému asistovali výzkumníci Rebecca Ciavarella a Piero Bertoldi. Projektu SCP-5012 bylo následně přiděleno laboratorní vybavení a dva pracovníci třídy D.

crownoflove.jpg

Neočesané instance SCP-5012-A.

Počáteční experimenty odpovídaly původní dokumentaci SCP-5012; vzhledem k tomu, že výzkumní pracovníci neznali členy Golgotského pamětního orchestru, se však identifikace ohnisek halucinací vyvolaných SCP-5012-A ukázala být obtížná. Experimentování se následně přesunulo od zkoumání SCP-5012-A na zkoumání SCP-5012-#.

Vzorky kůže a vlasů z SCP-5012-# potvrdily, že tyto instance byly svým složením biologicky lidské. Navíc měly instance SCP-5012-# funkční oběhové systémy naplněné látkou chemicky podobnou třešňovému džemu. Přibližně 450 ml "krve" SCP-5012-# bylo extrahováno a uloženo ve vakuové baňce a poté chlazeno ve společné kuchyni.5

Dne 04.07.1959 nahlásil výzkumník Bertoldi, že slyšel hlasitý hluk přicházející z kuchyně. I když byla po příjezdu údajně prázdná, výzkumník Bertoldi poznamenal, že baňka s „krví“ byla vyjmuta z lednice a rozlita po podlaze. Přestože byly na baňce nalezeny otisky prstů doktora Gosse, samotný doktor Goss nebyl nikde k nalezení.

Dr. Goss byl oficiálně prohlášen za nezvěstného dne 05.07.1959.


Pro: ředitel Ciavarella
Od: Dr. Bertoldi
Datum: 19/11/1959

5012-B je v poslední době poměrně aktivní, jak jste pravděpodobně zaslechl, ale pokud jste o tom ještě nebyl informován: myslíme si, že se něco změnilo.

Normálně 5012-A produkuje nějakou formu „umění“, ať už jde o poezii, symfonie atd. Stále něco z toho dostáváme, to je pravda, ale v poslední době jsme byli svědky nárůstu kratších zpráv s nanejvýš jednou nebo dvěma větami; navíc nejvíce z nich prostě označuje buď konkrétní 5012-# nebo nástroj, na který hráli. Jistě, mohlo to být experimentování, ale většina ostatních produktů SCP měla nějaké téma vyprávění, které je svazovalo.

Realisticky by to nemělo ovlivnit projekt zadržení, ale dávejte pozor na kupce. Cardiffská dohoda financuje čtvrtinu ze 77 projektů.


INCIDENT 5012-E

Dne 1. 10. 1961 nahlásil důstojník Craxi, že jakýsi podvyživený humanoid putuje skrz SCP-5012 ve stavu zjevného deliria. Zachycení bylo povoleno za předpokladu, že důstojník Craxi zahlédl SCP-5012-B; entita po zadržení plakala, ale nekladla odpor.

Předběžná fyzická verze SCP-5012-B odhalila následující:

  • SCP-5012-B je biologicky lidský muž evropského původu, pravděpodobně ve věku kolem 40 let. Nebyly zaznamenány žádné inherentně anomální vlastnosti.
  • Třetí a pátý prst SCP-5012-B na levé noze, stejně jako celá jeho pravá noha pod holení, byly při minulém incidentu rozdrceny a nahrazeny jemně vyrobenými dřevěnými protézami.
  • Hlasivky SCP-5012-B jsou silně poškozené, takže je v podstatě němé.
  • Otisky prstů SCP-5012-B jsou totožné s otisky Dr. Cecila Gosse.

Po zachycení mělo SCP-5012-B na sobě potrhanou sadu černý úbor6, stejně jako batoh obsahující 37stránkový zápisník, několik zlomených tužek a narychlo nakreslený diagram nejasného účelu. SCP-5012-B dále při výslechu ukázalo výzkumníkům občanský průkaz pro Dr. Gosse; jelikož platnost karty Dr. Gosse měla vypršet 1. 1. 1960, nebyla identita SCP-5012-B v současné době ověřena.

Během výslechu si SCP-5012-B vyžádalo psací stroj, kterým by dokumentovalo své zážitky.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License